Program strany TOP 09 pro komunální volby 2010

Lidé, kteří kandidují za TOP09 jsou nové tváře v regionální politice. Doposud neměli s politikou nic společného. Tito lidé již něco dokázali ve svém pracovním i osobním  životě a své zkušenosti chtějí dát k dispozici pro rozvoj města.

1.       Město jako zodpovědný hospodář

 • hospodaření a prosperita města
 • zisky města – výhody občanů
 • dlouhodobá strategie rozvoje města pro budoucí generace

2.       Občan jako partner

 • oboustranná komunikace město - občan
 • prostor pro řešení postřehů, požadavků a stížností
 • město jako poskytovatel kvalitních služeb občanům

3.       Spolupráce s podnikatelskou sférou

 • podpora projektů společného – veřejného  a soukromého – financování
 • podpora projektů pro rozvoj města
 • podpora živnostníků
 • hledání projektů vedoucích k vytvoření nových pracovních míst

4.       Dobříš jako regionální centrum

 • město jako rekreační centrum
 • město jako centrum kultury a sportu
 • těžit z lokality ve spolupráci s okolními obcemi
 • komunikace a propagace města směrem ven
 • udržet kvalitní zdravotnictví péči v našem městě

5.       Občan a jeho rozvoj, vzdělávání a volný čas

 • podpora sportovních aktiv a sportovních sdružení
 • rozvoj a podpora kultury
 • nové smysluplné projekty pro děti a mládež
 • projekt celoživotních vzdělávacích kurzů od dětí až po seniory

6.       Spolupráce a partnerství

 • širší spolupráce mezi neziskovými organizacemi a městem
 • spolupráce s občany při řízení města
 • spolupráce s partnerskými městy
 • Dobříš a Evropská Unie

7.       Životní prostředí

 • kvalitní komunikace jsou naším prioritním zájmem
 • zaměříme se na kvalitní údržbu a obnovu zelených ploch
 • klidové zóny včetně laviček a dětských hřišť
 • Dobříš  jako bezpečné a čisté město

8.       Kreativita a nové pohledy

 • slibovat jen splnitelné v reálném čase
 • prostor pro nápady bez ohledu na politickou příslušnost

9.       TOP devátým bodem jste pro nás VY  - občané města Dobříše

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 STŘEDOČESKÝ KRAJ

Újezd 450/40
118 00 Praha 1

info@stc.top09.cz
telefon: +420 255790999

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Natálie Červencl Tomková

natalie.tomkova@top09.cz

telefon: +420 775162891

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET TOP 09

  

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2018  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Stát nelze řídit jako firmu, protože občané nejsou zaměstnanci.
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Děkujeme