Program strany TOP 09 pro komunální volby 2010

Představení programu a cílů TOP 09 v Hostivici

TOP 09 chce být v Hostivici alternativou pro všechny slušné a rozumně smýšlející lidi, kterým jde o blaho města. Naší zásadou je uvážlivý přístup k problémům a důraz kladený na osvědčené konzervativní hodnoty. Chceme stát stranou nepřátelství a rozháranosti současného zastupitelstva města a jako spolehliví partneři podporovat ty projekty, které mohou napomoci zkvalitnit život v Hostivici.

Při nastávajících volbách do městského zastupitelstva předstupujeme před občany s následujícími prioritami:

Hospodaření

 • jelikož Hostivice reálně čelí vážným finančním problémům, trváme na uvážlivém a zodpovědném sestavování rozpočtu, a to zejména na výdajové straně;
 • chceme zabránit zbytečným a nekoncepčním výdajům a investicím;
 • podpoříme kroky vedoucí ke zvýšení příjmů města (vytvořením příznivého podnikatelského prostředí, motivací obyvatel k trvalému přihlášení);
 • připravíme kvalitní projekty pro získání žádoucích dotací.

Rozvoj

 • prioritou musí být dokončení velkých projektů, nutných pro život města (dostavba nové školy, rozšíření školky a čistírny odpadních vod);
 • otevřeme diskuzi k dalšímu koncepčnímu rozvoji města;
 • chceme pokračovat v rozvoji a zkvalitnění infrastruktury, propojit město cestami a cyklostezkami a zajistit dostatečnou dopravní obslužnost města;
 • chceme omezit na minimum provozy, které znečišťují životní prostředí v Hostivici a podpoříme jen takový rozvoj ruzyňského letiště, který nepovede ke zhoršení kvality života občanů;
 • podpoříme rozvoj projektu bezplatného internetu pro obyvatele Hostivice.

Aktivity

 • chceme iniciovat a podpořit spolkový život, pořádání kulturních a společenských akcí;
 • vypracujeme projekt využití budovy hostivické Sokolovny, jakožto přirozeného kulturního a společenského centra města;
 • naší prioritou bude spolupráce s organizacemi, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a činností ve prospěch hostivických občanů;
 • chceme navázat bližší spolupráci s okolními obcemi a iniciovat zahraniční partnerství.

Školství

 • podporujeme dostavbu nové školy a rozvoj jejího materiálního zázemí;
 • současně chceme iniciovat zamyšlení nad koncepcí a směřováním základního školství v Hostivici, aby se místní škola stala reálnou alternativou pro osmiletá gymnázia a speciálně zaměřené školy;
 • základem musí být zvýšení kvality výuky a vzdělávání, zapojení do projektů a soutěží, výměnné pobyty žáků apod.;
 • budeme usilovat o flexibilní přístup k předškolním dětem – podporou jak městské MŠ, tak soukromých školek.

Lídr kandidátní listiny:

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 STŘEDOČESKÝ KRAJ

Újezd 450/40
118 00 Praha 1

info@stc.top09.cz
telefon: +420 255790999

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Natálie Červencl Tomková

natalie.tomkova@top09.cz

telefon: +420 775162891

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET TOP 09

  

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2018  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Děkujeme