Volební program TOP 09 v Šestajovicích

1. Zajistíme hospodárný chod obce, transparentnost výběrových řízení a smluv

Okamžitě začneme hledat rezervy v obecních výdajích. Na každou službu, kterou obec využívá, bude vypsáno nové výběrové řízení, o jehož vypsání, průběhu a výsledku budou občané informováni.

2. Chceme podporovat místní podnikatele

Budeme prosazovat, aby byli místní podnikatelé informováni o obcí vyhlašovaných výběrových řízeních a měli možnost se jich účastnit. Chceme podporovat nejen stávající, ale i nové a začínající podnikatele, kteří do naší obce přinesou nové služby a nová pracovní místa. Budeme maximálně podporovat, aby byly v obci zastoupeny všechny základní služby, které jsou potřebné ke každodennímu životu.

3. Zasadíme se o dokončení všech komunikací a chodníků

V  nejkratší možné době zajistíme co nejrychlejší dokončení a opravy všech komunikací a chodníků. Zejména těch, které jsou v havarijním stavu. Zajistíme lepší dopravní propojení všech částí obce a napojení jednotlivých částí obce na hlavní komunikace.

4. Zajistíme dostatečné množství vody v obci

Obnovíme projekt, který vyřeší potíže s nízkým tlakem ve vodovodním systému. Šestajovice by měly být napojeny na káranský vodovod, abychom tak zajistili dostatek nejkvalitnější vody a snížili případné riziko přerušení dodávek  při haváriích a poruchách na území hlavního města Prahy.

5. Nedopustíme nic, co by zhoršilo životní prostředí

Za žádných okolností nepřipustíme, aby jakékoliv aktivity v obci měly za následek zhoršení kvality ovzduší, nebo aby jinak negativně ovlivňovaly životní prostředí. Zavazujeme se, že nikdo z kandidátů TOP 09 nebude hlasovat pro bioplynovou stanici.

Budeme pracovat na odhlučnění dálnice. Obnovíme již dříve připravovaný projekt na odhlučnění provozu dálnice D11 pomocí protihlukového valu podél komunikace.

Údržba stávající a výsadba nové zeleně v obci je pro nás samozřejmostí.

6. Rádi bychom vybudovali společenské a obchodní centrum (náměstí)

Šestajovice si zaslouží místo, které by důstojným a zajímavým způsobem reprezentovalo obec. Společenské a obchodní centrum by se mělo zároveň stát i přirozeným centrem obce. Začneme pracovat na možnostech a variantách, které chceme občanům postupně představovat.

7. Chceme pracovat na vytvoření zázemí pro volný čas pro děti i dospělé

Naším cílem je, aby v obci vznikl důstojný prostor pro trávení volnočasových aktivit dětí i dospělých. Místo pro sport, procházky i setkávání.

8. Budeme usilovat o zlepšení dopravní obslužnosti obce

Zachováme školní linku, budeme prosazovat zkrácení intervalů autobusových spojů, zlepšíme návaznost na vlakové spojení z Klánovic.

9. Zajistíme občanům internetovou informační službu o dění v obci

Chceme zajistit výrazně lepší informovanost občanů o dění a událostech v obci. Připravujeme využití moderních, ale dnes již běžně dostupných komunikačních nástrojů, aby se občané včas dostali k potřebným informacím a mohli se tak snáze podílet na aktivitách a správě obce.

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 STŘEDOČESKÝ KRAJ

Újezd 450/40
118 00 Praha 1

info@stc.top09.cz
telefon: +420 255790999

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Natálie Červencl Tomková

natalie.tomkova@top09.cz

telefon: +420 775162891

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET TOP 09

  

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2018  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Miroslav Kalousek:O čem Andrej Babiš sní, z toho slušní lidé nespí.
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Děkujeme