Program strany TOP 09 pro komunální volby 2010

Kostelec potřebuje změnu, víc než si myslíte

Vážení občané Kostelce nad Labem, vážení voliči,

představujeme vám hlavní priority volebního programu TOP 09

Budeme pracovat pro lepší život v našem městě, slibujeme poctivost a přímost v jednání, více profesionality bez politikaření a naprostou transparentnost všech jednání a rozhodnutí.

TOP 1

KOMUNIKACE S OBČANY – NEBUDEME ROZHODOVAT „ O VÁS BEZ VÁS“, BUDEME VÁM NASLOUCHAT

 • nepřetržitý dialog s občany města prostřednictvím osobních kontaktů a médií
 • pravidelné setkávání s občany alespoň čtvrtletně
 • Zpravodaj města zdarma do všech domácností
 • odpovědi na otázky občanů prostřednictvím internetového fóra
 • lepší využití webových stránek města k předávání informací nejen od města k občanům, ale i obráceně a mezi občany navzájem
 • předávání důležitých zpráv prostřednictvím SMS nebo e-mailu, jako alternativa městského rozhlasu pro občany, kteří tráví většinu dne mimo město
 • úprava úředních hodin městského úřadu dle potřeb občanů
 • rovný přístup k obyvatelům jak Kostelce nad Labem, tak i spádových obcí Jiřice a Rudeč

TOP 2

FINANCE, HOSPODAŘENÍ MĚSTA

 • daň z nemovitostí, aktivně využívaných občany města pro bydlení, rekreaci a podnikání, nebude zvyšována
 • hospodárné využívání investičních prostředků města
 • zvýšení současné nedostatečné úspěšnosti při žádostech o dotace z fondů a grantů
 • důsledná kontrola kvality dodaných služeb včetně postihu při nedodržení platné legislativy a norem
 • efektivní investice do rozvoje města ke zlepšení kvality života, nových pracovních míst a zvýšení příjmu města
 • zajištění finančních zdrojů pro město kromě sdílených daní a dotací – aktivní činností města
 • transparentní hospodaření města přístupné všem občanům
 • spravedlivý přístup k občanům a investorům – odstranění diskriminace kosteleckých firem

TOP 3

BOJ S KORUPCÍ

 • prevence korupčního jednání -  absolutně transparentní systém zadávání veřejných zakázek
 • veřejná kontrola hospodaření - transparentní hospodaření města
 • důsledné postihování porušení pravidel hospodaření města, jakož i manipulace s údaji ve výběrových řízeních
 • nahrávání a zveřejňování videozáznamů z jednání zastupitelstva a rady města

TOP 4

DOPRAVA

 • oprava silnic od hlavních (T. G. Masaryka, náměstí Komenského, Přemyslova, Neratovická, Brandýská), po vedlejší komunikace
 • zlepšení dopravní obslužnosti – zajištění prodloužení trasy linek PID do Jiřic
 • podpora individuální dopravy – využití informačního portálu
 • podpora alternativních způsobů cestování – uzamykatelné stojany na jízdní kola

TOP 5

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

 • 8 nových pracovních míst se statutem zaměstnanců města
 • nové projekty s nabídkou pracovních míst od manažerských až po dělnické profese
 • podpora firem se sídlem v Kostelci nad Labem a spádových obcí

TOP 6

BYTOVÁ PROBLEMATIKA

 • analýza privatizace bytového fondu a výstavby nových bytů – vytvoření fungujícího trhu s byty
 • příprava lokalit pro individuální výstavbu
 • důsledná kontrola dodržování stavebního zákona včetně developerských projektů
 • zvýšení spoluúčasti developerských firem při realizaci nových projektů
 • zlepšení podmínek života ve městě – klidové a rekreační zóny, sportoviště

TOP 7

KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ

 • rozšíření počtu míst a provozních hodin mateřské školy, podpora soukromých zařízení i vzájemné výpomoci občanů s hlídáním dětí
 • Klub seniorů, osobní servis pro seniory s omezenou pohyblivostí
 • vzdělávací programy pro dospělé
 • podpora rozvoje školy a mimoškolní činnosti dětí a mládeže, rekonstrukce školního hřiště a tělocvičny
 • rozšíření provozu školní družiny
 • podpora projektů v oblasti kultury, sportu a dalších rekreačních a volnočasových aktivit
 • rozšíření nabídky odborných ordinací zdravotního střediska
 • sociální služby – dům s pečovatelskou službou přednostně pro občany Kostelce nad Labem a spádových obcí
 • podpora Sokola, FC Labský Kostelec a zájmově – sportovních akcí
 • vybudování městského koupaliště s veškerým zázemím

TOP 8

EKOLOGIE – ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOT V KOSTELCI

 • podpora ekologických projektů, upřednostňování ekologických přístupů řešení
 • finanční motivace občanů k třídění domovního odpadu a zodpovědnému zacházení s odpady
 • zlepšení kvality ovzduší ve městě, obzvlášť v zimních měsících
 • měření a kontrola dopadu dopravy na zdraví a majetek občanů, sledování hygienických limitů a norem (hluk, prach, vibrace)
 • údržba a rozšiřování zeleně ve městě – vytvoření klidových zón
 • servis pro seniory s omezenou pohyblivostí, třídící domovní odpad
 • využití bioodpadů – zřízení a provozování kompostárny
 • využití, event. likvidace objektů cukrovaru

TOP 9

BEZPEČNOST OBČANŮ

 • zřízení městské policiedodržování zákonů, předcházení černým skládkám, nalévání alkoholu mladistvým, překračování maximální povolené rychlosti jízdy ve městě, rušení nočního klidu
 • semafor k přechodu pro chodce u základní školy na ulici TGM
 • snížení maximální povolené rychlosti v zastavěných oblastech bez chodníků na 30km/h
 • důsledné postihy při porušení zákonů

Kompletní volební program najdete na těchto stránkách od 1.10.2010

Zveme vás k diskusi s lídrem kandidátky a našimi odborníky na facebooku od neděle 5.9.2010.

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 STŘEDOČESKÝ KRAJ

Újezd 450/40
118 00 Praha 1

info@stc.top09.cz
telefon: +420 255790999

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Natálie Červencl Tomková

natalie.tomkova@top09.cz

telefon: +420 775162891

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET TOP 09

  

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2018  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Děkujeme