Volební program na období let 2010–2014 Top09 Týnec nad Sázavou

Vážení spoluobčané, rádi bychom se s Vámi podělili o naši představu rozvoje území města, jeho místních částí, a vizi TOP–09 témat jak dál.

■ PŘÁTELSKÉ MĚSTO S NABÍDKOU PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, LÁKAVÝM ZÁZEMÍM, AKTIVITAMI PRO OBČANY TÝNECKA A JEHO NÁVŠTĚVÍKY

■ VYUŽÍT TURISTICKY PŘITAŽLIVÁ MÍSTA TÝNCE A OKOLÍ PRO PŘILÁKÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ

■ HLEDAT ŘEŠENÍ PRO VZNIK NOVÉHO NÁMĚSTÍ

1. Hospodaření a majetek města (místní hospodářství)

  • hospodárně nakládat s městským majetkem a finančními prostředky
  • sestavovat zodpovědný rozpočet
  • získávat maximum finančních prostředků z dotačních programů

2. Podpora podnikání a zaměstnanost, turistický ruch

  • oslovovat místní firmy při vyhlašování výběrových řízení
  • spolupracovat s místními podnikateli na rozvoji města, a tím rozšiřovat možnosti nových pracovních míst
  • otevřít Muzeum Jawy v Týnci
  • obnovit informační a propagační systém města včetně místního rozhlasu
  • rozvíjet a zkvalitňovat ubytovací služby, včetně zlepšení úrovně tábořiště
  • propagovat Týnecko jako turistický region

3. Doprava

  • podporovat vznik nového společného autobusového a vlakového nádraží
  • zachovat, případně rozšířit vlakové a autobusové spojení města s okolím
  • zajistit bezpečný pohyb občanů po městě (přechody pro chodce, bezbariérové přístupy)
  • realizovat projekt lávky přes řeku Sázavu ve Zbořeném Kostelci
  • řešit neuspokojivý technický stav místních komunikací a chodníků s ohledem na zvýšení bezpečnosti dopravy
  • zasadit se o šetrné připojení Týnecka k dálnici D3

4. Rozvoj místních částí města

  • zodpovědně rozdělovat finanční prostředky do místních částí a průkazně informovat o jejich použití
  • zlepšit bezpečný pěší přístup do místních částí
  • podpořit komunikaci místních částí s vedením města
  • vytipovat vhodné lokality pro vybudování rekreačních a odpočinkových zón a jejich realizace

5. Školství, sport, kultura a volný čas

  • rozvíjet mimoškolní aktivity dětí a mládeže
  • yhledávat vhodné prostory pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, podporovat smysluplné využití jejich volného času
  • jednat s panem Janečkem o využívání jeho vlastních ploch ve městě pro sport a volný čas
  • nabídnout kulturu různých žánrů pro různé věkové skupiny, stát se kulturním městem
  • podporovat spolkovou činnost města

6. Zdravotnictví a sociální oblast

  • udržet kvalitu sociálních služeb a péče o starší a zdravotně postižené občany
  • spolupracovat se Svazem zdravotně postižených
  • zajišťovat příznivé podmínky pro zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče

7. Bezpečnost občanů

  • zefektivnit činnost městské policie
  • zajistit větší přítomnost strážníků městské policie v ulicích
  • spolupráce všech kompetentních subjektů k naplnění cílů prevence kriminality
  • hledat cesty k omezení provozu heren, kontrola dodržování zákazu konzumace alkoholu mladistvých

8. Životní prostředí

  • zajistit údržbu veřejných prostranství a zeleně ve všech částech města
  • nekompromisně postupovat proti zakládání černých skládek
  • rozšířit možnosti třídění odpadu

9. Radnice – veřejná správa

  • vlídný městský úřad
  • prodloužení úředních hodin úřadu, alespoň jednou týdně do 18 hodin

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 STŘEDOČESKÝ KRAJ

Újezd 450/40
118 00 Praha 1

info@stc.top09.cz
telefon: +420 255790999

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Natálie Červencl Tomková

natalie.tomkova@top09.cz

telefon: +420 775162891

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET TOP 09

  

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2018  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Stát nelze řídit jako firmu, protože občané nejsou zaměstnanci.
Děkujeme