Volební program TOP 09 pro komunální volby 2010

Prosperita, odpovědnost a zachování tradičních hodnot je víc, než si myslíte

TOP09 je politickou stranou mající v programu pragmatickou realistickou politiku ze které vychází i tento náš volební program založený na odpovědnosti k občanům a budoucnosti našeho města a je v souladu s odpovědnou politikou naší strany. Náš program není populistický, ale promyšlený a opatrný, nelze slibovat  nereálné cíle a zadlužovat město, chceme naopak poctivě skládat účty všem občanům, neboť i nedávný vývoj ve světě ukazuje, že pochybné a idealistické projekty a finanční politika bez rezerv přináší vážné hospodářské a finanční problémy. V současné době slibovat desítky projektů je nezodpovědné a nemorální!

1. Finance

-       odpovědné hospodaření s městským rozpočtem

-       přehledné zadávání městských zakázek a zveřejňování informací o jejich výsledku

-       podpora místních podnikatelů a živnostníků

-       získání evropských dotací na kvalitní projekty

2. Rozvoj obce

-       naplnění územního plánu a využití průmyslových zón

-       maximální využití dotačních titulů k rozvoji městské infrastruktury

-       zkvalitnění městských internetových stránek

-       posílení spolupráce s občany Nový a Vinice

-       dokončení započatých projektů

3. Bezpečnost a veřejný pořádek

-       najít komplexní řešení dopravní situace ve městě, včetně parkování na náměstí

-       prosadit zřízení městské policie

-       zvýšit prevenci kriminality

-       podpora činnosti sboru dobrovolných hasičů

-       omezení rychlosti u škol

4. Sport, kultura a volný čas

-       pokračovat v dotační podpoře místních spolků a sdružení

-       podpora kulturních akcí

-       napojení Městce Králové na systém značených cyklotras ve směru na Rožďalovice a Poděbrady

-       větší využití areálu koupaliště, např. týden Letního filmového léta v Městci Králové apod.

-       více příležitostí pro seniory – počítačové kurzy

-       zřízení kulturního a informačního centra

5. Životní prostředí

-       důsledná údržba městské zeleně

-       omezit průjezd kamionové dopravy městem

-       efektivní výsadba městské zeleně

6. Činnost Městského úřadu

-       zefektivnit komunikaci s občany

-       větší využití internetových stránek

-       dbát na vzdělání úředníků

Podporujeme kandidáta do senátu  Ing. Tomáše Czernina.

WWW stránky kandidáta

Facebook

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme