Mělník - město pro Vás

TRADICE – historie města, jeho kultura a víno.
ODPOVĚDNOST – zaručena týmem našich kandidátů.
PROSPERITA – vize života ve městě 21. století.

Nový způsob řízení chodu úřadu Vám ušetří čas a peníze

 • Zmodernizujeme a zkvalitníme služby Městského úřadu. Připravujeme modely chodu úřadu, které šetří čas občanů i úředníků, kteří pak mohou pracovat efektivněji.
 • Ulehčíme Vám jednání s jednotlivými odbory, např. i rozšířením elektronické komunikace s úřadem. K tomu poslouží i přehlednější www stránky města.
 • Námi nominovaný starosta preferuje chůzi po městě pěšky či jízdu na kole, takže bude často mezi Vámi.
 • Dva místostarostové pro Mělník jsou přepychem. My budeme platit jen jednoho a tím šetřit.
 • Zlepšíme komunikaci s ostatními úřady a institucemi. Občana např. nezajímá, kdo je majitelem silnice, ale chce, aby byla opravena. Úřady se musí dohodnout.
 • Budeme iniciovat vznik osadních výborů v okrajových částech města, jak to umožňuje zákon. Členové těchto výborů z řad místních občanů nejlépe budou znát problémy, které je nejvíce trápí a navrhovat jejich řešení.

Veřejně přístupné informace Vám přinesou přehled o práci zastupitelů

 • Jednání zastupitelstva bude nahráváno na video a zveřejňováno na www stránkách města.
 • Usnesení ZM budeme zveřejňovat jasná a přehledná, včetně údaje, jak který zastupitel hlasoval.
 • Občan musí vědět, jak se nakládá s majetkem města. Proto všechna výběrová řízení a poptávky budou od počátku (poptání) do konce  (výběr a zdůvodnění) zveřejňovány. Budete tak moci sledovat postup, jakým byla zakázka zadána.
 • K šíření informací budeme využívat www stránky a všechna dostupná místní, regionální a v odůvodněných případech i celorepubliková média.
 • V centru města dobudujeme volně dostupnou bezdrátovou internetovou WiFi síť pro turisty i místní.

Koncepční rozvoj města Vám přinese vyšší kvalitu života

 • Město spadlo v posledních letech do značných dluhů. Tento trend bychom chtěli zvrátit.
 • Jasné a racionální koncepce rozvoje města (finanční, hospodářská, urbanistická, architektonická, dopravní a další) budou výsledkem práce odborných skupin.
 • Budeme usilovat o získání posledních možných dotací z EU.
 • Pokud přistoupíme k prodeji majetku, tak jen po odborné analýze a v řádné soutěži. Obzvláště to platí v městské památkové zóně.
 • Zkvalitníme propagaci města, jeho historie a současnosti. Budeme rozšiřovat nabídku a komfort pro turisty s cílem prodloužit jejich pobyt u nás.
 • Budeme klást důraz na systém a koncepci urbanistického rozvoje celé aglomerace, budeme omezovat živelný a překotný rozvoj.
 • Podporujeme změnu vzhledu náměstí Karla IV., která bude pro město zásadní, a proto chceme, aby nová podoba náměstí vzešla z veřejné soutěže architektonických návrhů, které budou řešit náměstí jako celek s ohledem na historický ráz města a potřeby současných obyvatel.
 • Nebudeme slibovat nemožné. V tomto volebním období se nezačne stavět velký obchvat. Budeme ale vyvíjet úsilí, abychom pro něj získali podporu ve vyšších patrech politiky, na úrovni Parlamentu ČR a vlády.
 • Budeme striktně vyžadovat dodržování všech zákonů při povolování a provozování heren ve městě. Konečným naším cílem je snižování jejich počtu.

Spolupráce s místními podnikateli Vám zvýší pracovní možnosti

 • Chceme podporovat mělnické podnikatele, kteří zde vytvářejí pracovní příležitosti.
 • Po vzoru jiných měst hodláme rozvíjet komunikaci s podnikateli, podporovat je a zároveň od nich vyžadovat loajalitu a podporu městu.
 • Budeme podporovat rozvoj soukromých a podnikových zařízení péče o děti v předškolním věku (je to moderní trend běžný v západních zemích).
 • Budeme podporovat další rozvoj lodní dopravy tak, aby řeka a její břehy plnily především rekreační funkci a lákaly k drobnému podnikání.

Ochrana životního prostředí Vám rozšíří možnosti pro odpočinek

 • Nejen v centru, ale i na sídlištích a v okrajových částech by lidé měli mít k dispozici lavičky a jiná místa vhodná k odpočinku. Dnes je jich žalostně málo.
 • Historické centrum nemá mnoho zeleně. Chceme tento stav změnit ve spolupráci s renomovanou zahradnickou školou, která v našem městě sídlí.
 • Životní prostředí potřebuje zvýšenou péči a zaslouží si samostatný výbor složený především z odborníků, kteří budou radit zastupitelům v klíčových otázkách.
 • Své životní prostředí lze vylepšit i drobným detailem. Takovým může být v letním rozpáleném městě obyčejné pítko. Chceme jich několik zřídit.
 • Budeme dále rozvíjet sběr tříděného odpadu a zavedeme sběr bioodpadu, s jehož likvidací především v okrajových částech města bývá velký problém.

Podpora školství, kultury a sportu Vám umožní kvalitnější vyžití a vzdělání

 • Chceme systematicky vybavovat školy moderní technikou, a tak zkvalitňovat výuku našich dětí.
 • Budeme zlepšovat stav zastaralých školních budov tak, aby klesala jejich energetická náročnost, což v dlouhodobém výhledu přinese velké úspory městské pokladně.
 • Zónu podél Pšovky upravíme pro in-line brusle se zachováním parkového rázu.
 • Usilujeme o zřízení cyklostezky podél Labe. Projekt je připraven, je třeba ho oživit a dokončit. Cyklistika je dnes běžnou formou dopravy.
 • Naše podpora sportu se zaměří především na mládežnický sport, který chápeme jako jednu z nejlepších mimoškolních aktivit.
 • Chceme vybudovat taneční sál v Masarykově kulturním domě podle nově připravených a zcela uskutečnitelných projektů a přeměnit ho na servisní organizaci pro každého, kdo chce přispět k pestrosti kultury na Mělníku.
 • Mělnické vinobraní chápeme jako tradici spojenou s vínem, která má sloužit především pro setkávání a zábavu místních lidí. Jeho koncepce (programová i finanční) musí Mělničany lákat a budit pocit hrdosti na vinařskou tradici na Mělníku.
 • Pořadatelé dalších kulturních či sportovních akcí, které oživují Mělník, mohou počítat s naší podporou.

Péče o maminky a seniory Vám dodá více jistoty

 • Víme, že maminky volají po vybudování či modernizaci prostor, kde by trávily čas se svými ratolestmi. Budeme hledat mimorozpočtové finance pro uspokojení těchto požadavků.
 • Česká populace stárne a seniorů přibývá. Přitom jsou dnes velmi aktivní skupinou obyvatel města. Budeme jejich aktivitu využívat,  vyhledávat a podporovat projekty právě pro ně.
 • Budeme postupně zavádět další moderní prvky, které zvyšují bezpečnost dopravy, která právě děti a seniory nejvíce ohrožuje (vodorovné značení, vyvýšené prvky, optická zúžení apod.)
 • V současné době se objevují projekty družstevního bydlení koncipované jako finančně dostupné pro seniory. Vyhledáváme je a budeme podporovat jejich vznik.

Pravidelná údržba města Vám zajistí větší pohodlí

 • Zesílíme boj proti vandalismu a nevhodnému chování. K tomu budeme prosazovat posílení mělnické městské policie, která má v porovnání s jinými městy málo strážníků.
 • Změníme systém údržby zeleně na celém území města.
 • Opravy ulic a chodníků ve správě města musí mít jasný časový harmonogram s výhledem na několik let dopředu.
 • Budeme tlačit na stávající správce průtahových komunikací, aby je udržovali v kvalitním stavu.
 • Důležitá je pro nás čistota města v průběhu celého roku.

Lídr kandidátní listiny:

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Děkujeme