PROGRAM TOP 09 PRO KRÁLŮV DVŮR

Nabízíme Vám jen to, co skutečně dokážeme splnit. Nehodláme Vám populisticky slibovat, že vyřešíme úplně každý problém, aniž bychom na to měli pravomoci nebo finanční prostředky.

Nabízíme Vám čtyři základní oblasti, ve kterých chceme naše město změnit k lepšímu. Budeme však pozorní i k dalším Vašim podnětům a připomínkám.

Transparentní úřad

Provedení auditu financování města

Chceme provést audit financování města externí auditorskou společností, včetně kontroly všech uzavřených smluv.

Zveřejňování všech výdajů na webových stránkách města

Zavedeme elektronické soutěže na dodavatele všech služeb. Prosadíme, aby veškerá dokumentace k veřejným zakázkám byla snadno přístupná každému z webových stránek města a aby se informace o výběrových řízeních dostaly k co nejširšímu okruhu možných uchazečů.

Přehodnocení rozpočtových priorit

Každý výdaj a investice bude řešena s ohledem na finanční možnosti a na skutečný přínos městu.

Město pro občany

Výstavba dětského hřiště

Prosadíme výstavbu dětského hřiště, odpočinkové a relaxační zóny na místě zámecké zahrady a rozvoj dětských hřišť v dalších lokalitách.

Nákladní doprava mimo obydlené území

Budeme prosazovat přivedení nákladní dopravy z dálnice do průmyslové zóny mimo obydlené území města.

Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti na hlavních cestách

Pomocí stavebních a dalších úprav chceme zklidnit dopravu a zvýšit bezpečnost na hlavních cestách ve městě.

Rovný přístup ke všem městským částem

Chceme rovný přístup ke všem městským částem, aby tak byl zajištěn rovnoměrný rozvoj celého města.

Řešení cen centrálních dodávek tepla

Vstoupíme do jednání s centrálním dodavatelem tepla, abychom dosáhli lepších podmínek pro občany města.

Rekonstrukce a rozšíření kapacity Domu s pečovatelskou službou

Pomocí dotace chceme provést rekonstrukci a rozšířit kapacitu městského domu s pečovatelskou službou, a tak zlepšili kvalitu poskytované péče.

Zvýšení bezpečnosti ve městě

Chceme zajistit poskytování služeb Městské policie ve spolupráci s městem Beroun.

Podpora hromadné dopravy

Chceme podporovat hromadnou dopravu a její návaznost na integrovaný dopravní systém Středočeského kraje

Protipovodňová opatření

Budeme pokračovat ve výstavbě protipovodňových opatřeních na řece Litavce.

Lékařská péče

Budeme se zasazovat o vytváření vhodných podmínek pro lékaře, kteří by se chtěli usadit a pracovat v našem městě, a tak zlepšit dostupnost lékařské péče.

Školství, kultura a sport

Rovný přístup ke všem volnočasovým aktivitám ve městě

Budeme prosazovat rovný přístup ke všem volnočasovým aktivitám ve městě, aby byla zaručena stejná podpora všem v rámci schváleného rozpočtu.

Koncepční řešení školství ve městě

Chceme prosadit a ustanovit dlouhodobou koncepci řešení základního školství ve městě, aby vyhověla všem požadavkům občanů města.

Podpora výstavby cyklotras

Budeme podporovat výstavbu cyklotras ve spolupráci s městem Beroun.

Otevřený úřad

Zlepšení komunikace města a městského úřadu s občany

Našim cílem je zlepšení komunikace s občany, aby měli lepší přehled o dění ve městě.

Pravidelné sobotní setkávání se starostou nebo místostarostou

Chceme zachovat sobotní setkávání s představitely města, aby občané měli možnost řešit své každodenní starosti a hned je vyřešit i mimo běžné úřední hodiny.

Živé internetové stránky

Budeme lépe využívat webové stránky města, aby občané nalezli vše co potřebují vědět.

Lídr kandidátní litiny:

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme