Program strany TOP 09 pro komunální volby 2010

S novými lidmi v zastupitelstvu změňme k lepšímu tvář Kosmonos

Hospodaření města průhledně:

-   základem hospodaření města se stane přehledný, transparentní a veřejností kontrolovatelný rozpočet,

-   výraznou prioritou bude pro nás podpora školství a kvalita vzdělání ,

-   zajistíme daleko vyšší využívání strukturálních fondů EU a krajských dotací pro rozvoj infrastruktury města,

-   nalezeneme úspory v hospodaření města – např. snížením pracovníků MÚ,

-   realizujeme užší spolupráci se statutárním městem MB v oblastech budování infrastruktury, bezpečnosti (městská policie), dopravy (zlepšení dopravní obslužnosti), hospodaření s odpady,

-   kontrolou a úpravou již uzavřených hospodářských smluv ve prospěch města Kosmonosy zajistíme vyšší výhodnost pro město Kosmonosy,

-   zajistíme přehledná a jasná výběrová řízení respektucící nejen zákony, ale i dobré mravy,

-   zlepšíme využití majetku města k získání výnosů pro město a využitelnosti pro občany Kosmonos a Horních Stakor,

-  dořešíme majetkový problém komunikace v sídlišti Canaba a budeme řešit technický stav zanedbaných komunikací ve městě.

Chceme Kosmonosy a Horní Stakory hezké,  zdravé a čisté

-   koncepce dlouhodobého rozvoje města a jeho územní plán budou směřovat ke    Kosmonosům  jako atraktivnímu místu pro bydlení, rekreaci, sport i odpočinek,

-   tok investic zaměříme především na infrastrukturu a inženýrské sítě - chodníky a cesty patřící obci budou bezpečné; lavičky, zábradlí, dětské prolézačky, pískoviště a ostatní městský mobiliář proměníme v moderní, funkční a udržovaný,

-  zajistíme čistotu města, systém svozu odpadu a kontrola pořádku zahrne spravedlivě celé území města,

-   přetvoříme zanedbaný  prostor městského koupaliště  na základě komunikace s občany na prostor, který se stane příjemným místem pro setkávání, odpočinek, kulturu i zábavu mladých i starších spoluobčanů,

-   zvýšíme všestranou bezpečnost města pro jeho občany i návštěvníky,

-  budeme řešit problém autobusových zastávek umístěných na nebezpečných místech Kosmonos.

S novými zastupiteli budou občané  našimi partnery

-  prosadíme platformu řízení města, kde o zásadních otázkách rozvoje budou rozhodovat občané Kosmonos a Horních Stakor,

-   prosadíme systém pravidelného setkávání vedení města s obyvateli Kosmonos,

-   vytvoříme prostor pro co nejsvobodnější rozvoj aktivit občanů , spolků, církví, klubů a dalších skupin, nebudeme je řídit, ani organizovat, ale podporovat na základě komunikace s nimi,

-  zvýšíme podporu spolků a sdružení působících v Kosmonosech a Horních Stakorách,

-  zajistíme spravedlivé rozdělování podpory pro spolky a sdružení,

-  podpoříme zaměření podpory spolků, sdružení a sportovních klubů na práci s dětmi, mládeží a seniory,

-  podpoříme místní organizaci hasičů na základě jejich pomoci městu,

-  vytvoříme městskou platformu pro spolupráci spolků a sdružení při konání spolkových, kulturních, sportovních a společenských akcích.

PRO OBČANY DOKÁŽEME UDĚLAT VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Děkujeme