Program strany TOP 09 pro komunální volby 2010

Vážení spoluobčané,Jirny - věž

Strana TOP 09 vstupuje do komunálních voleb v naší obci jako nováček. Dovolte nám proto, abychom se představili.

Jsme strana pravicová a konzervativní, založená na demokratickém principu, která cítí politickou a osobní odpovědnost za správu naší země. Našim hlavním cílem je předat tuto zemi budoucím generacím nezadluženou, prosperující, se zdravým prostředím pro život bez veřejných dluhů.

Naše strana uzavřela strategické partnerství s hnutím Starostové a Nezávislí. Toto partnerství je založeno na vzájemné podpoře při volbách do obecních zastupitelstev a také na vzájemné povolební spolupráci. Naši nově zvolení zastupitelé budou mít možnost čerpat ze zkušeností stovek lidí, kteří v komunální politice působí už léta.

Po dohodě s kolegy z okolních obcí jsme v rámci naší strany vytvořili místní organizaci MO Úvalsko, pod kterou spadají město Úvaly a obce Jirny, Šestajovice, Škvorec a Horoušany. Cílem této místní organizace je koordinovat plány a strategická rozhodnutí jednotlivých zastupitelstev za účelem jednotného prosazení společných cílů. Tato spolupráce se bude týkat celého našeho regionu.

Volební program TOP 09 pro obec Jirny a část Nové Jirny:

  1. V Jirnech žije mnoho občanů, kteří nejsou v naší obci přihlášeni k trvalému bydlišti. Tento fakt citelně snižuje obecní rozpočet. Snahou TOP 09 je zajistit, aby obecní úřad konkrétní pomocí usnadnil těmto občanům vyřízení administrativních úkonů při přihlášení a motivoval je k trvalému bydlišti v naší obci.
  2. Problém bioplynové stanice (BPS) – již několik let evidujeme tlak ZOS na změnu územního plánu obce a umožnění výstavby BPS na katastrálním území obce Jirny nebo Šestajovice. Tento záměr je v přímém rozporu se strategickým plánem rozvoje obce Jirny zpracovaným naší stranou. TOP 09 je proti výstavbě BPS a všech podobných zařízení na katastrálním území našich obcí.
  3. TOP 09 podporuje občanská sdružení, zájmové a společenské organizace, jejichž činnost nebo projekty obohacují společenský, kulturní a sportovní život v našich obcích.
  4. Chceme zajistit výrazně lepší informovanost občanů o dění a událostech v obci využitím moderních, ale dnes již běžně dostupných komunikačních nástrojů, aby se občané včas dostali k potřebným informacím a mohli se tak snáze podílet na aktivitách a správě obce.
  5. Infrastruktura v našich obcích je v neuspokojivém stavu. Po úspěšném dobudování inženýrských sítí minulými zastupitelstvy bude TOP 09 prosazovat řešení tohoto problému jako jednu z hlavních priorit v plánu rozvoje obou obcí.
  6. Naše obce jsou součástí regionu, kde je podle našeho názoru nedostatečně řešena občanská obslužnost (např. obchody, služby, autobusy, poštovní služby atd.). Chceme se v budoucnu aktivněji podílet na řešeních těchto problémů a postupy koordinovat se zastupitelstvy okolních obcí (viz MO Úvalsko).
  7. Myslíme si, že podíl prostředků investovaných do rozvoje „Velkých“ Jiren a části Nové Jirny nebyl v minulých letech v rovnováze. To chceme změnit a důsledně dbát na spravedlivé rozdělení financí do obou částí naší obce.
  8. Budeme podporovat místní podnikatele, prosazovat, aby byli místní podnikatelé informováni o obcí vyhlašovaných výběrových řízeních a měli možnost se jich zúčastnit. Chceme podporovat nejen stávající, ale i nové a začínající podnikatele, kteří do naší obce přinesou nové služby a nová pracovní místa. Budeme maximálně podporovat, aby byly v obci zastoupeny všechny základní služby, které jsou potřebné ke každodennímu životu.
  9. Cílem naší účasti v zastupitelstvu obce není obec „rozhádat“, ale přinést nový prvek, svěží vzduch a nové tváře, které pozitivně obohatí rozložení sil v rámci pravice, demokracie a transparentnosti konání zastupitelstva.

Na úrovni obce jsou zajišťovány rozmanité činnosti, jejichž rozsah je velice široký. Dobře víme, že se budoucí zastupitelstvo bude stejně jako ostatní subjekty státní správy potýkat se současnými omezenými zdroji na realizaci svých záměrů. Jsme připraveni být obci nápomocni při využívání externích zdrojů financování. K tomu, abychom do tohoto plánu prosadili co nejvíce našich záměrů a tak mohli ovlivnit dění v Jirnech a Nových Jirnech, je potřeba nyní udělat první krok: uspět v říjnových obecních volbách.

Pevně věříme, že se nám to s vaší pomocí podaří.

Děkujeme za podporu.

TOP 09

Lídr kandidátní listiny:

Jan Lehečka

Jan Lehečka

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Jsme jediná pravicová proevropská strana.
Děkujeme