Program strany TOP 09 pro komunální volby 2010

Lidé, kteří kandidují za TOP09 jsou nové tváře v regionální politice. Doposud neměli s politikou nic společného. Tito lidé již něco dokázali ve svém pracovním i osobním  životě a své zkušenosti chtějí dát k dispozici pro rozvoj města.

1.       Město jako zodpovědný hospodář

 • hospodaření a prosperita města
 • zisky města – výhody občanů
 • dlouhodobá strategie rozvoje města pro budoucí generace

2.       Občan jako partner

 • oboustranná komunikace město - občan
 • prostor pro řešení postřehů, požadavků a stížností
 • město jako poskytovatel kvalitních služeb občanům

3.       Spolupráce s podnikatelskou sférou

 • podpora projektů společného – veřejného  a soukromého – financování
 • podpora projektů pro rozvoj města
 • podpora živnostníků
 • hledání projektů vedoucích k vytvoření nových pracovních míst

4.       Dobříš jako regionální centrum

 • město jako rekreační centrum
 • město jako centrum kultury a sportu
 • těžit z lokality ve spolupráci s okolními obcemi
 • komunikace a propagace města směrem ven
 • udržet kvalitní zdravotnictví péči v našem městě

5.       Občan a jeho rozvoj, vzdělávání a volný čas

 • podpora sportovních aktiv a sportovních sdružení
 • rozvoj a podpora kultury
 • nové smysluplné projekty pro děti a mládež
 • projekt celoživotních vzdělávacích kurzů od dětí až po seniory

6.       Spolupráce a partnerství

 • širší spolupráce mezi neziskovými organizacemi a městem
 • spolupráce s občany při řízení města
 • spolupráce s partnerskými městy
 • Dobříš a Evropská Unie

7.       Životní prostředí

 • kvalitní komunikace jsou naším prioritním zájmem
 • zaměříme se na kvalitní údržbu a obnovu zelených ploch
 • klidové zóny včetně laviček a dětských hřišť
 • Dobříš  jako bezpečné a čisté město

8.       Kreativita a nové pohledy

 • slibovat jen splnitelné v reálném čase
 • prostor pro nápady bez ohledu na politickou příslušnost

9.       TOP devátým bodem jste pro nás VY  - občané města Dobříše

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme