SPOLUPRÁCE, VSTŘÍCNOST, OTEVŘENOST

1. Rozšíření kapacity MŠ

 • přes 40 neumístěných dětí
 • podpora rozšíření jazykové výuky
 • dokončení přesunutí MÚ do náhradních prostor

2. Zlepšení dopravní situace

 • v rámci bezpečnosti iniciovat úpravy dopravní infrastruktury Buštěhradu a okolí (křižovatky, kruhové objezdy a napojení na hlavní silnice)
 • zvýšení počtu zastávek a jejich zkulturnění (upravení)
 • zlepšení kvality silnic
 • nedostatek přechodů pro chodce
 • zpomalovací retardéry
 • zajištění čistoty města (větší množství odpadkových košů, umístění kontejnerů)

3. Podpora a rozšíření volnočasových aktivit všech věkových kategorií

 • revitalizace veřejných prostorů města
 • venkovní areál (prostor) nejen pro dospělé
 • oddechové zóny
 • obnova naučné stezky
 • pravidelné pořádání jarmarků

4. Hledání nových zdrojů financování

 • dotace z evropských fondů
 • využití grantů
 • oslovení malých podnikatelů a Letiště Praha, a.s.
 • motivace pro zvýšení počtu obyvatel s trvalým bydlištěm, sídlem

5. Přiblížení komunální politiky občanům

 • otevřená komunikace se spolky, sdruženími a občany
 • snaha o zvýšení transparentnosti

Copyright © 2009-2018  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme