Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2018 zastupitelstva obcí

Město: Úvaly (Praha-východ, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Pavel Arazim, Ph.D. 31 filosof na filosofickém ústavu AV ČR, vysokoškolský pedagog Úvaly TOP 09
2. Bc. Miloš Ulrich 19 student UK Úvaly bezpp
3. Ing. Václav Setnička 66 podnikatel v oblasti ochrany majetku a osob Úvaly bezpp
4. Martin Hlávka 25 student UK, podnikatel Úvaly bezpp
5. Bc. Martina Nováková, MSc. 53 manažerka vzdělávání Úvaly bezpp
6. Martin Ženíšek 31 podnikatel, majitel e-shopu Úvaly bezpp
7. Ing. Hana Kameníková 74 soudní znalec v oboru stavebnictví Úvaly bezpp
8. Mgr. Ing. Zuzana Arazim Dolejší 30 konzultantka v oblasti udržitelné výstavby Úvaly TOP 09
9. Ing. Pavel Ryšánek 57 programátor Úvaly bezpp
10. Ing. Martina Smrkovská 44 ekonomka Úvaly bezpp
11. Zdenka Jedličková 47 živnostník, majitelka obchodu Železářství-domácí potřeby Úvaly bezpp
12. Bc. Romana Komínková 45 překladatelka Úvaly bezpp
13. Ivana Knížková 43 bankovní referentka Úvaly bezpp
14. Ing. Ivan Černý 71 stavební inženýr Úvaly bezpp
15. Mgr. Petra Charvátová, PhD. 46 manažer kvality fakultní nemocnice Úvaly bezpp

Volební program

Vážení občané,

TOP 09 získala v Úvalech nové členy a chce do budoucna přispívat k místnímu veřejnému dění. Začali jsme sestavením kandidátky do podzimních komunálních voleb, které se budou konat 5. a 6. října 2018.

Nyní Vám předkládáme dokument sloužící jako základní vodítko, s jehož pomocí si můžete udělat obrázek o tom, co Vám můžeme při našem působení na úvalské radnici nabídnout. Jako součást místní organizace TOP 09 Úvalsko ale nechceme naši činnost omezovat zdaleka jenom na práci našich potenciálních zastupitelů, chceme evropanství a péči o demokracii zpřítomňovat co možná nejvíce a využívat k tomu všechny možné prostředky. Vynasnažíme se pracovat pro vás a kultivovat naše město a demokracii, nicméně se neobejdeme bez vaší spolupráce.

Dnešní nelehká doba si žádá aktivní a sebevědomé občany, kteří svým zájmem o druhé a o veřejné dění dokáží zastavit bující tendence demokracii obcházet omezováním parlamentu, pokřivováním ústavy nebo rovnou degradováním diskuse na zbytečného „žvanění“, místo, něhož je údajně potřeba „makat“. V těchto heslech nelze nezaslechnout ohlasy horlivě „pracujícího“ minulého režimu, tedy doby, kterou už jsme tolikrát chtěli prohlásit za překonanou minulost.

Nenechme se ale zastrašit, úspěch demagogů se pro jejich ideovou prázdnotu snadno rozplyne, když vůči nim postavíme alternativu společnosti, kde si jeden druhého vážíme, vítáme různé formy nejenom názorové odlišnosti a vůbec spolu hledáme, jak dělat náš svět lepším. Zveme vás všechny, abyste se s námi podíleli na dobrém díle pro Úvaly, a nejen pro ně 

S pozdravem,

úvalští kandidáti TOP 09

1/ Stavební činnost ve městě

Člověk se nesmí nechat paralyzovat strachem, nicméně je dobré vědět o rizicích, která přicházejí. Úvaly jsou a jistě i nadále budou výborné místo pro život, nicméně patří mezi města mimořádně zadlužená, ve své velikostní kategorii mezi nejvíce zadlužená v celé ČR.

Nějakou dobu může dluh působit neškodně a nepochybně se za půjčené peníze může pořídit mnoho dobrého. Jenomže z dluhů se platí úroky a čím více se zadlužíte, tím více nakonec na těchto výdajích zaplatíte. Každému je to jasné, když se hovoří například o rodinném rozpočtu, ale městský rozpočet v těchto ohledech funguje stejně.

Neuvážené utrácení tedy může do budoucna město natolik zatížit, že dlouhodobě budeme moci na důležité investice vynakládat podstatně méně a většinu prostředků ztratíme splácením dluhů z vysokých půjček.

Abychom takové situaci předešli, budeme iniciovat provedení auditu městského hospodaření. Je třeba mít jasno v tom, co si opravdu můžeme dlouhodobě dovolit a připravit plán, jak bilanci rozpočtu zlepšit. Nicméně je už teď jasné, že bude třeba důkladně hlídat výdaje a zaměřit se jenom na tu výstavbu, která je skutečně potřebná. Spíše, než na velké nové projekty se tedy v následujícím volebním období zaměříme na údržbu a opravy toho, co už ve městě máme. Budeme přitom velmi pozorně naslouchat vám a vašim podnětům při osobních setkáních, na jednáních nebo na sociálních sítích.

Chceme posílit komisi výstavby o odborníky, ve spolupráci, s nimiž ohlídáme kvalitu, promyšlenost a dobrou připravenost veškeré nové výstavby. Ačkoli platí, že je přínosné obracet se i na odborníky odjinud, v první řadě oslovíme profesionály v našem městě, kteří jsou dobře obeznámeni s místní situací a záleží jim na rozvoji Úval.

Důkladně se budeme věnovat koupališti, které už mělo být otevřené a bývalo nás mohlo stát mnohem méně peněz.  Dohlédneme na kvalitní provedení rekonstrukce a budeme hledat způsoby využití areálu i mimo letní sezónu, aby tato nákladná investice městu dala co nejvíce a aby provoz nemusel být ztrátový.

2/ Územní plán a dlouhodobý rozvoj města

Pro svou výhodnou polohu jsou Úvaly mimořádně atraktivní město, kam se chtějí stěhovat noví lidé a také k nám chtějí přicházet nové služby a podnikatelé. Noví lidé přicházející zdaleka nejenom z celé ČR, ale z celého světa, znamenají obohacení, kterého si velmi ceníme. Rozhodně tedy nemůžeme chtít naše město uzavírat a konzervovat.

Nicméně si přejeme, aby si uchovalo svůj poklidný a maloměstský charakter. Nová výstavba by tedy měla být spíše umírněná a v zásadě nejsme nakloněni výstavbě velkých supermarketů nebo obchodních center a podobných velkých staveb, které by znamenaly přísun dalších automobilů a posílení konzumní kultury života.

Raději, než velké koncerny bychom chtěli podporovat drobné podnikatelé z města a okolí. Drobný obchod s potravinami do Úval patří mnohem spíše než supermarket. Nejde jen o ekonomiku, ale také o celkový vliv na místní komunitu. S prodavačem z malého ochodu spíše navážete přátelský vztah, spíše budete vědět, kdo to je a co skutečně prodává. Také lze mnohem spíše počítat s tím, že vám nabídne produkty spjaté s naším regionem, a ne zboží, které je všude stejné.

Tlak silných investorů je jistě velký, ale my budeme pečlivě zvažovat, nakolik budou předložené návrhy pro město skutečně smysluplné a výhodné. Nebylo by rozumné ve velkém zasahovat do již nastartovaných projektů, ale další výstavbu silně komerčního charakteru budeme brzdit.

3/ Školství a vzdělání

Podobně jako na celostátní úrovni, bude i v Úvalech kvalitní školství jednou z hlavních priorit TOP 09. Přes nepříznivou situaci rozpočtu platí, že budoucnost našich dětí je to poslední, na čem bychom měli šetřit.

Budeme prosazovat dostatek míst ve školkách, v případě potřeby podpoříme také dětské skupiny a další způsoby, jak pomoci dětem i rodičům. Budeme hledat způsoby, jak zlepšovat péči o děti a jejich vzdělání už ve školkách, ale především ve školách.

Chceme podporovat moderní přístupy k výuce, které děti vedou k samostatnému myšlení. Pedagogové si zaslouží podporu, aby mohli dětem poskytnou co nejlepší vzdělání. Úroveň vzdělání zásadně ovlivňuje, jaká budoucnost naše děti čeká , přičemž zdaleka nejde jenom o budoucnost profesní. Ano, je zásadní, aby se děti naučily dobře používat češtinu a alespoň jeden cizí jazyk, aby si osvojily matematiku a další předměty. Kromě toho se ale také mají naučit žít spolu jako kolektiv, ve kterém panuje vzájemná úcta, tolerance a solidarita. Zajistit takto fungující školu je náročný úkol, ale není lepší způsob, jak do budoucna zabránit štěpení společnosti do izolovaných sociálních bublin.

Budeme hledat způsoby, jak co nejvíce zlepšovat úroveň a pověst místní základní školy. Vynasnažíme se pomáhat stávajícím pedagogům a také pomocí dobře mířených nabídek lákat nové.

Chceme spolupracovat nejenom se Základní školou Úvaly, ale i se soukromými školami a stavět mezi nimi mosty, aby se pedagogové, děti i rodiče mohli navzájem inspirovat.

Podpoříme, aby si děti mohly za přijatelnou cenu koupit zdravé potraviny ve školním bufetu.

Za přijatelných finančních podmínek jsme nakloněni výstavbě nové školy, aby bylo dost místa pro všechny děti a mohlo se, pokud možno učit v početně spíše malých třídách. Je totiž důležité, aby vyučující mohli k dětem přistupovat opravdu individuálně.  Na nákladech za případnou výstavbu by se mohly spolupodílet i okolní obce, protože nová škola s největší pravděpodobností poslouží i jim.

4/ Kultura a společenský život

Máme štěstí, že žijeme v blízkosti Prahy a můžeme využívat kulturní nabídku této metropole evropského významu. I Úvaly ale mají co nabídnout a my chceme místní kulturní život pomáhat rozvíjet. Ve městě žije mnoho zajímavých lidí a my se budeme snažit podněcovat konání veřejných akcí, které nás obohatí a sdílením zážitků sblíží.

Budeme partnery stávajících kulturních spolků a pořadatelů, ale také budeme iniciovat nové dění, např. veřejné diskuse, veřejná čtení, koncerty, trhy a mnoho dalšího. Stálo by za to zkusit také více oživit dříve velmi živou tradici ochotnického divadla. Zasadíme se o dobré obsazení městské kulturní komise, která v těchto aktivitách může zásadně pomoci.

Nejenom Úvaly, ale i mnohé okolní obce, např. Jirny, Český Brod nebo Tismice nabízejí mnoho pamětihodností a bohatou historii. Je žádoucí posilovat s nimi regionální sounáležitost a mimo jiné se také navzájem kulturně obohacovat. Na městských webových stránkách chceme zlepšit sekci věnující se turistice. Měly by na ní být vyzdviženy také významné osobnosti spjaté s dějinami Úval. 

Chceme, aby Úvaly nefungovaly pouze jako místo na přespání, ale jako místo, které samo žije a kam budou rádi jezdit i lidé z okolí. Bohatší kulturní nabídka bude přínosem pro všechny věkové kategorie, od dětí až po seniory. Zvláště bychom chtěli oživit dění v domě s pečovatelskou službou.

5/ Životní prostředí a ochrana přírody

Zasadíme se o ochranu krásné přírody, kterou v Úvalech a okolí máme. Nepodpoříme návrhy, které by byly na její úkor.

Budeme hledat způsoby, jak z Úval dělat město, které žije udržitelně a neničí planetu. Podporujeme osvětu na toto téma už ve škole nebo dokonce ve školce a další opatření, která pomohou např. snižovat množství odpadu, který po sobě zanecháváme. V celé České republice je rozhodně co zlepšovat, pokud jde o udržitelný rozvoj. A my jako město máme na to, abychom šli v udržitelnosti ostatním obcím v České republice příkladem.

Podpoříme občanské snahy o udržitelnější způsob života. Mimo jiné se nabízí podpořit úpravy umožňující lepší využití dešťové vody. O jejich rozšíření usiluje i Ministerstvo životního prostředí a my tuto iniciativu vítáme rádi se na ní budeme spolu s vámi podílet.

Ačkoli je lepší snižovat samotnou produkci odpadu, podpoříme i větší míru a kvalitu recyklace.

Jsme pro rozumně rozmístěnou městskou zeleň. Výběr vhodných druhů zeleně na správných místech pomůže zadržování vlhkosti, kterou potřebujeme nejenom za parného léta. 

6/ Doprava

Chceme zlepšovat služby veřejné dopravy. Máme výborné spojení s Prahou, ale je žádoucí zajistit i lepší spojení s dalšími okolními městy. Veřejná doprava je ekologická a sociální. Podpoříme autobusové linky i v samotných Úvalech, což napomůže nejenom seniorům, kteří se potřebují dostat např. za   rodinou nebo na nákup.

Rádi také podpoříme cyklistiku, nejenom rekreační. Jednou z cest může být přidání stojanů na kola na exponovaných místech.

Hlavní ulice by měly být i v pozdějších nočních hodinách dobře osvětlené, posílí se tak bezpečnost a také komfort chodců.

7/ Transparentnost a komunikace s občany

Budeme prezentovat a vysvětlovat naši práci na sociálních sítích i při osobních setkáních s občany, a to po celé volební období. Bude jasné, jak jsme hlasovali a proč. Nemusíme s vámi vždy souhlasit, ale budeme naslouchat vašim názorům.

Zasadíme se za co největší otevřenost radnice a celé správy města, aby mohl probíhat dialog s občany o tom, co od úřadů potřebují a co případně nefunguje, jak by mělo. Nejenom v Životě Úval by mělo být uvedeno a srozumitelně vysvětleno, na co město vynakládá své prostředky, aby si občané mohli udělat obrázek o hospodaření města.

Celkově budeme debatě s občany nejenom otevřeni, ale budeme se ji snažit vyvolávat. Věříme totiž, že společnost, v níž se občané podílejí na veřejném dění, je  odolná vůči demagogii a manipulaci.

8/ Zdravotnictví

Hlavním tématem pro místní zdravotnictví bude plánované rozšíření polikliniky a hledání rozumné dohody se soukromým investorem. Jako zástupci města budeme především hájit zájem nás všech občanů, aby se pro nás rozšířila nabídka zdravotní péče. Zároveň ale chceme se soukromým investorem mít korektní vztahy. Po důkladných konzultacích s právníky se chceme s investorem dohodnout na podmínkách, které mu umožní provozovat rozšířené zdravotní středisko ku prospěchu nás všech.

Zároveň bychom rádi hledali možnosti spolupráce mezi úvalským a jirenským zdravotním střediskem. Nabízené služby se mohou vhodně doplňovat. Také je žádoucí posílit autobusovou dopravu, ať už v rámci Úval k našemu zdravotnímu středisku nebo meziměstskou do Jiren. Přirozenými partnery nám budou zkušení zastupitelé za TOP 09 z Jiren.

9/ Bezpečnost

Nastolíme diskusi o fungování stanice městské policie. Stojí poměrně hodně peněz, a přitom není úplně jasné, zda je její fungování nastavené tak, aby tyto výdaje dávaly dobrý smysl.

Nechceme bezpečnost našich občanů podceňovat, policisté se snaží pomáhat nám všem, mimo jiné třeba i dohlížejí na bezpečnost dětí při přecházení silnice na frekventovaných místech při cestě do školy. Přesto v této oblasti musíme uvažovat o možnostech snížit výdaje. Celkově tedy zásadně přehodnotíme funkčnost a smysl místní stanice městské policie.

Městská policie by pro obec neměla být zdrojem peněz do pokladny města za pokuty od řidičů, ale hlavně by měla plně znát občany města a problémy jednotlivých lokalit.

Nebráníme se diskusím o posílení kamerového systému v zájmu prevence a stíhání majetkové trestné činnosti. Jde o relativně cenově dostupný, a přitom užitečný nástroj.

Závěrem

Úvaly jsou město s velkým potenciálem a společně s Vámi jej chceme udělat o něco živějším, zajímavějším a příjemnějším pro nás pro všechny. Zároveň také chceme, abychom se chovali jako zodpovědná obec, která se nebojí výzev dnešní doby a kde lidem nechybí píle a odvaha zasadit se o demokracii a o práva všech.  Chceme město, které na sebe bude právem hrdé.

Jak a kde volit

Jak hlasovat ve volbách do zastupitelstva

Podzimní komunální volby rozhodnou o tom, kdo bude spravovat naše město v následujících čtyřech letech. Své zastupitele můžete vybírat mezi všemi kandidátkami. Obdržíte jen jeden volební arch, na kterém však budou uvedeny všechny kandidující volební strany. Můžete volit buď jednu stranu, a nebo si vybrat jednotlivé kandidáty z libovolných stran.

Chci hlasovat pro volební stranu

Rozhodnete-li se hlasovat pro určitou stranu, označíte u jejího názvu křížek. Chcete-li tedy do zastupitelstva volit např. kandidátku TOP 09, postačuje označit u této strany křížek do předtištěného rámečku.

Máte ale i možnost hlasovat jak pro stranu, tak pro kandidáty z jiných volebních stran. Můžete tedy označit křížkem TOP 09 a dále si vybrat i kandidáty z jiných volebních stran a u jejich jména provést křížek.

Nechci hlasovat pro strany, ale pro jednotlivé kandidáty

V takovém případě můžete zakřížkovat kandidáty z libovolných stran, kterým se rozhodnete dát svůj hlas, nesmíte však překročit počet 15 křížků, které máte k dispozici.

Volební okrsek č. 1

Volební místnost: Dům s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570, Úvaly

Pro voliče bydlící v ulicích: Atlasová, Bezručova, Bohumila Trnky, Borová, Bratří Čapků, Brožíkova, Čelakovského, Čermákova, Denisova, Dobrovského, Do Hodova, Doktora Strusky, Ebenová, E. E. Kische, Fibichova, Foersterova, Glücksmannova, Grégrova, Guth-Jarkovského, Hodov, Horova, Janáčkova, Jalovcova, Jedlová, Jirenská, Jiřího Gruši, K Hájovně, Klánovická, Klostermannova, Kmochova, Kožíškova, Kupkova, Lesní, Máchova, Mánesova, Modřínová, Muchova, Na Spojce, Na Ztraceném korci, Nad koupadlem, nám. Svobody, Otokara Březiny, Oty Pavla, Palackého, Pernerova, Pod Tratí, Purkyňova, Rašínova, Seifertova, Skácelova, Slavíčkova, Smetanova, Smrková, Sovova, Sukova, Šafaříková, Šámalová, Těsnohlídkova, Tigridova, Tichého, Tisová, Tovární, Tylova, U Horoušánek, Vaculíkova, Vrchlického, Vydrova, Zálesí

Volební okrsek č. 2

Volební místnost: Městský dům dětí a mládeže, Vítězslava Nováka 372, Úvaly

Pro voliče bydlící v ulicích: 28. října, Alešova, Barákova, Boženy Němcové, Čechova, Erbenova, Hakenova, Havlíčkova, Jiráskova, Josefa Lady, Jungmannova, Kollárova, Maroldova, Nerudova, Pražská, Prokopa Velikého, Raisova, Šrámkova, Štefánikova, Švermova, V. Špály, Vítězslava Nováka, Vojanova, Wolkerova, Žižkova

Volební okrsek č. 3

Volební místnost: Základní škola, nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly

Pro voliče bydlící v ulicích: 5. května, Arnoštova, Bendlova stezka, Bulharská, Česká, Dalmatská, Dobročovická, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husova, Hvězdova, Chelčického, Chorvatská, Jeronýmova, Jugoslávská, Kališnická, Kladská, Komenského, Lipanská, Lužická, Milíčova, Moravská, nám. Arnošta z Pardubic, Na Stráni, Osadní, Pod Slovany, Poděbradova, Podhájí, Polská, Riegerova, Roháčova, Rokycanova, Rumunská, Ruská, Slezská, Slovenská, Slovinská, Srbská, Škvorecká, Táboritská, Tyršova, U Hostína, U Kaberny, U Obory, U Přeložky, U Starého koupadla, U Výmoly, Zahradní, Želivského

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme