Karel Schwarzenberg, poslanec a čestný předseda TOP 09

Karel Schwarzenberg (vlevo tiskový mluvčí TOP 09 Jan Jakob)

„Jana Jakoba jsem poznal jako našeho mluvčího, když jsem ještě byl předseda strany. A byl v tom velice dobrý. Potom se, což chápu, ujal úřadu starosty v Roztokách a tento úřad už osm let úspěšně zvládá. Vždy jsem byl toho přesvědčení, že funkce starosty je prubířský kámen pro každého politika. Kdo se osvědčil ve své obci a požívá důvěru svých občanů, tomu lze věřit, neboť zde vám nepomůže žádná demagogie a populistické triky nikdy nemají dlouhého trvání, poněvadž občané je brzy odhalí. Jan Jakob byl zvolen opakovaně a je už osm let starostou, tudíž vím, že můj dojem byl svého času správný a je to člověk na svém místě.“

Mgr. Petr Nohel, Ph.D., předseda Koruny České, občan Roztok

Koruna Česká

„Koruna Česká je demokratickou politickou stranou, která neváhá vyjádřit svoji podporu dalším politickým subjektům, jakož i osobnostem, které se v dnešní nelehké době aktivně zasazují o zachování autenticky demokratického prostředí našeho státu. Protože obhajoba tohoto demokratického společenského řádu a udržování jeho stability je nezbytnou součástí politické kultury již na úrovni obecní, podporuje Koruna Česká v letošních komunálních volbách v našem městě kandidátku TOP09 a nezávislých pro Roztoky a Žalov.“

Ing. Ivo Cihlář, učitel, bývalý zastupitel

„Jsem přesvědčený, že je naše město spravováno dobře a zodpovědně. Výsledky práce starosty Jakoba a jeho týmu jsou vidět a město se rozvíjí správným směrem. Rád starostu a jeho tým podpořím v říjnových volbách.“

Ing. Tomáš Czernin, senátor, lesník a zemědělec

Jan Jakob a Tomáš Czernin

„Blahopřeji Roztockým k jejich starostovi. Je vidět, že město pod jeho vedením vzkvétá. Přeji jim, aby tomu tak bylo i nadále a aby Honza Jakob dál pokračoval ve své práci.“

Dominik Feri, poslanec

Dominik Feri

„Roztocký tým odvádí dobrou práci. Vím, že v Roztokách podporují volnočasové aktivity, postavili hřiště, rozšířili skatepark a nyní se podařilo zrekonstruovat atletickou dráhu. Roztocká TOPka v čele se starostou Honzou Jakobem je správná volba nejen pro mladé.“

Miroslav Kalousek, poslanec a předseda klubu poslanců TOP 09

Miroslav Kalousek a Jan Jakob

„Jan Jakob je jedním z komunálních politiků TOP 09, na jejichž práci jsem opravdu hrdý. Když byl před osmi lety zvolen starostou, měl jsem trochu strach, zda ve 28 letech zvládne takovou odpovědnost a rozsah úkolů. Těch osm let dobře spravovaných, rozvíjejících se Roztok a řada úspěšných a transparentních investic pro lepší život občanů jsou jasnou odpovědí na mé tehdejší obavy. Jsou také tím nejlepším doporučením pro jeho volbu na příští období. Za Jana nemluví plané sliby. Mluví za něj jeho práce a výsledky, které díky jeho dnes již bohatým zkušenostem budou jistě čím dál lepší.“

Mgr. Martin Matas, dlouholetý zastupitel, trenér atletiky

Martin Matas

„Velmi rád bych podpořil jmenovitě dva kandidáty za TOP 09 - starostu města Jana Jakoba a nezávislého Petra Macouna. Jan Jakob - v roli starosty - je vždy ochoten demokraticky diskutovat, a i když v mé pozici zastupitele a předsedy Kontrolního výboru zastupitelstva to se mnou nemá vždy jednoduché, v roli starosty obstál. Těší mě jeho kontinuální podpora sportu a volnočasových aktivit mládeže ve městě. S atletickým oddílem jezdíme po republice a mnoho oddílů nám takového starostu (a vedení města vůbec) závidí.
Petra Macouna znám už mnoho let a jeho ochota věnovat svůj čas městu je obdivuhodná. Pro nás ostatní je velmi užitečné vidět v komunální praxi jeho metody získané ve vrcholovém managementu IT firem.“

Martin Pastyřík, president Asociace sommelierů ČR, občan Roztok

„Jako roztockému rodákovi mi na našem městě velmi záleží a není mi jedno, kdo sedí na radnici a má tedy možnost život v Roztokách ovlivnit v tom dobrém, ale i v tom špatném. Jako znalec vína vím, že z kvalitní révy vyzraje léty krásné víno. A jak to souvisí? Myslím, že současná radnice pod vedením starosty Jakoba ukazuje kvalitní práci. Ve městě se za poslední dvě volební období udělalo hodně dobrých věcí a je patrné, že jeho přístup je koncepční. Budu rád, když zůstane na radnici i po nadcházejících volbách. Náš starosta stále zraje a nám tím přináší užitek. Má moji plnou podporu.“

Mgr. Robert Pejša, Ph.D., vysokoškolský pedagog, bývalý zastupitel

Robert Pejša

„Jana Jakoba jsem potkal doslova náhodou, ale musím říci, díky za tu náhodu. Jsem rád, že tenhle mladej kluk dal Roztokům a lidem v něm žijícím lekci z efektivity a možnosti nalézání reálných řešení pro rozvoj tohoto mého města. Prima, dobrá práce!“

JUDr. Jiří Pospíšil, předseda TOP 09, europoslanec

Jan Jakob a Jiří Pospíšil

„Vím, že v roztocké TOPce funguje skvělá parta aktivních lidí. V čele se starostou Jakobem úspěšně pracují pro město již osm let. Mají mou plnou důvěru. Jsem si jistý, že si zaslouží i Vaši podporu v říjnových volbách.“

PhDr. Zita Suchánková, ředitelka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy

Zita Suchánková

„Osmiletá úspěšná spolupráce Středočeského muzea v Roztokách se starostou Janem Jakobem je dokladem jeho významné podpory kulturních aktivit ve prospěch občanů města, což v širším kontextu napomáhá zviditelnění města i muzea v rámci celého regionu. Věřím, že ve své práci bude pokračovat i v dalším období.“

Ing. Martin Švarc, starosta TJ Sokol Roztoky

Martin Švarc

„Rád bych ocenil velmi dobře fungující spolupráci mezi naší jednotou a stávajícím vedením města v čele s panem starostou Janem Jakobem. Cením si především toho, že nejde o jednostranný monolog, ale o otevřenou diskuzi nad tím, jak lze rozvíjet podmínky pro sportování v Roztokách. Pan starosta Jakob hledá podněty a nápady, které by mohly znamenat přínos jak pro obyvatele města obecně, tak pro šest set našich členů.“

Lucie a Štěpán Tkadlecovi, vedení Únětického pivovaru

Pivovar Únětice

„Zhruba před rokem nás oslovila roztocká TOP 09 s nabídkou kandidovat ve volbách do místního zastupitelstva. Nastalo nám dilema. Zvláště v dnešní době až hyenického populismu je třeba pro naši stále chatrnou demokracii něco udělat, převážil však náš nedostatek odvahy přijmout tuto odpovědnost. Jsme přesvědčeni, že toto zvažují slušní lidé vstupující do politiky. Nakonec jsme se rozhodli nekandidovat, o to více si vážíme místních kandidátů TOPky, kteří mají odvahu věci (ne)měnit správným směrem a věnovat věcem veřejným mnoho osobního času a energie. Nezapomeňme při letošních volbách odkazu našich předků. Události, jež se odehrály před 100 lety, si připomeneme 28. října a 17. listopadu, také my v Únětickém pivovaru.
Dej Bůh štěstí“

Petr Tříska, bývalý dlouholetý místostarosta

„Žiji tady od narození, a proto mi záleží na Roztokách a Žalově. Slušných, zásadových a pracovitých politiků je jako šafránu. Proto si přeji, aby Jan Jakob mohl pokračovat ve své práci starosty.“

Vladimír Vidim, cyklista, rekordman v jízdě na vysokém kole

Vladimír Vidim

„Při každém cyklistickém rekordu byla potřebná podpora od mé rodiny a mých přátel. Stejně tak jsem si vážil podpory města Roztoky v čele se starostou Jakobem. Komunikace s radnicí byla výborná a vždy jsem byl rád, když mě pan starosta přijel osobně podpořit. Jsem rád, že si můj syn vybral kandidaturu právě v jeho týmu za TOP 09. PS: Jsem hrdý Roztočák.“

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme