Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2018 zastupitelstva obcí

Město: Mníšek pod Brdy (Praha-západ, Středočeský)
Volební strana: TOP 09 a nezávislí (sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. Mgr. Šárka Slavíková Klímová 37 marketingová specialistka Mníšek pod Brdy TOP 09 TOP 09
2. Ing. Iva Houserová 33 ekonomka Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
3. Mgr. Jaroslav Hroza 41 advokát Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
4. Ing. Dana Dvořáková 55 analytička Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
5. Ivana Zemancová, DiS. 54 psychoterapeutka Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
6. Ing. Kristýna Kirschner 40 daňová poradkyně Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
7. Tomáš Hurdálek 38 obchodní zástupce Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
8. Miroslava Havlínová 45 účetní Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
9. Ing. Tereza Kovandová 31 lektorka programů pro děti, účetní Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
10. Petr Slavík 45 redaktor Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
11. Bc. Naděžda Smolka Zemanová 40 ekonomka Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
12. Ing. Martina Škorpilová 31 ekonomka Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
13. Ing. Pavel Houser, Ph.D. 36 OSVČ Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
14. Michaela Urbanová 35 obchodní zástupkyně Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
15. Mgr. Miroslav Škultéty 44 překladatel Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.

Volební program

Žijeme v krásném městě, ale často jsme nuceni vyjíždět mimo něj za nákupy, volnočasovými aktivitami či lékaři. Práci všem v Mníšku neslíbíme, ale chceme, abychom zde zůstávali, vraceli se sem co nejdříve a trávili čas plnohodnotně a příjemně v našem městě. Mníšek se v posledních letech významně rozrostl a měli bychom dbát na to, aby se ve městě žilo co nejlépe všem obyvatelům. Základem jsou kvalitní a dostupné služby pro všechny obyvatele, zejména pak pro rodiny s dětmi a seniory. Ti totiž tráví v místě bydliště nejvíce času. Proto chceme město, které zajistí maximální možnou podporu právě těmto skupinám obyvatel.

Domov máme jen jeden a my chceme, aby Mníšek byl pro nás tím nejmilejším místem:

 • Budeme opravovat a dodělávat chodníky i přechody pro chodce (např. V Lipkách, ve Skalecké, Na Madlenkách, Rymáně).
 • Budeme zklidňovat dopravu např. omezováním rychlosti, budovat parkování s napojením na PID, jednat o parkovišti P+R na příjezdu do Prahy.
 • Zajistíme fungující kamerový systém mapující zejména riziková místa města.
 • Navrhneme zodpovědnost strážníků městské policie tak, aby každý zodpovídal za určitou lokalitu. Občané strážníka budou znát a mít na něj kontakt.
 • Budeme pokračovat ve výstavbě kanalizace a vodovodu.
 • Upravíme prostor v předzámčí podle přání občanů s klidovou zónou pro volnočasové aktivity a upraveným parkovištěm.
 • Upravíme Pivovárku, do návrhu podoby zapojíme co nejvíce lidí z různých skupin obyvatel. Cílem je mít místo, kde si najdou “to své” senioři, děti i dospělí.
 • Nové veřejné budovy musí vznikat v souladu s demografickým vývojem. Musí být variabilně využitelné, aby v budoucnu z nové mateřské školky mohla být např. klubovna pro starší děti.
 • Chceme vyřešit koupání v Mníšku, dáme prostor i veřejnosti.
 • Budeme spolupracovat a podporovat spolky v našem městě, nabídneme jim spolupráci při rozhodování o tématech, kterým se věnují.
 • Zasadíme se o jasné značení turistických cílů v Mníšku, např. cestu na Skalku.
 • Pořídíme více košů na odpadky a na psí exkrementy.
 • Nepřestaneme ve vyjednávání o odstranění ekologické zátěže, v boji s firmami, které nedodržují pravidla a znečišťují prostředí.
 • Nepodporujeme rozšiřování těžkého průmyslu v okolí Mníšku, ale spíše služeb, nebo obchodní zóny.

Rodiny pomáhají udržet ve městě aktivní život, proto chceme, aby lidé neodcházeli jinam. Jejich podpora je pro nás důležitá.

 • Podpoříme výstavbu nové mateřské školy nejlépe financované z dotačních programů.
 • Budeme finančně dotovat rodiče dětí, které se do školky nedostanou. Rozšíříme příjemce o rodiče těch dětí, kteří dosáhnou tří let během školního roku.
 • Jako důležitou chápeme podporu a spolupráci s dalšími poskytovateli předškolních zařízení ve městě. Chceme podpořit dostupnost zařízení pro děti od dvou let.
 • Podpoříme základní školu. Cílem je vytvořit kvalitní prostředí pro učitele a děti odpovídající kapacitě žáků s dostatečným vybavením. Nechceme děti v průmyslovém areálu.
 •  Maximálně pomůžeme škole v hledání kvalitních učitelů a rozšiřování učebních metod podporujících mediální gramotnost, kritické myšlení apod.
 • Budeme žádat dotaci na výstavbu nové základní školy, nebo aspoň 1. stupně.
 • Chceme aktivně spolupracovat se školním parlamentem a dětem nabízet možnosti se aktivně zapojovat do řešení problémů v Mníšku.
 • Podpoříme další školní zařízení, které nezřizuje obec, např. komunitní školy coby alternativy k základní škole. Myšlenka variability ve vzdělávání je nám sympatická.
 • Zabezpečíme vstupy do komunikace, kde se pohybují děti (např. z Pivovárky), posílíme hlídání přechodů před ZŠ a bezpečnost dětí vracejících se ze školy v rizikových místech (např. náměstí, okolí supermarketu Albert).
 • Vybudujeme hřiště pro starší děti, kteří nemají dosud v Mníšku své místo.
 • Chceme zřídit klubovnu pro děti, či nízkoprahové zařízení. Podporujeme aktivní práci s dětmi, které inklinují k problémům (šikana, drogy, krádeže apod.).
 • Chceme podporovat spolky, které nabízí kroužky, ZUŠ, akce pro rodiny, seniory apod. Rádi bychom podpořili další služby pro rodiče, jako např. vyzvedávání dětí a doprovod na kroužky.
 • Podpoříme projekt „Propojení babiček a dědečků“, kteří by mohli rodinám pomáhat a naopak získat nové přátele.
 • Navážeme na práci v sociální komisi města a zlepšíme zajištění kvalitních informací a pomoci v sociální oblasti – např. odlehčovací služby pro pečující rodiny o blízké osoby, informační a materiální pomoc v těžkých životních situacích, pomoc se zařizováním záležitostí na úřadech apod.
 • Na městském úřadě zajistíme family friendly prostředí  (dětský koutek, bezbariérový přístup).        

Senioři si zaslouží náš respekt, proto jim chceme usnadnit život:

 • Doplníme lavičky a odpočinkové zóny v Mníšku dle požadavků seniorů.
 • Zařídíme veřejné toalety v obchodní zóně (Billa, Penny Market).
 • Rozšíříme nabídku sociálních služeb podle potřeb našich seniorů (dovoz obědů, nákupů, pomoc s domácími pracemi, odlehčovací služby apod.), zlepšíme dopravu za lékaři.
 • Zavedeme senior taxi – možnost dopravy za mírný poplatek např. k lékaři po Mníšku i okolních obcích.
 • Budeme jednat se zdravotními pojišťovnami a lékaři, aby nabídka zdravotních služeb byla co největší.
 • Zřídíme denní „stacionář“ pro seniory. Vzniklo by místo  s nabídkou programu např. procvičování paměti, výuka PC, pletení pro „dobrou věc“, facebook bezpečně, právní poradna, prevence demence, kurz pletení košů, sborový zpěv, joga, tango).
 • Podporujeme činnosti propojující aktivní seniory a rodiny („adoptuj si babičku, dědečka“).
 • Otevřeme diskusi nad podobou domova pro seniory. Cílem je, aby to bylo místo vyhovující maximálním potřebám stávajících i budoucích klientů.

Jsme zastánci otevřené, nápomocné radnice a zapojení občanů do veřejného plánování a rozhodování. Proto navrhujeme:

 • Zvýšení podílu občanů na rozhodování, jak naložit s veřejným prostranstvím. Máme zkušenosti se zapojením občanů do podoby „předzámčí“.
 • Koncepci městských budov, která bude obsahovat to, co potřebujeme (např. nová knihovna, MŠ, více prostor pro ZUŠ, zvýhodněné byty pro mladé i seniory), přehled stávajících budov i jejich stavu a analýzu možností města ve výstavbě dalších budov. Budeme dbát na variabilitu nových budov ve využívání pro různé skupiny podle demografického vývoje.
 • Informování a seznamování občanů s projekty už při jejich plánování a to především těch, které se týkají místa jejich bydlení (např. dětské hřiště, parkovací místa apod.).
 • Vytvoření přehledných webových stránek a efektivní správy informací města na sociálních sítí.
 • Zveřejňování přenosů ze zastupitelstva a materiálů před jednáním,
 • dostatečně dopředu s výhledem do budoucna řešit zásadní záležitosti obce.
 • Větší zapojení občanů, např. podporujeme osadní výbory.

Na začátku a i na konci všech plánů jsou peníze

Vzhledem k plánovaným investicím navrhujeme:

 • Vyhledávat dotační tituly (evropské, státní, krajské, dotace MAS).
 • Aktivně podporovat spolupráci obce a podnikatelských subjektů z pozice možných investic do městského prostoru a podpory podnikání.
 • Obezřetnost v zadlužování obce.
 • Transparentní zadávání veřejných zakázek.
 • Přehledný klikací městský rozpočet.
 • Větší část participativního rozpočtu, kterým lidé ovlivní, jaké projekty budou finacovány.

Sledovat nás můžete také na facebooku

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme