Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2018 zastupitelstva obcí

Město: Benátky nad Jizerou (Mladá Boleslav, Středočeský)
Volební strana: Nezávislí s podporou TOP 09 pro Benátky (sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. Mgr. Emilie Kalová 41 ředitelka Městského centra komplexní péče Benátky nad Jizerou Benátky nad Jizerou III TOP 09 TOP 09
2. Ing. Josef Smrčka 36 chemický inženýr Benátky nad Jizerou II TOP 09 TOP 09
3. Marie Novotná 52 sociální pracovnice Benátky nad Jizerou II bezpp nez. kan.
4. Martin Dědek 41 vedoucí auditor Benátky nad Jizerou II bezpp nez. kan.
5. Ing. Marcela Štencová 40 vedoucí úředníků v logistice Kbel bezpp nez. kan.
6. PaedDr. Ivo Harák, Ph.D. 53 básník a VŠ pedagog Benátky nad Jizerou I TOP 09 TOP 09
7. Jana Březinová 51 vrchní sestra v Městském centru komplexní péče Benátky nad Jizerou Benátky nad Jizerou II bezpp nez. kan.
8. Miroslav Hájek 42 projektový manažer Benátky nad Jizerou I bezpp nez. kan.
9. Bc. Monika Megličová, Dis. 49 sociální pracovnice Benátky nad Jizerou II bezpp nez. kan.
10. Ivan Jílek 64 mistr v Karborundu v důchodu Benátky nad Jizerou II bezpp nez. kan.
11. Marie Nováková 72 prodavačka v řeznictví Benátky nad Jizerou II bezpp nez. kan.
12. Petr Bílek 47 projektový manažer Benátky nad Jizerou II TOP 09 TOP 09
13. Lucia Chytrá 51 provozní mateřské školy Benátky nad Jizerou II bezpp nez. kan.
14. Ing. Pavel Rathouský 54 vedoucí odborného výcviku Střední odborné školy Benátky nad Jizerou I bezpp nez. kan.
15. Mgr. Markéta Millerová 27 specialista v pojišťovnictví Benátky nad Jizerou II bezpp nez. kan.
16. Jiří Smetana 41 koordinátor v údržbě Benátky nad Jizerou II bezpp nez. kan.
17. Lucie Kotíková 40 pracovník v sociálních službách Benátky nad Jizerou II bezpp nez. kan.
18. Lenka Smrčková 33 bankovní specialistka Benátky nad Jizerou II bezpp nez. kan.
19. Helena Víchová 48 pradlena Kbel bezpp nez. kan.
20. Bc. Pavlína Březinová 28 zdravotní sestra na oddělení ARO Mladá Boleslav Benátky nad Jizerou II bezpp nez. kan.
21. Zdeněk Kala 44 ředitel pobočky Komerční banky Benátky nad Jizerou III bezpp nez. kan.
22. Pavlína Kolářová 39 mzdová účetní Benátky nad Jizerou I bezpp nez. kan.
23. Kateřina Jambrichová 40 administrativní pracovník Benátky nad Jizerou III bezpp nez. kan.

Volební program

Benátky nad Jizerou I. - Nové Benátky:

 • pokračování v rekonstrukci kulturních památek v městské památkové zóně a pečlivá údržba již opravených (nejen těch v majetku města, ale i podpora oprav památek soukromých, spolkových či církevních)
 • zlepšení přístupnosti historického centra pro pěší opravou schodů z Podolce do Vaněčkovy ulice (pod starou vodárenskou věží) a rekonstrukcí stezky z Podolce do Smetanovy ulice kdysi nazývanou "Vyhlídka Jaroslava Matouška“
 • na základě statického posudku přistoupit k opravě tarasů v Tyršově a ve Vaněčkově ulici
 • zavést on-line přehled rezervace sálů v Záložně přes web města, a tím zpřehlednit jejich využívání pro veřejnost, zároveň důsledněji kontrolovat, zda pořadatelé, rep. hosté akcí v záložně neporušují v jejím okolí po odchodu z akce noční klid
 • vybudovat chodník v Pickově ulici

Benátky nad Jizerou II. - Staré Benátky:

 • vytvořit pracovní skupinu ze zástupců našeho města, Stavebního úřadu statutárního města Mladá Boleslav, Krajského úřadu, krajské Správy a údržby silnic a Ředitelství silnic a dálnic za účelem účinné koordinace oprav silnice č. II/610 (tzv. stará Pražská) a II/272 (průtah celým městem ve směru Lysá nad Labem – Mělník), dálnice D10 (neustálé oddalování rekonstrukce mostu ve Kbele a úprava dálničních exitů s ohledem na plánovanou výstavbu obchodu LIDL)
 • po veřejném projednání s dotčenými obyvateli propojit chodníky podél Pražské ulice ve směru od bytového komplexu u Špejcharu na Bursu a od sodovkárny k základní škole
 • dokončení regenerace sídliště na Burse
 • podpořit zahájení rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie, který není součástí městské památkové zóny
 • oprava vnitřních prostor polikliniky a přilehlých provozních budov (prádelna, kuchyně MŠ)
 • pokračovat v podpoře stávajících sociálních zařízení na území města, a to nejen pobytových (Domov U Anežky, Domov pro seniory MěCKP), ale zejména terénních služeb s potřebným rozvojem pečovatelské a paliativní péče
 • vybudovat odpočinkové lavičky pro seniory na trase od Bursy k náměstí 17. listopadu

Benátky nad Jizerou III. -  Obodř:

 • po veřejném projednání s obyvateli Obodře vybudovat na volných pozemcích města (v areálu stadionu, v proluce mezi domy na Mělnické ulici nebo přestavbou ulice Letní Stadion, apod.) parkovací stání pro návštěvníky sportovních akcí, aby již nedocházelo k porušování předpisů o bezpečnosti dopravního provozu v této oblasti;
 • modernizace městského bazénu
 • obnova přístrojového vybavení hvězdárny vč. úpravy jejího okolí a na počest jejího zakladatele pana Břetislava Veselého jí takto oficiálně pojmenovat po statickém posouzení přistoupit k opravě ulic a opěrných zdí v ulicích Mělnická, Podskalská a U Jizery vč. obodřecké návsi a chodníků naproti kapličce

Dražice nad Jizerou:

 •  ve spolupráci s památkovým ústavem a jeho majiteli se snažit o zachování (zakonzervování) zříceniny hradu Dražice jako nejstarší stavební památky na území města
 •  pro větší bezpečnost obyvatel a pracovníků místních firem vybudovat chodník na Trnávce a od autobusové zastávky „Ovčín“ směrem k Družstevním závodům
 • podobně jako u Záložny zavést on-line přehled rezervace městského sálu v DZD přes web města, a tím zpřehlednit jeho využívání pro veřejnost

Kbel:

 • v souvislosti s opravami dálničního mostu (protihluková stěna, odvodnění) zrekonstruovat chodník vedoucí pod mostem od autobusové zastávky dál směrem na náves a z druhé strany před obchodem
 •  pokračovat v podpoře chráněné rezervace zubrů a divokých koní
 • obnovit zanedbané sportovní hřiště v majetku města u zahrádek vedle dálkového vodovodu (parcelní číslo 1173) místo plánovaného výkupu nebo směny pozemků s Ředitelstvím silnic a dálnic
 • zřízení RE-USE centra při stávajícím Sběrném dvoře, kde bude možné odevzdat starý nebo nepotřebný funkční nábytek, kde si jej bude moci za mírný za mírný poplatek převzít někdo další, komu se ještě bude hodit

Obecně pro město:

 • zlepšit třídění odpadů rozšířením sběrných míst a možností odkládat i železné a hliníkové předměty, zajistit častější úklid kolem sběrných nádob na odpad
 • v poplatcích za odpad zohlednit skládku na území města i třídění odpadu jednotlivými domácnostmi
 • zvýšit kontrolní činnost orgánů města s ohledem na dodržování placení poplatků z ubytovacích kapacit
 • posílit kamerový systém a ve spolupráci s Policií ČR docílit snížení rušení nočního klidu a vandalismu
 • postupně vyměnit zastaralé lampy veřejného osvětlení za modernější s větším svitem k zemi, úspornějších a s menším dopadem na světelné znečištění
 • zlepšit efektivnost komunikace s Krajem, zejména v oblasti oprav krajských komunikacím území města

Více se o nás dočtete na facebookových stránkách

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme