Kandidátka pro volby: 2013 poslanecká sněmovna

Kraj: Středočeský
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Miroslav Kalousek

Ing. Miroslav Kalousek

52 let

politik

Bechyně, TOP 09

Narodil se 17. prosince 1960 v Táboře. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a poté pracoval v Praze ve výrobním podniku jako vedoucí investičního útvaru.

Od roku 1990 působil ve státní správě, v letech 1990 - 1992 na Úřadu vlády ČR jako odborný poradce místopředsedy vlády ČR se zaměřením na otázky ekonomické transformace. Od července 1992 působil v Úřadu vlády ČSFR jako ředitel odboru poradců místopředsedy vlády ČSFR.

V období transformace vlastnických vztahů v ČR zastupoval Miroslav Kalousek vládu ČR v několika řídících funkcích v hospodářské sféře: v letech 1991 - 1992 byl rozhodnutím ministra zemědělství členem dozorčí rady Jihočeských pivovarů, v letech 1992 - 1994 usnesením vlády ČR působil jako člen správní rady a jednatel Západočeských pivovarů. Roku 1994 byl usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zvolen do funkce člena Prezídia Pozemkového fondu ČR, kterým byl do roku 1996.

Od ledna 1993 do ledna 1998 působil na Ministerstvu obrany ČR jako náměstek ministra, odpovědný za rozpočet a akviziční procesy.

V předčasných parlamentních volbách v roce 1998 byl Miroslav Kalousek zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za KDU-ČSL. Po svém opětovném zvolení v roce 2002 se stal předsedou Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR (do roku 2005).

Na Sjezdu KDU-ČSL 2003 v Ostravě byl zvolen předsedou KDU-ČSL, tento post v roce 2005 na Sjezdu v Plzni obhájil. Předsedou KDU-ČSL byl do roku 2006.

Od ledna 2007 do května 2009 působil jako ministr financí ČR. Od ledna 2009 do května 2009 byl předsedou Rady ministrů financí EU.

V červnu 2009 z KDU-ČSL vystoupil.

V červnu 2009 Miroslav Kalousek spolu s Karlem Schwarzenbergem založil stranu TOP 09. Na Celostátním ustavujícím sněmu strany, konaném 27. a 28. listopadu 2009, byl zvolen 1. místopředsedou TOP 09.

V roce 2010 se po květnových volbách do PSP ČR stal poslancem a následně, po sestaveni vlády ČR, ministrem financí.

V roce 2008 Miroslava Kalouska mezinárodní časopis Emerging Markets vyhlásil „ministrem financí roku 2008 pro oblast rozvíjejících se evropských ekonomik“. Emerging Markets každý rok vyhodnocuje vývoj veřejných financí v zemích rozvíjejících se evropských ekonomik a v rozvojových zemích. Hodnotí prosazování reforem vedoucích ke stabilitě a udržitelnosti veřejných rozpočtů. Ceny se udělují na základě hlasování analytiků, bankéřů, zástupců finančních institucí a jiných expertů.

Stejné ocenění bylo Miroslavu Kalouskovi uděleno časopisem Emerging Markets podruhé v roce 2011, kdy byl vyhlášen "ministrem financí roku 2011 pro oblast rozvíjejících se evropských ekonomik".

Na 2. celostátním sněmu TOP 09, který se konal ve dnech 22.-23. října 2011 v Hradci Králové, byl zvolen 1. místopředsedou TOP 09.

52 politik Bechyně TOP 09
2. Mgr. Helena Langšádlová

Mgr. Helena Langšádlová

50 let

místopředsedkyně TOP 09

Černošice, TOP 09

Poslankyní byla zvolena v květnu 2010. Ve sněmovně působila jako místopředsedkyně rozpočtového výboru a členka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zároveň pracovala jako předsedkyně stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti a předsedkyně podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy. Rovněž byla členkou podvýboru pro územní rozvoj a financování veřejné správy.

V roce 2009 se stala předsedkyní středočeské organizace TOP 09 a členkou výkonného výboru, roku 2011 byla zvolena místopředsedkyní TOP 09.

Helena Langšádlová se narodila 14. října 1963 v Praze a nyní žije v Černošicích. V letech 1979 až 1983 vystudovala střední průmyslovou školu stavební, obor vodohospodářské stavby. V letech 2004 až 2008 se věnovala bakalářskému studiu na Vysoké škole politických a společenských věd v oboru politologie. V letech 2008 až 2010 absolvovala magisterské studium v oboru politologie a politika v mezinárodních vztazích na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. V roce 2007 ukončila kurz MBA Basics na Business School Netherland/International, organizovaný ve spolupráci s britskou International Management Centres Association.

Pracovní zkušenosti získala Helena Langšádlová v letech 1984 až 1986 jako stavební technik na odboru výstavby a územního plánování Prahy-západ, v letech 1986 až 1990 byla na mateřské dovolené. Následně v letech 1990 až 1998 podnikala jako majitelka penzionu. V období let 1998 až 2006 vykonávala funkci starostky města Černošice, v letech 2006 až 2010 zde působila ve funkci místostarostky a do listopadu 2011 pracovala jako zastupitelka města. V letech 2000 až 2008 a v letech 2012 až 2013 byla krajskou zastupitelkou. Od roku 2004 do roku 2010 působila jako členka Výboru regionů EU. Od roku 2010 až 2013 byla poslankyní PČR.

Helena Langšádlová je vdaná, má dva dospělé syny. Hovoří anglicky a rusky. Zajímá se o historii a kulturu. Ráda relaxuje prací na zahradě, má ráda aquaerobic a hraje scrables.

50 místopředsedkyně TOP 09 Černošice TOP 09
3. Ing. Věra Kovářová

Ing. Věra Kovářová

49 let

překladatelka, ředitelka obecně prospěšné spol.

Chýně, STAN

Věra Kovářová (49), bývalá vrcholová sportovkyně (dorostenecká basketbalová mistryně republiky) vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor zahraniční obchod a dvouleté manažerské postgraduální studium na European Business School Prague (Master of International Management).  Absolvovala doplňkové studium právní němčiny na Univerzitě Karlově. Pracovala jako překladatelka a učitelka německého jazyka.  Jako starostce obce Chýně se jí podařilo získat finanční prostředky na investice na ČOV, rozšíření školy, nové chodníky i přírodní park. Je zastánkyni živého venkova, která probudila k životu kulturní a spolkový život ve své obci. Je duší pěveckého sboru Chláchol a ředitelkou obecně prospěšné společnosti „Chýňská o.p.s. – Občané, Přátelé, Sousedé“, která navazuje na činnost OS ARBOR, ve kterém též působila.

Je zastupitelkou obce Chýně, zastupitelka Středočeského kraje, je členkou předsednictva Sdružení místních samospráv ČR. Stojí v čele středočeské organizace hnutí „Starostové a nezávislí“ (STAN).  Mezi její úspěchy patří organizace Petice proti výstavbě logistického centra v Chýni, díky níž se podařilo zabránit jeho výstavbě. Ve Středočeském kraji organizovala Petici proti zrušení Masarykova nádraží či Petici proti rušení autobusových spojů (tzv. Rathův Škrtobus). Ve středočeském Výboru pro dopravu se zaměřuje na zlepšení veřejné dopravy a dopravní obslužnosti.

Bojovala za přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), která odstranila diskriminaci ve financování menších obcí a měst. „Chci využít svých zkušeností z komunální a regionální politiky v oblasti čerpání evropských dotací, jsem pro zachování stávající dostupnosti veřejných služeb. Budu usilovat o přijetí zákona o tzv. dětských skupinách a o podporu zkrácených úvazků pro ženy s malými dětmi,“ komentuje svou kandidaturu do Poslanecké sněmovny Věra Kovářová.

Nyní pracuje jako ředitelka o.p.s., jako překladatelka a lektorka německého jazyka. Je vdaná, má jednu dceru, manžel je architekt.  Ve volném čase hraje na flétnu, ráda plave, poznává krásy svého kraje či pracuje na zahradě.

Osobní motto: Vlastní spokojenost pramení z práce pro druhé.

49 překladatelka, ředitelka obecně prospěšné spol. Chýně STAN
4. Mgr. Nina Nováková

Mgr. Nina Nováková

59 let

místostarostka města, středoškolský pedagog

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, TOP 09

Narodila se 14.3.1954 v Brandýse nad Labem, kde dosud žije. V roce 1973 maturovala na místním gymnáziu, v roce 1978 promovala na Filosofické fakultě University Karlovy v oborech latina – bohemistika. Po revoluci vystudovala na Pedagogické fakultě UK obor základy společenských věd,  kurs etické výchovy a katechetický kurs na Katolické teologické fakultě UK.

V současné době učí Nina Nováková na gymnáziu J.S.Machara v Brandýse n.L. a zastává  funkci zástupkyně ředitelky pro výchovnou a vzdělávací koncepci školy. Přispěla k zařazení etické výchovy do učebního plánu školy a vytvořila koncepci předmětu základy humanitní vzdělanosti.

 Od roku 2000 je aktivní v České křesťanské akademii. Po seniory vytvořila vzdělávací program Nestárneme – zrajeme k moudrosti, který je úspěšně realizován již sedm let. Je členem přípravného týmu a moderátorkou festivalu duchovní hudby v podání dětských a studentských sborů Musica Angelica, od roku 2003 se podílí na přípravě Národní svatováclavské pouti. V roce 2009 se stala první předsedkyní obnovené Matice staroboleslavské, pro kterou vytvořila vzdělávací program Tajemství chrámů.

Od roku 2005 je členkou městského zastupitelstva jako nezávislá kandidátka. V roce 2010 byla lídrem kandidátky TOP09, od roku 2011 je neuvolněnou místostarostkou Brandýsa n. L. – Staré Boleslavi a soustředí se na oblast sociální, školskou a oblast životního prostředí. Je garantem Komunitního plánování sociálních služeb a iniciovala vznik Nízkoprahového denního centra pro lidi ohrožené sociálním vyloučením, vznik Městského komunitního centra pro juniory a seniory, v současné době z její iniciativy vzniká Rodinné ekocentrum. V roce  2010 kandidovala za TOP09 v senátních volbách. V roce 2012 byla zvolena do krajského zastupitelstva.

Až do vzniku TOP 09 nebyla Nina Nováková nikdy členem žádné politické strany. Celostátním sněmem TOP09 byla zvolena v roce 2009 i v roce 2011 do výkonného výboru TOP09. Je místopředsedkyní Středočeské krajské organizace TOP09, ve třetím volebním období je předsedkyní regionu Praha – východ a předsedkyní místní organizace TOP09 v Brandýse n. L. – Staré Boleslavi. V TOP09 pracuje také jako koordinátor celostátní expertní skupiny Občanská společnost a církve.

Je 35 let vdaná a má jednoho syna.

59 místostarostka města, středoškolský pedagog Brandýs nad Labem-Stará Boleslav TOP 09
5. Mgr. Jan Smutný

Mgr. Jan Smutný

53 let

ředitel základní školy

Mladá Boleslav, TOP 09

Jan Smutný se narodil 4. dubna 1960 v Mladé Boleslav, vystudoval pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Působil jako pedagog a ředitel základní školy, poté osm let pracoval jako zastupitel a náměstek primátora města Mladé Boleslavi. Poslední tři roky vykonával mandát poslance Parlamentu ČR. Pracoval ve Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a životním prostředí. Podílel se na přípravách a schvalování důležitých právních norem v oblasti veřejné správy, obnovitelných zdrojů energie a ochrany životního prostředí. Navrhnul a prosadil novelu Zákona o loteriích, která přinese prostřednictvím Českého olympijského výboru podporu do mládežnického sportu ve výši 400 milionů korun ročně.

„Podpora mládežnického sportu přinese především naplnění volného času dětí a mládeže a následně může přispět k vyhledávání a výchově nových reprezentantů ČR,“ uvádí ke své kandidatuře do Poslanecké Sněmovny.

Jan Smutný je rozvedený a má dvě dospělé dcery. Ve volném čase rád jezdí na kole, hraje tenis a v zimě lyžuje.

    

53 ředitel základní školy Mladá Boleslav TOP 09
6. Petr Holeček

Petr Holeček

56 let

starosta města, učitel, skautský vedoucí

Kralupy nad Vltavou, STAN

Petr Holeček se narodil  21. 5. 1957 v Kladně, studoval na Dvořákově gymnásiu v Kralupech n.Vlt a na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. V komunální politice působil od roku 1990  jako zastupitel, či místostarosta města. V současné době pokračuje ve svém druhém funkčním období jako starosta města Kralupy nad Vltavou, a také druhé volební období v zastupitelstvu Středočeského kraje. Krátce pracoval v Parlamentě České republiky jako poslanec.

Petr Holeček učil mnoho let  na základní škole. Ve volném čase se věnuje skautingu a stále aktivně sportuje. Mezi jeho oblíbené sporty patří lyžování, cyklistika či horolezectví. Podnikl cyklistickou cestu kolem světa a navštívil mnohé země a hory na všech kontinentech. Zajímá se také o umění, historii a literaturu.

56 starosta města, učitel, skautský vedoucí Kralupy nad Vltavou STAN
7. Mgr. Ing. Jan Pospíšil, MBA

Mgr. Ing. Jan Pospíšil, MBA

50 let

místostarosta města

Kolín, TOP 09

Jan Pospíšil se narodil 1. 12. 1962 v Kolíně, vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, The Nottingham Trend University a Vysokou školu ekonomie a managementu veřejné správy v Bratislavě. V současnosti působí jako místostarosta města Kolína. V této funkci se mu podařilo získat finanční návratnou pomoc pro zadlužené město, realizovat řadu investičních záměrů a projektů, rozšířit kapacity mateřských škol, přilákat do města nové investory či rozšířit spolupráci se zahraničními partnerskými městy. „Kolínsko potřebuje svého zástupce v parlamentu a pevně věřím, že jsem schopen náš region zastupovat. Jako poslanec za Středočeský kraj bych chtěl prosadit úsporu veřejných prostředků, zodpovědnost za důstojnou budoucnost naší země a našich občanů,“ komentuje svoji kandidaturu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Jan Pospíšil získal zkušenosti i v podnikatelské oblasti. Je ženatý, má dvě děti a dvě vnoučata. Mezi jeho záliby patří poznávání nových kultur, zejména těch afrických, a jízda na kole po okolí je jeho další oblíbenou aktivitou. 

50 místostarosta města Kolín TOP 09
8. Patrik Brodan, BBA

Patrik Brodan, BBA

35 let

místostarosta města

Beroun, TOP 09

Patrik Brodan se narodil 14. 6. 1978. Po maturitě na Sportovním gymnáziu v Plzni, kam přestoupil kvůli fotbalovému angažmá z gymnázia ve Vlašimi, se rozhodl odcestovat do USA. Tam vystudoval obchod a ekonomii na Saint Mary´s College of California. Po sedmiletém studijně-sportovně-pracovním pobytu v USA se vrátil do Berouna a v posledních pár letech se po změnách ve vedení města aktivně zapojil do dění jako místostarosta Berouna. Zaměřuje se zejména na sport a volnočasové aktivity. Změnou systému sportovních dotací se mu podařilo získat více financí pro sportující děti. Mezi další oblasti jeho působnosti patří prevence kriminality, bezpečnost, výstavba a částečně i územní plánování. Ve Středočeském kraji je členem Komise bezpečnosti a IZS.

„Děti mají hodně volného času a nemůže nám být lhostejné, jak ho tráví. Čím více finančních prostředků půjde do sportu a volnočasových aktivit, tím bude větší možnost naše děti zabavit. S tím úzce souvisí i zvýšení prostředků na dopravní výchovu a na různé druhy prevence, kde v posledních letech došlo k drastickému propadu finanční podpory. “ uvádí v souvislosti se svou kandidaturou.

Mimo komunální politiku se již delší dobu věnuje rozvoji projektů v oblasti lidských zdrojů a marketingu. V období říjnových voleb s manželkou očekávají první přírůstek do rodiny. Ve volných chvílích se kromě rodiny věnuje zejména sportu, horské cyklistice, kultuře, zahradnictví a kulinářství.

35 místostarosta města Beroun TOP 09
9. Mgr. Lenka Mrzílková

Mgr. Lenka Mrzílková

52 let

starostka města, středoškolský pedagog

Neratovice, bezpp

Lenka Mrzílková se narodila 23. 5. 1961 ve Vlašimi, vystudovala tělesnou výchovu a biologii na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Dále absolvovala studium školského
a projektového managementu na Karlově univerzitě v Praze a Palackého univerzitě v Olomouci.  Od roku 2010 zastává funkci starostky města Neratovice, kde se zasadila o zavedení otevřených pravidel pro zadávání veřejných zakázek a zasloužila se o oživení společenského a kulturního dění ve městě.

„Slušnost a osobní odpovědnost je základní cestou k obnovení důvěry veřejnosti v politiku.“ uvádí v souvislosti se svou kandidaturou.

52 starostka města, středoškolský pedagog Neratovice bezpp
10. Ing. Petr Digrin, Ph.D.

Ing. Petr Digrin, Ph.D.

43 let

starosta města, člen správní rady Magdaléna, o.p.s.

Mníšek pod Brdy, STAN

Petr Digrin se narodil 5. 10. 1970, vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Nyní zastává funkci starosty města Mníšek pod Brdy. V obci se zasadil o dostavbu kanalizace a získal finance z operačních programů pro zvýšení kapacity ve školce či rekonstrukci náměstí. Dále se zasloužil o vybudování nového sportovního hřiště základní školy a nové učebny v základní umělecké škole. „Chci se věnovat oblasti školství. Budu pracovat na tom, aby se zlepšily podmínky na středních školách, a to hlavně po stránce vybavení a technického stavu budov,“ říká o své kandidatuře.

Petr Digrin pracoval jako interní doktorand na České zemědělské univerzitě v Praze. Později podnikal v oblasti informačních technologii a taktéž vykonával funkci zástupce ředitele Správy státních hradů, zámků a zahrad severní Moravy. Je ženatý a má dvě dcery. Volný čas věnuje rodině, s níž rád chodí do přírody a jezdí na kole. Rád čte knihy různých žánrů a zajímá se o historii.

43 starosta města, člen správní rady Magdaléna, o.p.s. Mníšek pod Brdy STAN
11. MUDr. Zdeněk Nováček

MUDr. Zdeněk Nováček

59 let

lékař záchranné služby, chirurg

Čáslav, TOP 09

Zdeněk Nováček se narodil 22. 9. 1954, vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Již mnoho let pracuje jako chirurg a doktor záchranné služby. V říjnu 2012 byl zvolen do zastupitelstva Středočeského kraje, kde je členem Výboru pro zdravotnictví. 

Zdeněk Nováček je ženatý, má dvě děti. Ve volném čase se věnuje rodině, sportu a zahrádkářství. 

59 lékař záchranné služby, chirurg Čáslav TOP 09
12. Mgr. Milan Schweigstill

Mgr. Milan Schweigstill

48 let

zastupitel města, zástupce ředitele gymnázia

Mělník, TOP 09

Milan Schweigstill se narodil 30. 4. 1965 ve Slaném, vystudoval vysokou školu. Nyní působí jako zastupitel města Mělník, kde za TOP 09 vyhrál poslední volby. Odborně se zaměřuje na školství a dopravu.

V současné době pracuje Milan Schweigstill jako zástupce ředitele gymnázia, kde také učí geografii. Je ženatý. Ve volném čase se věnuje turistice a cestuje po světě. Ovládá anglický a ruský jazyk.

48 zastupitel města, zástupce ředitele gymnázia Mělník TOP 09
13. Rudolf Semanský

Rudolf Semanský

45 let

starosta obce, místopředseda Mukařov-sko, o.s.

Mukařov, STAN

Rudolf Semanský se narodil 22. 6. 1968 v Praze, vystudoval střední odbornou školu. Od roku 2006 je starostou obce Mukařov a mimoto působí jako místopředseda místního sdružení Mukařov-sko. Jako starosta se zasadil o rozšíření kapacity míst v základní i mateřské škole, výstavbu dětských hřišť, zvýšení dopravní bezpečnosti v obci, opravu místních komunikací a rozšíření sítě chodníků a stezek. Za úspěch považuje i obnovení provozu zubní ordinace v obci.

Nejen ve Středočeském kraji je třeba zlepšit stav veřejných komunikací, především nižších tříd, a to co do oprav, ale i kultivaci jejich nejbližšího okolí. Lidé by se v místě, kde žijí měli cítit dobře. Nezbytná je podpora tuzemského zemědělství a ochrana přírody a mým přáním je zlepšit v lidech pocit hrdosti na svou zemi“ uvádí ve spojitosti se svou kandidaturou.

Rudolf Semanský v minulosti podnikal v oblasti reklamy, grafiky a výtvarnictví. Má dvě dospívající děti. Ve volném čase se zajímá o přírodu, zoologii, kynologii a plastikové modelářství. Aktivně sportuje a rád čte.

45 starosta obce, místopředseda Mukařov-sko, o.s. Mukařov STAN
14. Marcela Říhová

Marcela Říhová

39 let

místostarostka města

Milovice, TOP 09

Marcela Říhová se narodila 30. 10. 1973 v Nymburce, vystudovala ekonomickou střední školu. Již 10 let působí ve státní správě. Nyní zastává funkci místostarostky města Milovice, kde se zasadila například o výstavbu nové mateřské a základní školy či o stanovení jednotných kritérií pro přijetí dětí do MŠ v celém městě. Taktéž se zasadila se o otevření detašovaného pracoviště Úřadu práce v Milovicích. Na základě jejího zpracovaného projektu se město Milovice umístilo na 3.místě v soutěži Obec přátelská rodině.

„Jsme město s nejnižším věkovým průměrem a právě u nás nejlépe vidím, jak chybí finance právě ve školství. Zasadím se o zvýšení finančních prostředků do školství.  Budu podporovat, po vzoru stavby naší radnice, výstavby budov s  tzv. green buildings, tedy objektů s plně ekologickým provozem, který se znatelně odráží na snižování provozních nákladů“, uvádí ke své kandidatuře do Poslanecké Sněmovny.  „Problémy řeším, neslibuji!“ tak zní její motto, kterým se řídí jak v politice, tak v osobním životě.

Marcela Říhová je vdaná a má jedno dítě. Ve volném čase ráda lyžuje, cestuje a zajímá se o kulturu. 

39 místostarostka města Milovice TOP 09
15. PhDr. Petr Vácha

PhDr. Petr Vácha

46 let

psychoterapeut

Příbram, TOP 09

Narodil se 3. ledna 1967 v Příbrami. Otec pracoval jako horník a matka jako zdravotní sestra. Po celý svůj život žije v Příbrami. Vystudoval příbramské gymnázium, Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, psychoterapeutický výcvik SUR pod Evropskou psychoterapeutickou asociací, získal odborný zdravotnický titul adiktolog, je členem Českého institutu pro supervizi.

Po absolvování vojenské služby pracoval deset let v učňovském školství, od roku 1999 pracuje v sociálních službách a zabývá se léčbou a sociální rehabilitací závislých pacientů. V současné době pracuje jako ředitel léčebny pro závislé mladistvé a matky s dětmi, která se nachází v areálu barokního zámku Karlov Schwarzenberg u Čimelic. Je spoluautorem několika odborných publikací a aktivním přednášejícím lektorem. V Příbrami provozuje soukromou psychoterapeutickou, adiktologickou a supervizní praxi. 

Petr  Vácha  žije  se  svou  rodinou  v  Příbrami,  volný čas tráví  na  chalupě v Sádku u Příbrami. Aktivně se věnuje studiu a odbornému vzdělávání, chalupaření a motoristickému sportu. Do vzniku TOP 09 nebyl členem žádné politické strany.

46 psychoterapeut Příbram TOP 09
16. Petr Štěpánek

Petr Štěpánek

49 let

starosta obce, místopředseda SO Sedlčansko

Petrovice, STAN

Petr Štěpánek se narodil 2. 5. 1964, vystudoval Střední zemědělskou technickou školu v Březnici.
V nynější době působí jako starosta obce Petrovice. Primárně se zasazuje o ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj venkova. Také spolupracuje se základní školou, kde podporuje programy na vzdělávání dětí v oblasti životního prostředí. Petr Štěpánek vnímá tematiku životního prostředí jako důležitou a proto uvádí: „Je třeba nalézt smysluplná řešení pro ochranu životního prostředí, důslednou ochranu zemědělského půdního fondu a vytvořit koncepční rozvoj venkova.“

Petr Štěpánek v minulosti pracoval jako agronom, po revoluci podnikal v dopravě, obchodu a informačně-technologických službách. Ve sboru dobrovolných hasičů zastává pozici velitele družstva výjezdové jednotky. Je ženatý, má tři děti a dvě vnoučata. Ve volném čase cestuje, chodí do přírody a hraje v ochotnickém divadle.

49 starosta obce, místopředseda SO Sedlčansko Petrovice STAN
17. RNDr. ThMgr. Petr Soudek, Ph.D.

RNDr. ThMgr. Petr Soudek, Ph.D.

42 let

zastupitel města, výzkumný pracovník

Kladno, TOP 09

Petr Soudek se narodil 16. 3. 1971 ve Vsetíně, absolvoval magisterské studium na Přírodovědecké fakultě a Katolické teologické fakultě, obé na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2004 obdržel doktorský titul v oblasti anatomie a fyziologie rostlin. Nyní působí jako zastupitel města Kladno a člen komise pro životní prostředí rady města. Zároveň zastává pozici místopředsedy správní rady Naučného střediska ekologické výchovy Kladno-Čabárna o.p.s. V minulosti se mu jako zastupiteli podařilo zabránit spornému prodeji pozemku v centru Kladna, intenzivně se zasazuje o výstavbu nového hospice a vystupuje proti provozování hazardních her na území města Kladna.„Rád bych se zaměřil na zlepšení životního prostředí a řešení starých ekologických zátěží,“ říká o své kandidatuře do Poslanecké sněmovny.

Petr Soudek v minulosti pracoval jako učitel chemie na základní škole a gymnáziu. V současnosti působí jako externí vyučující v oboru chemie životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a také jako zástupce vedoucího Laboratoře rostlinných biotechnologií Akademie věd ČR. Je autorem 35 odborných publikací a také jednoho patentu. Do TOP 09 vstoupil v roce 2009 při jejím založení a v předchozích letech nebyl jinde angažován. Je svobodný a bezdětný.  Ve volném čase se věnuje četbě, cestování, fotografování a historii.

42 zastupitel města, výzkumný pracovník Kladno TOP 09
18. Stanislav Dvořák

Stanislav Dvořák

49 let

ředitel Kulturního a informačního centra

Benešov, TOP 09

Stanislav Dvořák se narodil 15. července 1964 v Benešově, kde vyrůstal se svými rodiči a bratrem. Po maturitě na benešovském gymnáziu pracoval devět let u Stavebního závodu Středočeských státních lesů v ekonomickém útvaru. V roce 1991 začal podnikat jako živnostník a od roku 1997 vede se svým bratrem společnosti zabývající se hudební produkcí, reklamou, marketingem a pohostinstvím.

Od roku 2012 je ředitelem Kulturního a informačního centra, příspěvkové organizace města Benešov. Pracuje ve finančním výboru zastupitelstva a v kulturní komisi rady města. Spoluzakládal občanské sdružení Spolek přátel Konopiště. 

Do TOP 09 vstoupil v roce 2011. Je místopředsedou místní organizace a členem regionálního výboru Benešov.  Před TOP 09 nebyl členem žádné politické strany.

Stanislav Dvořák je ženatý a s manželkou, synem a dcerou žije v Benešově. Ve volném čase se věnuje hlavně rodině, společnému cestování, a když je čas, tak si rád zahraje golf. Od dětství je jeho koníčkem hudba. Hovoří německy a rusky.

49 ředitel Kulturního a informačního centra Benešov TOP 09
19. Ing. Věslav Michalik, CSc.

Ing. Věslav Michalik, CSc.

50 let

starosta obce, fyzik

Dolní Břežany, STAN

Věslav Michalik  se narodil1. 3. 1963. Vystudoval jadernou fyziku, později si doplnil vzdělání v ekonomii. V komunální politice působí více než 10 let. Zajímá se o problematiku suburbanizace obcí v zázemí Prahy a usiluje o prosazení systémových řešení problémů malých obcí v zázemí velkých měst. Je velmi aktivní v otázce řešení nedostatečné kapacity mateřských a základních škol. Od roku 2012 je opozičním krajským zastupitelem a předsedou společného klubu zastupitelů za STAN a TOP 09.

Jako současný starosta obce Dolní Břežany usiluje především o zvyšování životního standardu v regionu Dolnobřežanska. Ve své funkci přesměroval vývoj obce od monofunkční noclehárny k plnohodnotné a živé obci, která je dnes atraktivní pro její obyvatele i pro návštěvníky. Dolní Břežany v letošním roce uspěly v mezinárodní soutěži Kvetoucích sídel Evropy.

V minulosti se Věslav Michalik věnoval vědecké činnosti, publikoval řadu článků v mezinárodních odborných časopisech. Své vědecké kontakty využil při umístění prestižní vědecké investice, mezinárodního laserového centra ELI, do České republiky a Dolních Břežan.

Působil rovněž v manažerských funkcích v bankovnictví. Je ženatý a má dvě dospělé děti.

50 starosta obce, fyzik Dolní Břežany STAN
20. Ing. Jan Švácha

Ing. Jan Švácha

48 let

místostarosta města

Rakovník, TOP 09

Jan Švácha se narodil 10. 10. 1965, vystudoval vysokou školu, obor Hospodářská politika a správa. V současnosti působí jako místostarosta Rakovníka. „Prioritou v politice je pro mě obnova občanské společnosti,“ říká o své kandidatuře.

Jan Švácha v minulosti pracoval jako učitel a redaktor regionálních novin. Je ženatý a má dvě dcery. Zajímá se o záležitosti regionu, občanskou společnost a divadlo. Hraje ve dvou hudebních skupinách.

48 místostarosta města Rakovník TOP 09
21. Jan Jakob

Jan Jakob

30 let

starosta města

Roztoky, TOP 09

Jan Jakob se narodil 2. 12. 1982 ve Vsetíně, kde vystudoval gymnázium. V minulosti působil jako tajemník Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky a později jako celostátní tiskový mluvčí TOP 09.

Od podzimních komunálních voleb v roce 2010 zastává funkci starosty města Roztoky. Za jeho působení v této funkci byly v Roztokách mimo jiné otevřeny tři nové třídy školek pro 75 dětí, byla zahájena pro Roztoky velmi potřebná velká dostavba základní školy, byla zateplena školní jídelna, byl vybudován nový sběrný dvůr, byly opraveny dvě klíčové komunikace, bylo postaveno několik bezprašných ulic či zrekonstruován městský úřad. V rozpočtu města se snaží maximálně šetřit i díky průhlednému zadávání veřejných zakázek.

Ve volném čase rád vaří, navštěvuje divadlo či kino, čte či sportuje.

30 starosta města Roztoky TOP 09
22. Ing. Dita Výborová

Ing. Dita Výborová

42 let

starostka města

Odolena Voda, STAN

Dita Výborová se narodila 2. 7. 1971 v Mělníku, vystudovala ekonomii na Technické univerzitě v Liberci. V současné době působí jako starostka Odoleny Vody. V této funkci prosadila zveřejňování smluv a výdajů města, schválení dlouhodobé koncepce pro obnovu dětských hřišť, navázala hlubší spolupráci s okolními obcemi. „Chtěla bych se zasadit o snížení korupce a k nastavení bezkorupčního prostředí pomocí uzákonění nástrojů aktivní kontroly těchto jevů, například provokace" uvádí ve spojitosti se svou kandidaturou.

V minulosti působila Dita Výborová jako obchodník, je vdaná, má dvě děti. Ve volném čase se věnuje rodině, zahradě, sportu.

42 starostka města Odolena Voda STAN
23. Radek Vystyd, MPA

Radek Vystyd, MPA

35 let

zastupitel města, ředitel společnosti

Dobříš, TOP 09

Radek Vystyd se narodil 11. 1. 1978 v Praze, vystudoval střední školu. V současné době působí jako zastupitel města Dobříše a člen představenstva Okresní hospodářské komory v Příbrami.  „Prioritním tématem je pro mě podpora sociálního bydlení,“ uvádí ke své kandidatuře.

Radek Vystyd  se dlouhodobě zabývá obchodem s nemovitostmi a správou majetku. Dodnes působí jako jednatel společnosti v této oblasti. Je ženatý a má dvě děti. Svůj volný čas tráví s rodinou či sportováním.

35 zastupitel města, ředitel společnosti Dobříš TOP 09
24. MUDr. Pavel Nechanický

MUDr. Pavel Nechanický

55 let

radní města, lékař

Mladá Boleslav, bezpp

Narodil se 27. 12. 1957 v Jilemnici, od dětství však žije v Mladé Boleslavi. Pavel Nechanický vystudoval Lékařskou fakultu v Praze.  Po promoci začal pracovat jako dětský lékař v Mladé Boleslavi, kde ordinoval až do roku 2002. 

Od roku 1990 je členem městského zastupitelstva a posledních 11 let i členem městské rady.  Ve své funkci se zaměřil na péči o památky ve městě i regionu.

Pavel Nechanický stále pracuje jako praktický dětský lékař.  Je ženatý a má 3 děti, které studují VŠ.  Jeho životní zálibou je vysokohorská turistika.

55 radní města, lékař Mladá Boleslav bezpp
25. Mgr. Jan Korol

Mgr. Jan Korol

34 let

IT manažer

Tuklaty, TOP 09

Jan Korol se narodil 15. 10. 1979 v Praze, v roce 1998 maturoval na Gymnáziu Profesora Jana Patočky v Praze, poté vystudoval univerzitu Vysokou školu finanční a správní, obor Aplikovaná informatika.

V současnosti působí jako IT manažer ve společnosti Skyport a.s. V této funkci se mu podařilo v rámci projektu IATA e-freight a EU e-customs zprovoznit elektronickou komunikaci mezi jednotlivými leteckými společnostmi, handlingovými agenty a Celní správou ČR. Což má za následek úbytek papírových dokumentů a zefektivnění celého procesu odbavování leteckých zásilek.

Problematice elektronické komunikace a efektivní veřejné správy by se chtěl zabývat i jako poslanec za Středočeský kraj. „Pouze efektivní a průhledná veřejná správa může České republice pomáhat v technologickém růstu. Rád bych také podporoval IT technologie a investice do vzdělání a výzkumu.“ komentuje svoji kandidaturu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Jan Korol je ženatý, má dvě děti. Mezi jeho záliby patří cestování, cizí jazyky, informační technologie a letecký průmysl. Až do vzniku TOP 09 nebyl nikdy členem žádné politické strany, od roku 2009 je členem Středočeské TOP 09 a od vzniku místní organizace předsedou TOP 09 v Českém Brodě.

34 IT manažer Tuklaty TOP 09
26. Ing. Jiří Jelínek

Ing. Jiří Jelínek

51 let

starosta městyse, předseda kontrolního výboru MAS Blaník, o.s.

Načeradec, STAN

Jiří Jelínek se narodil 27.1.1962. Vystudoval ČVUT fakultu elektrotechnickou v Praze, pracoval jako konstruktér balících strojů. V komunální politice působí od roku 1994. Druhé  funkční období je starostou městyse Načeradec. Zasadil se o vybudování ČOV v obci, opravu místních komunikací, rekonstrukci obecního úřadu, výstavbu dětských hřišť. Je nápomocen při činnosti místních spolků. V nově vznikající MAS Blaník o.s. je předsedou monitorovacího a kontrolního výboru. Aktivně pracuje ve svazku obcí BENEBUS, která zajišťuje dopravní obslužnost v regionu. Snaží se prosadit  zlepšení stavu veřejných komunikací, zeleně, na místě je i podpora zemědělství a ochrana přírody.

Je ženatý a má pět synů. Volný čas věnuje rodině, je vedoucím fotbalového družstva, kde hrají všichni synové. Ve sboru dobrovolných hasičů je  velitelem a okrskovým starostou.Má zajem o přírodu.

51 starosta městyse, předseda kontrolního výboru MAS Blaník, o.s. Načeradec STAN
27. Pavla Hlavsová

Pavla Hlavsová

46 let

manažer, lektor mimoškolní výchovy

Cerhovice, TOP 09

Narodila se 14. 6. 1967 v Žatci, vystudovala gymnázium v Praze-Karlíně, má státní zkoušku z těsnopisu a stenotypistiky. Do zaměstnání nastoupila v roce 1985, na sekretariát ČSTV, dále pracovala v italské firmě Sedya a následně v soukromé firmě Mazeta na pozici obchodní manažer.

V místě bydliště se podílela na rekonstrukci MŠ, spolupracuje s místní ZŠ, v obci pořádá různé kulturně-společenské akce. V současné době zakládá občanské sdružení "Dámský spolek", s pracovním zaměřením na otázku "Senior versus Junior".
Je místopředsedkyní RO TOP 09 v Berouně, kde se aktivně podílí na všech akcích konaných organizací, hlavně na charitativních projektech.

Je vdaná 26 let, s manželem mají syna a dceru, s rodinou žije v Cerhovicích. Vyrůstala ve velké rodině, a je ráda, že je jí stále obklopena. Mezi její koníčky patří lyžování a cykloturistika, hovoří částečně francouzským jazykem.

46 manažer, lektor mimoškolní výchovy Cerhovice TOP 09
28. Ing. Jaroslav Suk

Ing. Jaroslav Suk

53 let

ředitel letecké přehlídky CIAF

Kutná Hora, TOP 09

Jaroslav Suk se narodil 15. 7. 1960 v Kutné Hoře, vystudoval České vysoké učení technické v Praze, fakultu elektrotechnickou. Již 20 let je jednatelem společnosti CZECH AIRSHOW AGENCY a ředitelem mezinárodní letecké přehlídky CIAF.

 „V poslanecké sněmovně se chci zasadit o racionální a smysluplné  využívání prostředků státu,“ uvádí ke své kandidatuře a dodává: „Nevěřte populistům, jejich nereálné sliby přinesou vždy pouze velké zklamání.“

V minulosti pracoval Jaroslav Suk jako vedoucí výzkumný a vývojový pracovník v konstrukci letecké techniky v  Tesle Kolín. Ve veřejném životě se angažuje jako člen finančního výboru zastupitelstva města Kutná Hora a jako člen majetkové komise.  Je ženatý a má dva syny.  Mezi jeho záliby patří sport, letadla, auta a historie.

53 ředitel letecké přehlídky CIAF Kutná Hora TOP 09
29. Ing. Vojtěch Krauz

Ing. Vojtěch Krauz

69 let

starosta obce, agronom, předseda MAS Mladoboleslavský venkov, o.p.s.

Mečeříž, bezpp

Vojtěch Krauz se narodil 23. 10. 1944 v Praze, vystudoval Agronomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze. Od roku 1999 působí jako starosta obce Mečeříž. V této funkci se zasloužil o prodloužení vodovodu do nové zástavby, rekonstrukci dešťové kanalizace a veřejného osvětlení a zateplení mateřské školky. Mezi jeho další počiny patří výstavba dětského hřiště nebo revitalizace návsi a jejího okolí. Nyní zastává i funkci předsedy MAS Mladoboleslavský venkov, o.p.s.

Vojtěch Krauz se dříve věnoval agronomii. Posléze pracoval jako realitní poradce v oblasti pozemkového inženýrství. Je ženatý, má čtyři dospělé děti a jedenáct vnoučat. Volný čas tráví s rodinou. Mezi jeho zájmy patří auta, motocykly a stromy. Rád cestuje a věnuje se filosofii. 

69 starosta obce, agronom, předseda MAS Mladoboleslavský venkov, o.p.s. Mečeříž bezpp
30. Mgr. Jan Martínek, MBA

Mgr. Jan Martínek, MBA

39 let

zastupitel města, ředitel společnosti

Říčany, TOP 09

Jan Martínek se narodil v Praze a od roku 2004 žije v Říčanech. Zde působí jako zastupitel města a pracuje v bezpečnostní komisi. Bezpečnostní problematice se věnuje i ve svém povolání. Volný čas tráví se svými třemi dětmi, sportem a myslivostí.

39 zastupitel města, ředitel společnosti Říčany TOP 09
31. Ing. Bc. Marek Velechovský

Ing. Bc. Marek Velechovský

36 let

pedagog

Nymburk, TOP 09

Marek Velechovský se narodil 7. 12. 1976 v Nymburce. Vystudoval Českou Zemědělskou Univerzitu v Praze a poté Institut vzdělávání a poradenství při ČZU, obor specializace v pedagogice.

Působí jako zastupitel v Nymburce. Je členem Komise životního prostředí a správy města, Kontrolního výboru města a aktivně se účastní řídící skupiny pro komunitní plánování města Nymburk. V minulosti byl členem Komise pro školství, sport a kulturu.

V současné době pracuje jako pedagog na Základní škole v Nymburce a kromě toho se věnuje mimoškolním aktivitám dětí a mládeže. Zajímá se o fotografování a přírodu, pořádá fotografické soutěže i výstavy. V letošním roce získal národní titul EISA Photo Maestro 2013. Aktivně se podílí na kulturním dění v Nymburce. Je autorem desítek odborně-naučných článků v časopisech.

Momentálně je svobodný a bezdětný. Ve volném čase se věnuje sportu, turistice, cestování a sebeobrannému systému Krav Maga.

36 pedagog Nymburk TOP 09
32. Ing. Vladimír Vytiska

Ing. Vladimír Vytiska

58 let

starosta obce, muzikant

Únětice, STAN

Vladimír Vytiska  se narodil 24.8.1955. Je ženat a má dvě dcery. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a současně i Konzervatoř Jaroslava Ježka. Po krátké praxi především v podnicích zahraničního obchodu je od roku 1985 ve svobodném povolání jako muzikant. V průběhu své praxe působil především ve skupině Nerez a v Divadle Sklep, jehož členem je dodnes. V komunální politice působí od roku 1990 a již 22 let je starostou Únětic, převážně jako neuvolněný. Nikdy nebyl členem žádné politické strany. Vždy prosazoval postupný a přiměřený rozvoj obce a zachování sociální struktury vesnického společenství. Únětice byly jako jedna z prvních obcí zařazena do systému příměstské dopravy a postupně se podařilo obnovit s dostatečnou kapacitou služby pro občany i návštěvníky obce, jako je kulturní a sportovní infrastruktura, pivovar, školka a další.  Spoluzakládal MAS Přemyslovské Střední Čechy a byl jejím předsedou. Jako starosta je též členem rady sdružení obcí v okolí letiště PAR a zastupuje toto sdružení ve společných projektech evropských letištních regionů. Zabývá se veřejnou dopravou v okolí Prahy a v té souvislosti usiluje o užší spolupráci mezi Prahou a Středočeským krajem.  

58 starosta obce, muzikant Únětice STAN
33. Martin Doupovec

Martin Doupovec

47 let

daňový poradce

Praha, TOP 09

Martin Doupovec se narodil 22. 2. 1966 v Kladně a nyní žije ve Slaném. Povoláním je ekonom a od roku 1997 daňový poradce. Martin Doupovec působí ve funkci místopředsedy Finančního výboru zastupitelstva města Slaný. Je majitelem účetní kanceláře ve Slaném. Tato kancelář již mnoho let přináší služby jak živnostníkům, tak firmám.

Do celostátní politiky se chce zapojit proto, že je přesvědčen o pravdivosti rčení: „Když se ti něco nelíbí,  zkus to udělat líp!“

Martin Doupovec se velmi aktivně se účastní místního kulturního i sportovního života: je zakládajícím členem Společnosti patriotů Slaného – organizace pro všestranný rozvoj města (kulturní, sportovní i charitativní akce), je předsedou boxerského oddílu BK Heros Slaný, podporuje místní kynologickou organizaci. Je ženatý.

47 daňový poradce Praha TOP 09
34. Ing. Iveta Koulová

Ing. Iveta Koulová

46 let

zastupitelka města, stavební inženýrka

Unhošť, TOP 09

Iveta Koulová se narodila 9. května 1967 v Kladně, vystudovala Fakultu stavební ČVUT v Praze - obor pozemní stavby. V současnosti je členkou zastupitelstva města Unhoště, v minulém volebním období pracovala v kontrolním výboru zastupitelstva. I díky těmto zkušenostem v zastupitelstvu prosazuje zvýšenou kontrolu účelnosti a efektivnosti hospodaření města.

Pokud nejsou finance vynakládány efektivně, zákonitě pak musí chybět jinde. To platí v rodině, ve městě i v celém státě.

Iveta Koulová pracuje ve stavebnictví. Je vdaná, má tři děti. Mezi její nejoblíbenější záliby patří poznávání podmořského života, volný čas tráví nejraději s rodinou nebo na zahradě.

46 zastupitelka města, stavební inženýrka Unhošť TOP 09

Foto: Jitrnice nosil ke stolu v hostinci U Zlatého lva bývalý ministr Miroslav Kalousek
24. 10. 2013

Foto: Jitrnice nosil ke stolu v hostinci U Zlatého lva bývalý ministr Miroslav Kalousek

Sedlec - Jitrnice přímo od místopředsedů TOP 09 Miroslava Kalouska a Heleny Langšádlové jste si vychutnali ve čtvrtek v Knížecím Schwarzenberským hostinci U Zlatého lva.

Celý článek
Zakončení volební kampaně
24. 10. 2013

Zakončení volební kampaně

Ve čtvrtek 24.10.2013 se konalo zakončení volební kampaně TOP 09 Středočeského kraje.

Celý článek
Z regionu Praha-východ do Nymburku
23. 10. 2013

Z regionu Praha-východ do Nymburku

Gymnázium, neziskovku, občanské sdružení, nemocnici a restauraci - to vše stihla Helena Langšádlová navštivit během jednoho dne.

Celý článek
 Call centrum, Vlašim, Unhošť
22. 10. 2013

Call centrum, Vlašim, Unhošť

Tak vypadá volební kampaň! Přečtěte si podrobnosti.

Celý článek
Neziskové organizace - Smečno
21. 10. 2013

Neziskové organizace - Smečno

V pondělí 21.10.2013 předala Helena Langšádlová další finanční dar, tentokrát v regionu Praha západ občanskému sdružení Náruč, projektu Modrý domeček.

Celý článek
Koncert v Poděbradech
20. 10. 2013

Koncert v Poděbradech

V neděli 20.10.2013 se konal koncert Tria Ivana Hlase v Poděbradech.

Celý článek
Sobota na cestách
19. 10. 2013

Sobota na cestách

Helena Langšádlová a Nina Nováková tuto sobotu opět vyrazily mezi voliče.

Celý článek
Český Brod, Čáslav a Kolín za jeden den
18. 10. 2013

Český Brod, Čáslav a Kolín za jeden den

V pátek 18. 10. se Miroslav Kalousek a Helena Langšádlová opět vydali po Středočeském kraji, program měli opravdu výjimečný. 

Celý článek
Čtvrteční Benešov
17. 10. 2013

Čtvrteční Benešov

Ve čtvrtek 17. 10. 2013 se Helena Langšádlová vydala do Benešova.

Celý článek
Na Berounsku
16. 10. 2013

Na Berounsku

Ve středu 16.10.2013 Helena Langšádlová vyjela do regionu Beroun.

Celý článek
1 2 3
Články 1 - 10 z 27
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme