Kandidátka pro volby: 2010 poslanecká sněmovna

Kraj: Středočeský
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Miroslav Kalousek

Ing. Miroslav Kalousek

49 let

poslanec PS PČR

Bechyně, TOP 09

49 poslanec PS PČR Bechyně TOP 09
2. MUDr. Jiří Besser

MUDr. Jiří Besser

52 let

starosta

Beroun, bezpp

životní motto:  NECHCI JEN TO, CO NEJDE.

Osobní údaje

Místo a datum narození:        Beroun, 4. 8. 1957

Adresa bydliště (město):        Beroun-Závodí

Rodinný stav:             rozvedený, zadaný

Počet, věk a pohlaví dětí:       2+3 (4+1)

Vzdělání

1989    specializační průprava v oboru stomatologie 2. stupně

1985    1.atestace v oboru stomatologie

1976-1981      Universita Karlova v Praze, Fakulta všeobecného lékařství, obor  stomatologie, MUDr.

Pracovní zkušenosti

1994-dosud                            Město Beroun

            - člen zastupitelstva a zároveň starosta města

1992    podnikání

            - podnikatelská činnost ve zdravotnictví, obchodu a reklamě

1981-1991      OÚNZ Beroun

            - závodní obvodní stomatolog

Jazyková vybavenost

Němčina, ruština                               

Osobní zájmy a koníčky

Golf a lyžování

Čeho chci v politice dosáhnout?

Chci se ve sněmovně uplatnit selským rozumem. A domluvit se s kolegy poslanci, aby když někdo mluví, aby v sále nejedli a netelefonovali.

52 starosta Beroun bezpp
3. Mgr. Jan Smutný

Mgr. Jan Smutný

50 let

náměstek primátora

Mladá Boleslav, TOP 09

životní motto: komunikuj s lidmi vždy tak, aby ses jim mohl kdykoliv podívat do očí a podat ruku

Osobní údaje

Místo a datum narození: Mladá Boleslav, 4.4.1960

Adresa bydliště (město): Na Celně 1408, Mladá Boleslav

Rodinný stav:  rozvedený

Děti: 2 dcery, 18 a 20 let

Vzdělání

1979 – 1983   Pedagogická fakulta Hradec Králové  

Pracovní zkušenosti

1983 – 1990   - pedagogická praxe  ZŠ Rokytnice n.J.,ZŠ Semčice, ZŠ Dobrovice

1990 – 1993   - zástupce ředitele ZŠ Dr.E.Beneše ( sportovní škola –hokej)

1993 – 1997   - obchodní zástupce firmy Volf – Soke

1997 – 2006   - služba škole MB – vzdělávání pedag. pracovníků

1998 – 2006   - ředitel ZŠ Mladá Boleslav,Komenského 91 – rozšířená výuka jazyků

2006 – doposud   - 1. náměstek primátora statutárního města Mladá Boleslav

Jazyková vybavenost

němčina, angličtina                                                    

Osobní zájmy a koníčky

 • sport – lyžování , tenis, cyklistika, potápění
 • kultura – poslech vážné, ale i rockové hudby, divadlo
 • rodina a zahrada

Čeho chci v politice dosáhnout?

Chci s zaměřit především na školství. Zejména pak na program a financování vzdělávání a výchovy na MŠ a ZŠ související s  nastupující problematikou společnosti, s ohledem na vysoký počet dětí z neúplných rodin. Důležitá je v tomto směru pochopitelně i legislativní úprava postavení školy jako autority. Neméně důležitá je podle mne také podpora a systém financování volnočasových aktivit společnosti (mládež, senioři).

50 náměstek primátora Mladá Boleslav TOP 09
4. Mgr. Luděk Jeništa

Mgr. Luděk Jeništa

48 let

starosta

Vlašim, bezpp

Osobní údaje

Místo a datum narození: Vlašim, 8.8.1961

Adresa bydliště (město): Vlašim, Vítězslava Hálka 534

Rodinný stav: ženatý

Děti: 4, 3 synové, 26, 22, 11 let a dcera, 19 let

Vzdělání

1981 – 1985   JEP Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, obor učitelství I. stupeň, specializace TV

Pracovní zkušenosti

1986 – 1994   - učitel ZŠ Vlašim                                                                          

1994 – 2002   - ředitel ZŠ Vlašim

2002 – dosud  - starosta města Vlašim 

Jazyková vybavenost

němčina                                                     

Osobní zájmy a koníčky

rodina, sport, česká hudba, četba, film, přátelé, dobré jídlo a pití 

Čeho chci v politice dosáhnout?

Pracovat pro lidi na základě jejich důvěry.

48 starosta Vlašim bezpp
5. Mgr. Helena Langšádlová

Mgr. Helena Langšádlová

46 let

místostarostka

Černošice, TOP 09

životní motto: Každý z nás nese spoluzodpovědnost za svět, ve kterém žije 

Osobní údaje

Místo a datum narození: 14.10. 1963 Praha

Adresa bydliště (město):  Černošice

Rodinný stav: vdaná

Děti: 2, Lukáš, 22 let, David 20 let

Vzdělání

1979 – 1983   Střední průmyslová škola stavební/vodohospodářské stavby

2004 – 2008   Vysoká škola politických a společenských věd/ politologie 

Pracovní zkušenosti

1984 – 1986   odbor výstavby a územního plánování/ stavební technik

1990 – 1998   majitelka penzionu

1998 – 2006   starostka města

2000 – 2008   krajská zastupitelka

2004 – doposud členka Výboru regionů EU

2006 – doposud místostarostka města 

Jazyková vybavenost

angličtina, ruština                                                     

Osobní zájmy a koníčky

 • historie
 • kultura
 • práce na zahradě

Čeho chci v politice dosáhnout?

Přispět k zodpovědné budoucnosti.

46 místostarostka Černošice TOP 09
6. Petr Holeček

Petr Holeček

53 let

starosta

Kralupy nad Vltavou, bezpp

životní motto: Jen ten, kdo neubližuje svému okolí, je dobrým člověkem

Osobní údaje

Místo a datum narození: Kladno, 21.5.1957

Adresa bydliště (město): Kralupy nad Vltavou, Cukrovar 1088

Rodinný stav: svobodný

Děti: 0           

Vzdělání

1972 – 1976   studium na Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou           

1977 – 1982   studium na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, obor český jazyk,  literatura a dějepis

Pracovní zkušenosti

1983 – 2006   učitel na základní škole v Kralupech nad Vltavou

po 1989   dvakrát zvolen místostarostou města

Jazyková vybavenost

němčina, ruština                                                    

Osobní zájmy a koníčky

 • sport (vysokohorská turistika, cyklistika, atletika, lyžování),
 • cestování
 • četba
 • historie

Čeho chci v politice dosáhnout?

Politiku srozumitelnou a přístupnou normálním lidem, zjednodušení zákonů, ale hlavně jejich dodržování, více prostoru a pravomocí obcím a městům, podporu vzdělání a vědy.

53 starosta Kralupy nad Vltavou bezpp
7. MUDr. Aleš Omáčka

MUDr. Aleš Omáčka

54 let

lékař

Nymburk, TOP 09

Osobní údaje 

Místo a datum narození: Nymburk, 25.3.1956

Adresa bydliště (město): Zálabská 1207, Nymburk

Rodinný stav:  ženatý

Děti: 2 dcery, 26 a 24 let

Vzdělání

1976 – 1981    Univerzita Karlova, lékařská fakulta 

NÁZEV INSTITUCE/FIRMY, pozice 

soukromý lékař,  internista- kardiolog 

Jazyková vybavenost

angličtina                                                    

Osobní zájmy a koníčky

 • četba
 • kultura
 • sport 

Čeho chci v politice dosáhnout?

Rád bych se věnoval problematice zdravotnictví. Domnívám se, že je třeba oprostit se od populismu a prosadit hlubokou reformu systému a to tak, aby se zdravotnictví přiblížilo úrovní běžné ve vyspělých zemích. Přiměřená spoluúčast informovaného pacienta a vícezdrojové financování jsou pro to nutnými předpoklady.

54 lékař Nymburk TOP 09
8. Ing. Věra Kovářová

Ing. Věra Kovářová

46 let

starostka

Chýně, bezpp

životní motto: mít VŽdy vizi a plány do budoucna, nevzdat se jich za žádných okolností

Osobní údaje 

Místo a datum narození: Praha, 20.1.1964

Adresa bydliště (město): Hájecká 218, Chýně, 253 01 Hostivice

Rodinný stav: vdaná

Děti: 1 dcera, 17 let

Vzdělání

1978 – 1982   gymnázium, Praha

1982 – 1987   Vysoká škola ekonomická, obor zahraniční obchod   

1995 – 1997   Manažerské postgraduální  stadium na European Business School Prag  (Master of International Management)

2002 – 2003   roční doplňkové studium právní němčiny na Univerzitě Karlově

Pracovní zkušenosti

2008 – 2009   starostka obce Chýně

2006 – 2008   místostarostka obce Chýně

1992 – 2006   lektorka  německého jazyka (od r.1994 jako OSVČ), utváření koncepcí výuky a organizování jazykových kursů (Transgas s.p.,   Timo s.r.o., Mafra a.s, Roto Frank AG)

1994 – 2006   překladatelská činnost (obor hospodářství, plynárenství, doprava)

1990 – 2000   výuka hospodářské němčiny (Europaen Business School Prag)

Jazyková vybavenost

němčina                                                    

Osobní zájmy a koníčky

 • kultura
 • výuka německého jazyka
 • obnova tradic v obci (masopust atd.)

Čeho chci v politice dosáhnout?

Mám konkrétní cíl a tím je nový zákon o rozpočtovém určení daní, který změní rozdělování peněz ve prospěch obcí a menších měst. V příštích komunálních volbách se pokusím obhájit post starostky obce.

46 starostka Chýně bezpp
9. PhDr. Ivana Hebdová

PhDr. Ivana Hebdová

56 let

pojišťovací poradkyně

Kladno, TOP 09

životní motto:  Naděje nutí trosečníka k mocným tempům,

TŘEBAŽE DOSUD NEVIDÍ BŘEH.

Osobní údaje

Místo a datum narození: Kladno, 18.9.1953

Adresa bydliště (město): Unhošť-Nouzov, Suchomlýnská 896

Rodinný stav: vdaná

Děti: 1 dcera, 26 let 

Vzdělání

1974 – 1978   Univerzita Karlova Praha, Fakulta žurnalistiky

1980 – obhajoba rigorózní práce a následné rigorózní zkoušky

Pracovní zkušenosti

1978 – 1991   média - Československý rozhlas Praha, publicistika a zpravodajství,

 komponované pořady

1991 – 2008   podnikatelská sféra, jednatelka a spolumajitelka firmy Pekařství-Mácha, s.r.o, Kladno

od 2008   Pojišťovnictví a investice

Jazyková vybavenost 

němčina                                                     

Osobní zájmy a koníčky

 • četba
 • hudba
 • turistika 

Čeho chci v politice dosáhnout?

1. Neutralizovat následky hlouposti a lží

2. Dát větší váhu slovům – nevede-li rozmluva k ničemu, je každé slovo zbytečné

3. Neuvažovat způsobem „po mně potopa“

56 pojišťovací poradkyně Kladno TOP 09
10. Ing. Jan Švácha

Ing. Jan Švácha

44 let

místostarosta

Rakovník, bezpp

životní motto:  Kéž by hlupáků bylo méně a hloupost ubývala geometrickou řadou!

Osobní údaje

Místo a datum narození: Rakovník, 10.10.1965

Adresa bydliště (město): Píseckého 772, Rakovník

Rodinný stav: ženatý

Děti: 2 dcery, 14 a 9 let

Vzdělání

1980 – 1984    Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník

1982 – 1986    Konzervatoř SKKS (textařina)

1984 – 1985    SPGŠ Salvatora Allendeho (nástavba)

1988 – 1991    VŠ Pedagogická v Plzni (obor 1. st. ZŠ – HV) – nedokončeno

2007 – 2010    ČZU Praha, katedra PEF – Hospodářská politika a správa

Pracovní zkušenosti

1991 – 2002   Týdeník Raport, redaktor - novinářská práce pro místní týdeník

s externí spoluprací s MF Dnes, Český rozhlas a Radio Relax.

2002 – 2009   Město Rakovník, místostarosta

Jazyková vybavenost

ruština, němčina, slovenština, angličtina                                                    

Osobní zájmy a koníčky

 • divadlo
 • hudba
 • četba
 • politika
 • sport (cyklistika, fotbal, vodní sporty, volejbal)

Čeho chci v politice dosáhnout?

Snížení procentního podílu populistů v politice, zvýšení kompetencí městských samospráv a realistického pohledu lidí v politice na současný stav české ekonomiky.

44 místostarosta Rakovník bezpp
11. MUDr. Jan Deniger 55 lékař Hostivice TOP 09
12. Mgr. Pavla Štrobachová -- starostka Smečno bezpp
13. Mgr. Pavel Kárník 49 ředitel Městské knihovny v Kolíně Nová Ves I TOP 09
14. Mgr. Martin Hujer 41 starosta Zruč nad Sázavou bezpp
15. PharmDr. Romana Přikrylová 43 medicínský a produktový manažer Kostelec nad Labem TOP 09
16. Veronika Vendlová 34 manažerka Odolena Voda bezpp
17. MUDr. Pavel Nechanický 52 lékař, radní města Mladá Boleslav Mladá Boleslav bezpp
18. Ing. Jiří Zahradník 59 starosta Senohraby bezpp
19. Ing. Petr Chotívka 41 bankovní poradce Březnice TOP 09
20. Ing. Petr Digrin, Ph.D. 39 starosta Mníšek pod Brdy bezpp
21. PhDr. Dagmar Sitná 54 ředitelka VOŠ Nymburk TOP 09
22. Ivo Kurhajec 48 starosta Klecany bezpp
23. Ing. Michal Dosoudil 50 obchodní ředitel Malá Hraštice TOP 09
24. Libuše Arnoldová -- starostka Bubovice bezpp
25. Mgr. Michal Mazel 37 právník Vrané nad Vltavou TOP 09
26. Josef Krupička 55 starosta Ždánice bezpp
27. Mgr. Petra Smějová 37 právnička Vrané nad Vltavou TOP 09
28. Jiří Protiva 53 starosta Vinařice bezpp
29. MgA. Marie Reslová 51 divadelní kritička Řevnice TOP 09
30. Jiří Chvojka -- starosta Chaloupky bezpp
31. Mgr. Martin Vlček, MBA 44 manažer Říčany TOP 09
32. Ivan Zetek 49 starosta Svárov bezpp
33. Patrik Brodan, BBA 31 obchodní manažer Beroun TOP 09
34. Ing. Luboš Kubát -- starosta Rataje nad Sázavou bezpp

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme