Děkujeme Vám za Vaši důvěru, díky které se nám podařilo zvítězit v těchto komunálních volbách. Celkem jsme získali 8 828 hlasů, což představuje 26,17% všech platných hlasů a zisk šesti mandátů. Stávajících pět zastupitelů v následujícím volebním období posílí Mgr. Michaela Cichoňová. 

Díky tomu, že uspěly i naše spřátelené kandidátky (Ano pro Unhošť, Sdružení nezávislých kandidátů a Zdravá Unhošť), získali jsme dohromady 14 mandátů z celkového počtu 21 zastupitelů.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

VAŠE PODPORA NÁS ZAVAZUJE. VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE…

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Město: Unhošť (Kladno, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Iveta Koulová

Ing. Iveta Koulová

47 let

stavební inženýrka

stavební  inženýrka

členka TOP 09

Ač nejsem rodačka z Unhoště, znám toto město od malička, protože jsem vyrůstala v nedalekých Bratronicích. Po kladenském gymnáziu jsem absolvovala Fakultu stavební ČVUT v Praze. Několik let jsem pracovala v projekci VKD (později Energie) Kladno, po mateřské dovolené jsem nastoupila do stavební firmy HASTR v Unhošti.

Město Unhošť jsme si pro svůj život vybrali záměrně, protože se nám líbilo město i jeho okolí. Žijeme zde s manželem a třemi dětmi již 16 let. Děti zde chodily do školky, do školy, navštěvovaly ZUŠ.  Do místní politiky mne vtáhla situace kolem slučování škol. Překvapilo mne, že starosta zastupitele informuje, že nikdo z rodičů není proti a přitom rodiče o tom vůbec nevědí. V tu chvíli jsem si ještě myslela, že bude stačit, když lidé vyjádří svůj názor. Velmi rychle jsem ale zjistila, že názor občanů vedení města vůbec nezajímá a aktivita lidí s odlišným názorem radnici naopak obtěžuje. Obyvatele města považuji za aktivní tvůrce svého okolí a domnívám se, že bychom měli být za jejich názory vděční. Nechci, aby naše děti opět vyrůstaly v prostředí, kde se budou bát vyjádřit svůj názor.

Čím déle jsem se o místní politiku zajímala, tím více jsem nacházela rozporů a nesrovnalostí. Čtyři roky práce v kontrolním výboru mi zcela jasně potvrdily, že bez důsledné kontroly a zveřejňování informací dochází ke zbytečným finančním výdajům, které mohly být ve městě využity na jiných místech. Proto jsme se celé minulé volební období snažili tuto situaci zlepšit, i když z pozice opozičních zastupitelů jsme toto mohli činit jen systematickou kontrolou.

Ze své více než 20tileté praxe projektanta vím, že kvalitní projekty vzniknou jen díky široké diskuzi všech zúčastněných, kdy je hledáno optimální řešení z hlediska budoucího užívání, financování, vlivu na okolní prostředí i na život lidí v okolí. Myslím, že obdobný princip by měl být standardním postupem i v místní politice.

47 stavební inženýrka Unhošť TOP 09
2. MUDr. Martin Preiss

MUDr. Martin Preiss

62 let

dětský lékař

lékař

bez politické příslušnosti

Pocházím z Prahy, obyvatelem Unhoště jsem se stal v roce 1997. O unhošťské malé pacienty se starám od podzimu 1982 , kdy  jsem nastoupil na tehdy nově otevřené dětské středisko.

Jsem ženatý, mám celkem 4 děti. Jsem spíše pravicově smýšlející volič, nebyl jsem nikdy členem žádné polické strany.Od roku 1998 jsem nepřetržitě v zastupitelstvu města a letos kandiduji již popáté. Mohu nabídnout zkušenosti z práce v zastupitelstvu a rád bych

se i nadále podílel na rozvoji našeho města. Přál bych si větší transparentnost ve vedení města.

62 dětský lékař Unhošť bezpp
3. doc. Ing. Karel Kopp, CSc.

doc. Ing. Karel Kopp, CSc.

66 let

vysokoškolský učitel, ekonomický poradce, důchodce

vysokoškolský učitel, ekonomický poradce, důchodce

bez politické příslušnosti

Jsem „náplava“ z Prahy a v našem městě bydlím od roku 2002. Devatenáct let jsem přednášel na výrobně ekonomické fakultě VŠE v Praze v rámci studijního oboru podniková ekonomika. Po roce 1989 jsem krátce působil na Úřadu vlády ČSFR. Poté jsem pracoval jako ekonomicko-organizační poradce pro řadu tuzemských i zahraničních firem. Současně jsem zastupoval několik investičních společností jako člen statutárních orgánů akciových společností, které měly tyto investiční společnosti ve svém portfoliu.  Stát v roli majoritního akcionáře Komerční banky a.s. jsem zastupoval ve funkci předsedy dozorčí rady v letech 1998 až 2001. V současné době působím pouze ve statutárních orgánech společností finanční skupiny Citfin group.

Společně se zesnulým JUDr. Karasem jsem založil občanské sdružení Zdravá Unhošť. Jako člen zastupitelstva usiluji především o transparentní a efektivní vynakládání veřejných prostředků. Má angažovanost v komunální politice vychází z přesvědčení, že bez aktivního zájmu občanů o dění v jejich obci je zastupitelská demokracie pouze prázdnou formou bez reálného obsahu.

66 vysokoškolský učitel, ekonomický poradce, důchodce Unhošť bezpp
4. MUDr. Petr Urban

MUDr. Petr Urban

48 let

lékař

V Unhošti žiji od svého narození. Chodil jsem zde do základní školy, poté jsem vystudoval gymnázium v Novém Strašecí a lékařskou fakultu v Hradci Králové. Nyní pracuji jako chirurg v nemocnici ve Slaném.

Práce v zastupitelstvu je rodinnou tradicí. V zastupitelstvu dříve pracoval můj otec i mladší bratr. Já kandiduji do zastupitelstva města potřetí. V minulém volebním období jsem byl zvolen zastupitelem a prosadil jsem zvyšování zdravotního vzdělání pro městskou policii. Podporuji aktivní občanská sdružení, která zlepšují životní prostředí v Unhošti.  V zastupitelstvu budu pracovat pro to, aby Unhošť byla čistá a upravená s velkým množstvím zeleně a byla místem pro dobré bydlení a atraktivním turistickým cílem.

48 lékař Unhošť bezpp
5. Ing. Pavel Fanta

Ing. Pavel Fanta

72 let

programátor, důchodce

programátor

člen TOP 09

Pocházím z rodiny, která v Unhošti žije již mnoho generací a tak se dá říci, že jsem starousedlík. Někteří z mých předků byli v minulých stoletích v Unhošti purkmistry i starosty. Vystudoval jsem ČVUT fakultu elektrotechnickou, stále ještě pracuji a zabývám se počítačovou technikou a programováním. Jsem ženatý, máme dvě dcery a čtyři vnučky. Všichni bydlíme v Unhošti. V letech 1989 - 2002 jsem se aktivně zapojil do komunální politiky a 12 let zastával funkci místostarosty. V životě i v politice vyznávám konzervativní postoje. Kandiduji znovu proto, abych se pokusil pro Unhošť ještě něco udělat a také proto, abych předal nastávající generaci politiků své zkušenosti. Jsem zakládajícím členem TOP09 v Unhošti. Unhošť je místo, které mám rád.

72 programátor, důchodce Unhošť TOP 09
6. Mgr. Michaela Cichoňová

Mgr. Michaela Cichoňová

38 let

ekolog

ekolog

členka TOP 09

V Unhošti žiji již 14 let se svoji rodinou, dvěma dětmi a manželem, jehož 
rodina má zde kořeny. Narodila jsem se v Praze a zde jsem prožila i své 
dětství a studia. Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu University Karlovy, 
obor ochrana životního prostředí. Nejprve jsem pracovala jako inspektor
na ČIŽPu, nyní již několik let pracuji jako ekolog ve společnosti zabývající
se odpadovým hospodářstvím. Odpad byl, je a bude. Pojďme se společně zasadit o
snížení jeho množství a třídit a maximálně využít jeho složky, jinak nás 
odpadky zavalí. Jsem připravena pomoci v jakékoli oblasti, která se bude 
týkat zlepšení životního prostředí v našem městě.
TŘÍDIT ODPAD SE VYPLATÍ!

38 ekolog Unhošť TOP 09
7. Petr Jungman

Petr Jungman

38 let

technik dokumentace sítí

technik dokumentace sítí

bez politické příslušnosti

V Unhošti - Nouzově žiji od narození. Vystudoval jsem SOU elektro v Kladně. Po studiu jsem pracoval v oboru elektro, poté absolvoval základní vojenskou službu a pracoval v STE, nyní působím ve firmě ČEZ. Měli bychom se snažit, aby byl charakter Nouzova zachován i pro příští generace. Pokud nám na tom bude všem záležet, podaří se to.

38 technik dokumentace sítí Unhošť bezpp
8. Ing. Taťjana Reichlová

Ing. Taťjana Reichlová

60 let

daňová poradkyně

daňová poradkyně

členka TOP 09

Jsem absolventka VŠE,  od roku 1993 do současnosti pracuji jako ekonomická a daňová poradkyně. Členka TOP 09, v jiné politické straně jsem nikdy nebyla.

V Unhošti žiji od roku 2000 a postupně  se do Unhoště přistěhovaly i mé dcery s rodinami. 

Mým přáním je, aby unhošťská radnice byla vedena slušnými a kompetentními  lidmi. 

V komunální politice se budu  zasazovat o to, aby peníze z rozpočtu Unhoště byly vynakládány odpovědně, hospodárně a bez zbytečného megalomanství.

60 daňová poradkyně Unhošť TOP 09
9. PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

35 let

akademická pracovnice

Akademická pracovnice - proděkanka

Bez politické příslušnosti

Vystudovala jsem ekonomii na Univerzitě Karlově. V současné době učím veřejné finance na Fakultě sociálních věd UK, zároveň zastávám funkci proděkanky pro doktorské studium. V Unhošti bydlím od roku 2008, předtím jsem bydlela v Praze. Unhošť mám ráda. Chtěla bych, aby moje děti mohly v Unhošti zapustit kořeny, aby Unhošť byla místem, kde budou mít kamarády z dětství na celý život a kam se jednou vrátí a budou tu i oni vychovávat své děti. Věřím, že základním předpokladem pro oživení Unhoště je otevřenost a přístupnost vedení města nápadům, námětům, ale i kritice unhošťských občanů. Své úsilí v komunální politice budu směřovat především k podpoře aktivit zaměřených na děti, mateřskou a základní školu.

35 akademická pracovnice Unhošť bezpp
10. Bc. Michal Pečeňa

Bc. Michal Pečeňa

26 let

student, průvodce

student

bez politické příslušnosti

K mému prvnímu skutečně aktivnímu zapojení do veřejného života došlo před pěti lety, když jsem společně s přáteli loboval za výstavbu Kaplického knihovny - či spíše protestoval proti ostudnému způsobu, jakým pražský magistrát s tímto projektem "zametl". V Unhošti žiji už 15 let a pozoruji, že mnohé nedostatky, jimiž práce zastupitelstva trpí, se těm pražským podobají. Nikoliv v rozsahu, ale v principu - nedomyšlená rozhodnutí, zbytečně utracené peníze a především netransparentní rozhodování.

Oproti Praze má však Unhošť jednu velkou výhodu - je mnohem menší, takže občan má daleko větší šanci její neduhy řešit tou nejjednodušší cestou, tj. volbami. Proto jsem se rozhodl v nich kandidovat a proto doufám, že v nich všichni unhošťští občané budou hlasovat.

26 student, průvodce Unhošť bezpp
11. Ing. Pavel Kovalčík

Ing. Pavel Kovalčík

46 let

úředník - compliance

specialista podpory obchodování s komoditami

bez politické příslušnosti

Pocházím z východních Čech. V Unhošti žiji s rodinou od roku 1993. Jsem ženatý a mám dva syny. Vystudoval jsem elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze. Po studiu jsem pracoval na různých pozicích ve finančních institucích. V posledních letech se ve svém zaměstnání zabývám dopady evropské regulace na finanční a firemní sektor, týkající se obchodování s finančními instrumenty. Nejsem a nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. Ve volném čase se věnuji turistice a tenisu. Mým mottem je „efektivní hospodaření s finančními prostředky města povede k větší spokojenosti občanů“.

46 úředník - compliance Unhošť bezpp
12. Jan Kokeš

Jan Kokeš

26 let

vedoucí prodeje

vedoucí prodeje

člen TOP 09

26 vedoucí prodeje Unhošť TOP 09
13. Petr Bradáč

Petr Bradáč

46 let

živnostník

živnostník

bez politické příslušnosti

46 živnostník Unhošť bezpp
14. Hana Volková

Hana Volková

37 let

krejčová

OSVĆ v oboru krejčovství

bez politické příslušnosti

Vzdělání: vyučena - pánská a dámská krejčová

Věřím, že se slušnými lidmi, kteří by měli být zvoleni do městského zastupitelstva lze hleděti do budoucnosti našeho města optimisticky.   

37 krejčová Unhošť bezpp
15. Karolína Ješátková

Karolína Ješátková

42 let

vychovatelka ZŠ Unhošť

vychovatelka ZŠ Unhošť

bez politické příslušnosti

V Unhošti žiji od narození, jsem vdaná, mám dvě dcery.

Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Praze. Po maturitě jsem pracovala ve Fakultní nemocnici v Motole. Poté jsem byla na mateřské dovolené. V roce 2004 jsem začala pracovat v Základní škole Unhošť. Doplnila jsem si vzdělání na Střední pedagogické škole v Berouně.

Ráda bych, aby byla Unhošť příjemným místem k žití – jak pro mé děti, tak pro všechny děti, které zde žijí. Jsem připravena pomoci tam, kde bude potřeba.

Nejsem členem žádné politické strany.

42 vychovatelka ZŠ Unhošť Unhošť bezpp
16. JUDr. Lenka Kuželová

JUDr. Lenka Kuželová

47 let

právník, státní správa

právník, státní správa

bez politické příslušnosti

47 právník, státní správa Unhošť bezpp
17. Ing. Martin Fišer

Ing. Martin Fišer

30 let

pojistný matematik

pojistný matematik

bez politické příslušnosti

V Unhošti jsem se narodil a žiji zde celý svůj život. Vystudoval jsem ČVUT a z technických oborů jsem postupně změnil svojí profesi na bankovnictví a ekonomii. Jsem příslušníkem čtvrté generace Unhošťáků, a s mojí životní partnerkou jsme již založili pátou, proto mi není lhostejné současné směřování města. Rád bych se zasloužil o to, aby radnice v dalším volebním období postupovala podle pravidla dobrého hospodáře.

30 pojistný matematik Unhošť bezpp
18. Ing. Jaromír Hoffmann

Ing. Jaromír Hoffmann

59 let

stavební inženýr

stavební  inženýr

bez politické příslušnosti

59 stavební inženýr Unhošť bezpp
19. Pavel Hlinka

Pavel Hlinka

40 let

řidič

řidič

bez politické příslušnosti

40 řidič Unhošť bezpp
20. Jan Mráček

Jan Mráček

38 let

úředník

úředník

bez politické příslušnosti

38 úředník Unhošť bezpp
21. Zdeněk Abrahám

Zdeněk Abrahám

31 let

kuchař

kuchař

bez politické příslušnosti

31 kuchař Unhošť bezpp

Program

Unhošť je místo, které jsme si vybrali pro svůj život. Chceme se zde cítit dobře. Přejeme si, aby Unhošť vzkvétala a žila a aby tu jednou chtěly žít i naše děti. Proto jsme se rozhodli kandidovat a požádat Vás o důvěru ve volbách do místního zastupitelstva. 

Naši kandidátku jsme připravovali řadu měsíců. Najdete na ní jak osobnosti, které se angažovaly již v minulosti, tak i úplně nové kandidáty, kterým budoucnost Unhoště leží na srdci, a proto se rozhodli přiložit ruku k dílu. Jsou mezi námi jak lidé, jejichž rodiny žijí v Unhošti po generace, tak lidé, kteří přišli teprve nedávno. Ať už naše motivace pramení z pocitu zodpovědnosti ke generacím minulým, či z touhy po rozkvětu budoucím, spojují nás všechny principy, které v komunální politice chceme prosazovat:

Středopravicová demokratická politická orientace

Ctíme význam soukromého vlastnictví a důležitost iniciativy jednotlivce. Stát, reprezentovaný všemi složkami od úrovně centrální až po lokální, má podle nás vykonávat svou aktivitu tak, aby podporoval soukromé iniciativy a vhodně doplňoval prostor tam, kde soukromá řešení nejsou dostatečně efektivní.

Podporujeme demokratický hodnotový systém, otevřenost ve správě věcí veřejných a diskuzi jako prostředek hledání vyvážených kompromisů.

Jsme přesvědčeni, že úlohou všech úrovní státu je sloužit občanům, nikoli poskytovat nástroj pro prosazování moci a soukromých zájmů některých zástupců státu.

V Unhošti je koalice ČSSD a ODS ve vedení radnice již 12 let a my s jejich prací nejsme spokojeni. Myslíme si, že by občané měli mít větší možnost zasahovat do dění ve městě, že by vedení města mělo být otevřenější, více podporovat aktivity občanů a méně je omezovat.

Transparentnost

Chceme, aby byla radnice otevřená a přátelská k občanům. Za základ považujeme zveřejňování veškerých podstatných informací. Chceme, aby byl na městském úřadu zaveden účinný vnitřní kontrolní systém. Chceme, aby orgány města byly snadno kontrolovatelné i širokou veřejností. Jsme přesvědčeni, že neprůhledné řízení města vede k nezájmu o místní politiku. My naopak chceme, aby se lidé života ve městě aktivně účastnili. Naše přesvědčení, že vedení města má být především čitelné pro občany, budeme realizovat následovně:

Budeme zveřejňovat zápisy ze všech jednání zastupitelstva, rady, výborů a komisí města bez zbytečných odkladů včetně hlasování jednotlivých zastupitelů. Jsme přesvědčeni, že byste měli vědět, jak který ze zastupitelů hlasoval.

Zpřístupníme centrální evidenci smluv veřejnosti. Víme, že ne každý z Vás bude mít chuť do smluv města nahlížet. Přesto považujeme možnost veřejné kontroly za jeden ze základních prostředků, jak zabránit korupci, a chceme, abychom byli pod veřejnou kontrolou občanů i opozice.

Přehledným a podrobným rozpočtem umožníme občanům seznámit se s hospodařením města. I v tomto bodě je naším cílem zacházet s prostředky města efektivně a účelně. Chceme, aby bylo i pro běžného občana snadné hospodaření města kontrolovat a aby vedení města veřejně vysvětlovalo případné nejasnosti v rozpočtu.

Výběrová řízení budeme vyhlašovat veřejně včetně podmínek. Při výběru samotném budeme postupovat nejen v souladu se zákony, ale i v souladu s dobrými mravy a s péčí řádného hospodáře. Výsledky výběrových řízení budeme zveřejňovat včetně zdůvodnění výběru.

Otevřenost

To, co nám v současné chvíli ze strany vedení města chybí asi nejcitelněji, je otevřenost. Chceme, aby vedení města občanům naslouchalo a aby k tomu využívalo veškeré dostupné prostředky. Dosud jsme svědky opaku. Jednání zastupitelstva by se měla konat častěji a v čase, který bude vyhovovat většině občanů. Nebudeme se snažit Vaše hlasy umlčet, i když budou kritické. Naopak se budeme snažit vnímat případnou kritiku jako podnět ke zlepšení.

Necháme vypracovat koncepci rozvoje města, kterou budeme projednávat až po veřejné diskuzi. Koncepce rozvoje města je tématem, které se dotýká mnoha občanů a má pro každého z nás konkrétní důsledky. Odráží se do cen nemovitostí, které ve městě vlastníme, do cen, které platíme za služby, významně dopadá na infrastrukturu města (provoz na silnicích, využití školy, školky atd.). Veřejnou diskuzi před projednáváním koncepce rozvoje města na zastupitelstvu považujeme za naprosto nezbytnou.

Zveřejníme plán oprav nemovitostí ve vlastnictví města tak, aby obyvatelé Unhoště měli přehled, jak budou postupovat opravy a rekonstrukce komunikací, infrastruktury a budov.

Pokud se vyskytne závažné téma nebo občané projeví zájem o uspořádání referenda, naši zastupitelé uspořádání referenda podpoří a jeho výsledky budeme respektovat. Vzpomínáte si na snahu uspořádat referendum o sloučení škol, ve kterém občané Unhoště chtěli vyjádřit svůj názor? A pamatujete si, že tehdejší vedení města konání referenda nepřipustilo? My se Vašimi názory řídit chceme. Proto, pokud vyjádříte svůj názor referendem, budeme se jím řídit. Nechceme využívat formálních spletitostí předpisů proti Vám.

Dosavadní komunikaci vedení města s občany nepovažujeme za dostatečnou. Především nám chybí veřejná diskuze nad tématy, které nás jako občany Unhoště zajímají. Chtěli bychom, aby občané Unhoště mohli své názory vedení města nejen přednést, ale aby vedení města na tyto námitky a podněty veřejně a otevřeně reagovalo a vzalo je v úvahu při rozhodování v radě i zastupitelstvu města. Konkrétní cesty, které podle nás povedou k lepší vzájemné komunikaci mezi vedením města a obyvateli Unhoště, jsou tyto:

Pro komunikaci s občany chceme mimo jiné využívat diskusní fórum na webových stránkách města, příp. i sociální sítě (Facebook, Twitter). Debata na internetu je nejen moderní komunikační metodou, ale především umožňuje komunikaci obousměrnou. Mohou zde zaznít i hlasy kritické a je možné témata diskutovat v reálném čase.

Budeme usilovat o změnu Unhošťských listů. Unhošťské listy by měly obsahovat informace o akcích a zajímavostech nejen z Unhoště, ale i blízkého okolí. Myslíme si, že by redakce Unhošťských listů měla témata zajímavých akcí a míst pro výlety a trávení volného času v okolí aktivně vyhledávat, navázat spolupráci s redakcemi časopisů z okolních obcí a také prohloubit spolupráci s informačním centrem v Unhošti. Unhošťské listy by měly lépe reflektovat politickou diskuzi probíhající v Unhošti. Chceme, aby Unhošťské listy nebyly politickým věstníkem té strany, která právě povede unhošťskou radnici.

Rádi se s Vámi budeme setkávat při neformálních diskuzích o aktuálních tématech. Pokud nám dáte svou důvěru, budeme otevřeně odpovídat na Vaše otázky a budeme se snažit promítnout Vaše přání a představy o fungování města do reality. Nebude-li to možné, řekneme Vám proč.

Odbornost

O odborných otázkách by měli rozhodovat odborníci. Témata, o kterých rozhoduje vedení města, mají dalekosáhlé důsledky a jsou v mnoha případech komplikovaná. Víme, že rozhodovat bez znalosti dané problematiky vede k chybám. Abychom těmto chybným rozhodnutím předešli, budeme se snažit využít odborných znalostí našich kandidátů.

Na naší kandidátce najdete odborníky ze stavebnictví, financí, interního auditu, ekologie či školství, kteří jsou ochotni své léty nabyté zkušenosti využít při své práci zastupitelů.

Na pozici starostky města Unhoště navrhujeme Ing. Ivetu Koulovou, stavební inženýrku, která dlouhodobě děním v Unhošti žije, angažuje se osm let v místní komunální politice a bude i nadále usilovat o rozkvět Unhoště a férovou politiku.

Za našeho působení v opozici jsme byli nemile zaskočeni neodborností při rozhodování o tak zásadních tématech, jako jsou investice či dotace. Myslíme si, že by tyto záležitosti neměly být projednávány pouze v úzkém kruhu vedení města, ale měly by být předloženy k odbornému posouzení lidí, kteří jsou s danou problematikou obeznámeni a jsou si vědomi důsledků, které jejich rozhodnutí bude pro obec mít. Proto budeme nadále usilovat o zřízení investiční komise. Do komisí budeme nominovat zejména odborníky žijící v Unhošti.

Myslíme si, že odborné posuzování investičních projektů spočívá mimo jiné v tom, že je brán zřetel nejen na pořizovací cenu, ale také na budoucí náklady pro město (provoz a údržba atd.) i samotné občany (např. výstavba a provoz přečerpávacích stanic, které se promítají do nákladů na kanalizaci, a tím i do ceny stočného, jež platí všichni obyvatelé).

V rámci financování projektů chceme také žádat o prostředky z dotací. Věříme, že dobré projekty zasluhují financování bez ohledu na stranickou příslušnost navrhovatelů. Nebudeme při žádání o dotace spoléhat na osobní kontakty, chceme uspět dobrými nápady a kvalitně zpracovanými projekty.

Chceme dobře udržovat stávající majetek města včetně zeleně. Všechny projekty investic i oprav by měly být odborně zpracovány a mělo by být důsledně kontrolováno, zda investice či opravy byly také v prvotřídní kvalitě provedeny. Je třeba zavést kontrolní funkci města jako dobrého hospodáře. Myslíme si, že dlouhodobá dobrá péče je levnější než jednorázové velké investice. Raději bychom včas řešili například podmáčený lesík za dětským domovem odvodňovacími úpravami, než stáli před nelehkým rozhodnutím, zda poškozené stromy vykácet, nebo riskovat zranění někoho z procházejících.

Možná jste si také všimli, že nově osázené keře např. v  Berounské ulici jsou „každý pes jiná ves“, výškově i charakterem naprosto odlišné typy keřů s rozdílnými nároky na údržbu. Myslíme si, že osazování zelení, které proběhne pod vedením zahradních architektů, nepovede k těmto nemilým situacím. V zadání pro architekty chceme zdůraznit nejen estetickou stránku vysazovaných stromů, keřů a květin, ale také náklady na jejich údržbu.

Důslednou spoluprací s projektanty již ve fázi tvorby projektů chceme předcházet nevhodným řešením – ať už se jedná o výstavbu či městskou zeleň.

Podpora občanské společnosti

Přestože definovat občanskou společnost je obtížné, cítíme, že v současné chvíli je iniciativa vycházející od občanů Unhoště vedení města spíše na obtíž. My podporu občanské společnosti myslíme vážně a chceme dělat konkrétní kroky k rozvoji života v našem městě. Chceme, aby se lidé účastnili nejen politického dění, ale především aby v Unhošti mohli realizovat své nápady, aby se společně scházeli, pořádali akce, vzájemně se podporovali a společně žili.

Z rozpočtu města budeme podporovat akce pořádané v Unhošti i dlouhodobé aktivity spolků a organizací působících v Unhošti. Myslíme si, že pravidla financování by měla být jasná a předem všem známá. Zároveň by financování mělo probíhat na základě objektivních kritérií bez toho, aby bylo financování jednotlivých akcí či dlouhodobých aktivit jakkoliv ovlivněno vztahem daného subjektu k vedení města. Domníváme se, že efektivní vynakládání prostředků podporovaných subjektů zajistí princip spolufinancování.

Jsme přesvědčeni, že město by mělo podporovat především aktivity a akce zaměřené na děti (dětské zájmové kroužky a sportovní aktivity pro děti, mateřské centrum) a další. Přáli bychom si, aby děti z Unhoště nemusely dojíždět za sportem a svými zájmy do jiných měst. Chtěli bychom, aby v bezpečném prostředí Unhoště mohly rozvíjet své sportovní, výtvarné, hudební i další nadání. Snad bude jednou Unhošť v této oblasti vzorem pro ostatní obce.

Podle nás by obec měla kromě finanční podpory poskytnout pro zájmové aktivity dětí své prostory, případně hledat prostory nové. Také unhošťská sportovní hala by měla přednostně sloužit dětským sportovním aktivitám. V této souvislosti se pochopitelně rovněž nabízí koordinace aktivit s tělocvičnou jednotou Sokol.

Obyvatelé Unhoště, kteří zde tráví převážnou část svého času, a kterým by tedy mělo vedení obce věnovat svou pozornost, patří – jak se moderně říká − ke generaci 60+. Pro začátek se pokusíme otevřít pro ně kurz práce s počítačem, uvažujeme také o jakési univerzitě třetího věku – ucelené sérii přednášek na zajímavá či aktuální témata. Neváhejte se na nás obracet se svými nápady, budeme za ně rádi.

Chceme podporovat všechny, kteří se aktivně podílejí na životě města – zaměstnance muzea, knihovny, ale také Sokol, Pochodeň, Slunce, Klíček, sportovní oddíly a mnoho dalších. Jejich aktivity jsou nenahraditelné a zaslouží si pomoc.

Rozumný přístup k investicím a výstavbě

Myslíme si, že vedení města by mělo mít dlouhodobý plán rozvoje obce, který by jasně vytyčil priority. Roční rozpočet by se potom měl odvíjet od těchto dlouhodobých priorit.

Základem rozvoje města je minimálně jeho střednědobá koncepce. Její zpracování podle nás patří do rukou urbanistů, kteří z odborného hlediska posoudí možnosti a výhodnost změn v územním plánu. Považujeme za nezbytné veřejně projednat s občany Unhoště územní plán ještě předtím, než o něm bude hlasováno na jednání zastupitelstva města.

Za prioritu do nejbližší budoucnosti považujeme dokončení oddychové zóny v oblasti rybníku Bulhar. Projekt chceme podpořit z rozpočtu města, poskytnutím technických prostředků (např. automobil na odvoz bio odpadu) i naší prací.

V následujícím časovém horizontu plánujeme ve městě vytvoření nových odpočinkových zón. Na zanedbaném trojúhelníkovém pozemku u ulice Na Radlici, v těsném sousedství cyklostezky a na trase tradičních procházek bychom rádi viděli několik laviček, piknikový stůl a malé dětské hřiště, lesík za dětským domovem by mohl být vhodným místem pro několik laviček, případně tělocvičné prvky. Vaše nápady a návrhy jsou více než vítány.

Nejsme spokojeni s tím, jak nyní vypadají obě hřiště u školních budov a zahrada u školy na náměstí T. G. Masaryka. Požádáme architekty, aby pro děti navrhli prostředí, ve kterém by rády a aktivně trávily přestávky a mohly sportovat.

Myslíme si, že na náměstí T. G. Masaryka by mělo dojít k lepšímu rozmístění parkovacích míst a zároveň ke zklidnění oblastí před oběma školami. Ve spolupráci s architekty navrhneme nové uspořádání parkovacích míst tak, aby byl zachován jejich počet, a doufáme, že se zde zároveň podaří vytvořit prostor pro zeleň a lavičky.

Perspektiva

V minulých obdobích docházelo k postupnému snižování částky, kterou obec podporovala mateřskou a základní školu v Unhošti. Tento trend vidíme jako nešťastný a krátkozraký. Naším cílem je naopak podporovat školství v Unhošti co nejvíce. Chceme najít prostředky na podporu školy, školky a umělecké školy v rozpočtu města a zároveň hledat další cesty financování prostřednictvím dotací.

Vrátíme se k projektům rozšiřování kapacity školy, protože na rozdíl od stávajícího vedení města si nemyslíme, že naše děti se ve třídě se třiceti spolužáky „otrkají“. Chceme do budoucna spolu se školou i školkou v dostatečném časovém předstihu plánovat kapacity tříd –  údaje o počtech dětí v jednotlivých ročnících má vedení města k dispozici z matriky.

Chtěli bychom unhošťským školám pomoci rovněž s materiálním zabezpečením, vybavením tříd a odpočinkových míst pro děti.

Do budoucna bychom také rádi podpořili diverzifikaci vzdělávání v rámci školy i školky (například formou alternativních tříd). Myslíme si, že vysoký standard vzdělávání je tím hlavním přínosem, který může město poskytnout mladým rodinám.

Střídání v Unhošti. Radnici povede její dosavadní největší kritička
14. 11. 2014

Střídání v Unhošti. Radnici povede její dosavadní největší kritička

UNHOŠŤ / Město čekají změny. Dosavadní starostka Lenka Mazuchová z ČSSD odchází do opozice, místostarosta Ivan Záboj z ODS již nekandidoval. Na radnici Mazuchovou střídá Iveta Koulová z TOP 09, která v minulém volebním období nešetřila kritikou dosavadního vedení města.

Celý článek
Změny územního plánu by neměly být součástí předvolebního boje
8. 10. 2014

Změny územního plánu by neměly být součástí předvolebního boje

Celý článek
 Předvolební setkání s kandidáty
6. 10. 2014

Předvolební setkání s kandidáty

 Fotografie z předvolebního setkání s kandidáty, které se uskutečnilo 4. října 2014 na Václavském náměstí v Unhošti.

Celý článek
Ohlédnutí a jak dál
6. 10. 2014

Ohlédnutí a jak dál

Celý článek
Pokus o legalizaci černé stavby na Štokách
6. 10. 2014

Pokus o legalizaci černé stavby na Štokách

Celý článek
20. 8. 2014

Co možná nevíte o komunálních volbách

Volební systém pro komunální volby má některé zásadní odlišnosti ve srovnání s parlamentními volbami, o kterých je dobré vědět.

Celý článek
Zákon, který lze beztrestně ignorovat - o finanční kontrole
20. 8. 2014

Zákon, který lze beztrestně ignorovat - o finanční kontrole

Komentář Doc. Ing. Karla Koppa, CSc.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme