Vážení spoluobčané,

za poslední čtyři roky se nám v našem městě podařilo udělat hodně důležitých věcí.

V dalších čtyřech letech chceme na tuto práci navázat. Naše plány jsme Vám představili v našem volebním programu.

Podařilo se nám sestavit tým kvalitních osobností, které chtějí své zkušenosti využít při práci pro město.

Prosím přijďte v pátek 10. října mezi 14. a 22. hodinou nebo v sobotu 11. října mezi 8. a 14. hodinou k volbám a podpořte kandidátku TOP 09 a nezávislých pro Roztoky a Žalov.

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Schéma k volbám Roztoky

Druhé letošní vydání občasníku Roztocký kurýr pro všechny generace si můžete přečíst zde.

Prohlédněte si fotoprezentaci Jak se stavěla roztocká škola.

Přejeme všem roztockým dětem úspěšný nový školní rok nejen v nové škole. Stáhněte si rozvrh hodin.

Přečtěte si náš program Město pro všechny generace.

První letošní vydání občasníku Roztocký kurýr pro všechny generace si můžete přečíst zde.

Kandidáti

Kandidáti TOP 09 a nezávislí pro Roztoky a Žalov

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Město: Roztoky (Praha-západ, Středočeský)
Volební strana: TOP 09 a nezávislí pro Roztoky a Žalov (sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. Jan Jakob

Jan Jakob

31 let

starosta města

 

31 starosta města Roztoky TOP 09 TOP 09
2. Marie Šlancarová

Marie Šlancarová

37 let

vedoucí kafírny, živnostník

VDĚK STARŠÍ GENERACI CHCI PROJEVIT NEJEN SLOVY

37 vedoucí kafírny, živnostník Roztoky TOP 09 TOP 09
3. Ing. Oldřich Mirtes

Ing. Oldřich Mirtes

58 let

jednatel společnosti

DOHLÉDNU NA ROZUMNÝ ROZVOJ MĚSTA A LOGICKÉ INVESTOVÁNÍ

58 jednatel společnosti Roztoky TOP 09 TOP 09
4. Ing. Eva Frindtová

Ing. Eva Frindtová

50 let

vydavatelka

ZÁLEŽÍ MI NA TOM, ABY LIDÉ DOSTÁVALI POTŘEBNÉ A SPRÁVNÉ INFORMACE A ABY MOHLI SDĚLOVAT SVŮJ NÁZOR

50 vydavatelka Roztoky bezpp nez. kan.
5. Ing. Zdeněk Richter

Ing. Zdeněk Richter

57 let

ředitel obchodní firmy

PROSAZUJI ROZVOJ MĚSTA NEJEN PRO PŘÍJEMNÉ BYDLENÍ, ALE I PRO PRÁCI, VZDĚLÁVÁNÍ A REKREACI

57 ředitel obchodní firmy Roztoky bezpp nez. kan.
6. Ing. Tomáš Novotný

Ing. Tomáš Novotný

54 let

prezident SK Roztoky

PODPOŘÍM SPORT DOSTUPNÝ PRO VŠECHNY

54 prezident SK Roztoky Roztoky bezpp nez. kan.
7. Ing. Petr Flek

Ing. Petr Flek

41 let

projektový manager

CHCI ÚZEMNÍ PLÁN TAKOVÝ, ABY ZDE CHTĚLY ŽÍT I DĚTI NAŠICH DĚTÍ

41 projektový manager Roztoky bezpp nez. kan.
8. Ing. Martin Štifter, CSc.

Ing. Martin Štifter, CSc.

65 let

důchodce

CHCI, ABYCHOM ŽILI V SOULADU S PŘÍRODOU, CHRÁNILI JI, OVŠEM BEZ EKOLOGICKÉHO EXTREMISMU

65 důchodce Roztoky bezpp nez. kan.
9. Petra Kazdová, DiS.

Petra Kazdová, DiS.

34 let

obchodní manager

STAVÍM NA ZKUŠENOSTECH A ZÁSADÁCH

34 obchodní manager Roztoky bezpp nez. kan.
10. René Šmíd

René Šmíd

38 let

hasič

VODU ZKROTÍME, ROZTOKY OCHRÁNÍME

38 hasič Roztoky bezpp nez. kan.
11. Miroslav Vítů

Miroslav Vítů

50 let

ředitel dopravní společnosti

DOHLÉDNU NA TO, ABY SILNICE BYLY BEZPEČNÉ

50 ředitel dopravní společnosti Roztoky TOP 09 TOP 09
12. Radek Vlasák

Radek Vlasák

35 let

kuchař

CHCI ROZTOKY TAKOVÉ, ABYCHOM NA NĚ MOHLI BÝT HRDÍ

35 kuchař Roztoky TOP 09 TOP 09
13. Mgr. Lukáš Hejduk

Mgr. Lukáš Hejduk

24 let

student, skautský vedoucí

CHCI MĚSTO VHODNÉ PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ I DOSPĚLÝCH

24 student, skautský vedoucí Roztoky bezpp nez. kan.
14. Ing. František Klíma, CSc.

Ing. František Klíma, CSc.

61 let

vysokoškolský pedagog

PŘI PRÁCI PRO MĚSTO CHCI POUŽÍVAT ZDRAVÝ ROZUM A ZACHOVAT SI ČEST

61 vysokoškolský pedagog Roztoky TOP 09 TOP 09
15. Mgr. Jaromír Beran

Mgr. Jaromír Beran

26 let

právník

CHCI, ABY ROZTOKY BYLY DOMOVEM, NE NOCLEHÁRNOU

26 právník Roztoky bezpp nez. kan.
16. Tomáš Ivan

Tomáš Ivan

28 let

analytik

CHCI, ABY ROZTOKY BYLY KLIDNÉ A BEZPEČNÉ MÍSTO PRO RODINY S DĚTMI

28 analytik Roztoky TOP 09 TOP 09
17. Mgr. Ing. Josef Mudra

Mgr. Ing. Josef Mudra

33 let

ekonom

PROSADÍM MĚSTO BEZ VÝHERNÍCH AUTOMATŮ

33 ekonom Roztoky TOP 09 TOP 09
18. Ing. Tomáš Rozkydal

Ing. Tomáš Rozkydal

42 let

podnikatel

CHCI, ABY ROZTOKY BYLY MODERNÍ A ČISTÉ MĚSTO

42 podnikatel Roztoky bezpp nez. kan.
19. Lukáš Mirtes

Lukáš Mirtes

25 let

student

CHCI, ABY DĚTI I MLÁDEŽ MĚLY SPRÁVNÉ ZÁZEMÍ

25 student Roztoky TOP 09 TOP 09
20. Mgr. Michal Černý

Mgr. Michal Černý

43 let

vedoucí záchranné služby na letišti Václava Havla

POMÁHÁM LIDEM V NOUZI

43 vedoucí záchranné služby na letišti Václava Havla Roztoky bezpp nez. kan.
21. Mgr. Robert Pejša, Ph.D.

Mgr. Robert Pejša, Ph.D.

38 let

vysokoškolský pedagog

VÍM, ŽE KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ ZNAMENÁ SPOKOJENOU BUDOUCNOST

38 vysokoškolský pedagog Roztoky bezpp nez. kan.

Program

V našem programu pro volební období 2014 až 2018 Vám nabízíme jen to, co skutečně dokážeme splnit. Nehodláme Vám populisticky slibovat, že vyřešíme úplně každý problém, aniž bychom na to měli pravomoci nebo finanční prostředky. Zaměříme se především na konkrétní věci, které jsou podle našeho názoru pro město důležité. Co slíbíme, to plníme.

MĚSTO PRO VOLNÝ ČAS

V našem městě působí nespočet sportovních organizací, jejichž činnost zejména s dětmi je neocenitelná. Chybějí kryté prostory vhodné pro sportování. Proto ve spolupráci s TJ Sokol Roztoky postavíme v jejich areálu novou městskou sportovní halu. Ta bude mít rozměry regulérního házenkářského hřiště, což poskytne prostor i pro basketbal, florbal, volejbal či futsal. Bude se jednat o jednoduchou, ale účelnou a kvalitní budovu. Halu nepochybně využijí nejen sportovci, ale i spolky, které pořádají kulturní akce.

Chceme navázat na dosavadní podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích spolků, neziskovek a dalších subjektů občanské společnosti. Dotace a granty rozdělíme do dvou oddělených systémů. Z jednoho budou financovány kulturní a společenské organizace a akce, z druhého ty sportovní. Celková částka, kterou bude kultura, sport a mimoškolní vzdělávání podporováno, bude vyšší než stávající finanční podpora od města. Pokusíme se zapojit místní podnikatele do podpory roztockého kulturního života.

Upravíme lokalitu u přívozu, protože roztocký břeh je nevyužitý. Mohou zde vzniknout nová sportoviště, občerstvení např. s uzenými rybami či veřejné rožniště, kde si budete moci koupit kvalitní uzeniny, dříví a zapůjčit opékadla. Cílem není klecanskému břehu konkurovat, ale vhodně ho doplnit.

Tiché údolí je krásnou přírodní spojnicí Roztok a Únětic, kterou využívají cyklisté i pěší. Stezku kolem Únětického potoka vkusně upravíme tak, aby byla bezpečná a příjemná pro všechny výletníky. V Tichém údolí se pokusíme vytvořit cyklostezku Svojsíkovými sady. Obnovíme naučnou stezku na Levém Hradci.

MĚSTO PRO RODINU

Navážeme na realizovanou dostavbu základní školy. Zajistíme zateplení a novou fasádu staré budovy roztocké školy. Ve spolupráci s novým ředitelem zajistíme, aby se škola stala kulturně-společenskou tepnou našeho města. Nejen nové prostory školy musejí žít i v odpoledních hodinách.

Míst v mateřských školách je pořád málo. Město vlastní památkově chráněné vily č. 125 a 110 v Tichém údolí. Zasadíme se o rekonstrukci vily č. 125 tak, aby zde mohly vzniknout dvě nové třídy školky, výtvarný ateliér v podkroví a komorní divadlo v suterénu. Abychom na tuto náročnou opravu měli dostatek prostředků, prodáme vilu č. 110.

Dětská hřiště jsou nedílnou součástí veřejných prostranství. Rozšíříme park v Tichém údolí. Současné cvičební prvky a petaquové hřiště rozšíříme o prvky pro menší děti. V zadní části mezi stromy vznikne opičí dráha pro děti s nejrůznějšími prolézačkami a u Únětického potoka brouzdaliště pro nejmenší. V lokalitě Solník postavíme dětské dopravní hřiště.

MĚSTO PRO SENIORY

Senioři jsou důležitou součástí společnosti. Rozšíříme možnost tísňového volání, které jsme zavedli v domě s pečovatelskou službou, pro všechny roztocké seniory. Těm, kteří nebudou mít dostatek finančních prostředků na zřízení této služby, zajistíme sociální příspěvek. Seniorům nabídneme možnost rozvozu k lékaři po Roztokách. Důležité je vzdělávání seniorů. Zajistíme pro ně počítačové kurzy v nové učebně roztocké školy. Podpoříme například i zdravotní a psychosociální kurzy. Zařídíme informování seniorů o postupu v krizových situacích, v nichž se mohou ocitnout. Je důležité, aby věděli, co mají dělat, když jim někdo ubližuje či je obtěžuje třeba podomním prodejem.

Zajistíme rozšíření defibrilátorů na veřejných místech.

ROZUMNÝ ROZVOJ PRO MĚSTO

Čeká nás schvalování nového územního plánu města. Ten musí být rozumný, protože nelze ohrozit chod města nepřijatelnou výstavbou, nepřiměřenou dopravou či nereálnými požadavky na kapacitu čistírny odpadních vod. Zasadíme se o to, aby nedošlo k rozšíření lokalit určených pro novou výstavbu. Prostor pro veřejnou zeleň musí být rozšířen. Místa, kde současný územní plán počítá s novou výstavbou, musí být popsána regulačními plány tak, aby charakter budoucí výstavby odpovídal svému okolí.

Našemu městu chybí dlouhodobý strategický plán. Prosadíme jeho vypracování, protože je potřeba přemýšlet o rozvoji Roztok nejen v horizontu jednotlivých čtyřletých volebních období, ale i z hlediska horizontu deseti či dvaceti let.

Roztoky mají své historické klenoty. V první řadě je to Levý Hradec. Zasadíme se o jeho rozumný rozvoj. Není našim cílem, aby k němu jezdily autobusy plné turistů, ale aby jeho okolí bylo důstojné jeho významu. Dalším výjimečným místem je lokalita Maxmiliánky a přilehlého bývalého koupaliště, později koliby, které jsou v současnosti doslova v troskách. Pokusíme se vyjednat s vlastníky těchto nemovitostí, aby byla tato lokalita navrácena do života a zkulturněna.

Budeme pokračovat v opravách silnic a chodníků. Dokončíme vybudování nových silnic tam, kde jsou ulice prašné a hliněné. Pokusíme se rozplést vlastnické vztahy pozemků pod komunikacemi v Žalově (ulice Pilařova, Mühlbergerova, Krásného, Příčná), aby i ty mohly být opraveny. Průtah městem (ulice Nádražní, Lidická, Přílepská) a ulice Přemyslovská jsou v žalostném stavu. Tyto komunikace jsou majetkem Středočeského kraje. Vyvineme veškeré úsilí, aby se tyto páteřní komunikace konečně začaly rekonstruovat. Kroupka je hlavní pěší spojnicí mezi horní a dolní částí Roztok. Zaslouží si nejen nový povrch, ale i větší vstřícnost k chodcům. Rozmístíme zde lavičky pro odpočinek, květináče a odpadkové koše.

Budeme spolupracovat s vlastníky „penicilínky“ i s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury s tím cílem, aby efektivita čištění odpadních vod byla co nejvyšší a tím se udržovala i přijatelná cena pro veřejnost. Protože čistírnu postavily s pomocí státu Roztoky a nesly veškeré zatížení i rizika spojené s její výstavbou, budeme pro naše město chránit veškerou kapacitu pro pokrytí jeho potřeb. O investicích do zvětšení kapacity nutných pro rozvoj dalších obcí budeme jednat, ale finanční prostředky pro intenzifikaci si musí žadatelé zajistit sami.

KAŽDODENNÍ PÉČE PRO MĚSTO

Úklid ve městě je občas nedostatečný, často díky nekázni investorů, různých podnikatelských subjektů i některých občanů. Vytvoříme podmínky pro to, aby technické služby měly dostatek technických prostředků i lidských zdrojů k zajištění včasného sekání trávy v létě, k odklízení sněhu v zimě a k neustálému udržování čistoty ve městě. Proto je potřeba zajistit spolupráci externích firem, práci příležitostných pracovníků (např. klientů úřadu práce) a přes prázdniny nabídnout brigádu studentům.

Je nezbytné zlepšit veřejnou autobusovou dopravu. Prosadíme posílení spojů do Prahy ve špičkách. Upravíme jízdní řád linky 359, která jezdí do Únětic a Suchdola, a zavedeme víkendové spoje. Zasadíme se o obnovení výstupní zastávky v Žalově blíže k Levému Hradci.

V souladu se změnami legislativy budeme dále optimalizovat odpadové hospodářství s cílem zajistit jeho maximální efektivitu, co nejnižší cenu za likvidaci a nakládání s odpady i lepší frekvenci svozů. Proto budeme postupně modernizovat a obnovovat technické prostředky pro sběr odpadů (např. sběrných nádob). Budeme spolupracovat s podnikateli při využití a likvidaci odpadů vznikajících ve městě.

Je potřeba dobře pracovat s krajinotvorbou uvnitř města. K tomu je nezbytná precizní a komplexní práce se zelení. Zasadíme se o to, aby zeleně v Roztokách přibývalo. Pokusíme se o lepší komunikaci s vlastníky pozemků, kterých se péče o zeleň týká. Obnovíme sledování kvality ovzduší zejména ve vztahu k dopravě (včetně letecké), vytápění a dopadů blízkosti hlavního města.

Dokončíme přerod městského úřadu v transparentní a otevřený. Budeme zveřejňovat více informací včetně smluv. Se zásadními investičními akcemi, které budeme plánovat v následujícím roce, seznámíme veřejnost prostřednictvím Odrazu ještě před schvalováním rozpočtu. Musí se i nadále zlepšovat přístup úředníků k občanům.

BEZPEČÍ PRO MĚSTO

V rámci městské policie zřídíme civilní pracovní místa pro seniory či hendikepované. Ti budou mít za úkol sledovat monitory kamerového systému a přijímat hovory v budově městské policie. To umožní městským policistům, aby byli mnohem více v terénu, kde jsou potřeba. Zoptimalizujeme kamerový systém.

Roztoky jsou opakovaně sužovány povodněmi. Prosadíme, aby byla zrealizována protipovodňová opatření, která výrazně lépe ochrání dolní část Roztok. Budeme se také věnovat prevenci neblahé situace v některých lokalitách, zejména v Žalově, které jsou postihovány přívalovými dešti.

Zasadíme se o schválení obecně závazné vyhlášky, která v našem městě zakáže provozování výherních automatů. Město má sice z loterií příjmy, ale hodnota prevence patologického hráčství především mezi mladistvými a hodnota většího klidu a bezpečí ve městě je vyšší.

Podporují nás

Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09

Jeden moudrý muž pravil, že všechny volby jsou lokální. Je to do valné míry pravda, neboť voliči se rozhodují podle svých každodenních zkušeností a ty jsou největší právě s místní samosprávou. Málokdy se člověk setká s činiteli vlády nebo Evropské komise, ale co se děje v jeho městě nebo v jeho obci, to zažívá denně a podle toho se rozhoduje. Je opravdu na nás, abychom při těchto volbách postavili důstojné kandidáty a lidi, kteří mají pro své město, pro svou obec cit a všemi silami budou hájit zájmy svých občanů. Vím, že to často není lehké. Býti starostou u nás je pro dotyčného spíše trest než vyznamenání. Proto mám veliký respekt před těmi, kteří se tomuto úkolu rozhodli věnovat. Vás ale, milí voliči, prosím, abyste se opravdu podívali na kandidátní listiny, abyste viděli, jaké ženy a muže vám TOP 09 v těchto volbách nabízí, a rozhodli podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí. Jde o vaši budoucnost a budoucnost vašeho města – a to znamená také o budoucnost naší země.

Vojtěch Sedláček, sociální podnikatel

Všichni víme, že odjakživa byly nadějí každého národa děti. Kdo se o ně umí postarat, ten se budoucnosti nemusí bát. Výchova dětí je na rodině, jejich vzdělání je na společnosti. Roztoky nezůstávaly v tomto směru stranou, vybudovaly pěknou základní školu již za první republiky. Na svojí dobu moderní i velká škola mnoho posledních let však praskala ve švech. Postavit školu novou byl těžký úkol, který se podařilo splnit až současnému zastupitelstvu vedeného aktivním starostou Jakobem. To, že se po 80ti letech otevřela nová školní budova, esteticky i funkčně nadstandardní, je myslím nejpřínosnější městskou investicí od listopadového převratu vůbec. Proto současnému vedení obce patří můj velký obdiv a uznání. Zejména pak nadějnému starostovi a jeho týmu.

Štěpán Tkadlec, ředitel Únětického pivovaru

Domnívám se, že vzájemná podpora a spolupráce místních obyvatel, živnostníků a podnikatelů je základem prosperity regionu. Komunální volby jsou příležitostí vyjádřit naši ochotu ke spolupráci. TOP 09 v Roztokách ji již prokázala.

Martin Švarc, starosta TJ Sokol Roztoky

Jako starosta roztockého Sokola bych rád ocenil velmi dobře fungující spolupráci mezi stávajícím vedením města v čele s panem starostou Janem Jakobem. Cením si především toho, že nezůstává u jednostranné diskuze nad tím, co nás trápí. Pan starosta Jakob přichází s podněty a nápady, které by mohli znamenat přínos jak pro město, tak pro našich šest set členů. To je také hlavní důvod, proč má v nadcházejících komunálních volbách mou podporu.

Ivo Cihlář, učitel, končící zastupitel

Mou prioritou vždy byla roztocká základní škola. Proto mají mou podporu lidé, kterým na ní také záleží. To v minulých letech prokázal nejen Jan Jakob, ale i další lidé z jeho kandidátky.

Podpora Ivo Cihláře

Mou prioritou vždy byla roztocká základní škola. Proto mají mou podporu lidé, kterým na ní také záleží. To v minulých letech prokázal nejen Jan Jakob, ale i další lidé z jeho kandidátky.

Celý článek
Slovo starosty
3. 9. 2014

Slovo starosty

Otevření nového křídla školy, blížící se komunální volby a pozvánka na pivo se starostou.

Celý článek
Roztocké zakázky jsou čisté

Roztocké zakázky jsou čisté

Soutěžením se za poslední dva roky podařilo ušetřit celkem 38 milionů Kč. Z toho 26 milionů Kč představuje úspora na dostavbě školy a 12 milionů Kč úspora na ostatních zakázkách.

Celý článek
Tísňová péče pro seniory
1. 7. 2014

Tísňová péče pro seniory

Sdružení Život 90 nabízí možnost napojení tísňové péče pro seniory z Roztok.

Celý článek
30. 6. 2014

Just in time

Těm co se trochu zajímají o logistiku, je tento anglický výraz jasný. Ve správnou dobu na správné místo.

Celý článek
Slovo starosty
30. 6. 2014

Slovo starosty

Ředitel základní školy, den otevřených dveří v nové škole, výstavba kanalizace v Žalově, povrch silnice na Školním náměstí, komunální volby.

Celý článek
Roztoky - Nohejbalový turnaj
28. 6. 2014

Roztoky - Nohejbalový turnaj

V sobotu 28. 6. 2014 proběhl u příležitosti otevření nového multifunkčního sportoviště na křižovatce ulic Masarykova a Obránců míru 1. ročník nohejbalového turnaje amatérských trojic pod záštitou a za osobní aktivní účasti starosty města Roztoky p. Jana Jakoba.

Celý článek
Zahradní město potřebuje zahradníky

Zahradní město potřebuje zahradníky

Roztoky získaly v průběhu svého vývoje podobu zahradního města a je to nepochybně dobře. Tuto tvář respektoval a vytvářel platný územní plán města (dále jen UP) a předpokládám, že většina občanů si bude přát, aby ji zachoval i UP nový.

Celý článek
Poděkování za volby

Poděkování za volby

Rád bych poděkoval všem, kteří přišli k volbám do Evropského parlamentu. V Roztokách byla volební účast téměř dvojnásobná než v průměru za celou Českou republiku.

Celý článek
Slovo starosty

Slovo starosty

Dostavba školy dokončena, ředitel základní školy, nové sportoviště, pivo se starostou.

Celý článek
1 2 3
Články 1 - 10 z 24
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme