Pozvánka na předvolební diskuzi s našimi kandidáty

Poděbrady- pozvánka

Sliby plníme, stačí se rozhlédnout

Poděbrady - kandidáti

V naší práci pro město chceme navázat na vše pozitivní, co bylo vykonáno předchozími generacemi. Chceme hledět do budoucnosti a ne být jen věčnými kritiky. Víme, co je v Poděbradech třeba zlepšit, a zajistíme k tomu maximum finančních prostředků z evropských fondů a národních dotačních zdrojů.

Důraz budeme klást na rozvíjení dobrých vztahů nejen s institucemi a podnikatelskými subjekty ve městě, ale i s okolními obcemi, krajem a v neposlední řadě i s vhodně vybranými  zahraničními městy. Máme na mysli spolupráci především v oblasti kultury, cestovního ruchu, lázeňství a gastronomie.

Výchozí podmínky pro rozvoj města jsou nemalé, ať už díky blízkosti hlavního města, lázeňské či sklářské tradici, zeleni, soutoku dvou řek, jezeru či bohaté historii...

Naším cílem tedy je, aby Poděbrady byly prosperujícím, čistým,  fungujícím městem s vyspělou infrastrukturou a dobrými podmínkami pro rozvinutou kulturní i sportovní činnost.

PRO MĚSTO, KTERÉ ŽIJE

Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Město: Poděbrady (Nymburk, Středočeský)
Volební strana: TOP 09 Poděbrady a sdružení nezávislých kandidátů (sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. Mgr. Ivan Uhlíř

Mgr. Ivan Uhlíř

56 let

1. místostarosta

16 let soukromý podnikatel, od r. 2010 místostarosta, záliby sport a cestování

Poděbrady jsou městem mého srdce, zde jsem se narodil a žiji celý život. Potřebuji za sebou vidět výsledky své práce a práce na radnici je přináší. Rád bych se podílel na zkvalitňování života ve městě, jeho čistotě a rozvoji, aby se stalo městem, kde se bude žít nejen mé rodině, ale především všem lidem i návštěvníkům Poděbrad.

56 1. místostarosta Poděbrady II TOP 09 TOP 09
2. Ing. Ilona Fliedrová

Ing. Ilona Fliedrová

51 let

zeměměřič, předsedkyně komise urbanismu a dopravy

2 dospělé děti, v soukromém sektoru pracuji 22 let jako geodetka, předsedkyně komise urbanismu a dopravy

V případě, že získám důvěru občanů města, velice ráda bych využila své profesní zkušenosti v oblasti majetkoprávní. Majetek města je naším společným vlastnictvím a vedení města je zodpovědné za jeho správu v zájmu svých občanů tak, aby ho předávalo příštím generacím v lepším stavu, než ho převzalo.

Ve volném čase se  pohybuji mezi mladými lidmi ve sportovním prostředí a proto je mojí druhou prioritou  spolupráce se všemi uskupeními, které sdružují mladé lidi a vytvářejí pro ně smysluplné podmínky pro jejich volnočasové aktivity.  S tím je spojena i snaha o spravedlivé přidělování finanční pomoci města jednotlivým klubům a uskupením.

51 zeměměřič, předsedkyně komise urbanismu a dopravy Poděbrady III TOP 09 TOP 09
3. Mgr. Ivo Bártl

Mgr. Ivo Bártl

66 let

učitel

ženatý, UK FTVS Praha, učitel na Hotelové škole v Poděbradech

Celý život se věnuji sportu, jsem učitel tělesné výchovy, předseda lyžařského oddílu a poslední čtyři roky jsem vykonával funkci předsedy sportovní komise města Poděbrady. Sportovní komisi se podařilo dokončit "Zásady města Poděbrady pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit". Chtěl bych nadále spolupracovat s vedením města a ovlivňovat nemalé finanční prostředky, které město investuje do oblasti sportu.

66 učitel Poděbrady II TOP 09 TOP 09
4. Jaroslav Votava

Jaroslav Votava

67 let

radní

projektant elektro

Jako rodilému Poděbraďákovi mi vždy záleželo na tom, aby se město, ve kterém žijeme, úspěšně rozvíjelo. Domnívám se, že v tomto směru došlo za poslední čtyři roky k mnoha pozitivním změnám. Jako současný člen rady města mám zodpovědnost za rozvoj sportu a sportovních aktivit. Podařilo se např. zrekonstruovat tělocvičny ZŠ Václava Havla a vybudovat nové sportoviště v areálu koupaliště Jezero. V současné době jsou rozpracovány další projekty, které by zlepšily podmínky pro sportovní vyžití mládeže i dospělých. Rád bych pokračoval v započaté práci i v dalším volebním období.

67 radní Poděbrady III bezpp nez. kan.
5. Ing. Roman Vlasák

Ing. Roman Vlasák

60 let

učitel

učitel, ženatý, 3 dospělé dcery, 1991 – 1994 člen ODS

V roce 1990 kooptován na místo tajemníka MNV, 1990 – 1994 zvolený místostarosta, dvě následující období (1994 – 2002) člen městského zastupitelstva; do r. 2014 člen představenstva Městské realitní, a. s. Od roku 1987 dosud aktivity v amatérském divadle, v tiskových médiích a oblasti kultury.

Rád bych přispěl k dobrému chodu města, k vytvoření lepší pracovní a konstruktivní atmosféry v městském zastupitelstvu, k tomu, abychom navázali především na to, co naši předchůdci v době nedávné i dávnější s úspěchem a dobrým úmyslem vytvořili. Aby se podařilo udržet a mnohdy třeba i vrátit našemu městu lázeňský charakter.

60 učitel Poděbrady III bezpp nez. kan.
6. Mgr. Vlastimil Špinka

Mgr. Vlastimil Špinka

51 let

ředitel ZŠ

2 děti a 3 vnoučata, pracuji jako ředitel Základní školy Václava Havla

V souvislosti s výkonem povolání často spolupracuji nejen s vedením města, ale i úředníky jednotlivých oborů. Snažím se přinášet podněty ke zlepšení samosprávy zejména v oblasti školství, protože jednám i s rodiči a mám úzký kontakt s obyvateli města.

Chtěl bych i nadále rozvíjet projekt školy Václava Havla jako komunitního centra, kde probíhá společné vzdělávání seniorů a žáků v projektu Univerzity 3. věku. 

51 ředitel ZŠ Velké Zboží bezpp nez. kan.
7. Soňa Dušková

Soňa Dušková

41 let

jednatel, finanční analytik

finanční poradce, předsedkyně Místního výboru v Kluku

V dalším volebním období hodlám vedení města stále připomínat, že i Kluk patří do Poděbrad a má své požadavky.

41 jednatel, finanční analytik Kluk bezpp nez. kan.
8. Mgr. Jana Šlapáková

Mgr. Jana Šlapáková

41 let

středoškolská učitelka

3 děti, učitelka na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad

Poděbrady jsou moje srdeční záležitost. Jsem hrdá na to, že zde bydlím, a vidím, že se v Poděbradech během posledního volebního období podařilo zlepšit řadu věcí. Chci, aby Poděbraďané měli své město rádi, aby se tu všem dobře žilo a město vycházelo vstříc potřebám svých obyvatel. Přeji si, aby každý návštěvník Poděbrad měl touhu se sem zase vrátit a pobýt u nás nějaký čas.

O dění v Poděbradech se aktivně zajímám, čtyři roky pracuji v kontrolním výboru. Kandiduji proto, že bych se ráda podílela na rozvoji našeho města, zejména v oblasti podpory kultury, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

41 středoškolská učitelka Poděbrady III TOP 09 TOP 09
9. Mgr. Ivana Urbanová

Mgr. Ivana Urbanová

58 let

učitelka

2 děti, PFUK, učitelka 2. stupně ZŠ , nezávislá kandidátka

Přes 10 let jsem vykonávala funkci předsedkyně OROS ČMOS pracovníků ve školství. Přála bych si, aby si všichni v Poděbradech připadali doma, aby se rozvíjely životní podmínky, aby mladá generace získala vztah ke svému městu a nezapomínalo se na zdravý selský rozum.

58 učitelka Poděbrady II bezpp nez. kan.
10. Jakub Pešek

Jakub Pešek

20 let

student

student

Studuji stavební inženýrství na ČVUT a ekonomii na VŠE. Jakožto student mám možnost podílet se na vedení několika neziskových organizací, kde se mladí lidé mohou zapojit do veřejně prospěšných činností a najít prostor pro svůj osobním rozvoj. Ať už tady v poděbradském Rotaractu nebo na studentských vzdělávacích projektech, kterých se účastním, jsem mohl vidět, jak se mladí lidé zajímají o dění ve svém okolí a jak se snaží pomoct, pokud k tomu dostanou příležitost.

Rozhodl jsem se kandidovat, jelikož si vážím toho, že jsem mohl vyrůstat ve městě, jako jsou Poděbrady, a protože vidím, že i mladé generaci není naše město lhostejné a má k němu co říct. Ač aktivit nemám málo, na své město si vždy čas najdu a věřím, že dokáži pomoct k tomu, aby se Poděbrady ubíraly správným směrem. 

20 student Poděbrady II TOP 09 TOP 09
11. Ing. Ivana Hamplová

Ing. Ivana Hamplová

48 let

ekonomka, personalistka

1 dítě, ekonomka a personalista

"Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď?" Vše je jen v našich rukou . Místo
kritiky a ataků různých zájmových skupin by měla konečně začít
vždy před volbami deklarovaná spolupráce všech, kterým nejsou Poděbrady
lhostejné . Přejeme si přeci žít v krásném městě plném života a spokojených
lidi kolem.

Podařilo se nám prostřednictvím zvoleného představenstva MR nastartovat
změny , které ve svém důsledku vedou k hospodárnějšímu nakládání s vybraným
nájmem ve prospěch oprav lety zanedbávaného bytového a nebytového fondu,
k efektivnějšímu hospodaření společnosti a tím i k získání prostředků, které město může konečně využít ve prospěch všech občanů Poděbrad.

48 ekonomka, personalistka Poděbrady III TOP 09 TOP 09
12. Petr Vurm

Petr Vurm

50 let

lektor autoškoly

ženatý, 1 dítě, učitel autoškoly

50 lektor autoškoly Poděbrady III bezpp nez. kan.
13. Ing. Mgr. Pavel Vaněrek

Ing. Mgr. Pavel Vaněrek

39 let

právník

ženatý, 3 děti, právník

Pracuji jako podnikový právník velké společnosti, kde se věnuji zejména oblasti závazkových vztahů. Rád bych svými zkušenostmi přispěl k dalšímu rozvoji Poděbrad. V práci pro město bych se chtěl zaměřit nejenom na oblasti, které jsou mi vzděláním blízké (právo, finance), ale zasadit se i o to, aby Poděbrady byly příjemným městem pro život svých občanů, zejména pak mladých rodin s dětmi. 

39 právník Poděbrady III TOP 09 TOP 09
14. Antonín Špinar

Antonín Špinar

55 let

obchodní činnost

jedno dospělé dítě, předseda Místního výboru Přední Lhota

55 obchodní činnost Přední Lhota bezpp nez. kan.
15. Ing. Daniel Hybler

Ing. Daniel Hybler

42 let

ekonom, dopravní inženýr

ekonom a dopravní inženýr, ČVUT

Celý svůj profesní život se pohybuji ve finanční a obchodní sféře, kde jsem prošel mnoha pozicemi na všech úrovních. Vždy jsem se snažil a prosazoval přímá a efektivní řešení, která byla ku prospěchu všech, bez ohledu na množství překážek. Mým krédem je zdravý selský rozum a zkušenosti. Tímto bych rád přispěl k dalšímu rozvoji města Poděbrad především v oblastech dopravy a ekonomické stability.

42 ekonom, dopravní inženýr Poděbrady III TOP 09 TOP 09
16. Ing. Petr Geldner

Ing. Petr Geldner

44 let

kazatel

ženatý, 3 děti, kazatel Církve bratrské

Jako relativně nedávno příchozí musím konstatovat, že v Poděbradech se nám žije velmi dobře, a také že se město dále mění k lepšímu. Ve třech věcech bych osobně rád viděl další posun: kultivovanější diskuzi v městské radě a zastupitelstvu; příslušníky městské policie častěji v ulicích a delší otvírací dobu místních obchodů. 

44 kazatel Poděbrady V bezpp nez. kan.
17. Bc. Hana Novotná

Bc. Hana Novotná

44 let

novinářka

novinářka, 1 dcera Alexandra

Mám ráda svou profesi, protože mi umožňuje povídat si s lidmi. Nejen povídat, ale i naslouchat. Jen tak si navzájem můžeme sdělit, co se nám v našem městě líbí a co naopak ne. A společně s tím něco udělat. Chtěla bych být poslem dobrých zpráv, neboť se domnívám, že těch špatných už bylo dost.  

44 novinářka Poděbrady III TOP 09 TOP 09
18. Zdeněk Pinkas

Zdeněk Pinkas

63 let

lektor autoškoly

Od roku 1992 podnikám v dopravě. Jsem členem komise urbanismu a dopravy. Chtěl bych se zaměřit na řešení bezpečnosti dopravy v Poděbradech.

63 lektor autoškoly Poděbrady II bezpp nez. kan.
19. Ing. Petr Odvárka

Ing. Petr Odvárka

70 let

důchodce

70 důchodce Poděbrady II bezpp nez. kan.
20. Mgr. Iva Kroužilová

Mgr. Iva Kroužilová

36 let

učitelka na střední škole

2 děti, učitelka angličtiny na SŠ

Aktivně se věnuji sportu, zejména běhání, proto bych uvítala rozvoj sportovišť v Poděbradech, ve kterých jsem prožila celý svůj dosavadní život. Zároveň bych ráda, aby především dětem bylo umožněno účastnit se sportovního dění v našem městě.

36 učitelka na střední škole Poděbrady III bezpp nez. kan.
21. Jiří Jordán

Jiří Jordán

66 let

OSVČ - obchodník

66 OSVČ - obchodník Poděbrady III bezpp nez. kan.

Programové devatero pro město, které žije

Programové devatero představuje 9 základních oblastí, kterým se chceme vedle běžné činnosti státní správy a samosprávy v případě volebního úspěchu přednostně věnovat, a to plněním konkrétních úkolů:

1. Městský úřad: S úsměvem a rychle!

 • úřad tu je pro občany, musí pracovat efektivně a vstřícně
 • čisté město a péče o zeleň je pro nás na prvním místě
 • omezíme počet hazardních heren neobnovením končících smluv
 • zmodernizujeme systém odpadového hospodářství
 • zajistíme pro zájemce bio popelnice zdarma

2. Majetek města: Budeme zodpovědným správcem obecního majetku!

Díky Zákonu o rozpočtovém určení daní, který prosadila TOP 09 spolu se starosty v Poslanecké sněmovně ČR se městský rozpočet navýší o 20 mil. Kč ročně.

 • nebudeme se zbavovat strategicky důležitého městského majetku
 • zateplíme pláště městských bytových domů
 • vybudujeme dešťovou  kanalizaci v ohrožovaných částech města
 • provedeme postupnou rekonstrukci veřejného osvětlení instalací úspornějších LED svítidel
 • zřídíme velkokapacitní parkoviště pod novým nadjezdem
 • budeme pokračovat v rekonstrukcích chodníků
 • v součinnosti s ČD (SŽDC) podpoříme rekonstrukci vlakového nádraží
 • provedeme revitalizaci Čábelny a Skupice
 • obnovíme zeleň v ulicích tam, kde chybí

  3. Kultura: Dostupná všem jako základ vyspělé společnosti!

 • opravíme a zmodernizujeme městskou knihovnu
 • vybudujeme nový taneční a společenský sál v objektu vedle radnice
 • zřídíme městskou galerii v centru města 
 • podpoříme programy na zvýšení čtenářské gramotnosti mládeže
 • zasadíme se o spolupráci s UJOP při využívání poděbradského zámku a zámecké zahrady

  4. Sport a rekreace: Kdo sportuje, nezlobí! 

 • podpoříme sportování dětí od útlého věku jako životní styl
 • vybudujeme nové dětské  hřiště  na Žižkově v prostoru u bývalého bazénu a další menší hřiště
 • budeme pokračovat v modernizaci koupaliště Jezero tak, aby vznikl multifunkční areál s aktivitami pro všechny věkové kategorie, včetně dobudování technického zázemí a chybějících inženýrských sítí
 • provedeme rekonstrukci haly BIOS na víceúčelovou sportovní halu včetně hlediště
 • zmodernizujeme tribuny a zázemí fotbalových stadionů Jiskra a Slovan.
 • vytvoříme podmínky pro realizaci areálu olympijské střelnice v prostoru drážního zkušebního okruhu 
 • zasadíme se o výstavbu cyklistického přírodního Dirt parku jako významné volnočasové aktivity, která se v Poděbradech těší velké oblibě
 • striktně dohlédneme na spravedlivé rozdělování finančních prostředků mezi jednotlivé sportovní kluby a uskupení                                                      

  5. Školství: Kvalitní školství posiluje vzdělanost společnosti!

 • podpoříme školy jako centra komunitního vzdělávání – zapojení občanů do programů celoživotního vzdělávání
 • podpoříme školní programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, prevenci v oblasti dopravní výchovy
 • podpoříme posilování společenské prestiže pedagogů
 • zateplíme budovu ZŠ TGM na Žižkově
 • venkovní hřiště u školy na Žižkově přestavíme na víceúčelové sportoviště pro děti i dospělé
 • dostavíme novou čtyřtřídní MŠ na Žižkově
 • zrekonstruujeme tělocvičnu ZŠ TGM
 • zajistíme dostupnost MŠ pro všechny žadatele pro děti od 3 let
 • rozšíříme kapacitu školních družin
 • postupně obnovíme vnitřní vybavení všech základních škol

  6. Doprava: Bezpečnost především!

 • podpoříme rekonstrukci Jiřího náměstí při získání dotačních prostředků
 • na krajském úřadě budeme prosazovat rekonstrukci ulice Revoluční
 • dokončíme obnovu ulice  Za Nádražím, zrekonstruujeme ulici Dr. Horákové
 • v maximální míře vyloučíme tranzitní nákladní dopravu z centra města
 • vyznačíme nové cyklotrasy v katastru města, především v blízkosti Labe pro odlehčení pravobřežní cyklostezky

  7. Městské části a spolkový život: Všichni jsme na jedné lodi!

 • postavíme novou hasičskou zbrojnici ve Velkém Zboží, provedeme rekonstrukce  ostatních hasičských zbrojnic v dalších městských částech
 • při získání dotace zrealizujeme připravený projekt lávky přes Labe z Polabce do ulice Na Vinici
 • v rámci protipovodňových opatření prosadíme napojení rybníku Hliňák v Kluku do Sokolečské strouhy
 • vyřešíme dopravní situaci v ulicích Kovanická a Bílkova s maximálním ohledem na bezpečnost místních občanů
 • opravíme chodníky v Přední Lhotě včetně odvodnění

  8. Sociální sféra: Myslíme na potřebné!

 • vybudujeme malometrážní byty v bývalém hotelu Paříž
 • dále budeme rozvíjet a rozšiřovat spolupráci s Handicap Centrem Srdce
 • v rámci vzdělávání budeme posilovat mezigenerační solidaritu

  9. Podnikání a jeho podpora: Bez Vás to nejde!

 • vytvoříme příznivé podmínky pro stávající i nové podnikatelské subjekty, které umožní vznik nových pracovních míst
 • nabídneme podnikatelům umístění 1ks reklamního „Áčka“ v jednotném designu zdarma
 • podpoříme říční dopravu vybudováním přístaviště na Labi
 • budeme pořádat pravidelná neformální setkání s místními podnikateli

Na konci volebního období si obyvatelé musí říct: TOP 09 byla správná volba.

Kampaň začala
24. 9. 2014

Kampaň začala

Fotografie ze zahájení kampaně v TOP 09 v Poděbradech.

Celý článek
Žáci 9. A ZŠ Václava Havla v Poslanecké sněmovně
12. 9. 2014

Žáci 9. A ZŠ Václava Havla v Poslanecké sněmovně

Celý článek
Co se nám také v Poděbradech povedlo
4. 9. 2014

Co se nám také v Poděbradech povedlo

Sliby plníme, stačí se rozhlédnout.

Celý článek
Hezčí Poděbrady
4. 9. 2014

Hezčí Poděbrady

Za poslední 4 roky jsou Poděbrady opravdu krásnější.

Celý článek
Lepší Poděbrady
4. 9. 2014

Lepší Poděbrady

Celý článek
Co se nám podařilo realizovat
21. 8. 2014

Co se nám podařilo realizovat

Podívejte se na fotografie již realizovaných projektů v Poděbradech.

Celý článek
„Cihla k cihle“ aneb když se staví a staví…
16. 6. 2014

„Cihla k cihle“ aneb když se staví a staví…

V těchto dnech se Poděbrady proměnily v jedno velké staveniště.

Celý článek
Celá pravda
29. 5. 2014

Celá pravda

Na téma čerpání dotací do našeho města bylo řečeno téměř vše a všímavý člověk si sám udělá obrázek o rozvoji města za dotační (i nedotační) peníze v tomto volebním období.

Celý článek
Fakta hovoří
29. 5. 2014

Fakta hovoří

Končící volební období je příležitostí k bilancování. Každý, kdo má oči, musí vidět, že se Poděbrady za uplynulé čtyři roky posunuly mílovými kroky dál.

Celý článek
Proč nejsou na Jiřího náměstí světelné semafory?
29. 5. 2014

Proč nejsou na Jiřího náměstí světelné semafory?

Především v ranní a odpolední špičce se u křižovatky na Jiřího náměstí tvoří dlouhé kolony aut. Plán s vytvořením kruhového objezdu nevyšel, mohly by plynulosti provozu ve středobodu města pomoci světelné semafory?

Celý článek
1 2
Články 1 - 10 z 11
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme