29. 9. 2011

Současná vláda se zavázala zmírnit rozdíl v daňových příjmech mezi „nejbohatšími“ městy a „nejchudšími“ obcemi. Ministerstvo financí nedávno představilo návrh, který tento slib plní. Pokud se jej podaří prosadit, výrazně to pomůže Neratovicím.

Nynější situace není udržitelná. Čtyři největší města v naší republice dostávají z daní 45 % výnosu, ale žije v nich pouze 20 % populace. To mohou obyvatelé ostatních měst i lidé na venkově vnímat jako určitou nespravedlnost.
Porovnejme daňový příjem jednotlivých měst na obyvatele – u Prahy se jedná o 33 tisíc, u Ostravy asi 20 tisíc, středočeské Kladno má už pouze 11 tisíc a Neratovice asi 7800 tisíc ročně. Nejhůře jsou na tam vesnice a města v pásmu 2000 až 5000 obyvatel, ty dostanou na obyvatele v průměru jen 6,8 tisíc korun ročně.

Cílem vlády a Ministerstva financí je snížit tyto propastné rozdíly na únosnou úroveň, kterou lze považovat za obvyklou ve vyspělé Evropě. Navrhuje se tedy čtyřem největším městům příjmy o trochu snížit a ostatním naopak přidat. V „nejchudší“ skupině obcí v pásmu 2000 – 5000 obyvatel by se průměrně přidalo 2,4 tisíce korun na hlavu. To by například pro Neratovice znamenalo každý rok více než dvacet milionů korun v rozpočtu navíc. S touto částkou už lze uvažovat o realizaci mnoha potřebných investičních akcí, neboť dnes Neratovice vydávají na investiční akce, které zahrnují v mnoha případech jen běžnou údržbu ročně v podstatě stejnou částku.

Domnívám se, že tato příležitost získat dodatečné prostředky do každoročních daňových příjmů pro Neratovice se nesmí promarnit. Získají tak větší samostatnost při rozhodování a jejich starostové nebudou muset jezdit pokorně „leštit kliky“ na ministerstva do Prahy, aby sehnali nějakou tu dotaci. Zastupitelé obce znají potřeby svých obyvatel lépe než úředníci v centru. Proto je nutno, aby i opozice zapomněla na politikaření a vládní návrh všichni podpořili!

Marcel Peter

Štítky