Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Město: Neratovice (Mělník, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Aleš Kocourek 45 radní, ekonom Neratovice TOP 09
2. Ing. Iveta Kafková 43 ředitel divize Neratovice bezpp
3. Mgr. Marcel Peter

Mgr. Marcel Peter

33 let

makléř

Mým životním posláním je vytvářet dalším lidem předpoklady k naplňování jejich vlastních cílů. Nic Vám totiž nedá tolik radosti, jako možnost se o štěstí podělit, či ho přímo způsobit. Neratovice, město pro život, víc než si myslíte.

33 makléř Neratovice TOP 09
4. Radana Skalická 38 asistentka, mateřská dovolená Neratovice bezpp
5. Mgr. Jakub Zika 30 právník Neratovice bezpp
6. Michaela Fuxová 41 finanční poradce Neratovice bezpp
7. Ing. Miroslav Khol 42 projektant Neratovice TOP 09
8. Zita Ziková 59 prokurista Neratovice bezpp
9. Jan Pelej 33 webmaster Neratovice bezpp
10. Ludmila Košťálová 67 tajemnice - důchodce Neratovice bezpp
11. Jiří Chrdle 28 profesionální fotbalista Neratovice bezpp
12. Bc. Marta Veselá 26 lektor ekologických programů Neratovice TOP 09
13. Rostislav Pěkný 46 zámečník Byškovice bezpp
14. Libuše Benešová 37 realitní makléř Neratovice bezpp
15. Milan Bušek 37 elektrotechnik Neratovice bezpp
16. Ivana Ticháčková 55 vedoucí školní jídelny Neratovice bezpp
17. Radek Němeček 24 student Neratovice TOP 09
18. Petra Weil 30 manažerka a produkční Neratovice bezpp
19. Tomáš Jirsák 40 technik Byškovice bezpp
20. Mgr. Karla Baťhová 41 učitelka Neratovice bezpp
21. Andrea Šabatková 34 kuchařka - mateřská dovolená Neratovice bezpp

Program

DRŽÍME SLOVO. I PO VOLBÁCH... TOP 09 Neratovice

Hlavní body programu TOP 09 Neratovice

 1. Kvalitní správa města a jeho majetku,
 2. Město bez hazardu,
 3. Ombudsman pro seniory
 4. Otevřené a kulturní místo pro život

Kvalitní správa města a jeho majetku vychází ze zásad:

 • Efektivní město, méně nákladný a více kvalifikovaný úřad
 • Zavedení systémového řízení procesů kvality dle norem ISO a modelů CAF, jako nástrojů pro zvyšování kvality organizací veřejné správy
 • Zodpovědný zadavatel (odůvodněné výdaje, veřejné zakázky spravované odbornými pracovníky).
 • Konec bodového sytému při určování priorit ve správě majetku - minimalizovat vlivu lobbistů a zastupitelů – ukončit„porcování medvěda“
 • eGovernment - od Optimalizace formulářového rozhraní po On-line registr grantů
 • Priorita vyrovnaný, stabilní rozpočet města podporující ekonomický rozvoj v regionu
 • Hledání rezerv porovnáváním s ostatními městy v jednotlivých položkách rozpočtu
 • Upřednostnit investice, které mají možnost získat podporu i z jiných zdrojů a mají dopad na snížení výdajů (např. zateplení objektů)
 • Hospodárně spravovat pouze účelný majetek, pro zbytný najít lepší využití
 • Prioritou našeho města je rozvoj místních firem, snižování nezaměstnanosti v regionu a pomoc handicapovaným.
 • Základním principem odpovědného veřejného zadávání je zohlednění více hledisek najednou – vedle běžně užívané nejnižší ceny dílčí zakázky, kterou jsme prosadli v zastupitelstvu v  minulém volebním období, lze zahrnout konkrétní společenské téma, které chce obec řešit např. podpora místních dodavatelů, zaměstnání znevýhodněných osob, podpora vzdělávání, důraz na snížení zátěže na životní prostředí apod. Zadavatel tak de facto za stejné prostředky získává přidanou hodnotu. To všechno samozřejmě za dodržení všech platných právních norem a to jak norem ČR, tak norem EU.  Zavedeme pravidelný před soutěžní dialog o plánech města s místními malými a středními podniky a veřejností.
 • Budeme trvat na tom, aby důležité projekty podléhaly veřejné diskusi. Trváme na tom, že taková diskuze má začínat v dostatečném předstihu tak, aby připomínky občanů mohly být zohledněny při přípravě projektu.
 • Na webových stránkách radnice vytvoříme prostor pro názory občanů. Internet je skvělým prostorem pro svobodnou diskusi, setkávání a výměnu názorů obyvatel města tak proč jej nevyužít.
 • Budeme usilovat o větší zájem organizací a veřejnosti o dění ve městě, jsme otevřeni diskuzi nad tématy, jako je častější konání jednání zastupitelstva, či jeho konání v pozdějších hodinách. Zavedeme přehledné zveřejňování audio či video informací projednávaných v zastupitelstvu na internetu.
 • Vytvoříme nový systém aktivní práce s dlužníky tak, aby dluhy evidované městem začaly konečně klesat. Neratovice v tuto chvíli evidují dluhy ve výši mnoha milionů korun za nesplacené nájemné a správní poplatky. Tyto peníze zákonitě chybí jinde, a přitom město nevynakládá dostatečnou aktivitu k jejich vymáhání – a to dokonce do té míry, že mnohé dluhy už jsou promlčené. Základem nového systému musí být průběžná kontrola placení závazků městu a včasné řešení problému v době, kdy dluh ještě není tak vysoký a je reálně splatitelný.
 • Budeme pokračovat ve zlepšování služeb pro třídění odpadů. Zasadili jsme se o lepší dostupnost kontejnerů na tříděný odpad, nicméně stále je co zlepšovat. Počet kontejnerů na ulicích se bude zvyšovat tak, aby to každá domácnost měla k nejbližším kontejnerům do 150 m. Nabídneme možnost třídit i kompostovatelný odpad.
 • Budeme prosazovat takovou reformu platby za odpad, aby ti, kteří třídí odpad, byli náležitě odměněni.
 • Budeme prosazovat další opatření ke snížení energetické náročnosti městského majetku.

Naším cílem je:

 • Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 • Otevřená samospráva
 • Aktivní přístup k dlužníkům města
 • Třídění odpadů a snižování energetické náročnosti

Město bez hazardu

 • Znáte nějakého dlouhodobě šťastného hráče? My ne. Využijeme proto veškeré kompetence města k zákazu či omezení hazardu. Záleží nám na bezpečnosti ve městě, kterou provozování hazardu výrazně snižuje, chceme zabránit zneužívání sociálních dávek a znehodnocování veřejného prostoru umisťováním heren a kasin. V uplynulém období se nám podařilo částečným způsobem snížit počet výherních a hracích přístrojů, především pak v okolí škol a veřejných budov, jakožto i v sociálně vyloučených oblastech.
 • Naším cílem je úplný zákaz hazardu v Neratovicích.

Ombudsman pro seniory

 • Zřídíme při úřadě ombudsmana pro seniory, který bude poskytovat informace, podporu a bude pomáhat při jednání s úřadem. Počet seniorů v naší společnosti stále roste. Senioři mají často problémy při jednání s úřady, neznají svoje práva a často nemají nikoho, kdo by jim pomohl nebo se jich zastal. Po vzoru Švédska proto zavedeme úřad ombudsmana, který bude seniorům pomáhat a radit. Ombudsman bude volen zastupitelstvem městské části a bude úzce spolupracovat s organizacemi pro seniory.

Otevřené a kulturní místo pro život

Volnočasové aktivity a školy jako centra dění

 • Škola neodmyslitelně plnila roli centra obce a komunity, vraťme jí toto místo. Ve školách budeme podporovat mimoškolní aktivity a zdravé stravování.
 • Zvýšíme počet míst v mateřských školách, budeme podporovat pohyb na čerstvém vzduchu bez ohledu na rozmary počasí, otevírání školních hřišť pro odpolední setkávání, sport a dalších volnočasové aktivity nejen dětí.
 • Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci dětských hřišť. Budeme podporovat podobná veřejná zařízení pro zdravý životní styl (tělocvičny pod širým nebem apod.).
 • Město není jen pro auta. Doprava v klidu (parkování a odstavování vozidel) je nedílnou součástí dopravního systému a její řešení se dotýká každého z nás.  Jsme tedy pro veřejnou diskuzi nad možnými alternativami, jakým směrem se v Neratovicích vydat.
 • Podpoříme další cyklo pruhy a usnadnění průjezdu cyklistům městem. Zvýšíme počet stojanů na kola, které ve městě žalostně chybí.
 • Prosadíme důslednější úklid centra města i okrajových čtvrtí. V místech s vysokou návštěvností je nutné pravidelně uklízet, přitom stávající metody úklidu jsou nedostatečné a vytvářejí příliš prachu. Je třeba se vrátit k úklidu mokrou cestou – jedině tak je možné snížit množství prachu v ovzduší a chránit naše zdraví.
 • Zlepšíme péči o parky a zelené plochy a zlepšíme kvalitu péče o vysazené stromy a keře.
 • Zeleným plochám ve městě se často nevěnuje potřebná pozornost, a kvůli tomu skomírají. Zlepšíme údržbu zelených ploch, budeme se zasazovat za vnik nových zelených ploch a za výsadbu stromů. 
 • Budeme iniciovat akce a opatření, která povedou k oživení osadních, občanských a komunitních spolků, kulturních a sportovních organizací, aby Neratovice byly příjemnými místem pro náš společný život.

Čisté, zdravé a příjemné místo pro život

Antikampaň v Neratovicích. Kdo za ní stojí? HAZARDNÍ LOBBY
9. 10. 2014

Antikampaň v Neratovicích. Kdo za ní stojí? HAZARDNÍ LOBBY

Poslední týden jsou obyvatelé Neratovic vystaveni profesionálně zpracované, masivní a zlé a pomlouvačné kampani proti mé osobě, Marcelu Peterovi a Romanu Kroužeckému.

Celý článek
Stop hazardu v Neratovicích
11. 9. 2014

Stop hazardu v Neratovicích

Tisková zpráva TOP 09 Neratovice

"Stop hazardu v Neratovicích",  říká Aleš Kocourek, jehož vyhlášku potírající hazard zastupitelstvo bohužel neschválilo.

Celý článek
Kvóty pro ženy u nás nejsou potřeba
10. 9. 2014

Kvóty pro ženy u nás nejsou potřeba

Tisková zpráva TOP 09 Neratovice

Pokud se ženy chtějí prosadit v politice, nepotřebují na to žádné tabulky ani kvóty. Na tom se shodují členové i členky TOP 09. A důkazem toho, že kvóty pro zastoupení žen na kandidátkách politických stran nejsou potřeba, je například město Neratovice. Více než polovinu tamní kandidátky pro podzimní komunální volby tvoří právě ženy.

Celý článek
8. 9. 2014

Neratovice - kandidátní listina

Kandidátní listina TOP 09 v Neratovicích.

Celý článek
11. 6. 2014

Zákaz hazardu v Neratovicích. Je čas přejít od slov k činům

Dost bylo diskuzí. Po pěti letech vášnivých diskuzí ohledně provozování „výherních automatů“ v našem městě, je čas přejít od slov k činům. Na dnešní jednání Rady města proto předkládám obecně závaznou vyhlášku na zákaz provozování automatů. Věřím, že můj návrh podpoří i ostatní radní a posléze i zastupitelstvo a bude se nám všem v Neratovicích lépe žít.

Celý článek
Beseda v Neratovicích
24. 2. 2014

Beseda v Neratovicích

Poslankyně Helena Langšádlová strávila pondělí 24.2.2014 v Neratovicích.

Celý článek
Helena Langšádlová v Mělníku a na Kladně
9. 10. 2013

Helena Langšádlová v Mělníku a na Kladně

Helena Langšádlová dnes předala další dar v rámci projektu VOLME DOBRO. Komu to tentokrát bylo, si můžete přečíst zde!

Celý článek
Návštěva Heleny Langšádlové v Neratovicích
5. 10. 2013

Návštěva Heleny Langšádlové v Neratovicích

Paní poslankyně Helena Langšádlová byla 25. září 2013 na návštěvě v Neratovicích.

Celý článek
1. kolo prezidentské volby je za námi
15. 1. 2013

1. kolo prezidentské volby je za námi

 Neratovice a okres Mělník v číslech.

Celý článek
Helena Langšádlová v Neratovicích
29. 9. 2012

Helena Langšádlová v Neratovicích

Paní poslankyně Helena Langšádlová v Neratovicích návštivila seniory, setkala se s pracovníky v sociálních službách a na závěr debatovala s občany na veřejné besedě.

Celý článek
1 2 3
Články 1 - 10 z 22
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme