6. 10. 2014

Mníšek pod Brdy s Rymaní a se Stříbrnou Lhotou tvoří kouzelné místo. Pro jeho zachování je nutné dále nerozšiřovat stavební parcely do polí či lesů. Proto k navrhovanému rozvoji města přistupujeme opatrně a navrhovaný přírůstek cca 1200 lidí do deseti let (tedy cca 100 - 120 lidí ročně) je podle nás neúměrný. Pokud si představíme, že už teď máme problém se zabezpečením základních služeb pro občany (nedostačující MŠ, ZŠ, ale i počet lékařů, velikost pošty, přeplněné autobusy, nabídka obchodů), je neopatrné si vytyčovat takovéto cíle.  Proto by měl kromě územního plánu existovat dlouhodobý strategický plán rozvoje našeho města, který by do budoucna řešil všechny oblasti, které se nás občanů týkají.

Naše město je úžasné svou polohou, ale upřímně trochu nepraktické tím, že pro všechny občany je vždy něco daleko (škola, náměstí, supermarket apod.). Pokud ale vycházíme z toho, že přirozenými centry a místy setkávání občanů je u nás náměstí s kostelem, zámkem a městských úřadem, dalším škola, neradi bychom tvořily centra jiná. Pro zachování života v těchto centrech je důležitá podpora občanského života, společenských a kulturních akcí. Město musí pomáhat občanským sdružením a nadále podporovat kulturní život v obci. K tomu by bylo dobré mít i nový kulturní dům. Stojíme ale nohama pevně na zemi, proto víme, že bez dotací to nepůjde. Nový kulturní dům bychom rádi postavili na místě stávajícího, protože jeho místo má spoustu výhod. Je blízko náměstí a zámku, kam chodí všechny věkové generace občanů. Je v klidové zóně, takže návštěvníci, hlavně pak děti nejsou hned „v silnici“. Kulturní dům by měl mít důstojný sál pro plesy, divadelní představení, nebo možnost promítání. Nová budova by určitě měla nadále sloužit mateřskému centru, seniorům a podobně. Kdyby se vešla i knihovna, měli bychom jistě pohodlnější přístup ke knihám.

Město však netvoří jen snové a velké projekty, ale také řeší běžné problémy. Pokračování rekonstrukcí komunikací a chodníků, nebo  jejich nová výstavba v místech, kde jsou potřeba (Stříbrná Lhota, Rymaně či v Řevnické apod.) je pro nás samozřejmostí. Rádi bychom také co nejdříve prověřili, proč část veřejného osvětlení v Rymani stále nesvítí a problém vyřešili. Je pro nás priorita, aby občané žili v bezpečí. Proto by každá část Mníšku měla znát a potkávat „svého strážníka“, tedy městského policistu. K diskusi je kamerový systém a jeho rozšíření na kritická místa. Dalším problémem je přemnožení divokých prasat, které se týká snad každého z nás. Jediným řešením je podpora celoročního odstřelu bachyň. Budeme usilovat u zodpovědných institucí s pomocí našich krajských zastupitelů a poslanců, aby byl odstřel povolen.

Další návrhy a řešení problému najdete v našem volebním programu. Jestli ale máte dotazy, rádi Vám je zodpovíme osobně na našich akcích, nebo napište na FB.

Šárka Slavíková Klímová

lídryně kandidátky TOP 09 a nezávislí Mníšek pod Brdy