Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Město: Mníšek pod Brdy (Praha-západ, Středočeský)
Volební strana: TOP 09 a nezávislí (sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. Mgr. Šárka Slavíková Klímová

Mgr. Šárka Slavíková Klímová

33 let

specialistka marketingové komunikace

V Mníšku pod Brdy žiji velmi ráda a moje rodina zde našla krásný domov. Vystudovala jsem Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, obory Marketingová komunikace a PR a Veřejnou a sociální politiku. V profesním životě se věnuji oblasti marketingové komunikace, zejména jejímu propojení s veřejnou správou. Od roku 2003 jsem například pracovala pro pivovar, Poslaneckou sněmovnu ČR a Ministerstvo zdravotnictví. Momentálně jsem s dcerou na rodičovské dovolené.

Ze svých profesních zkušeností vím, jak je velmi důležité nejen občanům informace sdělovat, ale hlavně jim naslouchat. Možná se to nezdá slučitelné s komunální politikou, ale zdání klame. Jsem zastáncem toho, že občané mají mít možnost informovat své zastupitele o všem, co je trápí. Povinností zastupitelů pak je hledat řešení, jak občanům pomoci. Bohužel mnohdy se tak neděje a zastupitelé se chovají často ke svým voličům arogantně.

V komunální politice jsem získala zkušenosti jako zastupitelka pražské městské části, kde jsem se soustředila na rodinnou a sociální oblast. Věnovala jsem se hlavně možnostem, jak může obec pomoci rodinám s dětmi sladit práci a starost o rodinu.  Kromě zmíněných oblastí je pro mě důležité, aby si naše město zachovalo ráz menšího města plného zeleně bez spalovny odpadu, přitom však nabízelo rozličné služby pro pohodlný život všech občanů.

Do místní politiky chci vnést odbornost a slušnost, otevřít ji občanům, aby i oni měli více možností zasahovat do každodenního dění města. 

33 specialistka marketingové komunikace Mníšek pod Brdy TOP 09 TOP 09
2. Mgr. et Mgr. Rudolfína Voleská

Mgr. et Mgr. Rudolfína Voleská

26 let

právnička Svazu měst a obcí ČR

Komunální problematice se věnuji denně při práci na legislativně - právním oddělení Svazu měst a obcí ČR, který sdružuje přes 8 milionů obyvatel žijících ve všech typech obcí v České republice. Denně se setkávám s problémy, které obce řeší a denně také získávám řadu skvělých nápadů a podnětů, jak záležitosti obce spravovat lépe. Mou hlavní profesní specializací je sociální problematika, Dále se zabývám tématy zaměstnanost, zdravotnictví, rovné příležitosti, kultura, architektura a cestovní ruch v obcích.

Vzdělání jsem získala na Univerzitě Karlově v Praze, kde jsem vystudovala obor Andragogika a personální řízení a magisterský obor Veřejná a sociální politika a na Západočeské univerzitě v Plzni, kde jsem vystudovala magisterský obor Právo a právní věda. V TOP 09 jsem od roku 2013, předtím jsem nebyla členem žádné jiné politické strany. Před nedávnem jsem byla zvolena předsedkyní Expertní komise Samospráva a obce TOP 09 pro Středočeský kraj.

Do Mníšku jsem přišla z rušné Prahy, kde jsem se narodila a dosud žila, za přírodou, klidným životem a srdečnými lidmi žijícími v pospolitosti. Mníšek se okamžitě stal mým domovem a já cítím potřebu dělat vše pro to, aby se v Mníšku dobře žilo nám všem. Chci se zaměřit na větší podporu zájmů rodin s dětmi, seniorů, mládeže, sociálně vyloučených a zdravotně postižených občanů města. Chci napomoci k rozvoji pospolitého života v komunitě a k zachování soudružnosti a přátelskosti, která se v dnešním světě ztrácí, ale která je základem pro to, abychom mohli i nadále cítit, že Mníšek je naším společným domovem.

26 právnička Svazu měst a obcí ČR Mníšek pod Brdy TOP 09 TOP 09
3. Ing. Dana Dvořáková

Ing. Dana Dvořáková

51 let

analytička

V Mníšku pod Brdy bydlím 14 let, je to krásné město, které mám ráda a jsem tady doma. Pracuji v Praze pro soukromou společnost jako analytik v oboru informačních systémů a spolupracuji s Vysokou školou ekonomickou jako odborný konzultant. V komunálních volbách jsem kandidovala poprvé v roce 2010, nejsem členkou žádné politické strany. Rozhodnutí pro opětovnou kandidaturu ovlivnily mé zkušenosti s veřejnou správou. Osobně bych si přála, aby správa města více a vstřícně komunikovala s obyvateli, zajímala se o jejich potřeby. Také postrádám reálnou vizi města s návaznosti na koncepci jeho rozvoje, protože není mi lhostejná současnost ani budoucnost města.

51 analytička Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
4. Ing. Lucie Chovancová

Ing. Lucie Chovancová

25 let

doktorandka VŠCHT

Studium na Ústavu technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze mi přineslo nejen znalosti v tomto oboru, ale také zvýšilo zájem o ochranu a udržování životního prostředí kolem nás. V Mníšku pod Brdy vyrůstám od narození a nikdy mě nenapadlo město opustit. Stejně jako většina z Vás dojíždím pracovně do Prahy a stejně jako většina z Vás se z ruchu velkoměsta zase ráda vracím zpět. Vracím se do městečka, jehož infrastruktura zaručuje vcelku pohodlný život a zároveň je zde stále dostatek místa pro volný čas a odpočinek. Ale proč se nemít ještě lépe. Proto jsem ráda, že prostřednictvím TOP09 mohu občanům Mníšku pod Brdy nabídnout zkvalitnění mnoha služeb a dosáhnout tím ještě spokojenějšího života všech.

25 doktorandka VŠCHT Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
5. Martin Absolon 30 testování medicínských aplikací Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
6. Bc. Petra Vaňková 37 spoluzakladatelka lesní mateřské školky Sedmikvítek Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
7. Petr Slavík

Petr Slavík

41 let

režisér videopřenosů

41 režisér videopřenosů Mníšek pod Brdy TOP 09 TOP 09
8. Bc. Naděžda Smolka Zemanová 36 ekonomka Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
9. Mgr. Jan Voleský 26 právník Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
10. Pavel Policar 40 majitel firmy na speciální efekty pro film Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
11. Ing. arch. Zdeněk Šamánek 68 architekt Mníšek pod Brdy TOP 09 TOP 09
12. Martina Zemánková 29 fotografka Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
13. Tereza Houtová 37 pokladní Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
14. Miroslav Dvořák 30 živnostník Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.
15. Mgr. Miroslav Škultéty 40 architekt IT Mníšek pod Brdy bezpp nez. kan.

Program

Všechny naše návrhy vycházejí z úspěšných a plně fungujících projektů obcí v České republice. Některé navržené projekty lze zavést téměř zdarma, jiné s pomocí čerpání dotací (EU, kraj apod.). Naším cílem není zadlužování Mníšku, ale využití všech možností financování projektů, aby se nám zde lépe žilo. Pro stabilní obec je důležité dlouhodobé plánování v oblastech, jako jsou školství, zdravotnictví, sociální služby, doprava, rozvoj území a služeb. Chceme vytvořit plán, který bude zohledňovat nejen statistická data, ale i názory lidí žijících v Mníšku pod Brdy. Nemyslíme jen na další čtyři roky, ale chceme zde žít kvalitně i dále. Rozvoj našeho města nesmí plánovat pouze majitelé  pozemků kolem Mníšku.

Na školku a školu má právo každé dítě z Mníšku, chceme ...

- zajistit místa v mateřských školách už pro tříleté děti například formou dětských skupin.

- zavést finanční příspěvek pro děti, které se nedostanou do školky.

- podporovat místní zařízení předškolního vzdělávání (Fabiánek, MC Oáza, Sluníčko, Sedmikvítek, Klubíčko a další).

- podpořit rozšíření základní školy a školní družiny.

- podpořit ve školách konstruktivní atmosféru spolupráce, včetně moderních metod vzdělávání založených na profesionalitě, zkušenostech a láskyplném přístupu k dětem.

- prodloužit otevírací dobu mateřských škol a sladit ji s otevírací dobou družiny základní školy.

- podpořit místní základní uměleckou školu a rozšířit její aktivity.

- podpořit hlídání pro děti z Mníšku do 3 let věku.

Potřebujeme vstřícný a otevřený úřad, proto chceme...

- rozšířit úřední hodiny obecního úřadu, aby měl otevřeno jeden den v týdnu až do 18h, podobně jako v Roztokách.

- zavést SMS informační systém vedle systému hlášení informací místním rozhlasem, podobně jako funguje v Jílovišti.

- online přenosy jednání zastupitelstva a záznamy na webu. Téměř bez nákladů dostanou občané jasnou kontrolu radnice.

- transparentní obec, která bude zveřejňovat všechny poptávky, smlouvy a faktury obce na webu.

- zajistit bezbariérový přístup na obecní úřad a vytvořit jednací místnost s dětským koutkem, který funguje například v Radotíně.

- zpřehlednit a zmodernizovat webové stránky obce.

- zavést elektronické ankety, abychom znali názory občanů.

- ve spolupráci s obcemi v Praze - západ chceme rozšířit místa k vydávání občanských průkazů a dalších dokladů.

- podpořit místní živnostníky například bezplatným adresářem na městských webových stránkách.

I u nás můžeme sportovat a v létě se koupat, proto chceme...

- v oblasti Pivovárka vybudovat sportovně relaxační místo. Prioritou je požární nádrž s možností koupání, dětským brouzdalištěm a sportovní zónou s venkovní posilovnou a in line dráhou, podobně jako v Chýnově.

- před zámkem vybudovat relaxační prostor s parkem, dětským hřištěm a nezbytným parkovištěm. Jsme rozhodně proti zastavění tohoto prostoru jakoukoliv budovou.

- více dětských hřišť. Vytvoříme nová dětská hřiště např. ve Stříbrné Lhotě, v Edenu a Na Madlenkách, stávající zkvalitníme.

- využít stávající nepoužívaný kurt u fotbalového hřiště a vybudovat ve spolupráci s FC Mníšek hřiště na malou kopanou s umělým povrchem pro veřejnost.

- zrekonstruovat skate park. Zavařit vchod opravdu není řešením.

- v budově školy či v kulturním domě vytvořit klubovny jako místo setkávání pro děti a pro teenagery.

- podpořit dostavbu tréningového hřiště fotbalistů (navážka vedle hlavního hřiště). Doufáme, že ve spolupráci s našimi krajskými zastupiteli bude dotace schválena.

- zajistit trvalou údržbu a úklid všech hřišť i za cenu zřízení nového pracovního místa.

Podporujeme bohatý kulturní život ve městě, dále chceme...

- vybudovat nový kulturní dům na místě stávajícího, včetně sálu pro pořádání plesů, tanečních a divadelních představení. Tato investice je bez dotací nerealizovatelná. Za pomoci našich krajských a republikových zastupitelů se snad podaří uskutečnit.

- podporovat tradiční i nové akce a rozvoj městské knihovny.

- podporovat a spolupracovat s občanskými sdruženími a neziskovými organizacemi působícími ve městě.

- podporovat občanské aktivity vedoucí k rozvoji města.

I v Mníšku jsou problémy, proto chceme ...

- podporovat protidrogové programy, mládež nám není lhostejná.

- spolupracovat s městskou i státní policií na zvýšení bezpečnosti.

- diskuzi o nasazení kamerového systému na riziková místa.

Stavební rozvoj musíme dostat pod veřejnou kontrolu, chceme...

- opravit a stavět chodníky (především Dobříšká a Skalecká ul.).

- zamezit překotnému rozšiřování Mníšku a růstu jeho obyvatel. Plánovaný "mírný" rozvoj města o 30 - 40 domů ročně považujeme za neúnosný. Přeměna dalších polí a lesů na stavební parcely je pro nás nepřijatelná.

Doprava pro lidi, ne lidi pro dopravu, chceme...

- smysluplné řešení dopravní situace v Mníšku, nepodporujeme výstavbu šesti kruhových objezdů dle územního plánu.

- podpořit výstavbu jediného kruhového objezdu při výjezdu z Mníšku směr Praha.

- zrušit placení parkovného na náměstí pro prvních 30 minut stání, aby si občané mohli v klidu nakoupit, podobně jako v Dolních Břeženach.

- posílit autobusy ve směru na Prahu v rámci spolupráce mikroregionu a kraje.

- zavést autobusové spojení na vlak do Řevnic či Dobřichovic pro lidi, kteří se potřebují dostat rychle do centra Prahy.

- podpořit rekonstrukci železniční tratě, která povede ke zrychlení vlakového spojení Mníšku s centrem Prahy.

Kvalitní zdravotní a sociální služby pro všechny, chceme...

- usilovat o dotaci na rekonstrukci zdravotního střediska, rozšíření prostor pro ordinace a zajištění bezbariérového přístupu v celé budově.

- otevřít další ordinaci praktického lékaře.

- se pokusit zajistit v Mníšku ordinaci stomatologa, dětského ortopeda a oční ordinaci.

- podpořit seniory žijící v obci zajištěním dostatečných sociálních služeb i podporou aktivit pro trávení volného času v obci.

Spalovna k nám nepatří. V oblasti životního prostředí chceme...

- důkladnou kontrolu provozu třídírny odpadů a skladovaných látek v celém areálu.

- zahájit jednání o přesunu zpracování nebezpečných odpadů.

- zamezit rozšiřování třídičky a návazné dopravní zátěže.

- podpořit vybudování přivaděče vody z Prahy - Baní.

- pokračovat ve společných projektech s obcemi našeho regionu.

- prošetřit, proč patříme k městům s velmi vysokým poplatkem za odvoz komunálního odpadu.

- udržovat a rozšiřovat zelené plochy ve městě a hlavně zajistit jejich pravidelnou zahradnickou a úklidovou údržbu.

- více odpadkových košů (včetně košů na psí exkrementy).

- regulovat počty divokých prasat a nastavit pravidelnou spolupráci zúčastněných subjektů.

- podpořit změnu vyhlášky pro odstřel dospělých bachyní na celoroční povolení, stejné řešení vyřešilo přemnožení prasat v roce 1984. Jsme pro výjimky na zřízení nových posedů pro  myslivce a pro pořízení dalších odchytových klecí.

Chcete v Mníšku spokojeně žít?
6. 10. 2014

Chcete v Mníšku spokojeně žít?

Určitě ano. Slýcháme od Vás na našich akcích mnoho dobrých připomínek. Ráda bych Vám proto představila naši představu o našem městě.

Celý článek
Jak se můžeme v Mníšku koupat?
1. 10. 2014

Jak se můžeme v Mníšku koupat?

O potřebě relaxační zóny asi žádný spor nevedeme, jde hlavně o účelnost vynaložených prostředků s ohledem na přimý efekt pro občany. Proč je námi navrhovaná vodní nádrž bezesporu nejefektivnějším vynaložením peněz, se pokusím zkráceně vysvětlit.

Celý článek
Příspěvek pro všechna předškolní zařízení
26. 9. 2014

Příspěvek pro všechna předškolní zařízení

Komentář Šárky Slavíkové Klímové.

Celý článek
Vyjádření předsedy MO Pavla Schmidta
11. 9. 2014

Vyjádření předsedy MO Pavla Schmidta

Krátký úvodník k volbám z volebních LeTOPisů.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme