Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Město: Milovice (Nymburk, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Marcela Říhová 40 místostarostka města Milovice TOP 09
2. Radek Wenzl 42 strojvedoucí Mladá TOP 09
3. Mgr. Ondřej Matouš 36 ředitel výstaviště Lysá nad Labem Milovice TOP 09
4. Mgr. Alena Breu 33 na mateřské dovolené (učitelka) Mladá TOP 09
5. Ing. Boris Csillagi 50 zaměstnanec územního samosprávného celku Mladá TOP 09
6. Pavlína Syrová 51 asistent obchodu Milovice bezpp
7. Bc. Petr Jirout, DiS. 42 vrchní komisař Milovice bezpp
8. Milan Kraus 60 investiční referent MěÚ Milovice TOP 09
9. Roman Šmíd 38 vedoucí technické realizace Milovice bezpp
10. Bc. František Flachs, DiS. 49 státní zaměstnanec - PČR Milovice bezpp
11. Bc. Jan Prchal 28 manažer obchodu Benátecká Vrutice TOP 09
12. Ing. Petr Kuník 28 dopravní technolog Milovice TOP 09
13. Martin Blažejovský 25 operátor CNC Benátecká Vrutice bezpp
14. Ing. Tomáš Pojsl 35 úředník v dopravní firmě Mladá bezpp
15. Vilém Novotný 39 skladový referent Milovice bezpp

Program

KULTURA a SPORT

Podařilo se realizovat:

 • opravy památek (zavedli jsme, aby každý rok byla do rozpočtu města zařazena částka, která bude sloužit k opravě konkrétní památky v daném roce.
 • opraveny byly: 
  • Kamenný mostek přes potok Mlynařice – 19. století – na opravu byla získána dotace z Ministerstva kultury, 
  • Pomník obětem I.světové války (truchlící žena), 
  • Pomník obětem I.a II. světové války (směr Lysá nad Labem). 
 • podpora neziskových organizací města (dotační program města) 
 • aktivace vybavení víceúčelových hřišť v ul. Pionýrů, Sportovní a v části Benátecká Vrutice 
 • zpracování Koncepce volnočasových aktivit ve městě (instalace nových herních prvků v lokalitách, kde chybí) 

Rádi bychom realizovali:

 • zachování podpory neziskovým organizacím a kontrola využití prostředků poskytnutých z rozpočtu města 
 • vybudování letního kina 
 • výstavba bývalého areálu BMX (ul. Školská) pro volnočasové aktivity 
 • znovuotevření Divadla na náměstí 30. června a zbudování muzea 
 • zřízení a propojení cyklostezek na katastru města

SOCIÁLNÍ POLITIKA a BEZPEČNOST

Podařilo se realizovat:

 • získání 3. místa v soutěži MPSV „Obec přátelská celé rodině“- zpracovali jsme program na základě, kterého byla městu poskytnuta dotace, která byla použita na volnočasové aktivity v našem městě pro všechny občany (příměstské tábory, odpoledne pro seniory a Cesta pohádkovým lesem, instalace venkovních posiloven) 
 • rozšíření příměstských táborů pro naše děti ze dvou turnusů na čtyři (aktivní jednání se zástupci Tankodromu) 
 • zachování finanční pomoci pro rodiny s vícerčaty, rodiny a jedince v tíživých životních situacích 
 • zajištění otevření pobočky Úřadu práce v Milovicích (aktivovali jsme, jako jediní, jednání, aby pobočka mohla být otevřena v našem městě) 
 • otevření klubovny pro seniory v části Domů s pečovatelskou službou (zajištění a oprava prostor pro seniorské aktivity, zavedení vzdělávacích kurzů pro seniory přímo na Radnici – školení na PC, výuka jazyků) 
 • zřízení pracoviště sociálního odboru – odboru dozoru péče o dítě na radnici 
 • rekonstrukce budovy Hasičské zbrojnice 

Rádi bychom realizovali:

 • pokud naše město obdrží souhlasné stanovisko od MF k privatizaci bytových jednotek, budeme mít na zřeteli, že privatizace není jen otázkou ekonomickou, ale také demokratickou a existenční. Vlastník bytové jednotky je z praxe mnohem zodpovědnější pokud se jedná o „jeho“ majetek. Budeme podporovat vznik Bytového družstva, kde si může vlastník byt odkoupit do OV, nebo se může stát členem BD a vlastnit byt formou podílu, a nebo může zůstat dál nájemníkem BD za stejných podmínek jako dosud. Tím by se zabránilo finančním a existenčním problémům některých rodin. 
 • rozšíření Domu s pečovatelskou službou 
 • snížení poplatku za komunální odpad 
 • zachování daně z nemovitosti a místního poplatku ze psa

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

Rádi bychom realizovali:

 • maximální využití stávajících zastavěných lokalit 
 • efektivní využívání pozemků v části města Boží Dar v souladu se současnou bytovou zástavbou

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podařilo se realizovat:

 • inventarizace dřevin a průzkum stavu zeleně města 
 • zachování stávající zdravé zeleně 

Rádi bychom realizovali:

 • zachování stejné výše poplatku za likvidaci komunálního odpadu 
 • podpora revitalizace lokality Balonka 
 • podpora revitalizace lokality mezi ulicemi Armádní a Topolová 
 • soutěžit energie pro občany 
 • každoročně vysazení 40 nových stromů v intravilánu města

ŠKOLSTVÍ

Podařilo se realizovat:

 • ZŠ Juventa (zpracování řešení nedostatečných kapacit našeho základního školství, získání dotace, zpracování investičního záměru, jednání na MF, aktivní účast na stavbě - celkem účast na 92 kontrolních dnech) 
 • MŠ Kostička (rozšíření počtu míst pro předškolní vzdělávání o 112 míst, aktivní účast při výstavbě) 
 • oprava ostatních školských budov (ZŠ v ul. Pionýrů a stávající budova v ul. Komenského, MŠ U Broučků) 
 • zajištění bezbariérovosti v ZŠ TGM, ul. Školská 
 • výstavba dopravního hřiště v ul. Školská 
 • zahájení jednání o činnosti Základní umělecké školy v Milovicích (zpracování návrhu, zajištění ankety pro rodiče, vypracování provozních nákladů) 

Rádi bychom realizovali:

 • otevření Základní umělecké školy 
 • posílení míst v mateřských školách

DOPRAVA a PRŮMYSL 

Podařilo se realizovat:

 • zadání diagnostiky komunikace „Armádní“ a návrh oprav pro konečné řešení několikaleté neutěšené situace 
 • rekonstrukce chodníků v části starých Milovic a Rakouského tábora 
 • obchvat části Benátecká Vrutice 
 • podpora zapojení města do Pražské integrované dopravy 

Rádi bychom realizovali: 

 • podpora opravy komunikace Armádní 
 • podpora posílení kamerového systému 
 • podpora častějšího vlakového spojení do Prahy a více přímých spojů 
 • podpora kvalitnějšího spojení s Nymburkem a Mladou Boleslaví 
 • pokračování rekonstrukce chodníků

ZDRAVOTNICTVÍ

Podařilo se realizovat:

 • rozšíření lékařských služeb o stomatologa (ul. Školská) a dětského lékaře (ul. Dukelská), (vyvolání jednání s lékaři a zajištění prostor pro výkon jejich činnosti) 

Rádi bychom realizovali:

 • rozšíření lékařských služeb – interna, rentgen, psychologie, kožní, atd.
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme