Správný starosta je alfa a omega. Uvědomujeme si to?

12. 9. 2014

Komunální volby jsou zvláštní tím, že mnohé lidi na kandidátkách známe, máme k nim osobně nebo aspoň zprostředkovaně kladný nebo záporný vztah. Máme proto pocit, že když zakroužkujeme našeho oblíbeného XYZ a ten zasedne skutečně v zastupitelstvu, postará se, aby vše běželo jak na drátkách. Co bychom si jako voliči měli uvědomit je, že ať se nám ten či onen zastupitel líbí sebevíc, jeho možnosti ovlivňovat dění v obci jsou relativně malé. Jeho funkce je pouze kontrolní a poradní. Ten, kdo prakticky určuje činnost obce – kterou pak čtyři roky chválíme nebo naopak kritizujeme – je výhradně starosta!

Jsem již po dvě volební období v zastupitelstvu a mohl bych tuto skutečnost demonstrovat na mnoha příkladech. Vybral jsem si tu nejaktuálnější a rozsahem největší akci – výstavbu kanalizace.

Začátkem prosince jsem vedl jednání s ředitelem ČSOB v Kladně o možnosti přídavného financování. Výsledky jednání, tedy podmínky, úroky, záruky a tak dále, jsem poslal starostovi a kolegům v zastupitelstvu (co je důležité vědět: regionální ředitel ČSOB financuje podobných staveb jako je liteňská kanalizace desítky, má mnohaleté zkušenosti a některé jeho rady byly natolik důležité, že jsem je proto připojil do mého emailu). Doslova:

  1. Získat dotaci je jen 40% úsilí ve srovnání s udržením dané dotace! Od určitého stupně amatérismu je vysoce pravděpodobné, že státní úředníci dotaci „zaříznou“, dají si ji vrátit a obci zůstanou dluhy a k tomu bude i bez kanalizace.
    Protože při posledním jednání o rozpočtu nebyl definitivně nikdo z pracovníků obce schopen podat i jen ty nejzákladnější informace o podmínkách dotace z ministerstva, resp. o projektu kanalizace jako takovém, je naprosto nezbytné pověřit vedením projektu zkušeného člověka, který to nezmrví.
    Dle sdělení pana ředitele Kohela, je tento stav – tedy neschopnost místních samospráv mrňavých obcí vypořádat se s relativně velkými projekty (které se k tomu ještě neopakují jako ve městech větších) zcela běžný. V plzeňském kraji na to rozumně reagovali tím, že na úrovni kraje zřídili agenturu, která koordinační a dohlížecí práci od obce převezme a profesionálně provede. Moje první myšlenka byla, že by se pan Kliment měl informovat v Plzni, jestli by ta plzeňská agentura nevzala za nějakou rozumnou úplatu pod svá křídla i nás – přespolňáky, tak říkajíc.
    Druhá myšlenka byla, že jsem požádal pana Kohela, že by se podíval do starších projektů a jmenoval nám firmy, které by tuto práci – tedy dohled nad stavbou a zúčtování proti dotaci – prováděly, což on přislíbil poslat.
  2. Exploze nákladů z důvodů opravy komunikací bývá prý také běžná – v projektu čistírny se s tím nikdy nepočítá, ale je to normální, že kraj požaduje silnici dát do pořádku celou. Na druhou stranu prý bývá možné se s krajem dohodnout, že tuto část projektu převezme! Viděl  bych to na výlet do Prahy a připomenutí na krajském úřadě, že tu silnici přes Liteň už měli mít opravenou před 5 roky, takže by bylo jen férové, kdybychom to my třeba vyhrabali a oni hned pěkně zaházeli a vyasfaltovali a bylo by. Přídavně prý je rok 2014 posledním rokem rozpočtového období a státní správa si dělává bezpečnostní vycpávečky, které může právě v tom posledním roce rozpustit – takže by to mohlo i finančně vyjít, když se na kraji přihlásíme důrazně a včas.

A jaký byl stav po půl roce od tohoto emailu? Na konci května?

Předposlední den před naprostým koncem lhůty telefonuje zodpovědný (a milosrdný) úředník z ministerstva, že Liteň nedodala potřebné podklady pro udělení dotace!!! Jestli je nedodá následujícího dne, nárok na dotaci v řádech desítek milionů korun zaniká. A to se stává přes to, že obec zaměstnala přídavně k vlastním zaměstnancům, kteří měli v minulosti dotace na starosti, za více jak sto tisíc vlastního koordinátora, který zajišťuje bezchybnost a úplnost komunikace s poskytovatelem. Starosta požár hasí, doplňuje potřebné dokumenty a obec zůstává v dotačním programu. Jen ve vzduchu zůstává nezodpovězená jedna otázka. Co by se stalo, kdyby daný úředník nebyl tak skvělý člověk a z vlastní vůle nezatelefonoval? A v pondělí dal razítko do kolonky ZAMÍTNUTO? Penále stavební firmě, kanalizace žádná … Protože současný starosta složení týmu, který se pod jeho vedením o výstavbu stará, měnit nechce, je teď na každém, aby si představil, co se případně stane v budoucnosti, nebudou-li opět včas předloženy potřebné doklady nebo bude-li dotace například nesprávně vyúčtována a ministerstvo ji zcela či částečně bude požadovat zpět.

A jaký je stav u bodu dva? Otázka milionů korun na asfaltování minimálně poloviny šířky silnice, které nemohou být hrazeny z dotace? Do konce června žádné jednání v tomto smyslu na krajském úřadě neproběhlo.

Chci na tomto příkladě demonstrovat, jak je důležité, abychom si zvolili nejen charakterního (to je samozřejmé), ale i skutečně dynamického, manažersky zkušeného kandidáta za starostu. Náš oblíbený zastupitel může (ve svém volném čase) problémy a úkoly nakrásně i včas identifikovat a upozornit na ně, ale starosta a následně pracovníci radnice se tím řídit nemusejí.

Jsem nesmírně rád, že máme v Litni v osobě Filipa Kaštánka konečně osobnost, která má opravdu všechny předpoklady, stát se úspěšným starostou a jehož mohou s dobrým svědomím podporovat všichni zodpovědní obyvatelé Litně, Bělče, Leče a Vlenců. Filip Kaštánek je ten, který je schopen náměty od angažovaných zastupitelů přebírat a kvalitně realizovat.

Jiří Vodička