Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Městys: Liteň (Beroun, Středočeský)
Volební strana: Nezávislí s podporou TOP 09 (sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. Filip Kaštánek

Filip Kaštánek

44 let

manažer - automobilový průmysl

Maturoval na SPŠE v oboru elektronické stroje a  zařízení se specializací na elektronické počítačové systémy, pracoval jako IT specialista ve Výpočetním centru Univerzity Karlovy, byl osvětlovač, zvukař a light designer v pražských divadlech a klubech. Založil vlastní firmu, kde už 11 let pracuje v automobilovém průmyslu, nyní se specializuje na alternativní pohony automobilů.
Od roku 2008 žije v Bělči. Domluví se anglicky slovem i písmem. Má dva syny a dvě dcery. Od 10 let hraje basketbal, je členem České basketbalové asociace. Závodně plaval, hrál bowling. Byl prezidentem Pražské bowlingové asociace a členem vedení České bowlingové asociace, šéfem vlastního bowlingového týmu KenwoodStrikers.

44 manažer - automobilový průmysl Liteň bezpp TOP 09
2. Ing. Jiří Vodička

Ing. Jiří Vodička

52 let

inženýr chemie

Vystudoval VŠCHT, automatizované systémy řízení, pracoval jako softwarový analytik. Založil více než 10 softwarových firem v ČR a v zahraničí, některé uvedl i na burzu. Od roku 2000 žije v Litni, kde rekonstruoval zámecký areál. Překládá z  němčiny a  angličtiny, aktivně se angažuje v neziskových organizacích zastupujících práva dětí ve společnosti. Má dvě dcery, syna
a jednoho vnuka. Je členem Sokola a hraje závodně stolní tenis. Je již osm roků členem zastupitelstva, kde vykonává funkci vedoucího kontrolního výboru.

52 inženýr chemie Liteň Svobodní nez. kan.
3. Ing. Lukáš Münzberger

Ing. Lukáš Münzberger

29 let

dtp operátor, produkční

Po dokončení berounského gymnázia vystudoval obor Veřejná správa a regionální rozvoj na ČZU.
Pracuje v malém berounském nakladatelství, kde zakotvil již při studiích. Aktivně působí v jednotce SDH Liteň, což je také jeho největším koníčkem.
Má rád např. plavání, golf či jízdu na motocyklu. V  Litni žije od narození a čtyři roky je členem zastupitelstva.

29 dtp operátor, produkční Liteň bezpp nez. kan.
4. Miloslav Kliment

Miloslav Kliment

42 let

podnikatel v oblasti hudebních nástrojů

Vystudoval střední školu mechanik pro stroje a zařízení. Od roku 1992 pracuje a podniká v oboru hudebních nástrojů. Je aktivním hráčem na klarinet a  saxofon.
Hraje fotbal za FK Liteň, kde je v klubu zároveň předsedou. Má tři děti. Čtyři roky je členem zastupitelstva Litně, kde má na starost kulturu a sport.

42 podnikatel v oblasti hudebních nástrojů Liteň ODS nez. kan.
5. Ing. Olga Beaufortová

Ing. Olga Beaufortová

42 let

ekonom

Po absolvování Ekonomické univerzity v Bratislavě jsem pracovala 15 let v oblasti auditu se specializací na stavebnictví. Rok jsem žila v Sydney a pak nějakou dobu cestovala a poznávala svět. Ráda plavu a jezdím na kole. Nesmírně si odpočinu u šicího stroje, hodně čtu. Mám tři syny, se kterými je zábava ( a někdy není :-).

42 ekonom Liteň bezpp nez. kan.
6. Iveta Sládková

Iveta Sládková

39 let

účetní

Po absolvování střední podnikatelské školy v  Praze
pracovala 14 let v  obchodní společnosti v  ekonomickém úseku, později jako účetní. Rok strávila jako au pair v Irsku, v současnosti je na mateřské dovolené se svými dvěma syny.
Je rodačkou z Litně a nyní žije v Bělči, kde se i s rodinou rozhodla usadit. Od roku 2012 je místopředsedkyní občanského sdružení Tilia Liteň, které v  bývalém liteňském
učilišti provozuje mateřské centrum. Jednou týdně zde vede hernu s  programem pro předškolkové děti. Ve volném čase ráda rekreačně sportuje a zajímá se o zdravý
životní styl.

39 účetní Běleč bezpp nez. kan.
7. RNDr. Jindřiška Jelínková, Ph.D.

RNDr. Jindřiška Jelínková, Ph.D.

39 let

úřednice ve státní ochraně přírody

Vystudovala přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a již při studiích začala pracovat na Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, kde působí dodnes v oblasti mezinárodních závazků ČR v ochraně
přírody.  Od roku 2010 žije s rodinou v Litni, kde v roce 2011 založila občanské sdružení Tilia Liteň. Toto občanské sdružení  následně zajišťovalo cvičení rodičů s dětmi v tělocvičně ZŠ v Litni, cvičení
předškoláků a od roku 2012 funguje i herna (mateřské centrum) pro děti i rodiče v prostorách bývalého učiliště.
Mluví aktivně anglicky, často provádí osvětu a výchovu zejména na základních školách v otázkách ilegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin, mezi její zájmy patří zejména rodina.
Je vdaná, má dva syny.

39 úřednice ve státní ochraně přírody Liteň bezpp nez. kan.
8. Jiří Hrách

Jiří Hrách

28 let

konstrukční montér

V  Litni žije od narození, vystudoval obor provoz
a  ekonomika dopravy. V  současné době zaměstnán
jako svářeč plastů a konstrukční montér. Od roku 2010 pracuje v neziskové organizaci T. K. Zálesák Liteň jako vedoucí organizace a hlavní vedoucí na letním dětském
táboře. Do té doby pracoval v organizaci jako oddílový vedoucí. Od osmnácti let je aktivně činný v zásahové jednotce SDH Liteň a v roce 2011 se stal i jejím velitelem.
S  hasiči organizuje a  spoluorganizuje nejrůznější kulturní akce v  Litni. Pro hasiče a pro Zálesák získal řadu krajských dotací a grantů.

28 konstrukční montér Liteň bezpp nez. kan.
9. Ing. Hana Lukešová

Ing. Hana Lukešová

39 let

manažer výstavy

Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu ČZU, po škole pracovala jako manažerka ve výstavnictví a k této práci se po mateřské dovolené vrátila. V  Litni žije od dětství. Byla aktivní členkou Liteňské chasy,
která fungovala v  letech 1997–2005 a  snažila se svou činností pozvednout kulturní život v  obci. Vynechá málokterou obecní brigádu a snaží se Liteň propagovat formou příspěvků v Našich novinách. Má jednu dceru a rekreačně se věnuje jízdě na kole, turistice a lyžování. Je členkou Sokola a volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli.

39 manažer výstavy Liteň bezpp nez. kan.

Program

 1. KANALIZACE A VZHLED OBCE

  Zajistíme řádné dokončení kanalizace s navazujícími úpravami cest, silnic, chodníků. Vybereme spolu s odborníky a veřejností vhodná dopravní řešení a parkové úpravy Náměstí a ostatních veřejných prostor. Budeme usilovně pracovat na získání mimorozpočtových dotací, aby obec po dokončení kanalizace vypadala hezky a upraveně na mnoho let dopředu. Chceme takto vylepšit vzhled nejen Litně, ale i Bělče, Leče a Vlencí. S péčí řádného hospodáře dohlédneme na efektivní využití finančních prostředků. Zajistíme formálně správné čerpání evropských dotací.
 2. ŠKOLKA A ŠKOLA

  Budeme se intenzivně zabývat problematikou kapacity MŠ a ZŠ. Provedeme průzkum budoucí potřeby míst v MŠ a ZŠ. Budeme pracovat na přípravách pro případné zvýšení kapacity za přispění mimorozpočtových peněz od státu, abychom využili současné politické vůle k řešení této problematiky. V případě naléhavé potřeby zvážíme využití bývalého učiliště.
 3. ROZVOJ KULTURY A SPORTU – PODPORA SPOLKŮ

  Chceme výrazně podporovat občanské spolky a spolkový život v našich obcích. Budeme podporovat aktivity občanů a to nejen finančně, ale i pomocí z moci úřední. Přejeme si pokračování činnosti herny mateřského centra (Tilia Liteň, o.s.), chceme podporovat Sbor dobrovolných hasičů, myslivce, sportovní oddíl FC Liteň, Domeček Hořovice a ostatní již fungující aktivity jako jsou dětské tábory (Záskalák, Zálesák), zahrádkáři a včelaři. Uvítáme spolupráci s Římskokatolickou farností Řevnice. Rádi bychom podpořili obnovení činnosti loutkového divadla. Budeme podporovat a propagovat firmy a živnostníky v našich obcích.
 4. ODPADY A EKOLOGIE

  Chceme optimalizovat odpadové hospodářství. Uspořádáme výběrové řízení, neboť jsme si vědomi, že poplatky za svoz odpadu jsou při souběžném dotování obcí vysoké. Zároveň chceme zvýšit množství kontejnerů na tříděný odpad a rozšířit jejich druhovou skladbu. Diferencujeme výši poplatku v závislosti na množství odpadu, podpoříme třídění a vypořádáme se s neplatiči. Chceme podporovat péči o krajinu, vytvořit a zpevnit cesty, vysadit zaniklá stromořadí a pečovat o ta stávající. Podpoříme všechny racionální ekologické aktivity včetně ekologického zemědělství.
 5. DOPRAVA A OBČANSKÁ VYBAVENOST

  Obnovíme jednání za účelem přidání dalších vlakových spojů Zadní Třebaň – Všeradice. Rozhodně budeme pracovat na intenzivnější veřejné dopravě. Kraje mají v plánu rozšíření regionální dopravy. Naše trat prochází rekonstrukcí a je z pohledu kraje perspektivní – toho je potřeba nyní využít. Budeme spolupracovat s ostatními obcemi a zúčastňovat se jednání ROPIDu. Vyvineme maximální úsilí pro udržení stávajících služeb v obci, zejména pošty. Chceme zachování knihovny, kina a ordinací lékařů.
 6. BEZPEČNOST A VANDALISMUS

  Chceme se vypořádat s dlouho neřešeným problémem bezpečnosti. Iniciujeme spolupráci s Policií s cílem zabránit vandalství a krádežím nejen na obecním majetku.
 7. EFEKTIVITA OBCE

  Chceme zefektivnit fungování obce. Budeme pracovat na profesionalizaci fungování radnice, aby nedocházelo k zásadním pochybením, jako v případě podání žádosti na dotaci k realizaci kanalizace. Začneme konečně efektivně využívat evropských dotací pro rozvoj Litně, Bělče, Leče a Vlenců. Rozhodně zlepšíme komunikaci radnice směrem k občanům. Chceme lépe využít toho, co obec má (učiliště, kino, knihovna…). Vyvineme maximální úsilí pro narovnání vztahu a vedení dialogu s významnými vlastníky pozemků a nemovitostí s cílem vzájemné spolupráce a oboustranného prospěchu.
 8. ROZVOJ NAŠÍ OBCE

  Chceme pokračovat v činnostech jako je hřiště v Litni, Bělči, naučná stezka Liteň a propojit naše obce pořádnými cestami pro pěší a cyklisty, udělat zpevněnou cestu až do Třebaně a spolupracovat s okolními obcemi na vybudování cyklotrasy přes nás. Navrhujeme vytvořit žlutou turistickou značku z Třebaně pres Mramor do Všeradic. Tamní pivovar je cílem mnoha turistů, přítomnost vlaku dává možnost návratu zpět. Budou-li dráhu využívat lidé, máme argumenty pro rozšíření.
Správný starosta je alfa a omega. Uvědomujeme si to?
12. 9. 2014

Správný starosta je alfa a omega. Uvědomujeme si to?

Komentář Jiřího Vodičky

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme