Kutná Hora

Vážení spoluobčané, pojďte k volbám!

Často slyšíte názor, že volby stejně nic nerozhodnou a nic se nezmění. To není pravda, jenom vy rozhodnete o budoucnosti svého města.

V Kutné Hoře letos kandiduje 11 volebních uskupení, což svědčí o tom, že nejde jen o klasický souboj pravice a levice, ale pod hlavičkou různých uskupení jde spíše o uspokojení a realizaci osobních ambicí některých jednotlivců, než o zájem skutečně něco udělat pro občany Kutné Hory. V minulých volbách takovéto zájmové sdružení vyhrálo, a jaký byl výsledek za toto čtyřleté období? Posouzení nechám na Vás.

Takováto sdružení, která nemají zázemí parlamentních stran, bohužel mají působnost pouze na místní úrovni a rozvoji města většinou nic nepřinesou.

Pro nás je důležitý každý občan, jehož zájmy hájíme. Spokojenost občanů a dlouhodobý koncepční rozvoj města, lze zajistit pouze profesionální prací a férovým jednáním. Komunální politika je hlavně o práci. Víme, že to dobře funguje v jiných městech, a proto není žádný důvod, proč by to nemohlo jít i v Kutné Hoře.

Naši kandidáti, které představujeme, nejsou osoby závislé na příjmech z městského rozpočtu. Jsou to lidé, kteří v oborech své činnosti zastávají významné pozice, někteří pracovali v minulém období ve výborech zastupitelstva, odborných komisích města a mají tak mnoho zkušeností a znalostí o chodu města. Díky tomu víme, jak lze mnoho věcí zlepšit.

Chceme Kutnou Horu jako sebevědomé, ekonomicky zdravé a optimistické město. Kutná Hora má skvělou minulost a my si přejeme, aby měla i skvělou budoucnost.

Vážení spoluobčané, bude mi velkou ctí, když zvolíte č. 10.

Ing. Jaroslav Suk
lídr kanddiátky

Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Město: Kutná Hora (Kutná Hora, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Jaroslav Suk

Ing. Jaroslav Suk

54 let

ředitel letecké přehlídky CIAF

Narodil jsem se v roce 1960 v Kutné Hoře, kde také bydlím. Vystudoval jsem SPŠE v Kutné Hoře, poté ČVUT-FEL v Praze. Po absolvování základní vojenské služby jsem pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník v Tesle Kolín. V roce 1992 jsem odešel jako vedoucí vývoje letecké techniky do soukromého sektoru. Moje záliba v technice a letadlech pokračovala i nadále a od roku 1993 jsem jednatelem společnosti, která pořádá Mezinárodní letecký festival CIAF v Hradci Králové. Od mládí mě lákaly nové věci a projekty, proto jsem se stal konstruktérem a na nových projektech pracuji dodnes. Jsem 24 let ženatý s manželkou Martinou a máme dva syny. Od roku 2010 jsem předsedou TOP 09 Kutná Hora. V minulém volebním období jsem pracoval ve fi nančním výboru zastupitelstva a majetkové komisi. Byl jsem i členem dozorčí rady KH Tebis, ze které jsem však z důvodů nesouhlasu se způsobem řízení této společnosti odstoupil.

54 ředitel letecké přehlídky CIAF Kutná Hora-Vnitřní Město TOP 09
2. Zdeněk Jeřábek

Zdeněk Jeřábek

53 let

hudebník a tiskař

53 hudebník a tiskař Žižkov TOP 09
3. Romana Pryšingerová

Romana Pryšingerová

42 let

účetní a daňový konzultant

42 účetní a daňový konzultant Hlouška bezpp
4. Ing. Ivana Vopálková

Ing. Ivana Vopálková

58 let

ekonomka - cestovní ruch

58 ekonomka - cestovní ruch Žižkov TOP 09
5. Ing. Eliška Šmídová

Ing. Eliška Šmídová

60 let

vedoucí správy nemovitostí

60 vedoucí správy nemovitostí Šipší bezpp
6. Josef Slaviček

Josef Slaviček

61 let

odborný specialista

61 odborný specialista Hlouška TOP 09
7. Ing. Hana Svobodová

Ing. Hana Svobodová

50 let

zaměstnanec finanční správy

50 zaměstnanec finanční správy Malín bezpp
8. MUDr. Marcela Procházková

MUDr. Marcela Procházková

54 let

lékař - pediatr

54 lékař - pediatr Kutná Hora-Vnitřní Město bezpp
9. Petr Ouřecký

Petr Ouřecký

47 let

revizní technik

47 revizní technik Hlouška TOP 09
10. Ing. Pavel Svoboda

Ing. Pavel Svoboda

56 let

jednatel společnosti

56 jednatel společnosti Žižkov bezpp
11. Mgr. Jaroslav Slavotinek

Mgr. Jaroslav Slavotinek

47 let

realitní makléř

47 realitní makléř Žižkov bezpp
12. Petr Kobylarz

Petr Kobylarz

48 let

instalatér - topenář

48 instalatér - topenář Kaňk bezpp
13. Martin Táborský

Martin Táborský

48 let

grafik

48 grafik Žižkov bezpp
14. Mgr. Michal Florian

Mgr. Michal Florian

33 let

advokát

33 advokát Hlouška bezpp
15. Lenka Kociánová

Lenka Kociánová

36 let

manažer obchodu

36 manažer obchodu Žižkov bezpp
16. Jiří Marušák

Jiří Marušák

44 let

řidič záchranné služby

44 řidič záchranné služby Žižkov TOP 09
17. Ilona Judytková

Ilona Judytková

36 let

projektový manažer

36 projektový manažer Šipší bezpp
18. Ing. Stanislav Kuba

Ing. Stanislav Kuba

61 let

manažer kvality

61 manažer kvality Hlouška bezpp
19. MUDr. Kateřina Jelínková

MUDr. Kateřina Jelínková

39 let

lékař - radiolog

39 lékař - radiolog Žižkov bezpp
20. Markéta Žilková

Markéta Žilková

36 let

realitní makléř

36 realitní makléř Žižkov bezpp
21. Martina Kopecká

Martina Kopecká

19 let

studentka

19 studentka Šipší bezpp
22. Bc. Alena Trojanová

Bc. Alena Trojanová

39 let

vedoucí realitní kanceláře

39 vedoucí realitní kanceláře Žižkov bezpp
23. Irena Linková

Irena Linková

44 let

vedoucí zásilkové služby

44 vedoucí zásilkové služby Žižkov bezpp
24. Bohuslav Procházka

Bohuslav Procházka

22 let

student

22 student Kutná Hora-Vnitřní Město TOP 09
25. Ivana Braumüller

Ivana Braumüller

64 let

pracovnice v hotelových službách

64 pracovnice v hotelových službách Šipší bezpp
26. Boris Buňka

Boris Buňka

42 let

aranžér

42 aranžér Vrchlice bezpp
27. Ing. Jaroslav Benada

Ing. Jaroslav Benada

72 let

důchodce

72 důchodce Šipší TOP 09

Program

1. Radnice s důvěrou občanů

 • Otevřené jednání, zapojení občanů do rozhodování o věcech veřejných
 • Při sestavování poradních orgánů rady města přednost odborným hlediskům před politickými
 • Podpora uspořádání místního referenda o zásadních otázkách, týkajících se koncepčních rozhodnutí

2. Průhledné a efektivní hospodaření

 • Rozklikávací rozpočet města
 • Zveřejnění registru smluv na webových stránkách
 • Otevřené hospodaření i pro městské příspěvkové organizace a obchodní společnosti

3. Sociální politika, sociální služby a zdravotnictví

 • Zlepšení podmínek bydlení pro mladé rodiny, vznik městských mikrojeslí
 • Vyšší zodpovědnost vůči spoluobčanům v seniorském věku
 • Atraktivnější podmínky pro soukromé ordinace lékařů, rozšíření jejich služeb

4. Veřejný pořádek a bezpečnost

 • Bezpečnost obyvatel i návštěvníků bude jednou ze základních priorit města
 • Monitoring problémových oblastí
 • Omezení počtu heren, řešení problematiky ubytoven

5. Školství

 • Podpora komunitní funkce škol, její využití pro volnočasové aktivity
 • Podpora celoživotního vzdělávání a přednáškové činnosti
 • Vytvoření podmínek pro zřízení odborného pracoviště vysoké školy

6. Kultura a sport

 • Využití potenciálu Kutné Hory jako významného kulturního centra, revitalizace parku pod Vlašským dvorem
 • Vytvoření efektivního systému spolupráce se sponzory při financování kulturních a sportovních aktivit
 • Napojení Kutné Hory na síť cyklostezek

7. Rozvoj města

 • Důraz na maximální využití možných dotací
 • Zlepšení parkování u hlavního nádraží a na sídlištích
 • Využití průmyslové zóny na Karlově, podpora vzniku nových pracovních příležitostí

8. Město dvou katedrál

 • Posílení mediálního obrazu Kutné Hory
 • Vytváření podmínek pro pořádání akcí nadregionálního významu
 • Podpora cestovního ruchu jako odvětví s největším rozvojovým potenciálem

9. Máme na to! Víc, než si myslíte!

Máme město s minulostí, s Vaší pomocí chceme dát Kutné Hoře i budoucnost!

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme