Rozhovor s místostarostou Janem Pospíšilem

7. 10. 2014

Pane místostarosto, jak byste zhodnotil svoje dosavadní působení na kolínské radnici?

Tak především se nám povedlo naštvat ty, kteří naše město až po uši zadlužili, tím, že jejich dluhy úspěšně splácíme, což nám na začátku nikdo nevěřil. Pak jsme naštvali všechny nepoctivce a korupčníky tím, že město lze vést slušně, poctivě a otevřeně, bez úplatků a klientelismu. A nakonec jsme naštvali všechny škarohlídy tím, že i přes poctivé splácení dluhů a striktní politiku dalšího nezadlužování jsme dokázali udržet podstatné investice do rozvoje města, například rekonstrukce škol, školek a hřišť. Pak jistě chápete, proč jsou naše předvolební plakáty nejponičenější ze všech J. Zhodnocení naší práce však ukáží až voliči při volbách. Jejich hlasy rozhodnou o tom, zda jsme v naší práci byli úspěšní, či nikoliv.

Když už jste tuhle okolnost nakousl, máte pro voliče nějaký vzkaz?

Jelikož dlouhé vzkazy nikoho nebaví číst, budu stručný: za uplynulé čtyři roky jsme se snažili dělat maximum. Ať už ve vedení města, v radě, zastupitelstvu či v komisích nebo výborech, kde také řada našich zástupců zasedala. Doufám, že jsme Vás naší prací nezklamali, a byl bych moc rád, kdybyste nám svoji důvěru v nadcházejících volbách opět propůjčili. Radnice se, myslím, za našeho vedení výrazně proměnila k lepšímu, ale to už ať posoudí každý sám. Na úspěchy bychom chtěli plynule navázat. Hlavně, prosím, přijďte k volbám, bez Vás a Vašich hlasů to totiž nedokážeme.

Tím jste mi nahrál na další otázku. Čím byste se chtěli v následujícím volebním období zabývat? Jaké jsou Vaše priority?

Všechny naše priority najdete v našem poměrně podrobném volebním programu, tak snad jen telegraficky našich TOP 09 bodů:

  1. Bezpečnost – chceme dostat strážníky ještě více mezi Vás, Vám ku pomoci, k ochraně
  2. Doprava – chceme maximálně zefektivnit veřejnou dopravu a zabývat se otázkou parkování v centru
  3. Cyklistická doprava – chceme zřídit funkci městského cyklokoordinátora a aktualizovat generel cyklistických tras a stezek
  4. Kultura – chceme dosáhnout na finanční prostředky, jejichž pomocí hodláme opravit alespoň nejcennější části kolínského zámku, jako prioritu chápeme Kmochův Kolín
  5. Cestovní ruch – chceme využít potenciálu labské cykloturistiky a labské vodní cesty
  6. Životní prostředí – chceme pokračovat v důkladné péči o kolínskou zeleň a v omlazování dřevin
  7. Sport – chceme důsledně podporovat mládežnické a dětské oddíly, chceme víceúčelovou sportovní halu, ale takovou, aby sloužila opravdu všem a nezadlužila naše město
  8. Školství – chceme postupně obnovit také vnitřní vybavení škol
  9. Finance – chceme pokračovat v odpovědném splácení dluhu bez dalšího zadlužování města s udržením investic do rozvoje města podle potřeb jeho obyvatel, tedy Vás

To zní jako plán. Teď ještě zbývá obdržet dostatek hlasů od voličů…

Ano, to máte pravdu. Já doufám, že kombinace skutků a splněných slibů v uplynulých čtyřech letech spolu s kvalitní kandidátkou plnou velice zajímavých osobností napříč věkem a profesemi, tvořící ten správný tým plný chuti pracovat pro město Vás jakožto občany našeho města a voliče snad přesvědčí, že jít k volbám a zakřížkovat kandidátní listinu sdružení TOP 09 a Nezávislí pro Kolín má smysl.