Vydělávat na lidském neštěstí přece nelze

12. 9. 2014

 

Od roku 2010 jste zastupitelem Kladna. Jaký je podle Vás nejpalčivější problém Kladenska? Jak ho řešíte?

Problémem města jsou rozšiřující se ubytovny, které obývají v převážné míře sociálně vyloučení a nepřizpůsobiví občané, a na kterých zcela nemorálně bohatne úzká skupina majitelů. Problémem jsou krádeže tzv. sběračů kovů“, dochází v jejich důsledku k ohrožení občanů na životě, a kdy vznikají mnohamiliónové škody. Některé z těchto problémů lze řešit vyhláškou, ale bez součinnosti se státní správou a zákonodárci se nepohneme z místa.
Mezi další problémy určitě patří špatné silnice ve městě, ať už jsou krajské nebo městské. V minulém rozpočtu kraje určitě nepatřily mezi priority. Městské silnice se sice občas opravují, ale problémem je jejich kvalita. Některé jsou už opět rozkopané, ať už kvůli špatnému plánování nebo nekvalitnímu povrchu. Je třeba zlepšit dozor nad firmami, které opravy realizují a tvrdě vymáhat sankce za nekvalitně odvedenou práci.

Co považujete za svůj největší úspěch a neúspěch za Vaše čtyřleté působení v kladenském zastupitelstvu?

V minulém volebním období jsem se zasazoval za úplný zákaz, nebo alespoň výraznou redukci výherních automatů a videoloterijních terminálů v Kladně a jsem rád, že se mi podařilo přesvědčit ostatní zastupitele. Do uzávěrky novin sice nebyl znám výsledek hlasování, ale doufám, že vyhláška byla přijata. Mám totiž za to, že gamblerstvím jsou zasaženi především sociálně slabí spoluobčané a je to v podstatě závislost. Na tento problém je dále navázána zvýšená kriminalita a další sociopatologické jevy.
Jsem také moc rád, že se nám ve spolupráci s ostatními stranami v zastupitelstvu podařilo zastavit prodej sporného pozemku na nám. Svobody rádoby „investorovi“. Mezi úspěch určitě patří možnost podílet se spolu s městem na revitalizaci Poldi Kladno. Tato plocha má pro město strategický význam, protože zasahuje přímo do centra města a její revitalizace a znovuvyužití bude pro město přínosem. Tyto pozemky jsou velmi lukrativní a bude zde nepochybně mnoho tlaků ze strany vlastníků, proto bych rád dohlédl na jejich vhodné využití.
Za neúspěch považuji například krach jednání o odkoupení Vodního parku Čabárna městem, nebo nevůli města vybudovat hospic s výmluvami na chybějící finanční prostředky a nejasnosti v legislativě. V Litoměřicích hospic stojí a funguje i přes tyto tzv. nejasnosti.

Jak si představujete smysluplné využití revitalizovaného prostoru Poldi Kladno? 

Podle mého názoru by součástí využití měla být bytová zástavba, možnost lepšího dopravního napojení, lehká výroba a služby a hlavně pás zeleně, který bude oddělovat město od stávající průmyslové výroby. Zeleň v Kladně je vůbec důležitá, protože výrazně přispívá ke snižování znečištění ovzduší.

Co Vás vlastně přivedlo k politice? A proč jste si vybral zrovna TOP 09?

Důvodem, proč jsem se začal angažovat na komunální úrovni, byla, ačkoliv je to hrozné klišé, touha zkusit něco změnit a ne pouze nadávat na ty nahoře. Proto jsem uvítal vznik TOP 09. Jednak si velmi vážím pana Schwarzenberga, který byl pro mne zárukou, že se TOP09 bude chovat jinak než zavedené strany. Na panu Kalouskovi si zase cením jeho znalostí v ekonomické oblasti, protože jsem bytostně přesvědčen, že život na dluh je špatný.
 

Vystudoval jste teologii a chemii. Co vás přivedlo ke studiu dvou tak rozdílných oborů? Dá se vůbec mezi nimi najít nějaká souvislost?

Nejdříve jsem vystudoval biochemii, protože mne od základní školy zajímala chemie a biologie. V této oblasti, a ne jen v této, je člověk konfrontován s hranicemi lidského poznání a začíná si uvědomovat, že na některé věci znalosti prostě nestačí. Že zřejmě existuje něco, co nás dalece přesahuje. S touto zvědavostí jsem se pak pustil do studia teologie. Cílem není zaplnit chybějící znalosti třeba v biochemii, ale pochopit ten vyšší stupeň, jak a proč vše kolem nás, včetně nás, vzniklo a jaký to má smysl.

Čím se vlastně zabýváte? Jak vypadá váš pracovní den? 

V rámci své profese výzkumného pracovníka se zabývám tzv. fytoremediacemi. Rostliny jsou schopny kromě minerálních látek přijímat svými kořeny z půdy také různé kontaminující látky, které člověk do životního prostředí zanesl. Naším cílem je najít vhodné rostliny a využít jejich schopností k odstranění škodlivin ze znečištěné půdy.

Jak trávíte svůj volný čas? 

Volného času mi většinou moc nezbývá, ale pokud přece jen, tak rád vařím, cestuji a poznávám jiné kraje nebo třeba pěstuji orchideje. Cestování má výhodu, že můžete vypnout mobilní telefon, můžete uniknout z každodenního stereotypu a hlavně si uvědomit, že se zase nemáme tak špatně, jak jsme zvyklí nadávat. V poslední době se trochu věnuji genealogii. Baví mne pronikat do historie mého rodu. Zatím jsem se dostal do roku 1660.

Stále více lidí je otrávených naší politickou scénou a mnozí z nich už ani nemají chuť jít k volbám. Vás politika ještě neotrávila? 

Chápu lidi, že jsou znechucení, ani já nejsem příliš šťastný z některých věcí. Na druhou stranu by si každý měl uvědomit, že neexistuje žádné lepší uspořádání, než je demokracie. Každá autoritářská vláda nastoluje pořádek za cenu omezení svobod.

Říkal jste, že nejste šťastný z některých věcí, přesto Vás politika neodradila. Co byste vzkázal lidem, kteří se tentokrát rozhodli nejít k volbám? 

Nikoho nemohu přemlouvat, natož nutit, aby využil svou možnost volit. Ale vzhledem k tomu, že volby u nás dopadají velmi těsně, tak potom každý jeden hlas může rozhodnout, kam se bude naše město ubírat.


RNDr. ThMgr. Petr Soudek, Ph.D.
Vystudoval teologii a chemii, učil na základní škole a soukromém gymnáziu. Nyní působí jako vědecký pracovník v Ústavu experimentální botaniky AV ČR a zároveň je externím vyučujícím na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem 40 odborných publikací a patentu.
Před čtyřmi lety se stal členem TOP 09 a v roce 2010 byl v komunálních volbách zvolen do zastupitelstva Kladna.
Energii čerpá cestováním, pěstuje orchideje a rád vaří.