1. Hospodaření obce

Transparentní hospodaření obce tak, aby jak příjmy, tak výdaje obce byly veřejně kontrolovatelné. Zveřejňování všech těchto informací včetně uzavřených smluv na webových stránkách obce.

2. Odpadové hospodářství

Vybavit obec kontejnery na tříděný odpad včetně ponechání systému plastových pytlů
na tříděný odpad, umožnit občanům svoz biologického odpadu. Možnost poskytnout nádobu na biologický odpad důchodcům zdarma. Dle potřeby rozhodnout o vybudování sběrného dvora. Dále pokračovat v budování kanalizace do oblastí obce, kde ještě není.

3. Strategický plán obce a dotace

Využít toho, co dnešní doba nabízí a tím jsou dotace. Aby byly dotace smysluplné a koncepční je nutno vypracovat strategický plán rozvoje obce, aby bylo jasné, kam má obec směřovat
a na základě toho vytvářet projekty na které se budou žádat dotace.

4. Kultura a sport

Podpora a organizování kulturně společenských akcí v obci, propojení generací, budování obecní identity. Podpora fotbalového klubu, SDH Jevany a občanských sdružení, která se aktivně zapojují do dění v obci, zapojení nově přistěhovalých občanů do dění v obci.

5. Plnění volebního programu

Pravidelně budeme informovat občany o plnění našeho volebního programu na stránkách Jevanského zpravodaje. Ve zpravodaji se vedle historie obce bude informovat veřejnost
o dění na obecním zastupitelstvu, jeho záměrech, jednáních a problémech.

Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Obec: Jevany (Praha-východ, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Václav Svoboda

Ing. Václav Svoboda

57 let

lesník

Mé priority pro Jevany jsou:

 1. Tranparetní hospodaření obce, t.j. zveřejňování všech smluv a faktur na stránkách obce aby bylo hospodačení naprosto otevřené a veřejně kontrolovatelné.
 2. Hospodaření s odpady - důsledné třídění odpadů, vybavit obec kontejnery na tříděný odpad, vybudovat sběrný dvůr, jde by obyvatelé obce měli možnost umístit odpad včetně nebezpečného a biologického odpadu.
 3. Doprava - omezit průjezd těžkých nákladních automobilů obcí mimo autobusové dopravy. Vybudovat přechody pro chodce na kritických místech včetné zpomalovacích retarderů.
 4. Dále pokračovat v budování kanalizace směrem k Vyžlovce - přezkoumat projekty, pokusit se o dotaci na dokončení kanalizace.
 5. Zlepšit komunikaci s občany, zvláště se seniory ( besedy, info o negativních jevech provázející tuto dobu) včetně úpravy úředních hodin na obci.
57 lesník Jevany TOP 09
2. Roman Trmal

Roman Trmal

28 let

živnostník - klimatizace, chlazení

Mé priority pro Jevany jsou:

 1. větší sebereflexe OÚ Jevany - co se týče komunikace s Krajským úřadem ,zvýšit možnosti žádání o dotace
 2. návrh buď o obecním referendu co lidi na to sekání v neděli - každou neděli od 12:00 do 16:00 nesekat , neřezat cirgulí ani motorovkou ... V Tehově to takhle funguje 105 let a jede to 
 3. informovanost spoluobčanů
 4. svoz biodpadu
28 živnostník - klimatizace, chlazení Jevany bezpp
3. Mgr. Jan Palička

Mgr. Jan Palička

24 let

student, právní asistent

Mé priority pro Jevany jsou:

 1. Využít naplno potenciál-navázat na historii, turismus
 2. Propojit generace, občany, nabídnout všem kvalitní vyžití
 3. Jevany kulturní-aktivně se podílet na pořádaných akcích, a to pro všechny skupiny obyvatel
 4. Dotace - využít fondů EU a čerpat dotace
 5. Transparentnost a hospodárnost-průhlednost hospodaření s obecním rozpočtem
 6. Soudržnost a obecní identita-spojit občany, přispívat ke stmelování, nikoliv k rozdělení 
24 student, právní asistent Jevany bezpp
4. Petr Gruber

Petr Gruber

61 let

důchodce

61 důchodce Jevany bezpp
5. Ing. Alice Rašovská

Ing. Alice Rašovská

31 let

projektový manažer v oblasti dotačního managementu

Mé priority pro Jevany jsou:

 1. Zpravodaj-zařadit více informací o dění v obci a dění na OÚ (plánované stavební akce, co se řeší, apod.)
 2. Vylepšit webové stánky obce, doplnit o další informace (zápisy ze zastupitelstva, ankety, doplnit odkazy na webové, které pořádají akce pro občany Jevan apod.)
 3. Aktivní přizvání občanů Jevan na zastupitelstva obce
 4. Aktivní podpora akcí a kroužků pro děti
 5. Nedělní odpoledne bez hluku (sekání, řezání, apod.)
 6. Aktivnější čerpání dotací ve všech sférách
 7. Strategický rozvojový plán obce-aktivní zapojení občanů na přípravě podkladů pro tento dokument. Aby občané vyjádřili, co jim v obci chybí, jaké věci jsou dostačující, ale  potřebovaly by zlepšit, jakým věcem se naopak vyhnout 
31 projektový manažer v oblasti dotačního managementu Jevany bezpp
6. Nikola Tomková

Nikola Tomková

33 let

projektantka pozemních staveb

Mé priority pro Jevany jsou:

 1. Odpady-řešit tříděný odpad, bioodpad ze zahrad, řešit kanalizaci
 2. Obecní úřad-vylepšit fungování obecního úřadu-jeho vlastní fungování+komunikace s občany
 3. Turismus-obnovit potenciál Jevan, rozvinout turismus+památky
 4. Kultura, život v obci, sport, příroda-přes kulturu spojit obyvatelé obce, propojit generace. Nabídnout dostatečné vyžití pro všechny
 5. Strategický plán+dotace-vypracovat koncepční strategický plán, ne jehož základě by se čerpaly dotace
33 projektantka pozemních staveb Jevany bezpp
7. Martina Jandlová

Martina Jandlová

37 let

pracovnice ve školství

Mé priority pro Jevany jsou:

 1. Kontejnery na tříděný odpad
 2. Posilování kapacity školního zařízení pro jevanské děti
 3. Získání nových dotací
 4. Dostavba inženýrských sítí
 5. Podpora kultury a sportu pro mládež a seniory
37 pracovnice ve školství Jevany bezpp
8. Ing. Barbora Prokopová

Ing. Barbora Prokopová

35 let

administrativní pracovník

35 administrativní pracovník Jevany bezpp
9. BBS. Jan Pastor

BBS. Jan Pastor

33 let

podnikatel

33 podnikatel Jevany bezpp
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme