KOALICE PRO ROZUMNÝ ROZVOJ JESENICE

TOP 09, Starostové a nezávislí

Vážení jeseničtí voliči,

dovolte nám jménem celé Koalice pro rozumný rozvoj Jesenice poděkovat za silnou podporu, kterou jste nám vyjádřili v právě uplynulých volbách do zastupitelstva obce Jesenice.

Ve volbách do zastupitelstva obce výrazně zvítězila naše Koalice pro rozumný rozvoj Jesenice (TOP 09 + STAN), získala 40% hlasů a 9 mandátů z 21. Jednoznačné vítězství naší Koalice vnímáme jako vyjádření silné podpory naší dosavadní práci na radnici a současně i jako jednoznačné rozhodnutí o dalším směřování Jesenice.

Získané hlasy a vítězství ve volbách jsou pro nás především velkým závazkem, děkujeme.

Ing. Pavel Smutný (Starostové a nezávislí)

MUDr. Petr Tiso, MBA (TOP 09)

Kandidáti

Základem naší kandidátky jsou představitelé současného vedení Jesenice – starosta, několik radních a zastupitelů zvolených v roce 2010 jako nezávislí (za Sdružení nezávislých kandidátů Rozumný rozvoj a za TOP 09).
Tito zastupitelé během volebního období 2010 - 2014 vytvořili kvalitní tým, který společně vedl Jesenici podle volebních programů Sdružení nezávislých kandidátů Rozumný rozvoj a TOP 09.

Náš tým ve spolupráci s příslušnými odborníky pro Jesenici připravil i dlouhodobou vizi v podobě Strategického plánu rozvoje a rozpracoval konkrétní projekty pro Jesenici na další roky – vše s cílem vytvořit z Jesenice příjemné rezidenční městečko, které by bylo jednou z „nejlepších adres“. 
Výborná 4-letá spolupráce ve vedení obce nás vedla k rozhodnutí kandidovat ve volbách 2014 společně - v naší Koalici pro rozumný rozvoj Jesenice a nabídnout tak Jesenici nejen kontinuitu našeho vedení, ale hlavně pokračování naší práce na projektech, které přesahují jedno volební období.

Dalšími našimi kandidáty jsou lidé, kteří jsou již několik let aktivní v komisích Rady obce. Pro oživení se pak na naší kandidátce objevily i zcela nové perspektivní tváře, které mají velký zájem o zapojení do veřejného života v Jesenici.

Všichni naši kandidáti jsou lidé, kteří mají životní zkušenosti, jsou vzdělaní a úspěšní ve svých profesích, kandidáti, kteří zastupují dle místa svého bydliště všechny části Jesenice.

Lídrem naší kandidátky je starosta Jesenice Ing. Pavel Smutný.

kandidatka-jesenice

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Město: Jesenice (Praha-západ, Středočeský)
Volební strana: Koalice pro rozumný rozvoj Jesenice (koalice TOP 09 a STAN)

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. Ing. Pavel Smutný

Ing. Pavel Smutný

38 let

starosta

kandidát na starostu obce

3 děti

Bydliště: Jesenice

Povolání: starosta obce Jesenice; majitel jazykové školy

Vzdělání: Vysoká škola chemicko – technologická v Praze, studijní a pracovní pobyty v USA

 

Proč kandiduji:

„Baví mě pracovat pro místo, kde žijeme. Po mnoha letech budování své úspěšné jazykové školy jsem před 4 lety stál před výzvou k aktivnímu zapojení do veřejného života v naší obci. Tuto výzvu jsem přijal a začal se věnovat práci, kterou považuji za velmi tvůrčí a smysluplnou, práci pro Jesenici. Podařilo se nám nastartovat a také zrealizovat řadu kvalitních projektů, zároveň připravit i dlouhodobější projekty, které změní Jesenici ve skutečné rezidenční městečko. Rád dotahuji věci do konce, a proto jsem připraven pokračovat v započaté práci jako starosta naší obce, která si zaslouží důstojné centrum, ještě více zeleně, kvalitní občanskou vybavenost a dopravní infrastrukturu a zajímavý kulturní život.“

38 starosta Jesenice bezpp STAN
2. MUDr. Petr Tiso, MBA

MUDr. Petr Tiso, MBA

47 let

lékař, manažer nemocnice

kandidát na místostarostu obce

2 děti

Bydliště: Zdiměřice

Povolání: vedoucí lékař jednotky intenzívní péče a náměstek ředitele nemocnice

zastupitel, člen Rady obce Jesenice 

Vzdělání: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2 atestace, primářská licence; absolvent MBA programu Manchester Metropolitan University (P.I.B.S.)

 

Proč kandiduji:

„Mé motto je: Dělat správné věci správně, a to i pro Jesenici, aby byla dobrou adresou.

Díky své profesi jsem zvyklý rozhodovat se a nést velkou odpovědnost. Pro správná rozhodnutí je vždy důležité vidět jasný cíl, ale zároveň neopomenout žádné detaily a souvislosti. Ke své práci potřebuji kvalitní zázemí a perfektní organizaci celého týmu. Stejné zásady uplatňuji i v oblasti řízení obce. Mít vizi, připravit dobře projekt, vytvořit podmínky pro práci svých kolegů a pak vše postupně uvést v život.

Zklidnili jsme už sice bouřlivý územní rozvoj obce a učinili první kroky k dosažení našeho hlavního cíle – udělat z Jesenice příjemné rezidenční městečko, ale mnoho dalších kroků je teprve před námi.“

47 lékař, manažer nemocnice Zdiměřice TOP 09 TOP 09
3. Ing. Lada Duchoňová

Ing. Lada Duchoňová

45 let

specialista pro rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

kandidátka na členku Rady obce

2 děti

Bydliště: Horní Jirčany

Povolání: specialistka pro rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

zastupitelka, členka Rady obce Jesenice, členka komise bezpečnosti a veřejného pořádku; členka školské rady ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice

Vzdělání: VŠE Praha, obor zahraniční obchod

 

Proč kandiduji:

„Přeji si dělat vše pro to, aby Jesenice byla čím dál příjemnějším místem pro bydlení, místem, kde bude zdravé životní prostředí, čisto, bezpečno a útulno. Za poslední čtyři roky se v Jesenici hodně změnilo a já jsem ráda, že jsem měla příležitost být u toho. Obec se postupně mění ve skutečné městečko a není jen noclehárnou.

Začaly se pořádat zajímavé kulturní a společenské akce, kde se mohou sousedé blíže poznávat a setkávat. Hodně projektů, které budou dále zpříjemňovat náš život v Jesenici a přispějí k jejímu rozkvětu, máme ještě rozpracovaných. Pojďme tedy v tomto trendu pokračovat.“

45 specialista pro rozvoj a vzdělávání zaměstnanců Horní Jirčany TOP 09 TOP 09
4. MUDr. Jan Melichar

MUDr. Jan Melichar

52 let

lékař - neonatolog, vysokoškolský asistent

kandidát na člena Rady obce

2 děti

Bydliště: Jesenice

Povolání: lékař (specialista v oboru neonatologie) a vysokoškolský učitel na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

zastupitel obce Jesenice, předseda komise bezpečnosti a veřejného pořádku a člen komise pro školství, kulturu, sport a volný čas

Vzdělání: Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze, 2 atestace v rámci postgraduálního vzdělávání, primářská licence

 

Proč kandiduji:

„Mé motto je: Žít a pracovat tak, aby se moje děti za mě nemusely stydět. Bezpečí v obci považuji za jednu z hlavních priorit. Proto se oblasti bezpečnosti v Jesenici již několik let věnuji. Připravili jsme s kolegy z radnice například projekt kamerového systému, který významně poslouží k ochraně našich občanů a jejich majetku. Věnovali jsme se též zkvalitňování práce obecní policie a spolupráci naší policie s Policií ČR v obci, prevenci společensky nežádoucích jevů, drogové prevenci, nulové toleranci hazardních her v Jesenici. Rád bych v této práci pokračoval - v zájmu zvyšování bezpečí v Jesenici.“

52 lékař - neonatolog, vysokoškolský asistent Jesenice TOP 09 TOP 09
5. Ing. Naděžda Karasová

Ing. Naděžda Karasová

50 let

ekonom

kandidátka na členku Rady obce

3 děti

Bydliště: Horní Jirčany

Povolání: ekonomka

členka sociální a zdravotní komise Rady obce, členka finančního výboru obce Jesenice

Vzdělání: VŠE Praha

 

Proč kandiduji:

„Jako ekonom dohlédnu na finanční zdraví Jesenice. Zároveň chci pokračovat v péči o seniory a také vytvářet dostatek možností smysluplného trávení volného času jesenické mládeže. Měla jsem příležitost být členkou finančního výboru zastupitelstva obce Jesenice v období 2010 – 2014, kdy Jesenice zodpovědně hospodařila a naplnila obecní pokladnu. Chci přispět k tomu, aby tento zdravý trend pokračoval i v dalším období.

Jesenice je převážně mladá obec, ale její nedílnou součástí jsou i naši starší spoluobčané. Jednou zestárneme všichni a budeme potřebovat pomoc jiných, proto bych chtěla pokračovat v zajišťování péče o seniory nejen v rámci práce sociální a zdravotní komise.“

50 ekonom Horní Jirčany TOP 09 TOP 09
6. Bc. Egon Kulhánek

Bc. Egon Kulhánek

49 let

producent, ředitel divadla

kandidát na člena Rady obce

2 děti

Bydliště: Zdiměřice

Povolání: producent, ředitel Hudebního divadla Karlín; motorkář – cestovatel (Moto cestou necestou)

místostarosta obce Jesenice

Vzdělání: Bankovní institut vysoká škola

 

Proč kandiduji:

 „Mé motto je: Není mi lhostejná budoucnost místa, kde žiji já a moje rodina. Jako člověk, který stál jako producent u zrodu nejúspěšnějšího muzikálu v naší zemi, muzikálu Dracula, a člověk, který se celý profesní život pohybuje v oblasti kultury, si přeji, aby i v mém bydlišti Jesenici kultura vzkvétala a jsem připraven tomu pomáhat i v následujícím období. Při svých cestách na motorce exotickými destinacemi (TV seriál - Moto cestou necestou s Pavlem Liškou a Janem Révaiem) jsem se dokázal s lidmi vždy a na všem domluvit. Rád využiji své zkušenosti a přispěji k dosahování konsensu ve prospěch rozvoje naší obce.“

49 producent, ředitel divadla Zdiměřice bezpp TOP 09
7. Mgr. Vladimír Koblasa

Mgr. Vladimír Koblasa

39 let

vedoucí provozu rodinné firmy

kandidát na člena Rady obce

2 děti

Bydliště: Osnice

Povolání: podnikatel, provozní vedoucí čerpací stanice pohonných hmot VIA Kocanda

Vzdělání: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha, obor zdravotnická technika a informatika

 

Proč kandiduji:

„Chci podpořit stávající vedení obce, které vede obec důstojně a s jasnou představou o budoucnosti. Osobně rád přispěji k rozvoji a podpoře podnikání v našich obcích. Již řadu let budujeme rodinný podnik na Kocandě, kde jsem se i narodil. Záleží mi na tom, jaká naše obec je a bude, a proto se připojuji k týmu, který má vizi o budoucnosti i pro naše děti. Podnikání je pro rozvoj obce důležité a já bych je rád podpořil vytvářením co nejlepších podmínek.“

39 vedoucí provozu rodinné firmy Osnice bezpp STAN
8. Ing. Aleš Růžička

Ing. Aleš Růžička

39 let

ředitel firmy

2 děti

Bydliště: Jesenice

Povolání: podnikatel a ředitel společnosti v oblasti IT a ekonomiky staveb

člen komise Rady obce pro správu majetku a investic

Vzdělání: VŠ ČZU

 

Proč kandiduji:

„Přeji si efektivní fungování obce a rád podpořím směr, kterým se v posledních 4 letech Jesenice vydala. Rád přispěji k rozvoji obce a zkvalitňování její správy svými zkušenostmi v oblasti moderních technologií v IT, stavebnictví a ekonomickém provozu staveb. Rád pomohu při realizaci plánů a projektů, které již běží, nebo se připravují pro další volební období.“

39 ředitel firmy Jesenice bezpp STAN
9. Bc. Barbora Slowiková

Bc. Barbora Slowiková

40 let

farmaceutický reprezentant

3 děti

Bydliště: Jesenice

Povolání: pracovník ve farmacii

členka sociální a zdravotní komise Rady obce

Vzdělání: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - obor ošetřovatelství

 

Proč kandiduji:

„Důstojný život pro seniory, podpora nemocných v domácím prostředí. Jesenice bude krásným městečkem se spoustou zeleně a náměstím. K tomu chci osobně přispět. Jsou mezi námi i tací, kteří potřebují pomoc ostatních. Je na nás, abychom jim nabídli služby, jež jim usnadní život – domácí péči pro seniory, dostatek dostupných zdravotnických zařízení a lékařů specialistů.

40 farmaceutický reprezentant Jesenice TOP 09 TOP 09
10. Bc. Petra Tajtlová

Bc. Petra Tajtlová

29 let

obchodní ředitelka

Bydliště: Jesenice

Povolání: obchodní ředitelka v oblasti pojišťovnictví,

redaktorka Jesenického kurýra

členka komise Rady obce pro školství, kulturu, sport a volný čas

Vzdělání: VŠE Praha, fakulta mezinárodních vztahů

 

Proč kandiduji:

„Sázím na vzdělávání, kulturu, sport a volnočasové aktivity v Jesenici. V naší obci se toho mnoho děje a je důležité, aby se aktuální informace dostávaly pravidelně k občanům. Proto píšu články pro redakci Jesenického kurýra. Postupně jsem se tak zapojila do dění v obci, v čemž bych ráda pokračovala i do budoucna.“

29 obchodní ředitelka Jesenice bezpp STAN
11. Bc. Marcela Imrichová

Bc. Marcela Imrichová

29 let

asistentka a poradkyně 1. náměstka primátora HMP

Bydliště: Jesenice

Povolání: asistentka I. náměstka primátora hlavního města Prahy

Vzdělání: Metropolitní univerzita v Praze, obor mezinárodní vztahy

 

Proč kandiduji:

„Jesenice je krásné místo pro život a společně můžeme přispět k jejímu dalšímu rozvoji. Jsem přesvědčená, že předpokladem našeho společného úspěchu je dialog a hledání takových řešení, která jsou prospěšná pro obec i její obyvatele. Jsem zvyklá naslouchat problémům a v komunální politice chci prohloubit diskusi radnice s občany.“

29 asistentka a poradkyně 1. náměstka primátora HMP Jesenice TOP 09 TOP 09
12. Ing. Martin Lácha

Ing. Martin Lácha

55 let

stavební inženýr

3 děti

Bydliště: Osnice

Povolání: vedoucí pobočky specializované stavební společnosti

Vzdělání: Vysoká škola dopravy a spojů

 

Proč kandiduji:

„Chuť obětovat své pohodlí a bojovat za dobrou věc prosazovanou současným vedením obce. Protože se mi velice líbí současné směřování a smysluplné úsilí vedení obce, rozhodl jsem se i já zapojit do práce pro obec a nabídnout své profesní zkušenosti, aby byla pro nás všechny tím pravým místem pro příjemné bydlení.“

55 stavební inženýr Osnice bezpp STAN
13. Petr Slowik

Petr Slowik

35 let

specialista IT

3 děti

Bydliště: Jesenice

Povolání: specialista IT

člen komise Rady obce pro komunikaci s občany a vnější vztahy

Vzdělání:  SŠ automatizační technika

 

Proč kandiduji:

„Mé motto je: Jesenice – bezpečné a krásné místo pro život. Usiluji o zajištění bezpečnosti, podpořím využití moderních technologií pro lepší komunikaci s občany. Cítím zodpovědnost za to, v jakém prostředí budou naše děti vyrůstat. Rozhodl jsem, že nebudu jen pasivně čekat, ale že sám přispěji k utváření života v naší obci.“

35 specialista IT Jesenice TOP 09 TOP 09
14. Ing. arch. Tomáš Janeček

Ing. arch. Tomáš Janeček

37 let

architekt

2 děti

Bydliště: Jesenice

Povolání: architekt

předseda komise územního rozvoje a urbanismu

Vzdělání: Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně 

                                           

Proč kandiduji:

„Není mi lhostejná úroveň, minulost, ale především budoucnost obce, ve které žije má rodina. Život v obci je třeba vnímat komplexně, a proto bych jako architekt nadále rád pomáhal našemu týmu na jesenické radnici a věnoval se problematice územního rozvoje našich obcí, neboť územní rozvoj se dotýká všech oblastí lidské činnosti a prostředí, ve kterém žijeme.“

37 architekt Jesenice bezpp TOP 09
15. Mgr. Michaela Bruková

Mgr. Michaela Bruková

44 let

překladatelka, novinářka

2 děti

Bydliště: Horní Jirčany

Povolání: šéfredaktorka odborného časopisu, překladatelka a tlumočnice

Vzdělání: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

Proč kandiduji:

„Ráda podpořím tým, který má za cíl udělat z naší obce prima místo pro život. V Jesenici – Horních Jirčanech se svou rodinou bydlím a pracuji již 14 let a nemíním na tom nic měnit. Proto je pro mě důležité moci dění v obci ovlivnit. Zajímá mě sport, aktivní trávení volného času, životní prostředí i bezpečnost v obci.“

44 překladatelka, novinářka Horní Jirčany bezpp TOP 09
16. Tereza Jordová

Tereza Jordová

31 let

nákupčí ve farmaceutickém průmyslu

1 dítě

Bydliště: Jesenice

Povolání: nákupčí ve farmaceutickém průmyslu

členka komise Rady obce pro školství, kulturu, sport a volný čas  

Vzdělání:  SŠ

 

Proč kandiduji:

„Líbí se mi současné směřování obce, ráda ho podpořím a aktivně se ještě více zapojím do dění v Jesenici. Již čtyři roky jsem členkou komise pro školství, kulturu a volnočasové aktivity v naší obci, aktivně pracuji také v mateřském centru „Pohádka“. Přála bych si, aby se našim dětem v Jesenici líbilo a měly ideální podmínky pro svůj vývoj.“

31 nákupčí ve farmaceutickém průmyslu Jesenice bezpp STAN
17. Mgr. Blanka Motyčková

Mgr. Blanka Motyčková

44 let

vedoucí sestra na operačních sálech

1 dítě

Bydliště: Jesenice

Povolání: vedoucí sestra operačních sálů Kliniky transplantační chirurgie IKEM Praha

Vzdělání: VŠ – ošetřovatelství/management

 

Proč kandiduji:

„Ráda bych se v Jesenici orientovala na volnočasové aktivity dětí, sport, kulturu, vzdělávání a zdravotnictví a pomohla tak našemu týmu na radnici.“ Díky své zodpovědné práci vím, jak důležitá je pro výsledek kvalitní spolupráce všech zúčastněných. Proto chci podpořit kvalitní tým současného vedení obce při dalším rozvoji Jesenice, jako místa velmi příjemného pro život. Ráda přispěji svými zkušenostmi a znalostmi v další práci pro obec.“

44 vedoucí sestra na operačních sálech Jesenice bezpp TOP 09
18. Irena Soukupová

Irena Soukupová

48 let

produkční

2 děti

Bydliště: Zdiměřice

Povolání: jednatelka a majitelka reklamní a produkční společnosti

Vzdělání: SEŠ

 

Proč kandiduji:

„Jsem připravená aktivně přispět k rozvoji školství, volného času, kultury a sportu v Jesenici. Skloubit vedení firmy a péči o rodinu vyžaduje dobré organizační schopnosti. Právě ty bych chtěla nabídnout ve prospěch naší obce.“

48 produkční Zdiměřice TOP 09 TOP 09
19. Pavel Ondráček

Pavel Ondráček

42 let

projektant

2 děti

Bydliště: Osnice

Povolání: projektant elektro

člen dopravní komise Rady obce

Vzdělání: SPŠ obor elektro

 

Proč kandiduji:

„Ať se lze do centra Jesenice dostat bezpečně a spolehlivě i pěšky, na kole či autobusem ze všech jejích částí. Propojení jednotlivých částí Jesenice je dle mého názoru klíčovou otázkou pro kvalitní život všech občanů. Chci se věnovat oblasti dopravy - podpořit rozvoj dopravní infrastruktury a hromadné dopravy, která usnadní lidem pohyb v obci a také cestování mimo ni.“

42 projektant Osnice bezpp STAN
20. Ing. Martin Písařík, MBA, LL.M.

Ing. Martin Písařík, MBA, LL.M.

44 let

ředitel obchodní společnosti

1 dítě

Bydliště: Jesenice

Povolání: výkonný ředitel v obchodní společnosti

Vzdělání: Jihočeská univerzita, absolvent MBA programu (P.I.B.S.), Masarykova univerzita Brno

 

Proč kandiduji:

„Mé motto je „Jesenice pro život. Rád se budu podílet na tom, aby Jesenice byla obcí s dostatečnou občanskou vybaveností včetně kvalitních míst pro aktivní trávení volného času. Velmi podporuji myšlenku jesenického centrálního sportovního areálu, který se stane i centrem sportovního a společenského života obce.“

44 ředitel obchodní společnosti Jesenice bezpp STAN
21. Karel Matulka

Karel Matulka

48 let

product manager

1 dítě

Bydliště: Jesenice

Povolání: produktový manažer, obchodní konzultant

Vzdělání: Střední odborná škola dopravní

 

Proč kandiduji:

“Jsem připraven přispět k tomu, aby Jesenice byla pěkným městečkem na okraji Prahy, kde se lidem dobře žije, a ne jen noclehárnou v bytových domech, tranzitem pro stále sílící dopravu, nebo místem, kde se musíte bát o svůj majetek.

Rád bych se věnoval zejména třem konkrétním oblastem: vytvoření koridoru pro veřejnou hromadnou dopravu mezi Jesenicí a Prahou, realizaci bezpečnostní strategie obce a zlepšení zdravotní péče.  Rád aktivně podpořím současné vedení obce i v následujícím období.“

48 product manager Jesenice bezpp STAN

PRACOVAT PRO JESENICI NÁS BAVÍ

 Za 4 roky na radnici jsme ozdravili jesenické finance, zvětšili majetek obce, otevřeli 2 nové školky, zrekonstruovali historickou základní školu a rozšířili tím ZŠ o 5 nových tříd, zrekonstruovali zdravotní středisko, opravili komunikace, budovali a zkvalitňovali technickou infrastrukturu, stavěli nové cyklostezky a chodníky, vytvořili nová hřiště, připravili řadu dalších projektů pro zlepšení občanské vybavenosti, vysázeli stovky stromů, vytvořili parčíky, obohatili jesenický společenský a kulturní život, podporovali spolky a kluby, navázali úzkou spolupráci se sousedními obcemi, zklidnili mnohaletý divoký územní rozvoj, připravili Strategický plán rozvoje obce a mnoho dalšího.

CO NABÍZÍME JESENICI

 • cestu za naší vizí „Jesenice - rezidenční městečko příjemné pro život, Jesenice - jedna z nejlepších adres“
 • naše kvalitní kandidáty, kteří mají životní zkušenosti, morální integritu, jsou vzdělaní a úspěšní ve svých profesích, kandidáty, kteří dle místa svého bydliště zastupují různé části Jesenice
 • naše zkušenosti získané při vedení Jesenice ve volebním období 2010-2014

Pokud nám ve volbách dáte důvěru i v dalším volebním období, zajistíme Jesenici kontinuitu. Jsme připraveni realizovat své dlouhodobé plány pro rozumný, vyvážený a udržitelný rozvoj Jesenice, její kvalitní správu a prosperitu.

vaši kandidáti

… ve službách Jesenice, Osnice, Zdiměřic, Horních Jirčan, Rozkoše a Kocandy

Program

Od roku 2010 vedeme Jesenici podle koaličního programu „Společně pro Jesenici“ (společný program Sdružení nezávislých kandidátů Rozumný rozvoj a TOP 09). Co jsme voličům slíbili, to jsme plnili. Zklidnili jsme nekoncepční územní rozvoj, který probíhal v minulých volebních obdobích, ozdravili jesenické finance, zprůhlednili radnici a především se komplexně věnovali tomu, aby byla Jesenice příjemným místem pro život svých obyvatel. Přehled toho, co jsme pro Jesenici v letech 2010-2014 udělali, najdete na našich volebních stránkách - „Skládáme občanům účty za období 2010 - 2014“

Co nabízíme v dalším volebním období 2014 - 2018?

NABÍZÍME

 • Jasně zformulovanou vizi, kam má směřovat Jesenice v budoucích letech a cestu za touto vizí
 • Kvalitní kandidáty s životními zkušenostmi, s morální integritou, vzdělané, úspěšné ve svých profesích, se zájmem o veřejný život v Jesenici
 • Zkušenosti získané při vedení Jesenice a plnění našeho programu v období 2010 - 2014
 • Zajištění kontinuity pro Jesenici na další roky – garanci pokračování rozumného rozvoje obce započatého v roce 2010 po mnohaletém období rozvoje nekoncepčního

NAŠE ZÁKLADNÍ VIZE

 • Jesenice - rezidenční městečko příjemné pro život
 • Jesenice - jedna z nejlepších adres 

Rezidenční městečko vnímáme především jako příjemné místo pro bydlení, které kombinuje výhody malého města v zázemí metropole s blízkostí přírody. Rezidenční městečko by mělo být dobře vybavené službami pro občany, mít kvalitní infrastrukturu, dobrou dopravní obslužnost, kvalitní školství, dostupné zdravotní a sociální služby, zařízení pro trávení volného času občanů a mít čisté životní prostředí.

NAŠE ZÁKLADNÍ CÍLE

 • pokračování rozumného, vyváženého a udržitelného rozvoje Jesenice jako rezidenčního městečka
 • zajištění kvalitní správy Jesenice
 • zajištění ekonomické prosperity Jesenice

NAŠE PROGRAMOVÉ PRIORITY

Pro dosažení našich vizí, jak má vypadat Jesenice, jsme si ve všech oblastech zformulovali základní cíle a popsali cesty k jejich dosažení. Zde uvádíme výčet hlavních priorit, na které se soustředíme, i některé konkrétní projekty, které jsme pro Jesenici již připravili k realizaci, a také projekty zamýšlené.

FINANČNÍ ZDRAVÍ JESENICE, ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST

 • Budeme dále řádně hospodařit s obecním majetkem a financemi, rozšiřovat majetek obce
 • Budeme rozpočtově odpovědní
 • Zajistíme dlouhodobou ekonomickou prosperitu

ROZVOJ OBCE

 • S územím budeme nakládat šetrně - rozvoj obce v následujících letech bude i nadále podřízen především zájmům zde žijících občanů, nikoli úzkých zájmových skupin majitelů pozemků a developerů
 • Další rozvoj povedeme dle našeho vypracovaného Strategického plánu rozvoje Jesenice
 • Dokončíme rozběhlý proces změny územního plánu přesně dle schváleného Zadání změny č. 4, která zrcadlí naše dlouhodobé priority územního rozvoje: nerozšiřování území pro výstavbu do volné krajiny, vznik důstojného centra obce v historické části Jesenice, udržení charakteru ostatních jesenických částí - jako klidných rezidenčních čtvrtí sloužících k bydlení v rodinných domech, snaha o rozšíření veřejných prostranství v celém městečku, s vytvářením podmínek pro doplnění chybějících služeb, pro vybudování nové základní školy a centrálního sportovního areálu, také podmínek pro projekt terminálu a koridoru kolejové dopravy do Jesenice
 • Územní rozvoj budeme v centrálních částech Jesenice přísně usměrňovat dle tzv. regulačního plánu
 • Nad územním rozvojem a výstavbou bude dohlížet městský architekt
 • Naší prioritou bude vytvoření důstojného centra Jesenice včetně skutečného náměstí
 • Nadále budeme budovat technickou a dopravní infrastrukturu v lokalitách, kde tato chybí (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, chodníky, živičné komunikace)
 • Rádi bychom zrealizovali 2 naše velké projekty: hlavní sportovní areál Jesenice a nezbytnou druhou plnohodnotnou základní školu
 • Nadále budeme zajišťovat dotace pro rozvoj obce (národní programy, ITI, fondy EU, MAS)
 • Budeme usilovat o rozšíření České pošty v Jesenici
 • Budeme pokračovat v již navázané intenzívní spolupráci s okolními obcemi v oblasti rozvoje Jesenice a celého našeho regionu

DOPRAVA

 • Ve spolupráci s krajem a státem budeme usilovat o komplexní řešení dopravy v oblasti tak, aby Jesenice byla méně zatížena tranzitní dopravou
 • Zajistíme výměnu povrchů na hlavních tazích uvnitř obce za asfalt tlumící hluk (tzv. tichý asfalt)
 • Vyvineme společně s dalšími obcemi úsilí o zprovoznění dosud blokovaných exitů Pražského okruhu s cílem snížit tím zátěž exitu jesenického
 • Budeme usilovat o vybudování „malého obchvatu“ Jesenice – přeložky Říčanské a Zbraslavské ulice a jejich křížení jižním směrem (krajská investice)
 • Podporu hromadné dopravy budeme realizovat tak, aby byla pro obyvatele zajímavou alternativou osobní individuální dopravy auty (preferujeme jednoznačně projekt příměstské kolejové dopravy - v návaznosti na připravovanou trasu pražského metra D nebo modřanskou tramvajovou linku). Rozšíříme počet spojů na lince 327, zajistíme dopravní spojení mezi Zdiměřicemi, Osnicí, Kocandou a Jesenicí i o víkendu
 • V oblasti zvyšování bezpečí občanů na komunikacích (pěší, cyklisté, děti) – budeme dále stavět nové chodníky podél komunikací, kruhové objezdy nebo semafory, zajišťovat osvětlení přechodů, stavět dle naší koncepce bezpečné stezky pro pěší a cyklisty jak mezi jednotlivými čtvrtěmi Jesenice, tak mezi Jesenicí a Prahou a mezi Jesenicí a budoucími zónami pro trávení volného času občanů)
 • Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci místních komunikací

ŠKOLSTVÍ, PÉČE O DĚTI

 • Naše úsilí bude směřovat k tomu, aby byla v Jesenici dostatečná kapacita předškolních a školních zařízení – dle vypracované studie demografického vývoje v Jesenici je v následujících letech nezbytné vybudovat další plnohodnotnou základní školu s možností pozdější transformace na střední školu (např. víceleté gymnázium). Z dopravního hlediska je nezbytné, aby nová škola byla umístěna v jiném místě, než ta stávající.
 • Zachováme námi zavedené transparentní a spravedlivé přijímací řízení do školních zařízení
 • Zrekonstruujeme mateřskou školu v Osnici s rozšířením jejích prostor
 • Budeme nadále poskytovat pomoc škole při stabilizaci kvalitního učitelského sboru v Jesenici (podpora ubytování učitelů apod.)
 • Budeme nadále velmi podporovat mimoškolní aktivity dětí (v zájmových kroužcích, při uměleckém vzdělávání dětí v Základní umělecké škole), podporovat mateřská centra, sportovní organizace a všechna sdružení zajišťující volnočasové aktivity pro děti

VOLNÝ ČAS, REKREACE, SPORT, KULTURA

 • Umožníme příjemné trávení volného času na území obce – budeme organizovat různé obecní akce buď sami, či vytvářet dobré podmínky pro organizaci volnočasových aktivit jinými subjekty
 • Budeme pokračovat v podpoře vzniku a rozvoje veřejných zón pro sport a rekreaci, jako kombinace ploch zeleně a sportovišť (kromě již připravovaných, vytvoříme např. funkční park s pobytovou loukou za ZŠ v Jesenici), zajistíme propojení těchto ploch s obytnými územími bezpečnými pěšími a cyklistickými trasami – dobudujeme jesenickou síť cyklostezek dle naší koncepce
 • Budeme usilovat o realizaci námi připraveného projektu nového hlavního víceúčelového sportovního areálu, který bude sloužit jak potřebám stávající základní školy, tak i sportovním klubům a široké veřejnosti
 • V sousedství sportovního areálu podpoříme výstavbu plaveckého bazénu soukromým investorem
 • Budeme nadále pořádat divadelních představení, koncerty a společenské akce
 • Budeme nadále finančně podporovat spolkový, kulturní a sportovní život Jesenice
 • Rozšíříme místní knihovnu spojenou s informačním centrem a novým zázemím pro spolkovou činnost v obci

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Naším cílem je postupné rozšiřování ploch veřejné zeleně, její doplnění na vhodná místa intravilánu, zajištění údržby zeleně, při dalším územním plánování vždy zajistíme velkorysý podíl zeleně – jako povinnost pro investory, developery.
 • Budeme pokračovat ve výsadbě izolační zeleně za účelem snižování hlukové a emisní zátěže
 • Provedeme parkovou úpravu veřejné zeleně (mezi základní školou a budoucím sportovním areálem, mezi Jesenicí a Zdiměřicemi)
 • Přímými a nepřímými metodami budeme nadále maximálně redukovat tranzitní dopravní zátěž Jesenice (a z toho vyplývající negativní vlivy na naše životní prostředí)
 • Budeme prosazovat dostavbu protihlukových opatření na Pražském okruhu, zachováme zákaz vjezdu tranzitní nákladní dopravy do čtvrtí Jesenice.
 • Vyhodnotíme nakládání s odpadními vodami a na základě této kontroly provedeme případné nezbytné úpravy technické infrastruktury, sítí, čistíren odpadních vod
 • Zajistíme ještě důslednější údržbu veřejných prostranství (sekání trávy, udržování čistoty)

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNICTVÍ

 • Budeme dále kultivovat program péče o seniory – kvalitní pečovatelská služba, podpora sociálních služeb, pravidelná setkání seniorů, výlety, společenské akce, vzdělávání seniorů (univerzita třetího věku)
 • Podpoříme vznik seniorského bydlení
 • Budeme usilovat o rozšíření spektra lékařských praxí - se zaměřením na obory, jejichž kapacita je nedostatečná (např. dětské lékařství, ortopedie)

PODPORA MÍSTNÍHO PODNIKÁNÍ

 • Budeme vytvářet motivační podmínky pro doplnění chybějících služeb pro soukromé podnikatele
 • Zintenzívníme dále spolupráci radnice s místními podnikateli
 • V rámci regulativů budeme vždy definovat typ přípustných a nepřípustných podnikatelských aktivit v jednotlivých lokalitách

BEZPEČÍ V OBCI

 • Budeme pokračovat v realizaci opatření k zajištění větší bezpečnosti na ulicích – dobudování jesenické sítě stezek pro pěší a cyklisty, bezpečné přechody, nové kruhové objezdy
 • Provedeme instalaci kamerového systému v obci dle námi vypracovaného projektu
 • Učiníme kroky k nulové toleranci hazardu v Jesenici
 • Budeme podporovat kvalitní spolupráci obecní policie a Policie ČR v rámci hlídkových služeb, aby policie byla partnerem občanů, podpoříme vznik zamýšlené nové budovy služebny Policie ČR v centru Jesenice

TRANSPARENTNÍ RADNICE, ANTIKORUPČNÍ PROSTŘEDÍ

 • Zachováme informační otevřenost radnice a rozšíříme komunikační nástroje občan - radnice
 • Umožníme veřejnou diskuzi o některých strategických otázkách – v podobě anket, průzkumů veřejného mínění, event. formou veřejného projednávání, případně za použití institutu referenda pro ty nejzávažnější otázky
 • Nadále budeme zadávat transparentní a hospodárné veřejné zakázky
 • Nadále budeme zveřejňovat všechny smlouvy uzavřené Jesenicí s dalšími subjekty

  Jesenice - plachta

CO SLÍBÍME, TO PLNÍME…

PRACOVAT PRO JESENICI NÁS BAVÍ

…NABÍZÍME POKRAČOVÁNÍ

Jesenické zrcadlo, aneb co v kurýru nenajdete
28. 6. 2016

Jesenické zrcadlo, aneb co v kurýru nenajdete

Jelikož jsme ve volbách 2014 získali obrovskou podporu jesenických občanů, cítíme se našim voličům zavázáni, byť v důsledku vzniku účelového povolebního slepence pěti stran sestaveného proti naší straně vítězné nemáme možnost realizovat náš volební program.

Celý článek
Vítězství Koalice pro rozumný rozvoj Jesenice
12. 10. 2014

Vítězství Koalice pro rozumný rozvoj Jesenice

Poděkování voličům

Ve volbách do zastupitelstva obce Jesenice v říjnu 2014 výrazně zvítězila naše Koalice pro rozumný rozvoj Jesenice (TOP 09 + STAN), získala 9 mandátů z celkem 21. Dalšími v pořadí byly ANO – 5 mandátů, ODS – 3 mandáty, Zelená pro Jesenici – 2 mandáty, Republika pro Jesenici – 1 mandát, Naše obce – 1 mandát.

Celý článek
Volební program KOALICE PRO ROZUMNÝ ROZVOJ JESENICE
10. 9. 2014

Volební program KOALICE PRO ROZUMNÝ ROZVOJ JESENICE

Co nabízíme Jesenici - představujeme náš volební program 2014 - 2018

Celý článek
Skládáme občanům účty za období 2010-2014
27. 8. 2014

Skládáme občanům účty za období 2010-2014

Jak jsme plnili náš volební program - přehled toho, co jsme pro Jesenici udělali v období 2010-2014

Celý článek
Vyjádření k lživému letáku „Vybíráme z tisku“
9. 10. 2014

Vyjádření k lživému letáku „Vybíráme z tisku“

V závěru volební kampaně je na různých místech Jesenice distribuován anonymní leták s názvem „Vybíráme z tisku“, který obsahuje zcela lživé informace – osobní útoky s evidentním cílem hrubě poškodit mou osobu, kandidáta Koalice pro rozumný rozvoj Jesenice, těsně před volbami do zastupitelstva.

Celý článek
Volnočasový areál Zdiměřice – aktuální informace, doplňující informace
6. 10. 2014

Volnočasový areál Zdiměřice – aktuální informace, doplňující informace

V Jesenickém kurýru byl v září publikován článek o dokončení Volnočasového areálu ve Zdiměřicích.

Celý článek
Moje adresa: JESENICE

Moje adresa: JESENICE

Kampaň obce Jesenice za kvalitnější život

Přemýšleli jsme v minulých letech, co Vás jako obyvatele Jesenice bude asi tak nejvíce zajímat… Abyste měli místo pro své dítě ve školce? Abyste nemuseli k lékaři do Prahy? Abyste si neničili svoje auto na rozbitých komunikacích? Nebo abyste měli kde trávit svůj volný čas? To vše jsme už vyřešili. Je nám však jasné, že tím to všechno nekončí. Existuje celá řádka dalších projektů, které by pro Vás byly žádané a atraktivní.

Celý článek
Na prahu nového školního roku
11. 9. 2014

Na prahu nového školního roku

Rozhovor se starostou Jesenice Pavlem Smutným na téma školství.

Celý článek
Jesenice chystá otevření dalších cyklostezek
1. 7. 2014

Jesenice chystá otevření dalších cyklostezek

Vedení Jesenice odstraňuje bariérové efekty a propojuje stezkami pro cyklisty a pěší území Jesenice s okolím.

Celý článek
Finanční zdraví Jesenice – další z našich priorit
8. 6. 2014

Finanční zdraví Jesenice – další z našich priorit

1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona o RUD prosazená TOP 09 a STAN, která zajistila navýšení příjmů ze sdílených daní u řady menších měst a obcí, vč. Jesenice. Roční příjmy Jesenice se tak skokově zvýšily o téměř 20 mil. Kč.

Celý článek
1 2 3 4
Články 1 - 10 z 32
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme