TOP 09 Černošice

Černošice nám leží na srdci - víc než si myslíte

Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Město: Černošice (Praha-západ, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Petr Wolf 36 projektový manažer, radní města Černošice Černošice bezpp
2. Ing. Jiří Kubát

Ing. Jiří Kubát

60 let

manažer stavebních zakázek

60 manažer stavebních zakázek Černošice TOP 09
3. Patrik Rech

Patrik Rech

40 let

ředitel společnosti

40 ředitel společnosti Černošice TOP 09
4. Ing. Petr Ullrich 50 specialista outsourcingu Černošice bezpp
5. Mgr. Martina Řehořová, Ph.D. 44 novinářka Černošice bezpp
6. Michaela Voldřichová 47 produkční výstav Černošice bezpp
7. Matěj Němec 21 živnostník Černošice bezpp
8. Ing. Jiří Kolc 33 manažer IT Černošice bezpp
9. Mgr. Slávka Kopačková 37 právník Černošice bezpp
10. Ing. Jana Neumanová 37 ekolog, manažer Černošice bezpp
11. Magdaléna Voldřichová 20 student FHS UK Černošice bezpp
12. Mgr. Michaela Šlesingerová 26 učitelka ZŠ Černošice Černošice bezpp
13. Pavel Jíša 50 manažer Černošice bezpp
14. Romana Wolfová, DiS., Cert. MDT 37 fyzioterapeutka Černošice bezpp
15. PharmDr. Martin Janoušek 22 student Černošice bezpp
16. Mgr. Martin Kozel 29 konzultant ve vzdělávání, Černošice bezpp
17. Ing. Marlen Ritzová 37 realitní makléřka Černošice bezpp
18. Ing. Bc. Milan Čejka 55 autorizovaný statik, středoškolský učitel Černošice bezpp
19. Ing. Alfred Šupík 70 EU poradce Černošice bezpp
20. Petr Pánek 45 prodavač Černošice bezpp
21. Ing. Martin Schwarz 40 ředitel marketingové agentury Černošice bezpp

Program

Černošice - rozvíjející se město

Černošice získaly v loňském roce do svého rozpočtu navíc 13 milionů korun. (Díky změně zákona o rozpočtovém určení daní, prosazené poslanci TOP 09 a STAN). Tyto finanční prostředky chceme v budoucích letech využívat na investice do zvýšení kvality občanské vybavenosti.

Město, které má být dobrým místem pro život, musí občanům garantovat kvalitní infrastrukturu. Prioritou jsou pro nás investice do výstavby a oprav veřejných komunikací, cest a veřejných ploch. Neméně důležité je dobudování vodovodu a kanalizace, spolu se systematickou rekonstrukcí jejich zastarávajících částí.

Nadále musíme zkvalitňovat zázemí školních i předškolních institucí, stejně jako investovat do zařízení pro sport a kulturu v našem městě.

Podporujeme dostavbu nové budovy městského úřadu s umístěním knihovny, pošty a služebny městské policie.

Pro efektivní realizaci městských investic chceme zlepšit organizaci a administraci transparentních výběrových řízení a věnovat mnohem více pozornosti plánování, připravenosti a koordinaci projektů v dotační oblasti.

Budeme usilovat o maximální zapojení místních podnikatelů a firem do výběrových řízení.

Černošice - město s kvalitním vzděláním pro děti

Zcela zásadním bodem našeho programu je rozvoj Černošic jako kvalitního místa pro rodinný život, výchovu dětí i zábavu a odpočinek místních obyvatel.

Chceme vytvořit prostředí pro rozšíření nabídky i kvality vzdělání v Černošicích. Jsme otevřeni podpoře místních soukromých školních a předškolních zařízení jako alternativy stávajících vzdělávacích institucí, aby rodiče měli maximální možnost volby pro své děti.

Je třeba zlepšit komunikaci mezi městem, základní školou a rodiči. Školu nevytváří jen rozšířená kapacita učeben či dobudované zázemí, ale především kvalita výuky a atmosféra vzájemného respektu. Využijeme veškeré možnosti k získání grantových prostředků pro zlepšení pracovních podmínek učitelského sboru, například nákupem pomůcek pro jazykové vzdělávání nebo výuku IT technologií.

Připravíme zpřesněná kritéria pro udělování grantů, s prioritou v oblasti práce s mládeží.

Budeme motivovat a podporovat neziskové organizace ke zřízení služby pro časově vytížené rodiče (vyzvedávání dětí ze školek a škol, přeprava do kroužků apod.).

 Schvalujeme výstavbu sportovní haly při základní škole, která vedle využití při výuce nabídne možnost kolektivního sportování všem obyvatelům Černošic a vytvoří nový prostor pro pořádání kulturních akcí. Naším zájmem však je i vyvážená podpora ostatních existujících sportů a sportovních klubů.

Chceme, aby se město více než v minulosti přihlásilo k tradičním městským kulturním událostem, jako je mariánská pouť či mokropeský masopust a rozumně podporovalo další akce pro místní obyvatele.

Rozšíříme aktivity městské knihovny po přestěhování do nových prostor o nabídku kulturních aktivit, jako jsou besedy, přednášky, výstavy apod.

Černošice – město s bezpečnější a plynulejší dopravou

Prioritou v oblasti dopravy je posílení bezpečnosti na hlavních komunikacích, zklidnění dopravy v okolí školských zařízení a vytvoření dlouhodobé koncepce dopravní obslužnosti Černošic.

Vypracujeme analýzu míst v Černošicích, která jsou intenzivně využívána chodci a zároveň vzhledem ke své dopravní vytíženosti neumožňují jejich bezpečný pohyb. Všechna taková místa musí být vybavena chodníky, přechody pro chodce, dopravním značením i osvětlením.

Vybudováním chodníků či pásů pro chodce zvýšíme bezpečnost na komunikacích, které slouží zároveň jako cyklostezky. S tím je spojen bezpečnější pohyb cyklistů po Černošicích. Zřízením cyklovýtahu na Vráž usnadníme pohyb po městě místním cyklistům a zároveň odlehčíme nábřežní komunikaci od části tranzitní cyklistické dopravy.

Budeme iniciovat vytvoření dlouhodobé dopravní koncepce Černošic. Ta musí reflektovat reálné využití individuální i hromadné dopravy a definovat investiční priority zlepšující cestovní komfort pro obě skupiny uživatelů.

V otázce chystané rekonstrukce železniční trati budeme v jednáních s kompetentními orgány důrazně žádat zohlednění potřeb obyvatel Černošic, stejně jako při jednání s vedením kraje o dopravních opatřeních ovlivňujících situaci v našem městě.

Černošice - město důsledně bojující s kriminalitou i vandalismem

Personálně a materiálně podpoříme činnost bezpečnostních složek na území města, především městské policie a hasičů.

Vandalismus vůči městskému i soukromému majetku chápeme jako projev nepřátelství k městu a budeme proti němu důsledně bojovat všemi prostředky.

Budeme prosazovat zásadní omezení provozu herních automatů na území města.

Černošice čistší a zelenější

Život ve městě se nemůže rozvíjet bez veřejných ploch a prostranství, která musí být bezpečná, čistá a pravidelně udržovaná.

Budeme usilovat o rozšiřování veřejné zeleně. Do její údržby se pokusíme zapojit dobrovolníky systémem adopce trávníků.

V zájmu ochrany životního prostředí budeme v chatových osadách důsledně dohlížet na likvidaci odpadních vod v souladu se zákonem.

Podpoříme zřizování zahradních kompostérů jako dobrovolnou alternativu stávajícího svozu bioodpadu.

Jako jednu z akcí podporovaných městem obnovíme Den Země.

Černošice vstřícné vůči seniorům a potřebným

Iniciujeme vznik senior taxi jako městem dotované nekomerční služby napomáhající ke zvýšení soběstačnosti pro starší a špatně pohyblivé občany.

Podpoříme vzdělávací a tvůrčí aktivity pro seniory v Černošicích, ať už na úrovni spolků, nebo přímo městských institucí, například knihovny či ZUŠ.

Budeme rozvíjet mezigenerační soudržnost, například pořádáním akcí pro občany všech věkových kategorií, či zřízením tzv. burzy babiček a dědečků.

Rozsah podpory stávajících pečovatelských služeb musí zůstat zachován.

Černošice – město dobrých sousedských vztahů

Spolkový život vnímáme jako klíčový prvek života v Černošicích. Vzhledem k velkému přílivu obyvatel je důležité neustále budovat sousedské vztahy a vytvářet prostor pro aktivní život místních společenství. Budeme proto podporovat iniciativy spolků směřující k prohlubování mezilidských vztahů v Černošicích, ale i hledat funkční využití veřejných ploch tak, aby umožňovaly a podněcovaly život ve městě.

Zřídíme městské informační centrum a naučnou stezku seznamující s architektonicky hodnotnými vilami na území města.

Budeme zvýhodňovat občany s trvalým bydlištěm v Černošicích oproti osobám u nás ve městě nehlášeným. Budeme usilovat, aby ve službách provozovaných městem nebo s podporou města (např. informační centrum) vznikaly přednostně částečné pracovní úvazky k uplatnění zejména rodičů s malými dětmi.

Chceme město, které vychází svým občanům vstříc. Proto budeme usilovat o zajištění možnosti vyzvedávání osobních dokladů na městském úřadě v Černošicích. 

Top školství pro Černošice
8. 10. 2014

Top školství pro Černošice

Školství vnímáme jako oblast, která dlouhodobě formuje budoucí občany města. 

Celý článek
Top životní prostředí pro Černošice
2. 10. 2014

Top životní prostředí pro Černošice

Jedním z našich cílů je pečovat o kvalitu životního prostředí v Černošicích a rozšiřovat městskou zeleň.

Celý článek
TOP rozpočet pro Černošice
25. 9. 2014

TOP rozpočet pro Černošice

Celý článek
Černošice - město živé kultury
19. 9. 2014

Černošice - město živé kultury

O kultuře u nás v Černošicích.

Celý článek
Rozhovor s Petrem Wolfem, lídrem TOP 09 v Černošicích
19. 9. 2014

Rozhovor s Petrem Wolfem, lídrem TOP 09 v Černošicích

"Rozdíl mezi soukromým a veřejným sektorem je propastný," říká lídr kandidátky TOP 09 Petr Wolf.

Celý článek
Rozhovor s předsedou MO Černošice Jiřím Kubátem
29. 8. 2014

Rozhovor s předsedou MO Černošice Jiřím Kubátem

Za černošickou TOP 09 je mnoho neviditelné práce, říká předseda místní organizace strany Jiří Kubát.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme