Čelákovice

„V Čelákovicích nás Vaše podpora zavazuje. Víc než si myslíte“

Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Město: Čelákovice (Praha-východ, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Tomáš Janák

Tomáš Janák

40 let

manažer ve státní správě, radní

Tomáš Janák, volební lídr TOP 09 v Čelákovicích

Narodil se 25. 5. 1974 v Brandýse nad Labem. Celý život žije v Čelákovicích. Zde také navštěvoval základní školu. Po dobu prvního stupně byl žákem "nové školy" a druhý stupeň prožil se svými spolužáky na Kamence. Čelákovice vnímá jako město svých předků, starých tradic a místo plné kulturních i duchovních hodnot. V tomto významu se skromně považuje za čelákovického patriota. V roce 1992 maturoval na SOU polygrafickém (dnes SPŠ), obor tiskař na polygrafických strojích. Do prosince 1996 průběžně pracoval v několika tiskárnách (Tiskařské závody s.p., ČTK repro, Schiller press) jako ofsetový tiskař. V tomto období byl také částečně zaměstnán u bezpečnostní agentury. V letech 1993-1994 absolvoval základní vojenskou službu.

Od 1. 1.1997 je až doposud zaměstnán v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složce státu. V současné době na pozici vedoucího oddělení vnitřní správy.

V rámci vedlejší činnosti zároveň podniká v gastronomii, kdy od roku 1994 provozuje Irish Music Pub v Čelákovicích. V roce 2012 založil firmu Janák & syn, s.r.o.

Před "sametovou revolucí " pracoval jako oddílový vedoucí s dětmi a mládeží na dětských táborech TOS Čelákovice, v Českém Dubu, a po revoluci se aktivně zapojil do obnovy skautského hnutí v Čelákovicích a Toušeni.

Zároveň je členem Matice staroboleslavské. (občanského sdružení, ustaveného s cílem zachování a dalšího rozvoje národního duchovního dědictví ve Staré Boleslavi, zvláště pak svatováclavské tradice. Své snažení soustřeďuje k realizaci Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi jako hlavní duchovní události státního svátku sv. Václava a Dne české státnosti.)

Cíle a hodnoty, které vyznává politická strana TOP09 jsou mu natolik blízké, že ihned po jejím založení v roce 2009 do této strany vstoupil.  Tyto hodnoty se snaží prosazovat i v komunální politice. V roce 2010 úspěšně kandidoval do zastupitelstva Čelákovic. Od této chvíle až doposud pro město pracuje na pozici neuvolněného radního se zaměřením na bezpečnost a protidrogovou problematiku. Od roku 2013 je jednatelem společnosti Q- byt, s.r.o.,která se zabývá správou a údržbou bytů a výrobou a rozvodem tepla v Čelákovicích.Koncem roku 2012 stál u zrodu občanského sdružení MAS Střední Polabí, které bylo v lednu 2013 úspěšně zaregistrováno Ministerstvem vnitra. Zastupitelstvem Čelákovic byl pověřen zastupováním města v tomto sdružení a na jaře téhož roku byl zvolen předsedou MAS Střední Polabí, o.s, jehož územní působnost partnerství je (k 15. 4. 2014) 10 obcí: Čelákovice, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Lázně Toušeň, Káraný, Nehvizdy, Podolanka, Skorkov, Křenek, Záryby a Jenštejn.

Do vzniku TOP 09 nebyl členem žádné jiné politické strany.

Je ženatý, má pětiletého syna Jiřího.

Jeho hlavními zálibami jsou, sbírka starožitných loutek, převážně marionet a vše okolo nich, sběratelství pohádkových knih a starých tisků, pohlednic Čelákovic a okolí, zajímá se o historii Čelákovic, historii a starožitnosti všeobecně, kulturu, hudbu, les a přírodu. 

 

kontakty:

janak.tomas@celakovice.cz

tel.: 602 267 079

www.top09.cz/celakovice

www.facebook.com/top09celakovice

www.celakovice.cz

www.strednipolabi.cz

40 manažer ve státní správě, radní Čelákovice TOP 09
2. Milan Tichý 61 místostarosta, stavitel Čelákovice TOP 09
3. Mgr. Jaroslav Hodyc 60 manažer, ekolog Sedlčánky TOP 09
4. Jaroslav Špaček 71 historik, archeolog Čelákovice TOP 09
5. Ing. Jitka Petrtýlová 35 finanční účetní Čelákovice bezpp
6. Tomáš Holcman 45 konzultant, sportovní trenér mládeže Čelákovice TOP 09
7. Vladimír Vlach 52 moderátor ČT, novinář Čelákovice bezpp
8. Aurélie Kochanová 45 sportovní masérka Čelákovice TOP 09
9. Ing. Miloslav Čulík 33 ředitel logistiky Čelákovice bezpp
10. Mgr. Petra Pásková 33 učitelka ZŠ Čelákovice bezpp
11. Bc. Jan Urban 41 středoškolský pedagog Záluží bezpp
12. MUDr. Šárka Roubková Paurová 50 lékařka Čelákovice bezpp
13. Petr Keřtof 48 konzultant v oblasti IT Čelákovice bezpp
14. Ing. Ladislav Hylmar 28 ekonomický poradce Čelákovice TOP 09
15. Ing. Jitka Rasochová, MBA 49 manažerka řízení rizik a compliance Čelákovice bezpp
16. Jitka Jagerová 52 manažerka retailového bankovnictví Čelákovice bezpp
17. Martin Macháček 52 technik údržby Čelákovice bezpp
18. Věra Bošková 51 dokumentátorka NTM Záluží bezpp
19. Zuzana Horňáková 33 HR specialistka, personalistka Čelákovice bezpp
20. Jan Gažko 32 jednatel obchodní společnosti Čelákovice bezpp
21. Josef Vokáček 54 strojní zámečník Čelákovice bezpp

V zastupitelstvu města pro Vás pracujeme již 4 roky

V Čelákovicích jsme jediným subjektem ve volebním období 2010- 2014, který má stabilně, po celou dobu, své zástupce v užším vedení města - radě města.

Podíleli jsme se na mnoha investičních akcích města a stáli jsme společně s Vámi například u zrodu:

 • rekonstrukce náměstí
 • intenzifikace, rekonstrukce čistírny odpadních vod
 • výstavby lávky přes Labe
 • zavedení farmářských trhů na náměstí
 • rekonstrukce ulic, např. Masarykova, Kostelní, Jana Kálika, Sokolovská, Komenského ad.
 • výstavby kruhového objezdu Sokolovská
 • výstavby dětského hřiště Na Stráni
 • projekční příprava a zahájení výstavby MŠ v areálu MDDM
 • rekonstrukce uvolněných městských bytů pro nabídku „obálkovou metodou“
 • zavedení 24hodinové činnosti městské policie, koncepce MP a protidrogové politiky města
 • udělení čestného občanství Evě Haymanové a Věře Gissingové
 • říkáme stále pevné NE paroplynové elektrárně u Čelákovic

Program TOP 09 s podporou Starostů

Čeho společně s Vámi chceme dosáhnout v následujícím volebním období 2014-2018.

Politika města

Stanovení jasných priorit pro město v celém volebním období

CO CHCEME:

 • stanovení hlavních a konkrétních priorit pro město na celé čtyřleté volební období, vytvoření koncepce
 • aktivní rada města, užší zapojení neuvolněných radních do chodu města- rozdělení kompetencí
 • průhledná, vstřícná a plně fungující veřejná správa města
 • jasně definovaný a srozumitelný rozpočet města (rozpočet města nejen pro odborníky, ale pro všechny občany srozumitelnou formou, umístění na web, podrobný komentář ve Zpravodaji)

 HESLO: každý občan má právo „vidět“ do financí města

 • maximální využívání dotací a grantů, zefektivnění hospodaření města
 • transparentní výběrová řízení a jejich kontrola (výběrová řízení veřejně, využití webu, transparentnost, jmenovaní členové výběrových komisí napříč politickým spektrem a s příslušnou odborností)
HESLO: investovat je nutné maximálně hospodárně a se zamezením možností pro vznik korupčního prostředí
 • větší propojení příspěvkových organizací, rekonstrukce a dostavba vodohospodářské infrastruktury, dopravní generel, obchvat města, městský stadion, školská zařízení (MŠ, ZŠ, zájmové a volnočasové aktivity dětí a mládeže)
 • dostupnost a zveřejňování zásadních informací, otevřená komunikace s občany

HLAVNÍ HESLO: nelze řídit město bez nastavení priorit a stanovení strategie k dosažení cílů.

Informovanost a komunikace

Informace ve městě, komunikace s občany

CO CHCEME:

 • nejen Zpravodaj města, ale také rozšíření využití moderních technologií k přenosu informací o dění ve městě (zpřehlednění www. stránek, facebookové stránky apod.)
 • zachování osvědčených on-line přenosů ze zasedání zastupitelstva
 • zpětná reflexe na dění ve městě, kvalitní on-line chat, kvalitní diskusní fórum

HLAVNÍ HESLO: chceme město řídit za podpory občanů, což bez objektivního podávání informací nelze, chceme veřejnost zapojit více do dění ve městě a řídit město „s občany“.

Rozvoj města, technická infrastruktura a komunikace

Investiční plán rozvoje města

CO CHCEME:

 • plán rozvoje města schválený zastupitelstvem na celé volební období, respektování priorit na základě požadavků občanů
HESLO: investice na to, na co město má – město bez dluhů

Aktivní zapojení města do dotačních titulů a strukturálních fondů EU

CO CHCEME:

 • maximální získávání dotací a grantů pro město, vyčlenění speciálně vyškoleného zaměstnance pouze na problematiku dotačních titulů

HESLO: bez dotací nelze město dále rozvíjet

Vybudování a rekonstrukce základní technické infrastruktury a komunikací

CO CHCEME:

 • vybudování a rekonstrukce kanalizace v Záluží a Jiřině
 • postupná rekonstrukce komunikací, chodníků a veřejného osvětlení
 • komplexní pasportizace kanalizace ve městě

Grantové přerozdělování volných finančních prostředků 

CO CHCEME:

 • volné finanční prostředky rozdělit grantovým systémem – kultura, sport, příspěvkové organizace, spolková činnost apod.

HESLO: spravedlivé přidělování finančních prostředků pro organizace působící ve městě

HLAVNÍ HESLO: hospodárnost a efektivní vynakládání prostředků, město bez dluhů

Příspěvkové organizace města

Intenzívní komunikace města s příspěvkovými organizacemi, zapojení těchto organizací do dotačních a grantových systémů, zefektivnění jejich vzájemného propojení

CO CHCEME:

 • maximální propojení příspěvkových organizací města pro společné projekty a činnosti. Užší spolupráce mezi městem a organizacemi, využití dotací a grantů

HESLO: příspěvkové organizace pro lidi, pro zlepšení a zkulturnění života ve městě

Zefektivnění vybraných služeb pro město

CO CHCEME:

 • maximální zefektivnění činnosti Technických služeb (hospodárnost, důraz na čistotu a úklid města, privatizace příspěvkové organizace TS např. na formu s.r.o. se 100% podílem města 

HLAVNÍ HESLO: efektivita a hospodárnost technických služeb města

Životní prostředí

Rekonstrukce vodohospodářské sítě, zejména zajištění snížení ztrát pitné vody a rekonstrukce vodojemu

CO CHCEME:

 • vytvořit koncepci obnovy vodohospodářské a kanalizační sítě a následně její důsledná postupná obnova
 • rekonstrukce vodojemu, jakožto hlavního přívodu pitné vody do města

HESLO: dodávka kvalitní pitné vody je jednou ze zásadních odpovědností města

Spoluúčast na kontrolách místních firem z hlediska ochrany životního prostředí

Více zeleně a volnočasových ploch pro děti a občany

Čistota města (odpadkové koše, „pejskaři“)

CO CHCEME:

 • vyčistit město od špíny a nepořádku, více odpadkových košů, koše pro pejskaře, jasná odpovědnost za čistotu města, motivační systém

HESLO: čisté Čelákovice

Být neustále ve střehu, aneb v budoucnu může být stále ve hře možné umístění elektrárny v Mochově, aktivní účast na jednáních ve všech stupních

CO CHCEME:

 • sledovat dění ohledně případných příprav realizace, všemi dostupnými prostředky se snažit zabránit možné výstavbě elektrárny, účastnit se všech důležitých jednání

HESLO: stále jasné NE elektrárně u Čelákovic!

Doprava

Zpracování detailního dopravního generelu– komplexní vyřešení dopravy v pohybu i klidu

CO CHCEME:

 • jasné řešení dopravy ve městě, parkovací místa, vybudování dopravní koncepce

HESLO: doprava nesmí být zátěží města

Řešení obchvatu města

CO CHCEME:

 • aktivní účast města v řešení obchvatu, získání dotace

HESLO: zklidnění dopravy v centru města

Bezpečnost

Efektivní činnost městské policie, podpoření spolupráce s okolními obcemi, rozšíření kamerového systému

CO CHCEME:

 • pokračovat v dotváření funkční městské policie, která bude nejen dohlížet na pořádek ve městě, ale zejména bude pomáhat s protidrogovou problematikou města. Městská policie není jen na vybírání pokut, ale je zde především pro občany

HESLO: bezpečnost ve městě a očištění města od drog

Aktivní protidrogová politika města ve spolupráci se školami

CO CHCEME:

 • spolupracovat se školami a neziskovými organizacemi v osvětě i řešení drogové problematiky

 HLAVNÍ HESLO: Čelákovice bez drog

Bytové hospodářství

Příprava privatizace části městských bytů, vytvoření smysluplné a efektivní koncepce přidělování bytů, komplexní řešení pohledávek dlužného nájemného

CO CHCEME:

 • vytvoření koncepce přidělování bytů a dokončení privatizace části bytového fondu

HESLO: bytový fond ve městě občanům, kteří se o svůj domov budou dobře starat

Sociální byty a startovací byty pro mladé rodiny s dětmi

CO CHCEME:

 • vyčlenit a zrekonstruovat byty pro sociální případy a mladé rodiny jako první krok k bydlení a utváření domova v našem městě

HESLO: město musí myslet i na sociálně slabé, mladé rodiny a rodiny s dětmi

Školství

Vybudování nových kapacit mateřských škol, např. v Sedlčánkách

CO CHCEME:

 • vybudovat mateřskou školku s domovem seniorů např. v budově bývalé školy v Sedlčánkách, výstavba MŠ v areálu MDDM.

HESLO: předškolní zařízení pro všechny děti z Čelákovic

Nové prostory pro mateřské centrum 

CO CHCEME:

 • najít a vybudovat nové prostory pro mateřské centrum

HESLO: adekvátní prostory pro naše nejmenší

Kamenka – přístavba

CO CHCEME:

 • zajistit dotaci na přístavbu ZŠ Kamenka a udělat z Kamenky odpovídající školské zařízení

HESLO: odpovídající zázemí pro naše školáky

Kultura

Aktivní podpora městského muzea, jeho vyšší zapojení do kulturního života ve městě, zachování jeho tradičního poslání

CO CHCEME:

 • využívat městské muzeum pro oživení kulturního a společenského života ve městě (výstavy, galerie umění, koncerty apod.), s důrazem na zachování jeho základního poslání. Zklidnit a dořešit situaci v městském muzeu. Jedná se o historický skvost našeho města.

HESLO: městské muzeum – chlouba Čelákovic

Pokračování edice „Fontes musaei civitatis Celakovicensis“

CO CHCEME:

 • pokračovat ve vydávání písemných pramenů a obrazových dokumentů k historii našeho města v edici kronik města

HESLO: bez poznání minulosti nemůže být vize budoucnosti

Podpora kulturních akcí ve městě, zefektivnění činnosti kulturního domu, obměna a modernizace technického vybavení

CO CHCEME:

 • vytvořit z Čelákovic kulturní město o kterém se ví, pořádání festivalů, divadelní scény, soutěží, apod.
 • podpora rekonstrukce VARHAN

HESLO: Čelákovice nejsou jen noclehárnou...

Zdravotnictví a sociální služby

Podpora mladých lékařů

CO CHCEME:

 • získat mladé lékaře do města, poskytnout jim např. startovací bydlení.  

HESLO: bez mladých lékařů není ve městě záruka zdravotnických služeb

Podpora charitativních organizací a spolků pečujících o handicapované občany a seniory

CO CHCEME:

 • vybudovat denní stacionář pro seniory, rozšířit a zkvalitnit služby současné pečovatelské služby města

HESLO: důstojné stáří pro všechny

Sport, volnočasové aktivity a turismus

Efektivní využití městského stadionu a jeho propojení se školami a veřejností

CO CHCEME:

 • dořešit majetkově městský stadion, zajistit kvalitního správce, nabídnout využití školám a široké veřejnosti, obnovit stadion jakožto hlavní sportovní stánek Čelákovic. Vytvořit a sjednotit správu veškerých městských sportovišť, vč. dětských hřišť pod jedním městským subjektem, s účastí sportovních klubů a sdružení.  

HESLO: Čelákovice si zaslouží sportovní stánek pro naše občany

Finanční podpora mládežnických týmů a sportů

CO CHCEME:

 • maximálně podpořit sportovní oddíly s dětmi (drogy a kriminalita mládeže), grantovým způsobem přidělovat finance, podílet se na sponzoringu úspěšných týmu

HESLO: sport našim dětem a mládeži

Rekonstrukce dětského tábora v Miličíně

Aktivní podpora MDDM k využití volného času dětí a mládeže

Zřízení městského INFOCENTRA

Obnova a údržba historických památek ve městě

CO SE NÁM NEPODAŘILO ZATÍM PROSADIT:

 • dořešit zefektivnění vybraných služeb pro město – privatizace TS
 • MŠ Sedlčánky
 • efektivnější využívání městského stadionu
 • zefektivnění fungování některých odborů MÚ

HESLO: není všem dnům konec

Komplexní služby pro veřejnost a občanská vybavenost, bezpečnost v ulicích

a široká nabídka volnočasových aktivit ve městě pro všechny věkové kategorie.

rosperitu Čelákovic.

Otevření lávky v Čelákovicích
21. 6. 2014

Otevření lávky v Čelákovicích

Sobotní odpoledne strávily poslankyně Helena Langšádlová a Nina Nováková ve středočeských Čelákovicích.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme