25. 9. 2014

Rozsáhlá rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě, přípojek k jednotlivým objektům, vozovky, chodníků a veřejného osvětlení byla zahájena v březnu letošního roku a probíhala dle uveřejněného harmonogramu. Oproti původnímu stavu v ulici došlo např. k vybudování dvou vyvýšených zpomalovacích prahů s přechody pro chodce s nasvícením a vnikl i bezbariérový přechod pro chodce u napojení na ul. Palachova. Dále dvou bezbariérových míst pro přecházení.

Nové vzniklo několik parkovacích zálivů, které tvoří přirozené retardéry pro zpomalení provozu vozidel. V ulici je z bezpečnostních důvodů omezená rychlost na 30 km/hod. Součástí rekonstrukce je nový chodník v částech přilehlých k zástavbě a zřízen prostor pro kontejnery na tříděný odpad v části ulice u železniční trati.

V celé ulici Riegrova bylo vybudováno nové veřejné osvětlení, které umožní bezpečný pohyb po komunikaci. Jsou připravena  místa pro stromy, které budou vysazeny do 30.9.2014. 

Otevření Riegrovy ulice