Nebytové prostory a chodník v ulici Pražská znovu otevřeny

22. 9. 2014

Ve čtvrtek 18.9.2014 byl předán do užívání nový chodník podél dvou bytových domů čp. 1498 a 1499 v ulici Pražská.

Tím se podstatně zlepšil přístup do zrekonstruovaných nebytových prostor v přízemí těchto domů. Práce byly provedeny v kontextu s celkovou rekonstrukcí ulice Pražská v úseku od náměstí až po křižovatku s ulicí  Výletní a Tyršovou, která by měla byt zahájena ještě letos.  Z přiložených fotografií je patrná zásadní změna vzhledu oproti původnímu stavu. Přejeme drobným podnikatelům hodně zdaru při využívání nových prostor, které jim Město pronajímá.  

Galerie
Štítky