Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Město: Benátky nad Jizerou (Mladá Boleslav, Středočeský)
Volební strana: TOP09 a nezávislí kandidáti pro čisté a bezpečné město (sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. Miroslav Hájek 39 produktový manažer Benátky nad Jizerou I TOP 09 TOP 09
2. Jana Truksová 45 manažerka cestovní kanceláře Benátky nad Jizerou II TOP 09 TOP 09
3. Ing. Josef Smrčka 32 vedoucí biochemické výroby Benátky nad Jizerou II TOP 09 TOP 09
4. Mgr. Emilie Kalová 37 ředitelka Městského centra komplexní péče, zdravotní sestra Benátky nad Jizerou III TOP 09 TOP 09
5. Petr Bílek 43 obchodní ředitel Benátky nad Jizerou II TOP 09 TOP 09
6. Marie Novotná 48 sociální pracovnice Benátky nad Jizerou II bezpp nez. kan.
7. PaedDr. Ivo Harák, Ph.D. 49 vysokoškolský pedagog Benátky nad Jizerou I TOP 09 TOP 09
8. Irena Pavelková 40 trenérka mládeže Benátky nad Jizerou II bezpp nez. kan.
9. Jiří Provazník 36 trenér, provozovatel sportovních zařízení Benátky nad Jizerou I TOP 09 TOP 09
10. Ing. Martina Novotná 26 technický pracovník Benátky nad Jizerou II bezpp nez. kan.
11. Ing. Pavel Rathouský 50 zahradník Benátky nad Jizerou I bezpp nez. kan.
12. Jitka Štýsová 43 úřednice ve státní správě Benátky nad Jizerou I bezpp nez. kan.
13. Jan Harák 22 student Benátky nad Jizerou I TOP 09 TOP 09
14. Dita Rakušanová 45 zubní laborantka Benátky nad Jizerou I bezpp nez. kan.
15. Milan Haspeklo 37 logistik Benátky nad Jizerou II bezpp nez. kan.
16. Bc. Pavlína Březinová 24 zdravotní sestra Benátky nad Jizerou II bezpp nez. kan.
17. Petra Koštejnová 37 logistický pracovník Benátky nad Jizerou II bezpp nez. kan.
18. Pavlína Kolářová 35 bankovní poradce Benátky nad Jizerou I bezpp nez. kan.
19. Dita Bílková 42 učitelka Benátky nad Jizerou II bezpp nez. kan.
20. Lucia Chytrá 47 provozní pracovnice MŠ Benátky nad Jizerou II bezpp nez. kan.
21. Helena Antošová 59 kuchařka, důchodce Kbel bezpp nez. kan.
22. Miroslav Hájek 63 údržbář, důchodce Benátky nad Jizerou II bezpp nez. kan.
23. Zdeněk Kala 40 ředitel pobočky banky Benátky nad Jizerou III bezpp nez. kan.

Program

Chceme Benátky nad Jizerou BEZPEČNĚJŠÍ a ČISTĚJŠÍ

Chceme změnit přístup městského zastupitelstva k potřebám obyvatel Benátek nad Jizerou. Budeme k nim otevření a budeme vždy jednat s dostatečným předstihem. Závazky a plány budeme plnit včas.

Hlavními pilíři volebního programu jsou: 

Bezpečnost:

Chodníky – za posledních 20 let se nepodařilo uspokojivě vyřešit. (Neexistence chodníků v Pražské ulici, ulici Pickova a chodníku mezi Dražicemi a Novými Benátkami. I v ulici Mladská chybí chodník na straně, kde jsou rodinné domky.)

Přechody pro chodce – musí řádně označeny, opatřeny moderními bezpečnostními prvky jako jsou LED diody a důkladně osvětleny.

Dodržování pravidel a městských vyhlášek – ve městě se 7000 obyvatel musí být posílena státní policie. Pokud se stát nebude dostatečně podílet, zajistíme dodržování zákonnosti a pořádku z rozpočtu města a to i tím, že vznikne oddělení Městské policie.

Kamionová doprava – sestupná komunikace z dálnice R10 do průmyslové zóny, ke skládce: Je třeba zahájit znovu jednat s majiteli pozemků. Situace, kdy každý kamion směřující na skládku musí projíždět Mladskou ulicí, je pro nás nepřijatelnou.

Drogy – TOP 09 nebude zavírat oči v tak citlivé otázce jako jsou drogy v našem městě. Aktivně budeme spolupracovat s občanskými sdruženími, neziskovými organizacemi, ale i se státními institucemi, abychom chránili naše děti před drogami.

a Čistota:

Sídliště a úklid kolem popelnic – plnění povinností společnosti starající se o svoz odpadu, tato není kontrolována a případně sankcionována.

Sídliště a doprava: osobní doprava a klidné občanské soužití se nesmějí vylučovat: chceme dospět ke kompromisu ohledně výstavby nových parkovacích míst i vzniku "zón klidu"

Úklid ulic – Naše představa o úklidu chodníků a ulic je zcela odlišná od představ současné radnice. V rozpočtu města bude zapotřebí vyčlenit více prostředků na nákup strojů a školení kvalifikovaných pracovníků.

Údržba zeleně a péče o veřejné plochy – vybudujeme jednotnou koncepci péče o městskou zeleň.

K dalším bodům našeho programu:

Efektivní nakládání s městským majetkem - Podporujeme vznik ziskové společnosti se 100% účastí města, která by měla za cíl podnikání a generování zisku. Společnost by se starala o…

a)      …Nevyužité pozemky - Město má ve svém majetku pozemky, které dnes zatím nejsou využity.

b)      …Lesy – transparentní hospodaření ve městských lesích.

c)      …Sportoviště – město v minulém období investovalo značné prostředky do vybudování sportovišť. Jejich využití musí být maximálně efektivní a vstřícné k občanům.

Školství vidíme nedostatky v tom, že v Benátkách chybí středoškolské školství. V našem volebním programu je zřízení této instituce.

Sociální služby: Podporujeme rozvoj stávajících sociálních služeb v souladu se Zákonem o sociálních službách budeme registrovat a rozvíjet nové oblasti sociálních služeb, např. domova se zvláštním režimem, kontaktního nízkoprahového centra pro mládež.

- Rozvoj masových sportovních aktivit  nám pomůže v péči o děti a mládež. Benátky jsou město sportu, nevytvářejí však optimální podmínky pro rekreační a masový sport. Naším cílem je dětem, mládeži a aktivní obyvatelům umožnit smysluplné využití volného času (v rámci boje proti kriminálně závadovým jevům), harmonický rozvoj osobnosti a podíl na reprezentaci města.

 - Kultura - Budeme podporovat nejen spolky sportovní, jak se to zdá být dnes, ale i spolky s kulturní činností. Ne všichni jsou sportovně nadaní; a k rozvoji těla patří také rozvoj ducha: chceme např. v Benátkách zajistit pravidelná filmová představení.

Bazén – nechceme neúměrně zatěžovat rozpočet města a vytvářet dluhy pro generace budoucí. Plně si uvědomujeme, že zbudováním bazénu zvýšíme mandatorní výdaje města; a to i pro případ, kdyby bazén nebylo možné využívat. Jenom školy bazén nenaplní.

Program benátky

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme