Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Město: Zdice (Beroun, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Jaroslav Tomášek

Ing. Jaroslav Tomášek

52 let

podnikatel v zemědělství

Vystudoval jsem střední zemědělskou školu, pak strojního inženýra v Brně po skončení jsem pracoval delší dobu na letišti jako šéf opravny pro speciální vozidla určené k obsluze letadel, v současné době se věnuji organizaci chovu drobných hospodářských zvířat na okresní úrovni.

52 podnikatel v zemědělství Zdice TOP 09
2. Vladimír Majer

Vladimír Majer

62 let

podnikatel v nemovitostech

Narodil jsem se a celý život žiji ve Zdicích. Jsem ženatý, mám 3 děti. Svoji práci, která je jedním z mých koníčků a dělám ji již od roku 1992, mám velice rád a chtěl bych své zkušenosti získané touto činností využít i pro rozvoj města. V komunální politice jsem již dříve působil jako předseda finanční komise a také jako předseda komise pro podnikání a rozvoj průmyslových zón. Dalším mým koníčkem je plastikové modelářství a historie.

62 podnikatel v nemovitostech Zdice bezpp
3. Ing. Jana Prokopová

Ing. Jana Prokopová

vyšetřovatelka

Je mi 38 let a jsem inženýrkou ekonomie. Celý život bydlím v Černíně, s manželem Břetislavem máme tři syny. S rodinou se věnuji ve volném čase cestování, cyklistice a turistice. Co se týče mého zaměstnání, tak po osmileté praxi ekonoma pracuji v současné době sedmým rokem jako komisař odboru Služby kriminální policie a vyšetřování v Berouně. Mám za sebou svoje první volební období v zastupitelstvu Města Zdice, kde dosud zastávám funkci předsedkyně finančního výboru. Nejsem členkou žádné politické strany.

-- vyšetřovatelka Černín bezpp
4. MUDr. Lucie Kinclová

MUDr. Lucie Kinclová

35 let

lékařka

Vystudovala jsem Gymnázium v Berouně, následně jsem absolvovala Lékařskou fakultu UK v Plzni a nyní pracuji jako lékařka v Nemocnici v Hořovicích a též Neurologické ambulanci Medicentrum Beroun. Narodila jsem se ve Bělči  u Karlštejna a před 2 lety jsem se přestěhovala do  RD ve Zdicích, kde bych chtěla spolu se svými dětmi zůstat dlouhodobě a proto  bych  ráda svým dílem přispěla k rozvoji obce.

35 lékařka Zdice bezpp
5. Tomáš Křenek

Tomáš Křenek

38 let

ředitel účetní firmy

Prvních 20 let života jsem strávil v Praze, poté následovaly Hořovice, Zdice, znovu Hořovice a teď již snad napořád Zdice, kde žijeme již devátým rokem.

Díky své profesi mám blízko k číslům a poměrně dobře se v nich orientuji, takže mým koníčkem se stalo SUDOKU a logické úlohy. Pokud čas dovolí, objíždím s přáteli republikové přebory a jsem předsedou SUDOKU kroužku pod Svazem Českých Hádankářů a Křížovkářů. Druhým mým koníčkem je potápění, které mě naučilo že bez týmu to nejde. A že stejně jako se spoléhám na ostatní, oni se spoléhají na mne.

38 ředitel účetní firmy Zdice bezpp
6. Ing. Hynek Černý

Ing. Hynek Černý

hasičský záchranný sbor

Od narození žiji ve Zdicích. Pracuji u Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje na stanici Hořovice a zároveň jsem starosta Sboru dobrovolných hasičů v Černíně.

V rámci získávaní teoretických znalostí jsem vystudoval Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava, obor Technika požární ochrany.

Ve svém zaměstnání se mimo jiné specializuji na záchranu osob probořených v ledu. Také mne mohou vaše děti potkat na základních školách po celém okrese Beroun, kam docházím přednášet o požární prevenci. Jsem ženatý a vychovávám společně s manželkou Jaroslavou tři děti.

-- hasičský záchranný sbor Černín bezpp
7. Vladimír Neužil

Vladimír Neužil

52 let

živnostník ve stavebnictví

Celé své dětství jsem strávil v Rožnově na Moravě. Vyučil jsem se zámečníkem, ale již téměř dvacet let pracuji jako klempíř, pokrývač. V současné době jako OSVČ. Jsem rozvedený a mám tři dospělé dcery . Ve Zdicích bydlím přes dva roky

52 živnostník ve stavebnictví Zdice bezpp
8. Josef Macháček

Josef Macháček

34 let

specialista kvality

Od narození žiji ve Zdicích a vystudoval jsem střední školu elektrotechnickou v Plzni. Pátým rokem pracuji ve firmě Kostal jako specialista výrobní kvality. S manželkou Janou máme tříletou dceru a desetiměsíčního syna. Pěstuji dnes již téměř exotický koníček, včelaření. Spolu s rodinou rád objevuji krásy zdického okolí.

34 specialista kvality Zdice bezpp
9. Pavel Bambuch

Pavel Bambuch

21 let

podnikatel ve stavebnictví

Vážení občané Zdic, jmenuji se Pavel Bambuch. Pocházím z Chodouně, ovšem touto dobou žiji ve Zdicích přes deset let. Podnikám v oboru stavařiny již třetím rokem. Kandiduji do zastupitelstva poprvé. Důvodem mé kandidatury je to, že už dále nemohu přihlížet tomu, jak zdické zastupitelstvo nekoná náplň své práce v plném rozsahu. Politika je zatím nedokončený zápas o lepší zítřek. Dovolte mi jej vyhrát.

21 podnikatel ve stavebnictví Zdice TOP 09
10. Milena Tenczová

Milena Tenczová

57 let

vedoucí krajského střediska

Vyrostla jsem v Praze, kde jsem též ukončila střední vzdělání. Ve svých dvaceti letech jsem se provdala za švýcarského občana a následovala jej do jeho vlasti. Po deseti letech jsem se rozvedla, opětně vdala a narodil se nám syn Michael. Po 22-letech jsme se vrátili do vlasti a koupili ve Zdicích domek. Můj manžel tragicky zemřel po necelých dvou letech. Pracovala jsem jako překladatel a tlumočník, později jako pojišťovací poradce. V současné době jsem zaměstnaná u ČSŽ, kde se věnuji převážně humanitární činnosti.

57 vedoucí krajského střediska Zdice bezpp
11. Ing. Andrea Rosenbaumová

Ing. Andrea Rosenbaumová

41 let

obchodní ředitelka

Narodila jsem se a žiji ve Zdicích. Celý můj profesní život provází práce související s obchodní činností. Vždy se snažím, aby klienti odcházeli s pocitem, že pro ně můj tým udělal maximum. Svoje město mám ráda a chci, aby se tu cítili dobře všichni obyvatelé.

41 obchodní ředitelka Zdice bezpp
12. Tomáš Sudík

Tomáš Sudík

20 let

stavební a obchodní činnost

Narodil jsem se a žiji ve Zdicích. Jsem vyučený kuchař. Mám zájem o historii (především vojenských vozidel). Jsem svobodný.

20 stavební a obchodní činnost Zdice TOP 09
13. Mgr. Roman Šváb

Mgr. Roman Šváb

29 let

EHS koordinátor

Ve Zdicích žiji již 29 let. Vystudoval jsem Berounském gymnázium a dále Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Nyní pracuji ve výrobním závodě. Ve volném čase se věnuji kultuře a horám a cestování.

29 EHS koordinátor Zdice bezpp
14. Ing. Josef Lojka

Ing. Josef Lojka

důchodce

Pracoval jako zemědělský inženýr a podnikatel v kovovýrobě. Byl jedním ze zakládajících členů tenisového oddílu ve Zdicích. Je ženatý, s manželkou Annou má dvě děti.

-- důchodce Zdice bezpp
15. Mgr. Radek Hampl

Mgr. Radek Hampl

učitel

Ve Zdicích žiji deset let a osmým rokem zde vyučuji převážně anglický jazyk a tělesnou výchovu na II. stupni základní školy. Jsem ženatý, s manželkou Kateřinou vychováváme dvě děti předškolního věku. Ve volném čase se věnuji hudbě a sportu.

-- učitel Zdice bezpp

Program

Podpoříme rozvoj bydlení

 • Zajištěním podmínek pro všechny formy bytové výstavby
 • Pokračováním výstavby a rekonstrukce kanalizace;
 • Údržbou a obnovou komunikací;
 • Přizpůsobení dopravní obslužnosti potřebám obyvatel.

Podpoříme podnikání

 • Dalším rozvojem průmyslových zón;
 • Podporou drobného podnikání.

Přiblížíme Městský úřad občanům

 • Zprůhledněním hospodaření – např. zveřejňováním uzavřených smluv s vyššími výdaji apod.;
 • Zlepšením dostupnosti rozšířením úředních hodin pro občany;
 • Pravidelnou aktualizací webových stránek města;
 • Pravidelným setkáváním vedení města s občany ve Zdicích, Knížkovicích a Černíně;
 • Optimalizací počtu zaměstnanců potřebných k zajištění chodu města;
 • Zefektivněním práce Městského podniku služeb;
 • Zefektivněním práce Městské policie.

Podpoříme školství

 • Zlepšením podmínek pro chod školských zařízení;
 • Zvýšením kapacity mateřských škol pro potřeby Zdic, Černína a Knížkovic;
 • Zkvalitněním stravování.

Zlepšíme životní prostředí

 • Péčí o veřejnou zeleň
 • Tříděním a svozem odpadu, zvýšením kapacit sběrných míst;
 • Podpořením snížení emisí všeho druhu – hluk, prach, exhalace;
 • Bojem proti nelegálním skládkám sankcemi i osvětou.

Podpoříme sport, kulturu a volnočasové aktivity

 • Podporou akcím pořádaným Společenským klubem a Sportovním a technickým zařízením města;
 • Dokončením rekonstrukce koupaliště;
 • Podpořením aktivity občanských sdružení a spolků a snahou o zlepšení vzájemné komunikace;
 • Podporou rozvoji cyklostezek;
 • Údržbou dětských hřišť;
 • Podporou rozvoji Knihova;
 • Obnovou a zachováním kulturních a sportovních tradic města.

 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme