Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Obec: Vrané nad Vltavou (Praha-západ, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Bohumil Pavlík

Bohumil Pavlík

54 let

živnostník

Vystudoval Střední hotelovou školu –obor experimentální provoz hotelů a společného stravování v Poděbradech. Na The Open University of London absolvoval kurz řízení a řízení lidských zdrojů se závěrečnou státní  zkouškou. Do roku 1989 pracoval v různých  řídících funkcích v pražských hotelech a restauracích.

Podniká v oboru gastronomie od roku 1991, působí v řídících pozicích jako majitel, jednatel,  provozovatel sítě kaváren, ředitel hotelu, atd.

Je členem místního výboru místní organizace TOP09 a předsedou krajské expertní skupiny pro cestovní ruch.

Zájmy: Lyžování, cyklistika, pokojové květiny a zahrada.

54 živnostník Vrané nad Vltavou TOP 09
2. Mgr. Petra Smějová

Mgr. Petra Smějová

37 let

advokát

Kandidovala za TOP 09 ve Středočeském kraji v celostátních volbách 2010 do poslanecké sněmovny. Je předsedkyní místní organizace TOP09.

Vystudovala sportovní gymnázium Nad Štolou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

Pracovala dlouhodobě v PricewaterhouseCoopers a v advokátní kanceláři, která je součástí kanceláří sítě Landwell při PwC; podílela se na restrukturalizaci společnosti distribuující zdravotní materiál v pozici manažera pro právní záležitosti, nyní působí jako advokát ve sdružení advokátů Consulto.

Zájmy: gymnastika, dříve členka národního družstva, nyní národní a mezinárodní rozhodčí, přílež. choreografie, cestování a turistika, lyže.

37 advokát Vrané nad Vltavou TOP 09
3. Ing. Pavel Zděnek

Ing. Pavel Zděnek

dotační poradenství z fondů EU

Narodil se v Severních Čechách ve městě Roudnice nad Labem. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze a po jejím absolvování pracoval v oboru.

V roce 1991 založil inženýrsko-projekční kancelář zaměřenou na přípravu a realizaci staveb v oblasti životního prostředí (kanalizace, ČOV, vodovody, plynofikace, rekultivace a výstavba skládek odpadů).

Postupně se specializoval na řízení investičních projektů a zajištění jejich financování z národních zdrojů a fondů EU.

Ve Vraném nad Vltavou žije od roku 2006 a své zkušenosti se získáváním dotací z evropských fondů by rád využil při práci pro naši obec.

-- dotační poradenství z fondů EU Vrané nad Vltavou bezpp
4. Bc. Radek Vurm

Bc. Radek Vurm

24 let

student VŠChT

Je členem místního výboru místní organizace TOP09.

Vystudoval Klasické gymnázium Modřany, získal bakalářský titul na fakultě chemické technologie na VŠChT, v současné době je studentem fakulty chemie a technologie ochrany prostředí na VŠChT - inženýrské studium.

Zájmy: herpetologie, sport (floorball – TJ Sokol ve Vraném), airsoft.

24 student VŠChT Vrané nad Vltavou TOP 09
5. JUDr. Aleš Kolář

JUDr. Aleš Kolář

advokát

Od svého narození bydlel a s přerušením cca 20ti let  nadále bydlí ve Vraném nad Vltavou.

Je absolventem Právnické fakulty UK v Praze.

Od roku 1993 je spolumajitelem Advokátní kanceláře a často pomáhal obci s řešením právních problémů, od vztahů s občany obce až po smluvní vztahy s partnery obce.

Mezi klienty Advokátní kanceláře patří i řada okolních obcí a Krajský úřad Středočeského kraje.

Je sponzorem Sokola ve Vraném a oddílu fotbalistů ve Vraném.

Rád by svojí prací, zkušenostmi a osobními kontakty přispěl k dalšímu rozvoji obce. Rád by se zapojil i do řešení problematiky veřejného pořádku v obci a řešení problematiky majetku obce.

Zájmy: dům a zahrada, rekreační sport a turistika.

-- advokát Vrané nad Vltavou bezpp
6. Emil Hána

Emil Hána

37 let

technik

Vystudoval  SPŠE v Pardubicích. Pracoval pro společnost  SPT Telecom jako technik na telefonní ústředně, dále byl zaměstnán v SOFTMaR jako technik v oboru měření a regulace.

Od roku 1995 je zaměstnancem Klimaservis Sůva s.r.o. , a to jako technik, vedoucí oddělení Měření a regulace.

Zájmy: rodina, cestování, fotbal (ve Vraném nad Vltavou), hokej, lyže, kolo, potápění.

37 technik Vrané nad Vltavou bezpp
7. Jan Kořínek

Jan Kořínek

student VŠE

Vystudoval Akademické gymnázium v Praze, v současnosti je studentem Vysoké školy ekonomické v Praze.

Zájmy: sport, především fotbal (trenér starší přípravky v SK Vrané), historie, politika.

-- student VŠE Vrané nad Vltavou bezpp
8. Ing. Hana Tomcová

Ing. Hana Tomcová

auditor

Vystudovala Střední ekonomickou školu v Táboře a Vysokou školu ekonomickou – obor statistika

Byla zaměstnancem Českého statistického úřadu – odboru životní úrovně; dále pracovala v Institutu obchodní výchovy na kontrolním oddělení; od roku 1990 poskytovala jako OSVČ ekonomické poradenství; dále působila jako vedoucí účetní ve společnosti IB Grant Thornton Consulting, s.r.o.; od roku 1996 působí jako auditor

Ve společnosti IB Grant Thornto Audit, s.r.o. – auditor, od r. 2004 je společníkem.

Zájmy: turistika, kolo, zahrada

-- auditor Vrané nad Vltavou bezpp
9. Karel Ryšavý

Karel Ryšavý

25 let

student Právnícké fakulty UK

Je absolventem 5. ročníku Právnické fakulty UK, zanedlouho bude promovat.

Pracoval ve společnosti GE Money Bank + GE Money Multiservis – zajišťování a podpora schvalování smluv, zavádění nových produktů; dále pracoval jako advokátní asistent v advokátní kanceláři Noerr v.o.s., kde se zaměřoval na obchodní a pracovní právo.

Zájmy: Sport, politika, současné dění.

25 student Právnícké fakulty UK Vrané nad Vltavou bezpp
10. Mgr. Radovan Miča

Mgr. Radovan Miča

41 let

fotograf

Vystudoval FTVS UK a American language Communation Centre (N.Y.). Pracoval pro společnost Red Line, dále pro Investiční fondy – Broker a pro Select  fotoagency. V letech 2001 - 2005 byl šéfredaktorem a obrazovým editorem časopisu Motocykl (Motor Presse Bohemia); od roku 2006 je fotografem a obrazovým editorem v Economia a.s.(vydavatel HN, Econom, Respekt …)

Zájmy: horské kolo, literatura faktu, filmové dokumenty

41 fotograf Vrané nad Vltavou TOP 09
11. Mgr. Michal Mazel

Mgr. Michal Mazel

37 let

právník

37 právník Vrané nad Vltavou TOP 09
12. Martin Vačkář

Martin Vačkář

scénograf, filmový architekt

Vystudoval Střední Umělecko-Průmyslovou Školu v Praze 3.

Od roku 1989 pracuje ve Filmovém průmyslu  ve Stavbě dekorací a Výpravě filmů. 1991 založil soukromou společnost pro stavbu dekorací a postupně  se zabývající vlastními návrhy dekorací.

V současnosti pracuje samostatně jako Architekt  a Art director  pro Film, TV a  Reklamní spoty  na zahraničních i tuzemských projektech.

Zájmy : rodina, cestování, sport, obnovitelné zdroje a trvale udržitelná architektura.

-- scénograf, filmový architekt Vrané nad Vltavou bezpp
13. Eva Ryšavá

Eva Ryšavá

státní zaměstnanec

Vystudovala gymnázium. Pracovala jako fyzioterapeut, dále jako HR manager; v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci; v oblasti prošetřování a odškodňování pracovních úrazů; krizové řízení.

-- státní zaměstnanec Vrané nad Vltavou bezpp
14. Ing. Renata Mičová

Ing. Renata Mičová

40 let

obchodní zástupce

Vystudovala gymnázium v Českých Budějovicích, VŠE Praha, fakulta podnikohospodářská, obor psychologie a sociologie vedení lidí. V letech 1995-97 získávala jazykové zkušenosti v zahraničí, po návratu působila na obchodním oddělení MAKRO ČR; od r. 1999 pracuje pro společnost FONSUS, a.s. (obchodní a marketingové aktivity); od r. 2002 je jednatelem makléřské společnosti KRÉDO-CB, s.r.o. a zároveň jejím výkonným pracovníkem;

Ostatní čas: rodina, sport

40 obchodní zástupce Vrané nad Vltavou TOP 09
15. Aleš Pavlík

Aleš Pavlík

provozní

Vystudoval Střední hotelovou školu v Praze - obor hotelnictví a gastronomie. V současné době je studentem Vysoké školy Hotelové v Praze.

Jeho pracovní praxe v oblasti gastronomie na všech pozicích včetně řídících, zahrnuje např:

 • F&B manager SportHotel Olympia Šumava
 • Project manager a Head Bartender GolfYacht Prague
 • Manager Le Bistrot Fénix Václavské nám. Praha

Záliby: Snowboarding, Golf, Enologie

-- provozní Vrané nad Vltavou bezpp

Miroslav Kalousek a kandidáti z Vraného nad Vltavou

Program

Dovolte nám představit volební program a kandidáty strany TOP09 pro komunální volby 2010 v naší obci.

Rádi bychom přispěli ke zlepšení místa, kde budeme společně nejen bydlet, ale zároveň i stále lépe žít. Naše vize chceme realizovat pod hlavičkou strany TOP 09 nejen pro naše názory, ale také abychom spojili starousedlíky a novousedlíky a společně podporovali rozvoj Vraného nad Vltavou.

Při sestavování našeho volebního programu byla velice přínosná spolupráce s kandidáty TOP 09 do zastupitelstev okolních obcí, ve které budeme i nadále pokračovat. Užitečná při naší práci bude podpora a znalosti kolegů z TOP 09 na všech úrovních státní správy a rovněž kolegů ze sdružení Starostové a nezávislí (STAN).

I. Finance

Po důkladné analýze rozpočtu obce učiníme vše potřebné k vylepšení stránky příjmové a na výdajové stránce budeme důsledně dohlížet na účel a účelnost vynakládaných prostředků. Proto budeme činit zejména tyto kroky:

 • chceme motivovat občany, kteří ve Vraném bydlí, aby zde měli i trvalé bydliště, popř. sídlo firmy, a zajistit tím vyšší příjem obce z daní, který se odvíjí od počtu obyvatel, resp. míst podnikání na území obce
 • budeme činit kroky k využití veškerých zdrojů (včetně např. investičních a provozních dotací apod.) a k zajištění vlastních prostředků nezbytných pro povinnou finanční spoluúčast na projektech financovaných z národních a evropských fondů
 • provedeme detailní analýzu nemovitého majetku obce a jeho využitelnosti pro obec
 • vynaložíme maximální úsilí na snížení nákladů na opravy komunikací spoluprací s okolními obcemi při výběrových řízeních, aniž by se snížil jejich rozsah
 • budeme důsledně vybírat místní poplatky

II. Rozvoj obce

Chtěli bychom rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb v obci, vytvořit podmínky pro podnikatele a tím nabídnout občanům pohodlnější a příjemnější život v obci. Samozřejmostí je plánovaná a rozumná údržba obecního majetku, jako jsou komunikace, inženýrské sítě a obytné domy. Naším cílem je, aby se z Vraného stalo přirozené společenské centrum mikroregionu. Hodláme učinit mimo jiné tyto kroky:

 • vypracujeme střednědobý a dlouhodobý plán rozvoje obce
 • budeme intenzivně jednat a spolupracovat s hl. m. Prahou a Středočeským krajem na prodloužení cyklostezky podél Vltavy na Jarov a následně do Vraného, což přinese více příležitostí pro místní podnikatele, odlehčí provoz na silnici ze Zbraslavi a učiní ji tak bezpečnější
 • ve spolupráci s okolními obcemi z mikroregionu Dolnobřežansko se pokusíme zlepšit dopravní dostupnost prostředky hromadné dopravy, zejména v tzv. „hluchých časech“ – např. mezi 21–23 hod
 • zlepšíme odpadové hospodářství: vhodná četnost odvozu tříděných odpadů, pořádek kolem kontejnerů, rozmístění odpadkových košů na psí exkrementy
 • zaměříme se rovněž na opravu ulic Nádražní a U Elektrárny směrem do Skochovic
 • povedeme intenzivní jednání s majiteli „Papírny“ o změně současného neutěšeného stavu
 • budeme aktivně spolupracovat s mateřskou a základní školou na zkvalitnění života dětí
 • zasadíme se o zřízení bankomatu v obci

III. Spolupráce s občany

Chceme otevřeně komunikovat s občany a konzultovat s nimi strategická rozhodnutí, a to zejména těmito způsoby:

 • zavedeme internetové dotazníky pro lepší přehled o názorech občanů
 • budeme transparentně informovat o všech připravovaných závazcích a zakázkách, včetně podrobností o uchazečích, cenách, rozsahu prací atd.
 • chceme informovat o dění v obci pomocí elektronické pošty jak obyvatele, tak i chataře
 • zlepšíme webové stránky obce a postaráme se o náležitou prezentaci Vraného na internetu

IV. Bezpečnost

Ke spokojenému životu patří i pocit bezpečí. Proti přestupkům a kriminalitě chceme aktivně bojovat i ve vzájemné spolupráci s okolními obcemi, a to zejména takto:

 • prověříme možnost zřízení služebny obecní policie
 • zaměříme se na přestupky proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a prodeji alkoholu mladistvým, což se v poslední době stalo nešvarem v naší obci
 • z dotací Operačního programu životního prostředí chceme zajistit instalaci kamerového systému, který by plnil protipovodňovou a bezpečnostní funkci

V. Kultura a sport

V rámci zkvalitnění života v naší obci chceme vytvořit více možností kulturního a sportovního vyžití.

 • budeme podporovat tělovýchovné organizace
 • budeme se podílet na kulturních a sportovních akcích a informovat o nich
 • zaměříme se na vybudování dalších míst pro volné chvíle a sport
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme