Vestec nás baví

Panorama s rybníkem, Vestec

...víc, než si myslíte

Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Obec: Vestec (Praha-západ, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Tibor Švec

Tibor Švec

34 let

asistent starosty

Pracuji jako Asistent starosty a jako osoba samostatně výdělečně činná, jsem aktivní člen dopravní a bezpečnostní komise, připravuji i realizuji současné investiční akce, zajišťuji chod Obecního úřadu, připravuji budoucí projekty. Rád bych se v budoucnu soustředil na oblast rozvoje urbanismu a kompletního rozvoje naší obce. Nabízím svou kandidaturu na starostu obce.

34 asistent starosty Vestec TOP 09
2. Václav Drahoš

Václav Drahoš

35 let

procesní a projektový manager

Ve Vestci žiji 35 let. Pracuji jako Senior projektový manažer v zahraniční společnosti. Jsem členem dopravní a bezpečnostní komise, navrhl jsem a spravuji webové stránky obce a elektronické služby obce.

Podílel jsem se na přípravách obecních projektů, mým zájmem je pomoci v dennodenní činnosti Obecnímu úřadu. Dále bych rád podporoval rozvoj Sportovního Centra a v něm vzniku nových aktivit. I nadále bych rád organizoval sportovní a kulturní akce.

35 procesní a projektový manager Vestec bezpp
3. Ing. Petr Krešňák

Ing. Petr Krešňák

technický ředitel

Pracuji jako technický ředitel soukromé firmy. Ve Vestci bydlíme s rodinou sedm let. V tomto probíhajícím volebním období jsem členem finančního výboru. Rád bych se dále podílel na sledování a kontrole vynakládaných prostředků obce a měl možnost z pozice zastupitele ovlivnit jejich rozumné a hospodárné využití.

-- technický ředitel Vestec bezpp
4. Bc. Radka Vávrová

Bc. Radka Vávrová

30 let

regionální manager farmacie

Ve Vestci žiji 8 let. Pracuji v oblasti farmacie.  O pozici v obecním zastupitelstvu se ucházím poprvé a rozhodla jsem se pro  ni z mého dlouhotrvajícího zájmu o dění v obci. Velkou motivací pro mě bylo sledování značného úsilí a práce současného zastupitelstva a ráda bych byla součástí tohoto akčního týmu a přispěla tak svým vzděláním a zájmy k rozvoji obce v oblasti zdravotnictví a školství.

30 regionální manager farmacie Vestec TOP 09
5. Jana Stupková

Jana Stupková

41 let

OSVČ, zastupitel

Ve Vestci bydlím 12let, 4roky jsem členem současného zastupitelstva a pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná.

Byla bych ráda, kdybychom měli možnost dokončit námi rozpracované projekty -  školka, sportoviště, zóna kolem rybníka, pečovatelská služba. I nadále bych se chtěla podílet na práci při realizaci připravených nových projektů.

41 OSVČ, zastupitel Vestec bezpp
6. Mgr. Tomáš Ulmajer

Mgr. Tomáš Ulmajer

31 let

OSVČ

Pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná. Ve Vestci žiji 7let. V rámci obce bych rád uplatnil své zkušenosti v oblasti organizace školství a vzdělávání, v souvislosti s nově vznikající Mateřskou školkou ve Vestci a dále s problematikou zajištění základního vzdělávání pro vestecké žáky.

31 OSVČ Vestec TOP 09
7. František Šimeček

František Šimeček

zedník, zastupitel

V současnosti jsem v důchodu, jsem současný člen zastupitelstva a místostarosta obce, mou náplní je kontrolní činnost, mohu nabídnout znalost místních podmínek, rád bych podporoval zlepšení sousedských vztahů v obci.

-- zedník, zastupitel Vestec bezpp
8. Ing. Roman Fritschka

Ing. Roman Fritschka

38 let

manager cestovního ruchu

Pracuji jako Obchodní manažer v cestovní kanceláři. Ve Vestci bydlím 5 let, 3 roky se věnuji práci v dopravní a bezpečnostní komisi obce.

Chtěl bych se nadále podílet na regulaci narůstající dopravní zátěže v obci a navázat tak na práci stávajícího zastupitelstva a vedení obce.

38 manager cestovního ruchu Vestec bezpp
9. Ing. Martin Votava

Ing. Martin Votava

34 let

konzultant

Pracuji jako konzultant. Ve Vestci bydlím 7 let, jsem členem komise pro dopravu a bezpečnost. Mou prioritou je v rámci týmu zvyšovat bezpečnost s důrazem na potírání krádeží v obci.  Jedním z plánovaných kroků je vyhodnocení a rozvoj kamerového systému v obci. Mohu nabídnout zkušenosti v problematice informačních technologií, elektronických služeb.

34 konzultant Vestec bezpp
10. Ing. Markéta Krýslová

Ing. Markéta Krýslová

34 let

marketing a trans. bank.

Pracuji v oblasti marketingu a transakčního bankovnictví, spolupracuji ve finančním výboru, mým zájmem je pomoci obci v oblasti finanční a dále mezilidských vztahů a komunikace.

34 marketing a trans. bank. Vestec bezpp
11. Ing. Jaroslav Košťálek, CSc.

Ing. Jaroslav Košťálek, CSc.

obchodní a ekonomický ředitel

Ve Vestci žijeme s manželkou desátý rok. Pracuji jako ředitel a jednatel soukromé firmy (strojírenství), jsem členem finančního výboru obce, provádím kontrolní činnost. Od r. 2002 jsem po dvě volební období členem finančního výboru. V oblasti financí a hospodaření mohu být obci prospěšný i v nadcházejícím volebním období.

-- obchodní a ekonomický ředitel Vestec bezpp
12. Stanislav Jindřich

Stanislav Jindřich

OSVČ

Pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná. Mým zájmem je sportovní činnost a zájem o urbanismus obce vzhledem k regulaci nové výstavby. Rád bych přinášel objektivní pohled osoby, co prožila celý svůj život ve Vestci.

-- OSVČ Vestec bezpp
13. Ing. Hana Michovská

Ing. Hana Michovská

manager pro obchod a vztahy EU

Pracuji jako manažer pro obchod a vztahy s EU, mým zájmem je podpořit obec v oblasti dotační politiky z Evropských fondů.

-- manager pro obchod a vztahy EU Vestec bezpp
14. Ing. Tomáš Míček

Ing. Tomáš Míček

konzultant development

Pracuji jako konzultant. Ve Vestci bydlím 7let, v minulosti jsem byl členem stavební komise na Obecním úřadě. Rád bych se dále podílel na rozvoji infrastruktury obce a to jak u již započatých projektů tak na vytváření dalších příležitostí.

-- konzultant development Vestec bezpp
15. Jaroslav Málek

Jaroslav Málek

správce počítačové sítě

Pracuji jako správce počítačové sítě. Můj zájem jsou kulturní a společenské akce, rozvoj Sportovního Centra obce a podpora vzniku zájmových spolků, jsem aktivní předseda Tělovýchovné jednoty Viktoria Vestec, mohu nabídnout zkušenosti s realizací webových služeb, IT podpory a pořádání akcí pro děti.

-- správce počítačové sítě Vestec bezpp

Program

1. Urbanismus

Náměstí v obci

Všichni cítíme, že v naší obci chybí přirozené centrum, kde bychom se mohli scházet, posedět v kavárně nebo cukrárně a využívat služby občanské vybavenosti. Rádi bychom rozšířili v naší obci služby typu  - pošta, banka, lékárna, obvodní lékaři, knihovna, atd.

Jednou z možností takového centra je studie Ing. arch. Zdeňka Ouředníčka, vybudování centra u křižovatek Vestecká – Vídeňská (naproti stávajícímu Obecnímu úřadu).

Náš tým bude podporovat výstavbu tohoto náměstí po vzoru Dolních Břežan, Kostelce nebo Uhříněvsi.

Nová výstavba

Nebudeme podporovat další přidávání obytných zón do územního plánu obce.

Zajistíme kultivaci ulice Vídeňská, aby byla důstojnou, hlavní, příjezdovou tepnou do obce.

2. Doprava

Jednosměrné ulice, BUS

Vybudované jednosměrných ulic v severní části obce chápeme pouze jako dočasné řešení k zamezení tranzitního průjezdu obcí.

Naším cílem bude vytvořit více napojení z obytné zóny na Vídeňskou ulici tak, aby se omezil průjezd jednotlivými ulicemi. Aby každý co nejkratší cestou vjel do své části obce.

Našim řešením je vytvoření dalšího vjezdu z ulice Na Suchých (v místech části současného parkoviště u Hyperalberta).

Současně s tím bychom rádi zřídili novou autobusovou zastávku u HyperAlberta.

Rádi bychom prosadili zjednosměrnění ulice Na Průhoně, aby střed obce nebyl tranzitem na Prahu.

Vestecká spojka

Je největší dopravní stavbou v katastru obce Vestec, proto budeme podporovat veřejné referendum o stavbě Vestecké spojky.

Vestecká spojka se dotýká všech občanů ve Vestci, rozděluje názorově obec na dvě části.

Proto se necítíme býti oprávněni rozhodovat sami.

Cyklostezky

Budeme nadále podporovat rozvoj sítě cyklostezek s napojením na okolní obce, např. napojení na Průhonický park, Prahu či Jesenici. Plánujeme vybudování in - line dráhy a napojení těchto tras na nově vznikající rekreačně - přírodní park kolem Vesteckého rybníka.

Kruhové objezdy v obci

V rámci zpomalení a pro větší bezpečnost bychom rádi vybudovali na nepřehledných nebo hodně frekventovaných křižovatkách kruhové objezdy.

Jako první máme připravenou detailní studii na křižovatce Vestecká - Ve Stromkách – K Jahodárně.

Dále chceme pokračovat kruhovou křižovatkou Vídeňská – Vestecká – Hodkovická.

3. Základní škola

Naše obec si bohužel prozatím nemůže dovolit finančně nákladnou výstavbu základní školy (investice minimálně 250 mil. Kč).  Jelikož v naší nové MŠ vznikne kolektiv vesteckých dětí máme cíl udržet tyto ročníky i nadále spolu. V případě zájmu podpoříme možnost vzniku vesteckých tříd na kvalitní, blízké, základní škole. Zajistíme dopravu dětí školním autobusem.

4. Kultura a sport

Chceme podporovat vznik masového sportu mládeže, dětských oddílů a kroužků v naší obci.

Podpoříme sdružení, která budou rozvíjet a rozšiřovat aktivity dětí a mládeže v obecním sportovním centru.

Podpoříme kulturní akce pro seniory - divadla, společenské večery, koncerty.

Chceme rozvíjet kalendář pravidelných kulturních akcí, aby se obnovily, nebo vznikly nové, obecní tradice.

Rádi bychom dokončili sportovní centrum, včetně rozhledny a odpočinkových ploch s relaxačními prvky s propojením na rekreačně - přírodní park kolem Vesteckého rybníka, který se stane odpočinkovým centrem obce.

Dětská hřiště

Prodloužili jsme nájemní smlouvu na pozemek s dětským hřištěm a máme připravený projekt na rozšíření hracích prvků a sestav pro děti.

Budeme podporovat další zvyšování kvality dětských hřišť v obci.

5. Bezpečnost

Rádi bychom zefektivnili práci obecní policie a hlavně více rozvíjeli spolupráci s Policií ČR.

Naším cílem je rozšířit kamerový systém z hlavních ulic i do jednotlivých obytných částí obce, připojit se k okolním obcím a navázat s nimi spolupráci v oblasti boje s kriminalitou.

6. Významné projekty

Budeme i nadále podporovat významné projekty v naší obci jakými jsou BIOCEV nebo Národní biotechnologické a biomedicínské centrum, které nejen zviditelní naší obec, ale přinesou do obce pracovní místa a i finance na další rozvoj infrastruktury.

Budeme podporovat podnikání, které bude mít vazbu na vědu a výzkum.

7. Občanské soužití

Vestečtí občané prioritou

Máme připraven systém benefitů pro trvale hlášené obyvatele – např. pro děti přednostní přijetí do MŠ, programy pro maminky s dětmi, pro seniory, příspěvek občanům - důchodcům na připravovanou   pečovatelskou službu,  příspěvek na odvoz odpadu, bezplatnou službu sběrného dvora, který chceme realizovat.

Spolupráce se sousedy

Rádi bychom zavedli komunikaci se spoluobčany cílených lokalit obce, abychom se dokázali orientovat v problematice těchto částí obce.

Rádi bychom zavedli pravidelné setkávání zástupců okolních obcí a tím podpořili spolupráci na společných tématech.

8. Obecní úřad

Naším cílem je přiblížit Obecní úřad blíže spoluobčanům a to zavedením elektronických, bezhotovostních plateb za služby, nastavením delších úředních hodin dle požadavků moderní doby a nastavením elektronických služeb Obecního úřadu. Chceme rozšířit paletu služeb Obecního úřadu o Internetový kiosek, důstojnou čekárnu a další.

9. Informační politika

Chceme i nadále podporovat informovanost našich spoluobčanů a to rozšířením funkcí SMS infa, webových stránek, zavedením záznamů z jednání obecního zastupitelstva, zavedením cílených diskusních setkání zastupitelů obce, Obecního úřadu a spoluobčanů.

Šťastnou volbu a budoucnost naší obce

Vám přejí

Vaši kandidáti TOP09

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme