Transparentnost je základním rozlišovacím kritériem mezi „špinavou“ a „čistou“ politikou. Neprůhledné chování jakékoliv veřejné instituce je prostorem pro korupci a v konečném důsledku vede k tomu, že se o politiku zajímají pouze občané, kteří z ní mají osobní prospěch. Veřejně dostupné informace o činnosti radnice jsou pro TOP09 základní prioritou.

Efektivnost znamená účelné a hospodárné vynakládání finančních prostředků města v souladu se zájmy jeho občanů a potřebami dlouhodobého rozvoje města. Dozor nad hospodařením města musí být svěřen lidem, kteří nejsou v žádné závislosti na vedení města a koaličních stranách.

Koncepčnost znamená, že město nelze řídit pouze z roku na rok podle aktuálních příležitostí a zájmů, ale že vedení a občané města musí mít představu, jak by mělo město vypadat za 3, 5, 10 let. Schválení tohoto dokumentu v zastupitelstvu musí předcházet diskuse s občany. Schválené koncepci rozvoje města pak musíme podřídit další rozvojové plány, zejména územní plán, včetně řešení obchvatů města, rozvoj odpočinkových zón a okolí města, zvážit nastavení přesnějších požadavků na vzhled nově stavěných, případně rekonstruovaných objektů  v dané lokalitě apod.

Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Město: Unhošť (Kladno, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Iveta Koulová

Ing. Iveta Koulová

43 let

stavební inženýrka

stavební  inženýrka

členka TOP 09

Ač nejsem rodačka z Unhoště, znám toto město od malička, protože jsem vyrůstala v nedalekých Bratronicích. Po kladenském gymnáziu jsem absolvovala Fakultu stavební ČVUT v Praze. Několik let jsem pracovala v projekci VKD (později Energie) Kladno, po mateřské dovolené jsem nastoupila do stavební firmy HASTR v Unhošti.

Město Unhošť jsme si pro svůj život vybrali záměrně, protože se nám líbilo město i jeho okolí. Žijeme zde s manželem a třemi dětmi již 16 let. Děti zde chodily do školky, do školy, navštěvovaly ZUŠ.  Do místní politiky mne vtáhla situace kolem slučování škol. Překvapilo mne, že starosta zastupitele informuje, že nikdo z rodičů není proti a přitom rodiče o tom vůbec nevědí. V tu chvíli jsem si ještě myslela, že bude stačit, když lidé vyjádří svůj názor. Velmi rychle jsem ale zjistila, že názor občanů vedení města vůbec nezajímá a aktivita lidí s odlišným názorem radnici naopak obtěžuje. Obyvatele města považuji za aktivní tvůrce svého okolí a domnívám se, že bychom měli být za jejich názory vděční. Nechci, aby naše děti opět vyrůstaly v prostředí, kde se budou bát vyjádřit svůj názor.

Čím déle jsem se o místní politiku zajímala, tím více jsem nacházela rozporů a nesrovnalostí. Čtyři roky práce v kontrolním výboru mi zcela jasně potvrdily, že bez důsledné kontroly a zveřejňování informací dochází ke zbytečným finančním výdajům, které mohly být ve městě využity na jiných místech. Proto jsme se celé minulé volební období snažili tuto situaci zlepšit, i když z pozice opozičních zastupitelů jsme toto mohli činit jen systematickou kontrolou.

Ze své více než 20tileté praxe projektanta vím, že kvalitní projekty vzniknou jen díky široké diskuzi všech zúčastněných, kdy je hledáno optimální řešení z hlediska budoucího užívání, financování, vlivu na okolní prostředí i na život lidí v okolí. Myslím, že obdobný princip by měl být standardním postupem i v místní politice.

43 stavební inženýrka Unhošť bezpp
2. MUDr. Martin Preiss

MUDr. Martin Preiss

58 let

dětský lékař

lékař

bez politické příslušnosti

Pocházím z Prahy, obyvatelem Unhoště jsem se stal v roce 1997. O unhošťské malé pacienty se starám od podzimu 1982 , kdy  jsem nastoupil na tehdy nově otevřené dětské středisko.

Jsem ženatý, mám celkem 4 děti. Jsem spíše pravicově smýšlející volič, nebyl jsem nikdy členem žádné polické strany.Od roku 1998 jsem nepřetržitě v zastupitelstvu města a letos kandiduji již popáté. Mohu nabídnout zkušenosti z práce v zastupitelstvu a rád bych

se i nadále podílel na rozvoji našeho města. Přál bych si větší transparentnost ve vedení města.

58 dětský lékař Unhošť bezpp
3. Ing. Pavel Fanta

Ing. Pavel Fanta

68 let

programátor

programátor

člen TOP 09

Pocházím z rodiny, která v Unhošti žije již mnoho generací a tak se dá říci, že jsem starousedlík. Někteří z mých předků byli v minulých stoletích v Unhošti purkmistry i starosty. Vystudoval jsem ČVUT fakultu elektrotechnickou, stále ještě pracuji a zabývám se počítačovou technikou a programováním. Jsem ženatý, máme dvě dcery a čtyři vnučky. Všichni bydlíme v Unhošti. V letech 1989 - 2002 jsem se aktivně zapojil do komunální politiky a 12 let zastával funkci místostarosty. V životě i v politice vyznávám konzervativní postoje. Kandiduji znovu proto, abych se pokusil pro Unhošť ještě něco udělat a také proto, abych předal nastávající generaci politiků své zkušenosti. Jsem zakládajícím členem TOP09 v Unhošti. Unhošť je místo, které mám rád.

68 programátor Unhošť bezpp
4. doc. Ing. Karel Kopp, CSc.

doc. Ing. Karel Kopp, CSc.

62 let

ekonomicko organizační poradce

vysokoškolský učitel, ekonomický poradce, důchodce

bez politické příslušnosti

Jsem „náplava“ z Prahy a v našem městě bydlím od roku 2002. Devatenáct let jsem přednášel na výrobně ekonomické fakultě VŠE v Praze v rámci studijního oboru podniková ekonomika. Po roce 1989 jsem krátce působil na Úřadu vlády ČSFR. Poté jsem pracoval jako ekonomicko-organizační poradce pro řadu tuzemských i zahraničních firem. Současně jsem zastupoval několik investičních společností jako člen statutárních orgánů akciových společností, které měly tyto investiční společnosti ve svém portfoliu.  Stát v roli majoritního akcionáře Komerční banky a.s. jsem zastupoval ve funkci předsedy dozorčí rady v letech 1998 až 2001. V současné době působím pouze ve statutárních orgánech společností finanční skupiny Citfin group.

Společně se zesnulým JUDr. Karasem jsem založil občanské sdružení Zdravá Unhošť. Jako člen zastupitelstva usiluji především o transparentní a efektivní vynakládání veřejných prostředků. Má angažovanost v komunální politice vychází z přesvědčení, že bez aktivního zájmu občanů o dění v jejich obci je zastupitelská demokracie pouze prázdnou formou bez reálného obsahu.

62 ekonomicko organizační poradce Unhošť bezpp
5. Petr Bradáč

Petr Bradáč

42 let

živnostník

Prostředí města i okolní krajiny je základem spokojenosti obyvatel i návštěvníků. Nouzovu musíme zachovat jeho jedinečnou atmosféru.

42 živnostník Unhošť bezpp
6. Ing. Vladimír Jurka

Ing. Vladimír Jurka

45 let

technický ředitel

Investovat 100 x 100.000 Kč je mnohem pracnější, než 1 x 10 milionů. Město tím ale může získat mnohem více užitku.

45 technický ředitel Unhošť bezpp
7. Mgr. Monika Beličková

Mgr. Monika Beličková

42 let

výzkumný pracovník

O rozvoji města by měli rozhodovat ti, kteří tu bydlí. Je proto důležité ptát se na jejich názor.

42 výzkumný pracovník Unhošť bezpp
8. Lubomír Volek

Lubomír Volek

72 let

důchodce

Veřejné zakázky pod kontrolou všech obyvatel města. Permanentní komunikace s občany.

72 důchodce Unhošť bezpp
9. MUDr. Petr Urban

MUDr. Petr Urban

44 let

lékař

Čistá a upravená Unhošť s velkým množstvím zeleně jako místo pro kvalitní bydlení a atraktivní turistický cíl.

44 lékař Unhošť bezpp
10. Lenka Jansová

Lenka Jansová

42 let

zástupce vedoucí dětského domova

Udělejme v Unhošťi něco pro děti. Je mnoho míst, kde stačí málo k velkému zlepšení.

42 zástupce vedoucí dětského domova Unhošť bezpp
11. Petr Jungman

Petr Jungman

34 let

technik dokumentace sítí

Na rozhodování o rozvoji města by se měli podílet i občané, ne jen někteří jedinci.

34 technik dokumentace sítí Unhošť bezpp
12. Ludmila Junová

Ludmila Junová

59 let

daňová poradkyně

Arogance a bezohlednost nemá v komunální politice co dělat.

59 daňová poradkyně Unhošť bezpp
13. JUDr. Ing. Radovan Karas

JUDr. Ing. Radovan Karas

63 let

advokát

Má-li být radnice dobrým hospodářem, musí poskytovat všem občanům bez vyžádání všechny informace o svých rozhodnutích a jejich důvodech.

63 advokát Unhošť bezpp
14. Mgr. Michaela Cichoňová

Mgr. Michaela Cichoňová

34 let

ekolog

Příroda nepatří jen za město, ale také do něj. Upravené parky a čisté ulice toho mají být důkazem.

34 ekolog Unhošť bezpp
15. JUDr. Lenka Kuželová

JUDr. Lenka Kuželová

43 let

právnička

Se slušnými lidmi může být i politika slušná.

43 právnička Unhošť bezpp
16. Mgr. et Mgr. ART Jan Kyncl

Mgr. et Mgr. ART Jan Kyncl

50 let

restaurátor

Unhošť je náš domov. Chceme, aby na to jeho obyvatelé byli hrdi a turisté se sem rádi vraceli.

50 restaurátor Unhošť bezpp
17. Ing. Pavel Kovalčík

Ing. Pavel Kovalčík

42 let

auditor

Rozumné investice do rozvoje města na základě dlouhodobé koncepce podle potřeb občanů.

42 auditor Unhošť bezpp
18. Jan Mráček

Jan Mráček

34 let

vedoucí pracovník

Každý ví, za co a proč utrácí. Správné hospodaření musí fungovat i na úrovni města.

34 vedoucí pracovník Unhošť bezpp
19. Jan Kokeš

Jan Kokeš

22 let

vedoucí prodejny

Kvalitní výuka ve školách s počtem žáků ve třídě nižším než 30.

22 vedoucí prodejny Unhošť bezpp
20. Ing. Jaromír Hoffmann

Ing. Jaromír Hoffmann

55 let

stavební inženýr

Nelze akceptovat účelové změny územních plánů města.

55 stavební inženýr Unhošť bezpp
21. Hana Adamcová

Hana Adamcová

38 let

produkční fotooddělení týdeníku EURO

Veřejná zasedání zastupitelstva by měla být vzájemným dialogem, příležitostí předat občanům informace a vyslechnout si jejich názory.

38 produkční fotooddělení týdeníku EURO Unhošť bezpp

Program

Informovanost

 • chceme zásadně změnit informovanost občanů o dění ve městě. Zápisy z jednání volených orgánů tj. rady, zastupitelstva, výborů a komisí města budou zveřejňovány na úředních deskách a internetu, včetně hlasování jednotlivých členů
 • vytvoříme veřejně přístupnou centrální evidenci smluv uzavřených mezi Městem Unhošť a jinými subjekty
 • zavedeme jasná a přehledná výběrová řízení respektující zákony i dobré mravy. Cílem je zveřejňovat nejen zadání a podmínky výběrových řízení, ale i výsledky a zdůvodnění výběru
 • považujeme za nezbytné zlepšit webové stránky Unhoště. Musí sloužit zejména pro obousměrnou komunikaci radnice s občany, předávání informací týkajících se připravovaných investic, staveb, nových podniků, společenských, kulturních a sportovních aktivit na území města. Musí reprezentovat město a zároveň nabízet možnosti trávení volného času obyvatelům i návštěvníkům
 • Unhošťské listy musí obsahovat veškeré podstatné informace uvedené výše, zájemcům nabídneme zasílání informací prostřednictvím e-mailu

Starosta, radní, zastupitelé

 • na pozici starosty navrhujeme lídra kandidátky
 • zvolení kandidáti za TOP 09 se po dobu svého funkčního období nebudou podílet na spekulativních obchodech s pozemky a jinými nemovitostmi v katastru města Unhošť
 • zvolení kandidáti za TOP 09 v den nástupu do funkce a na konci volebního období zveřejní vlastnictví svých nemovitostí v katastrálním území  města
 • budeme prosazovat snadné cesty jak se občané mohou vyjádřit ke všem zásadním aktivitám týkajících se města, například zřízením diskusních fór na www stránkách města, anketami apod.
 • naším cílem je zpřístupnit rozhodování o dění ve městě co nejširšímu počtu občanů, kteří se na jeho prosperitě chtějí podílet. Počítáme s vytvořením odborně zaměřených výborů (komisí) – např.  dopravní, školská, životního prostředí, stavební, finanční, sportovní, kulturní…., do nichž se zájemci mohou zapojit zcela svobodně, bez nutnosti delegování  politickými stranami a sdruženími. Jejich návrhy a připomínky  musí rada města projednat a následně s nimi seznámit zastupitele

Městský úřad – otevřená  radnice s fundovanými úředníky

 • občané města musí mít přístup ke starostovi a jeho zástupci. Kouli na dveřích chceme opět vyměnit za kliku
 • chystáme anketu mezi občany města zaměřenou na fungování a spokojenost s činností městského úřadu a jeho pracovníky, včetně městské policie
 • plánujeme o hodinu rozšířit úřední hodiny radnice a jedenkrát v měsíci zkušebně zavést službu úředníka v sobotu dopoledne, pokud o to občané projeví zájem
 • domníváme se, že vedoucí pracovníci městského úřadu, ředitelé příspěvkových organizací města a velitel městské policie se musí zúčastňovat zasedání zastupitelstva, aby mohli okamžitě reagovat na dotazy zastupitelů a přítomných občanů
 • jsme toho názoru, že radnice musí mít kompetentního  grantového manažera, který bude mít na starosti vyhledávání dotací a grantů nejen pro Město Unhošť a jeho příspěvkové organizace, ale také spolky a sdružení, které na území města působí. Fungovat bude i jako koordinátor projektů

Finance, majetek

 • budeme efektivně hospodařit s prostředky města. Vydané peníze musí nejen odpovídat kvalitě a provedení zakázky, ale musí být jasně určeno, zač byly proplaceny
 • budeme prosazovat, aby nevznikal dlouhodobý dluh města
 • chceme přesvědčit majitele nemovitostí, aby se přihlásili ve městě k trvalému pobytu
 • považujeme za důležité dobře udržovat současný majetek města a zřídit veřejně dostupné informace o jeho stavu, plánované a realizované údržbě, včetně nákladů
 • chceme jednat s vlastníky nemovitostí, které nejsou v dobrém stavu (sokolovna, zámeček, domy na náměstí) a společně hledat cestu ke zlepšení vzhledu města

Školství, děti, volný čas

 • chceme podporovat zavádění nových výukových programů, zvýšit nabídku kulturních a sportovních aktivit, zlepšit spolupráci mezi mateřskou, základní i uměleckou školou. Za důležité považujeme vytvoření zázemí pro děti během poledních přestávek tak, aby se nemusely pohybovat na přilehlých komunikacích
 • zpracujeme spravedlivá pravidla pro podporu sportovních, kulturních a společenských sdružení a spolků ve městě. Finanční a materiální podpora organizacím ze strany města bude veřejně sledovatelná
 • chceme vytvořit prostor pro aktivity starší školní a učňovské mládeže.  V rámci operačních programů a jiných dotačních titulů budeme usilovat o získání peněz např. pro vybudování letní bruslařské dráhy, venkovní posilovny, přírodního kluziště, nebo jiných zařízení podle přání občanů města
 • považujeme za důležité efektivně využít všechna sportovní zařízení ve městě k aktivnímu trávení volného času. Chceme podporovat kluby a oddíly, které se věnují práci s dětmi a mládeží
 • podporujeme rodinné centrum Klíček, Centrum služeb Slunce všem v Unhošti

Životní prostředí

 • uvědomujeme si, že město leží před CHKO Křivoklátsko, a právě proto je vyhledávanou klidovou zónou. Tento fakt by měl mít zásadní význam při rozhodování o budoucí zástavbě a možnosti využití rekreačního charakteru oblasti. Jednou z lokalit je rybník Bulhar a jeho nejbližší okolí, která by měla posílit svou odpočinkovou funkci – nové lavičky, odpadkové koše, pravidelná údržba zeleně, cesty
 • považujeme za důležité zlepšit vzhled, údržbu a oživit  náměstí a parky ve městě
 • považujeme za důležité aktivně se zapojit do řešení problému hluku z letového provozu společně s dalšími dotčenými obcemi
 • chceme vyhodnotit spolupráci se společností Středočeské vodárny týkající se provozu čistírny odpadních vod

Doprava ve městě

 • chystáme se  znovu otevřít diskuzi o trasách obchvatů města v návaznosti na vyšší územní celky a závěry zařadit do střednědobé a dlouhodobé koncepce rozvoje Unhoště
 • naší prioritou je oprava a rekonstrukce silnic a chodníků. Chceme pověřit pracovníka městského úřadu vytvořením aktuální mapy stavu všech komunikací (pasportizace) a vytvořit  veřejný harmonogram jejich oprav, rekonstrukce řešit účelně a ekonomicky
 • vyhodnotíme parkovacích zóny v centru města a budeme hledat zlepšení pro motoristy i ostatní občany Unhoště

Bezpečnost

 • chceme  vyhodnotit a optimalizovat souběžné fungování městské a státní  policie
 • odměňování pracovníků městské policie musí být podle našeho názoru navázáno na spokojenost obyvatel s poskytovanými službami
 • služby městské policie chceme nabídnout v rámci zákona i dalším subjektům (pult centrální ochrany, zvýšená ochrana majetku  v době nepřítomnosti)
Naše názory, Vaše názory, ankety
9. 10. 2010

Naše názory, Vaše názory, ankety

…aneb Máte poslední slovo

Založili jsme stránku www.10v.cz/unhost, určenou pro zveřejňování našich i vašich názorů.

Celý článek
NOVÁ TVÁŘ UNHOŠŤSKÝCH LISTŮ?
7. 10. 2010

NOVÁ TVÁŘ UNHOŠŤSKÝCH LISTŮ?

Publikovaný příspěvek "Proč vznikla kandidátka TOP 09 v Unhošťi" vyvolal reakci v podobě příspěvků od místostarostky PhDr. Lenky Mazuchové, MBA a starosty města Ivana Záboje. Stojí za to se nad oběma příspěvky hlouběji zamyslet.

Celý článek
Dětem na nudu nezbyl čas
2. 10. 2010

Dětem na nudu nezbyl čas

Dobrou náladu, pár sladkostí, létající balonek i dárečky si odnesly děti, které dorazily na sobotní dětské odpoledne do unhošťského Automotoklubu.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme