Týnec nad Sázavou

TOP 09 – představení kandidátů a 9 TOP témat

Skupina TOP - 09  v Týnci se poprvé sešla v květnu 2010. Na počátku naší etapy jsme si společně stanovili cíl, za kterým chceme společně s Vámi jít. Městské zastupitelstvo jako vrcholný orgán města má významnou roli v určování směru, jakým se bude naše město ubírat. Pro lepší život nás všech ve  městě chceme přispět svým úsilím, časem a schopnostmi ke změně. Přesvědčíme Vás, že naše smířlivost, otevřenost k různým názorům a spolupráce napříč volebními stranami, dokáže udělat z našich mott základní pilíře dalšího rozvoje tohoto města. Skupina TOP - 09 se také rozhodla fungovat i po volbách, kdy zvolení zástupci do zastupitelstva budou nadále spolupracovat s ostatními a informovat je o jednotlivých krocích. Představujeme Vám tedy nás a našich 9 cílů.

Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Město: Týnec nad Sázavou (Benešov, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Adriana Bursová 38 kastelánka Týneckého hradu a muzea, masérka Týnec nad Sázavou bezpp
2. Mgr. Ivan Zadražil 47 obchodní manager Chrást nad Sázavou bezpp
3. Ing. Pavel Bořil 49 učitel Střední zemědělské školy v Benešově Zbořený Kostelec bezpp
4. Zdeněk Burian 32 projektový manager společnosti Niersberger Krusičany TOP 09
5. Gustav Svoboda 50 podnikatel voda-topení-plyn Týnec nad Sázavou bezpp
6. Ing. Michal Turek 55 ekonom Pecerady bezpp
7. MUDr. Erika Paroulková 40 dětská lékařka, akupunkturistka, cvičitelka jogy Pecerady bezpp
8. Zdeněk Svoboda 56 strojvedoucí Týnec nad Sázavou bezpp
9. Věra Junová 58 účetní, předsedkyně TJ Týnec Týnec nad Sázavou bezpp
10. MUDr. Petr Kubarič 42 lékař nemocnice v Benešově Týnec nad Sázavou bezpp
11. Jaromír Biolek 48 podnikatel, majitel vodáckého centra BISPORT Týnec nad Sázavou TOP 09
12. Alexandra Škopková 33 asistentka ředitele Týnec nad Sázavou bezpp
13. Rostislav Brabec 27 zástupce vedoucího skladu Týnec nad Sázavou bezpp
14. Jiří Mergeš 37 podnikatel Čakovice bezpp
15. Dagmar Hadačová 49 obchodní zástupce Týnec nad Sázavou bezpp
16. Ing. Kateřina Hrušková 43 vedoucí finančního úseku města Týnec Týnec nad Sázavou bezpp
17. Naďa Junková 40 zdravotní sestra, kosmetička Krusičany bezpp

Program

Vážení spoluobčané, rádi bychom se s Vámi podělili o naši představu rozvoje území města, jeho místních částí, a vizi TOP–09 témat jak dál.

■ PŘÁTELSKÉ MĚSTO S NABÍDKOU PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, LÁKAVÝM ZÁZEMÍM, AKTIVITAMI PRO OBČANY TÝNECKA A JEHO NÁVŠTĚVÍKY

■ VYUŽÍT TURISTICKY PŘITAŽLIVÁ MÍSTA TÝNCE A OKOLÍ PRO PŘILÁKÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ

■ HLEDAT ŘEŠENÍ PRO VZNIK NOVÉHO NÁMĚSTÍ

1. Hospodaření a majetek města (místní hospodářství)

 • hospodárně nakládat s městským majetkem a finančními prostředky
 • sestavovat zodpovědný rozpočet
 • získávat maximum finančních prostředků z dotačních programů

2. Podpora podnikání a zaměstnanost, turistický ruch

 • oslovovat místní firmy při vyhlašování výběrových řízení
 • spolupracovat s místními podnikateli na rozvoji města, a tím rozšiřovat možnosti nových pracovních míst
 • otevřít Muzeum Jawy v Týnci
 • obnovit informační a propagační systém města včetně místního rozhlasu
 • rozvíjet a zkvalitňovat ubytovací služby, včetně zlepšení úrovně tábořiště
 • propagovat Týnecko jako turistický region

3. Doprava

 • podporovat vznik nového společného autobusového a vlakového nádraží
 • zachovat, případně rozšířit vlakové a autobusové spojení města s okolím
 • zajistit bezpečný pohyb občanů po městě (přechody pro chodce, bezbariérové přístupy)
 • realizovat projekt lávky přes řeku Sázavu ve Zbořeném Kostelci
 • řešit neuspokojivý technický stav místních komunikací a chodníků s ohledem na zvýšení bezpečnosti dopravy
 • zasadit se o šetrné připojení Týnecka k dálnici D3

4. Rozvoj místních částí města

 • zodpovědně rozdělovat finanční prostředky do místních částí a průkazně informovat o jejich použití
 • zlepšit bezpečný pěší přístup do místních částí
 • podpořit komunikaci místních částí s vedením města
 • vytipovat vhodné lokality pro vybudování rekreačních a odpočinkových zón a jejich realizace

5. Školství, sport, kultura a volný čas

 • rozvíjet mimoškolní aktivity dětí a mládeže
 • yhledávat vhodné prostory pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, podporovat smysluplné využití jejich volného času
 • jednat s panem Janečkem o využívání jeho vlastních ploch ve městě pro sport a volný čas
 • nabídnout kulturu různých žánrů pro různé věkové skupiny, stát se kulturním městem
 • podporovat spolkovou činnost města

6. Zdravotnictví a sociální oblast

 • udržet kvalitu sociálních služeb a péče o starší a zdravotně postižené občany
 • spolupracovat se Svazem zdravotně postižených
 • zajišťovat příznivé podmínky pro zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče

7. Bezpečnost občanů

 • zefektivnit činnost městské policie
 • zajistit větší přítomnost strážníků městské policie v ulicích
 • spolupráce všech kompetentních subjektů k naplnění cílů prevence kriminality
 • hledat cesty k omezení provozu heren, kontrola dodržování zákazu konzumace alkoholu mladistvých

8. Životní prostředí

 • zajistit údržbu veřejných prostranství a zeleně ve všech částech města
 • nekompromisně postupovat proti zakládání černých skládek
 • rozšířit možnosti třídění odpadu

9. Radnice – veřejná správa

 • vlídný městský úřad
 • prodloužení úředních hodin úřadu, alespoň jednou týdně do 18 hodin
18. 9. 2010 | 12:00

Výlet na lodích po Sázavě z Týnce do Pikovic

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme