Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Město: Roztoky (Praha-západ, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Jan Jakob

Jan Jakob

27 let

tiskový mluvčí TOP 09

27 tiskový mluvčí TOP 09 Roztoky TOP 09
2. Ing. Zdeněk Richter

Ing. Zdeněk Richter

53 let

generální ředitel akciové společnosti

53 generální ředitel akciové společnosti Roztoky bezpp
3. Ing. Bohdan Hejduk

Ing. Bohdan Hejduk

náměstek ministra

-- náměstek ministra Roztoky bezpp
4. Marie Šlancarová

Marie Šlancarová

33 let

asistentka poslance, odbornice na sociální problematiku

33 asistentka poslance, odbornice na sociální problematiku Roztoky bezpp
5. Mgr. Ing. Josef Mudra

Mgr. Ing. Josef Mudra

29 let

živnostník, překladatel - konzultant

29 živnostník, překladatel - konzultant Roztoky TOP 09
6. Mgr. Robert Pejša, Ph.D.

Mgr. Robert Pejša, Ph.D.

34 let

vysokoškolský pedagog, projektový manažer

34 vysokoškolský pedagog, projektový manažer Roztoky bezpp
7. Miroslav Vítů

Miroslav Vítů

46 let

podnikatel, autodopravce

46 podnikatel, autodopravce Roztoky TOP 09
8. Mgr. Jakub Ševčík

Mgr. Jakub Ševčík

21 let

student veřejné správy

21 student veřejné správy Roztoky TOP 09
9. Ing. Helena Pleskotová

Ing. Helena Pleskotová

personální ředitelka

-- personální ředitelka Roztoky bezpp
10. Tomáš Ivan

Tomáš Ivan

24 let

student finanční matematiky

24 student finanční matematiky Roztoky TOP 09
11. Ing. Jakub Haas

Ing. Jakub Haas

26 let

zástupce tiskového mluvčího ministerstva financí

26 zástupce tiskového mluvčího ministerstva financí Roztoky TOP 09
12. Radek Vlasák

Radek Vlasák

31 let

kuchař

31 kuchař Roztoky TOP 09
13. Jan Klimeš

Jan Klimeš

manažer firmy

-- manažer firmy Roztoky bezpp
14. Ing. Oldřich Mirtes

Ing. Oldřich Mirtes

54 let

podnikatel

54 podnikatel Roztoky bezpp
15. Bc. Jan Rapin

Bc. Jan Rapin

54 let

akademický malíř

54 akademický malíř Roztoky TOP 09
16. Jan Vlasák

Jan Vlasák

33 let

programátor

33 programátor Roztoky bezpp
17. RNDr. Helena Ševčíková

RNDr. Helena Ševčíková

marketingová ředitelka

-- marketingová ředitelka Roztoky bezpp
18. Ivo Vaněček

Ivo Vaněček

chemik, důchodce

-- chemik, důchodce Roztoky bezpp
19. Ing. Petr Flek

Ing. Petr Flek

37 let

stavební inženýr

37 stavební inženýr Roztoky bezpp
20. Eva Lucie Pleskotová

Eva Lucie Pleskotová

31 let

telefonní operátorka

31 telefonní operátorka Roztoky bezpp
21. Lukáš Mirtes

Lukáš Mirtes

21 let

student

21 student Roztoky bezpp

ROZTOKY POTŘEBUJÍ ZMĚNU. VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE

PROGRAM TOP 09 PRO ROZTOKY

Nabízíme Vám jen to, co skutečně dokážeme splnit. Nehodláme Vám populisticky slibovat, že vyřešíme úplně každý problém, aniž bychom na to měli pravomoci nebo finanční prostředky.

Tradice

Roztoky jsou město s bohatou historií, ať už jde o Levý Hradec nebo o prvorepublikovou slávu. Na vše dobré z minulosti našeho města chceme navázat. Roztoky jsou nádherné a klidné místo, které musí i díky své tradici nadále vzkvétat.

Odpovědnost

S finančními prostředky, které mají Roztoky ve svém rozpočtu k dispozici, musí být nakládáno naprosto transparentně a efektivně. Je nezbytné zavést principy dobrého hospodáře i na úrovni našeho města.

Prosperita

Našim cílem je, aby Roztoky byly vzkvétajícím vzdělanostním a oddechovým centrem, aby rozvoj nešel na úkor komfortu obyvatel a aby městský úřad byl otevřený občanům. Roztoky musí být prosperujícím městem pro občany.

Nabízíme Vám čtyři základní oblasti, ve kterých chceme naše město změnit k lepšímu. Budeme však pozorní i k dalším Vašim podnětům a připomínkám.

Citlivá vyváženost mezi novou zástavbou a infrastrukturou

Priority rozvoje města

Každá plánovaná rozvojová akce bude řešena s ohledem na finanční možnosti a na skutečný přínos městu. Nová zástavba bude navrhovaná a městem schvalovaná na základě vyváženosti mezi počtem nových obyvatel a průchodností silniční sítě města, počtem parkovacích míst, dostupností a kapacitou veřejné hromadné dopravy. V minulosti nebyla těmto otázkám věnovaná dostatečná pozornost.

Využití evropských a dalších finančních zdrojů

Víme, jak získat peníze z evropských a jiných fondů. Díky tomu budeme mít prostředky na investice do inženýrských sítí (např. vodovod a kanalizace) nebo rekonstrukce silnic a chodníků. Při nové výstavbě budou nároky na nové komunikace či rozvoj občanské vybavenosti (např. mateřské školky) řešeny na náklady investorů, nikoli města.

Charakter města

Roztoky se nacházejí v krásné lokalitě obdivované nejen Roztockými, ale i mnoha návštěvníky z Prahy a okolí. Je naší povinností pracovat na dalším vylepšování obrazu města. Budeme rozšiřovat stezky a starat se o veřejné plochy tak, abychom mohli nabízet lepší rekreační a oddychové zázemí. Naší prioritou bude úklid ve městě a péče o zeleň a dětská a sportovní hřiště.

Transparentní a otevřený úřad

Transparentní veřejné zakázky

Prosadíme, aby veškerá dokumentace k veřejným zakázkám byla snadno přístupná každému z webových stránek města a aby se informace o výběrových řízeních dostaly k co nejširšímu okruhu možných uchazečů. V maximální míře budeme využívat elektronické aukce, které ušetří významné finanční prostředky města. Tuto metodu jak ušetřit již zavedly některé úřady veřejné správy a mnohá města. Dosažené úspory dosahují mnohdy i více než 20 %.

Úřední hodiny a ochota úředníků

Všeobecně je zavedeno, že úředními dny na městském úřadu jsou pouze pondělky a středy. Nabídneme občanům, aby se mohli k úředníkům telefonicky či prostřednictvím internetu objednat i v jiných dnech. Zajistíme prodloužené úřední hodiny až do večera minimálně jeden den v týdnu. Úředníci jsou na městském úřadě v první řadě pro občany Roztok.

Informování občanů

Našim cílem je zlepšení komunikace s občany. Budeme lépe využívat webové stránky města. Odpolitizujeme a zprofesionálníme Odraz. Redakční rada Odrazu bude funkčním kontrolním orgánem. Je nezbytné zajistit profesionálního redaktora bez politických vazeb na zastupitelstvo.

Město pro občany

Veřejná služba

Zavedení veřejné služby výrazně sníží náklady na uklizená veřejná prostranství, v létě posekanou veřejnou zeleň a v zimě odklizený sníh. Veřejná služba umožňuje zvýšit příjem osobám, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, a tím jim zlepšit životní situaci. Současně má město možnost bez nákladů využít pracovní síly ke kultivaci veřejných prostranství. V současnosti by se na veřejné službě v Roztokách mohlo podílet až 20 občanů. Administrativu mohou bez problémů zvládat úředníci města. Jediným nákladem je pracovní nářadí. Tuto službu doposud využívá pouze 10 % obcí v České republice. I proto lze předpokládat, že tyto činnosti bude stát ještě více podporovat.

Městská autobusová linka

Zavedeme městskou autobusovou linku na trase: nádraží – Tyršovo náměstí – Solníky – U rybníčku – Žalov a zpět. Považujeme to za nezbytnou službu pro seniory a rodiče s dětmi. Doprava bude zajištěna malými autobusy v návaznosti na vlakové spoje. Tato služba občanům bude muset být dotovaná i z rozpočtu města, ale díky symbolickému jízdnému a pronájmu reklamních ploch to nebude nepřekonatelné.

Roztoky jako vzdělanostní a oddechové centrum

Školky

Díky další kontejnerové školce rozšíříme kapacitu školek a podpoříme rozvoj alternativních forem péče o předškolní děti. Jedná se o miniškolky, mateřská centra či hlídání pro děti mladší tří let, čímž bude doplněna stávající síť služeb. Tyto formy by mohly zajistit i prázdninový provoz a provoz v pozdních odpoledních hodinách.

Škola jako kulturně-společenská tepna města

Škola se musí stát otevřeným veřejným prostorem kulturního a sportovního vyžití, nikoliv pouhým vzdělávacím ústavem. Při dostavbě školy se odkloníme od maximalistických a finančně neúnosných projektů k efektivní a udržitelné variantě (např. mobilní sportovní zázemí školy, vyřešení kapacity prostřednictvím modulové výstavby). Další investice musí být směřovány do modernizace technického vybavení školy, zejména s ohledem na modernizaci výukových metod. Podpoříme širší nabídku volnočasových aktivit.

Financování a podpora dalšího vzdělávání a volnočasových aktivit

Podpoříme zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti specializované nabídky vzdělávacích aktivit (např. jazykové vzdělávání, pedagogické vzdělávání). Připravíme a podpoříme projekty vzdělávání zacílené na seniory. Podpoříme roztocké subjekty působící v oblasti vzdělávání a aktivity neziskových organizací. Tato spolupráce přinese peníze nad rámec příspěvku od města. V rámci pravomocí města podpoříme činnost roztockých spolků, které považujeme za nedílnou součástí společného života v našem městě.

9. 10. 2010

Kuchařské TOP odpoledne

Celý článek
2. 10. 2010 | 17:00

Roztocký TOP koncert

Celý článek
25. 9. 2010 | 14:00

Dětské odpoledne plné zábavy a her

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme