10. 10. 2010

Zcela netradičním způsobem připravila příbramská TOPka svůj předvolební mítink, který se konal v neděli 10. 10. 2010 na sídlišti Drkolnov ve formě nultého ročníku "Drkolnovské poutě".

"Tuto netradiční lokalitu jsme si vybrali zcela záměrně. Obyvatelé příbramských sídlišť jsou dlouhodobě neprávem opomíjená skupina, přitom právě zde se problémy téměř všech obyvatel Příbrami koncentrují a vyvěrají na povrch všedního dne. Nedostatek parkovacích ploch, neupravená zeleň a prakticky žádná možnost denní rekreace jsou nejvýraznějším nedostatkem kolektivní zástavby," řekl předseda místní organizace TOP 09 Příbram.

Drkolnovská pouť zahájila množstvím atrakcí program již v dopoledních hodinách za neutuchajícího zájmu malých Příbramáčků. O bezplatné občerstvení a sladkosti pro děti, stejně jako o zázemí akce se staral příkladně personál Baru El Dorado.

Oficiální program zahájil předseda místní organizace Vít Kučera ve 14 hodin představením částí volebního programu: " ...TOP 09 je vládní stranou a může si dovolit jistý programový přesah nad rámec působnosti místních samospráv. Proto jsme již nyní zahájili předběžná jednání na vládní úrovni o úpravě hranic vojenského újezdu. Chtěli bychom na vrchu Třemošná vybudovat rekreační areál, podobný nedalekému Monínci a z Příbrami vytvořit turistickou metropoli středních Čech. Podmínky jsou zde pro celoroční rekreaci jako stvořené. Zavedením turistického vláčku bychom dostali více než 200 tis. turistů také do města na zrekonstruované náměstí TGM, dále k nové městské rozhledně pod Prokopem, do Hornického muzea, do památníku Vojna v Lešeticích nebo do Familyparku s minizoo, navázaných na Lesopark u Litavky. Atraktivní by měla být i rekonverze fabriky na vzducholodě 'Balonky', která je v současnost jedinou dochovalou v Evropě, na kulturně umělecké centrum, které bude sloužit mezinárodním výtvarným bienále…"

Poté program pokračoval divácky atraktivní módní přehlídkou butiku SCOT za vtipného moderátorského komentáře pana Moulíka.

Temperamentní vystoupení břišních tanců v profesionálním provedení paní Katky Štěpánkové bylo odměněno několikerým aplausem. O hudební kulisu a živou atmosféru se postaral Franta Pazderník, který pro dětičky uspořádal dětskou diskotéku.

Módní přehlídla, byla na chvíli vystřídána krátkým představením kandidátů do zastupitelstva.

"Nikdo z našich kandidátů neusiluje o své místo v zastupitelstvu ze zištných zájmů. Pokud jde o koryta, jde nám pouze o dvě. Čistou Litavku a vrácení vody do Příbramského potoka bez nynější dotace průtoku z podzemních zdrojů. S tím také souvisí plán celkové přestavby areálu Nového Rybníka v návaznosti na rekreační severojižní zelenou páteř města. Chtěli bychom vodní plochu redukovat, aby mohla být lépe čištěná a areál obohatit o nové atraktivní prvky a funkce."

Celé sluncem zalité odpoledne bylo provázeno kontaktní kampaní členů TOP 09, kteří ochotně odpovídali na zvídavé dotazy návštěvníků poutě a rozdávali dětem drobné upomínkové předměty a něco sladkého na zub.

Před závěrem členové společně poděkovali všem účastníkům i organizátorům za pomoc při nastolení nové tradice Drkolnovské pouti a předali symbolické poselství blýskání na lepší časy.

Tím byl s napětím očekávaný ohňostroj, který byl od několika set přihlížejících diváků zhodnocen jako ... kolosální.

TOP 09 Příbram
Galerie
Štítky