Vyjádření k neúčasti na předvolební akci pana Ďurčanského dne 4.10.2010

20. 9. 2010

Ve čtvrtek 16.9. jsme byli osloveni tiskovým mluvčím uskupení Volba pro město Poděbrady (VPMP), tj. kandidátky ing. Jozefa Ďurčanského, a pozváni k účasti na veřejné debatě všech lídrů poděbradských kandidátek o volebním programu a budoucnosti města. Tuto nabídku jsme přijali s jedinou podmínkou, a to, že moderátorem akce nebude jimi zvolený pan Vladimír Hron (!), nýbrž zkušený moderátor politických debat. Vzhledem k tomu, že VPMP na panu Hronovi trvá, účast jsme odmítli, protože vážně pochybujeme o objektivitě a nezávislosti celé akce. Zde uvádíme vysvětlení našeho postoje (emailová korespondence v této záležitosti):

(Ivan Uhlíř, lídr TOP 09 Poděbrady):

>> Děkuji za pozvání. S účastí nemám problém. Problém mám s výběrem
>> moderátora. Navrhuji oslovení několika nezávislých moderátorů a jeho
>> výběr na základě časových možností, případně finančních požadavků
>> oslovených, i za cenu finanční spoluúčasti všech zainteresovaných na
>> jejich honoráři. Proti p. Hronovi nic nemám, považuji ho za výborného
>> imitátora a baviče, nikoliv však za nestranného moderátora. Jeho vazba na
>> p. Loudu je veřejně známa. (Pan Hron již několik let moderuje zábavné večery pořádané v restauraci pana Loudy – pozn. aut.)

(VPMP)>> děkujeme za potvrzení Vaší účasti na debatě lídrů.
>> Pana Hrona považujeme za profesionála a nevidíme důvod hledat jiného
> moderátora. Debata bude veřejná a jakékoliv její ovlivňování ze strany
> moderátora považujeme za nereálné.

(Ivan Uhlíř) > Přeji hezký den.
> Bohužel jste asi špatně pochopili moje vyjádření. Svou účast podmiňuji
> výběrem vhodnějšího moderátora. V případě, že bude na místě moderátora p.
> Hron, kterého navíc vzhledem k jeho profesnímu zaměření nepovažuji za tu
> pravou osobu pro debatu o vážných věcech, svou účast ruším.

 

Jana Šlapáková, tisková mluvčí TOP 09 Poděbrady