Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Město: Poděbrady (Nymburk, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Ivan Uhlíř

Mgr. Ivan Uhlíř

52 let

jednatel soukromé společnosti

52 jednatel soukromé společnosti Poděbrady II TOP 09
2. Mgr. Jana Šlapáková

Mgr. Jana Šlapáková

37 let

středoškolská učitelka

37 středoškolská učitelka Poděbrady III TOP 09
3. JUDr. Štěpán Svoboda

JUDr. Štěpán Svoboda

30 let

advokát

30 advokát Poděbrady III TOP 09
4. Zdeněk Hlava

Zdeněk Hlava

61 let

živnostník

61 živnostník Poděbrady III TOP 09
5. Ing. Oldřich Svoboda

Ing. Oldřich Svoboda

57 let

jednatel soukromé společnosti

57 jednatel soukromé společnosti Poděbrady III bezpp
6. Ing. Daniel Hybler

Ing. Daniel Hybler

38 let

ekonomický konzultant

38 ekonomický konzultant Poděbrady III TOP 09
7. Mgr. Ondřej Malovec

Mgr. Ondřej Malovec

34 let

advokát

34 advokát Poděbrady V bezpp
8. Mgr. Ivo Bártl

Mgr. Ivo Bártl

62 let

zástupce ředitele hotelové školy

62 zástupce ředitele hotelové školy Poděbrady II TOP 09
9. Ing. František Smetana

Ing. František Smetana

72 let

důchodce, bývalý ředitel hotelové školy

72 důchodce, bývalý ředitel hotelové školy Polabec bezpp
10. Ing. Ivana Hamplová

Ing. Ivana Hamplová

44 let

vedoucí oddělení práce a mezd

44 vedoucí oddělení práce a mezd Poděbrady III bezpp
11. Ing. Petr Geldner

Ing. Petr Geldner

40 let

kazatel Církve Bratrské

40 kazatel Církve Bratrské Poděbrady V bezpp
12. Mgr. Lucie Slauková

Mgr. Lucie Slauková

37 let

projektová manažerka

37 projektová manažerka Poděbrady III bezpp
13. Ing. Tomáš Paulus

Ing. Tomáš Paulus

38 let

daňový poradce

38 daňový poradce Poděbrady III bezpp
14. Petra Veliká

Petra Veliká

34 let

marketingová ředitelka

34 marketingová ředitelka Poděbrady III TOP 09
15. Ing. Ilona Fliedrová

Ing. Ilona Fliedrová

47 let

geodetka

47 geodetka Poděbrady III TOP 09
16. Pavel Pokorný

Pavel Pokorný

koordinátor dopravy

-- koordinátor dopravy Poděbrady III TOP 09
17. Martin Skalický

Martin Skalický

24 let

vedoucí velkoobchod. oddělení

24 vedoucí velkoobchod. oddělení Poděbrady III TOP 09
18. Tomáš Pavelka

Tomáš Pavelka

30 let

stolní tenista, 4x sport.města

30 stolní tenista, 4x sport.města Poděbrady III bezpp
19. Mgr. Hana Slobodová

Mgr. Hana Slobodová

42 let

psycholožka

42 psycholožka Poděbrady III bezpp
20. MgA. Radka Folprechtová

MgA. Radka Folprechtová

39 let

grafická designérka

39 grafická designérka Poděbrady III bezpp
21. Ing. Jan Fořt

Ing. Jan Fořt

25 let

hotelový manager

25 hotelový manager Poděbrady II bezpp
22. Ing. Petr Odvárka

Ing. Petr Odvárka

66 let

důchodce

66 důchodce Poděbrady II bezpp
23. Petr Vurm

Petr Vurm

46 let

majitel autoškoly

46 majitel autoškoly Poděbrady III bezpp
24. Zdeněk Pinkas

Zdeněk Pinkas

59 let

majitel autoškoly

59 majitel autoškoly Poděbrady II bezpp
25. Lydie Vurmová

Lydie Vurmová

83 let

důchodkyně

83 důchodkyně Poděbrady III bezpp
26. Miroslav Vacek

Miroslav Vacek

60 let

projektant elektro

60 projektant elektro Poděbrady III bezpp
27. Mgr. Stanislava Špaková

Mgr. Stanislava Špaková

52 let

středoškolská profesorka

52 středoškolská profesorka Poděbrady III bezpp

Program

Volební program TOP 09 Poděbrady

aneb osm důvodů, proč volit číslo 8

 1. Naše zásada:

- srozumitelná komunikace s občany města, otevřená fóra před důležitými

rozhodnutími, respektování zájmu občanů

 

 1. Městský úřad – zakázky a protikorupční opatření

- prověření problematických zakázek a investic města

- důsledné uplatňování reklamačních závad u městských zakázek a kontrola jejich odstranění

- prověření dodavatelských smluv pro město a zrušení všech, které na městu parazitují

- zefektivnění práce městského úřadu a jednotlivých úředníků, pravidelná kontrola jejich

činnosti a naplnění hesla „úřad je tu pro občany“

- zprůhlednění průběhu výběrových řízení a toků městských financí

 

 1. Rozvoj města, podpora podnikání a turismu

- výrazná podpora turismu a lázeňství: větší propagace města v rámci ČR i v zahraničí (např.

lázeňství – wellness turistika),

- smysluplné využití grantů z EU pro podporu rozvoje města

- zlepšení stavu místních komunikací: dobudování bezbariérových přechodů pro chodce, opravy chodníků, stezek a zelených pásů, pravidelná údržba cyklostezky na obou březích

Labe

- oživení a údržba historických zákoutí Poděbrad

- podpora regionálních výrobců a zemědělců – farmářské trhy

 1. Bytová politika, výstavba

- zabránění spekulacím s městskými byty a pozemky; stanovení jednoznačných pravidel pro

přidělování městských bytů a prodlužování nájmů v nich; kontrola sociální situace

nájemníků v městských bytech

- podpora mladých rodin – startovací byty

- zvýšení počtu bytů s pečovatelskou službou pro stárnoucí občany

 

 1. Doprava ve městě, parkování

- odlehčení dopravní zatíženosti města - zřízení záchytných parkovišť v blízkosti centra,

u kulturních a sportovních zařízení

- zavedení funkčního parkovacího systému vč. rezidenčního parkování, kontrola jeho dodržování

- řešení pohybu cyklistů a chodců v nádražním podchodu

 

 1. Pořádek ve městě

- zkvalitnění činnosti městské policie, její zviditelnění při výkonu prevence a ochrany

majetku města i občanů, zefektivnění systému bezpečnosti obyvatel i návštěvníků města

- TSMP – změna statutu na příspěvkovou organizaci, odpovědnost za údržbu a

každodenní úklid (vč. víkendů) ve městě, čištění a opravy místních komunikací a

chodníků, kanálových vpustí, veřejného osvětlení, apod.

- spolupráce s okresním soudem a TSMP při zajištění výkonu trestu obecně prospěšných prací

ve prospěch města; spolupráce s úřadem práce pro využití nezaměstnaných, kteří pobírají

sociální dávky, k veřejně prospěšným pracím

 

 1. Zeleň a životní prostředí

- zachování současné plochy lázeňského parku i ostatních parků a zelených ploch dle

územního plánu a pokračování v jejich obnově

- zpřístupnění části zelených ploch lázeňského parku k relaxaci a volnočasovým aktivitám

 

 1. Školství, kultura, sport, volnočasové aktivity

- podpora kulturních a sportovních akcí, které zároveň slouží k propagaci města a zvyšují

jeho návštěvnost

- podpora amatérského sportu, zejména u dětí a mládeže: dotace sportovním klubům (spravedlivé přidělování finančních prostředků na jednotlivé projekty), dořešení nájemních smluv města se sportovními kluby

- podpora projektu dostavby sportovního centra na Ostende s využitím fondů z EU

- podpora ostatních volnočasových aktivit všech generací v rámci prevence kriminality,

dotace mládežnickým organizacím, které se zabývají aktivitami ve volném čase

- údržba stávajících a budování nových dětských hřišť

- komplexní řešení drogové problematiky ve městě (práce městské policie, osvěta, spolupráce se školami, čerpání grantů)

 

Finanční prostředky na plnění našeho volebního programu získáme efektivním využíváním

 • vybraných daní,

 • státních fondů

 • dotací z EU

 • příjmů z městského majetku

V Poděbradech byla uzavřena KOALIČNÍ SMLOUVA pro léta 2010 - 2014
7. 11. 2010

V Poděbradech byla uzavřena KOALIČNÍ SMLOUVA pro léta 2010 - 2014

V Poděbradech byla uzavřena KOALIČNÍ SMLOUVA pro léta 2010 - 2014, podepsaná všemi zvolenými zastupiteli za koaliční uskupení : PODĚBRADSKÉ FÓRUM, VOLBA PRO PODĚBRADY A TOP 09.   Personální obsazení na radnici : Starosta - Dr. Ladislav Langr - Volba pro Poděbrady 1.  místostarosta - Mgr. Ivan Uhlíř - TOP 09 2. místostarosta - Dr. Miloš Mikolanda - Poděbradské fórum

Celý článek
Vyjádření k neúčasti na předvolební akci pana Ďurčanského dne 4.10.2010
20. 9. 2010

Vyjádření k neúčasti na předvolební akci pana Ďurčanského dne 4.10.2010

Ve čtvrtek 16.9. jsme byli osloveni tiskovým mluvčím uskupení Volba pro město Poděbrady (VPMP), tj. kandidátky ing. Jozefa Ďurčanského, a pozváni k účasti na veřejné debatě všech lídrů poděbradských kandidátek o volebním programu a budoucnosti města. Tuto nabídku jsme přijali s jedinou podmínkou, a to, že moderátorem akce nebude jimi zvolený pan Vladimír Hron (!), nýbrž zkušený moderátor politických debat. Vzhledem k tomu, že VPMP na panu Hronovi trvá, účast jsme odmítli, protože vážně pochybujeme o objektivitě a nezávislosti celé akce.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme