Mělník

Vážení občané Mělníka!
Místní organizace TOP 09 chce s Vaší podporou výrazně zasáhnout do dění a rozvoje našeho města, a proto se chystáme do komunálních voleb 2010. Spoléháme na vaší podporu.

Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Město: Mělník (Mělník, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Milan Schweigstill

Mgr. Milan Schweigstill

45 let

zástupce ředitele gymnázia

MĚLNÍK MŮŽE BÝT PŘÍJEMNÝM MĚSTEM PRO ŽIVOT

VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE. 

Více než 20 let působí na mělnickém gymnáziu. Zaměřuje se na politickou geografii a meteorologii (provozuje meteostanici).

K zálibám patří cestování po celém světě i v české přírodě.

45 zástupce ředitele gymnázia Mělník TOP 09
2. Michal Egr

Michal Egr

47 let

podnikatel

ŽÍT NA DLUH JE ŠPATNÉ

VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE.

20 let podniká ve dřevozpracujícím průmyslu. Je rodilý Mělničan, a proto mu není lhostejná budoucnost města.

K jeho koníčkům patří cestování, jachting a myslivost.

47 podnikatel Mělník TOP 09
3. PaedDr. Dalibor Ullrych

PaedDr. Dalibor Ullrych

48 let

ředitel ZŠ

ZMĚNA JE VE VAŠICH RUKOU

VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE.

Ředitel ZŠ Jungmannovy sady. Oceňuje a používá otevřené přímé jednání s jasnými argumenty.

Podporuje rozvoj mělnických základních a mateřských škol a projekty směřující k aktivnímu trávení volného času dětí a mládeže.

48 ředitel ZŠ Mělník bezpp
4. Ing. Ivan Večl

Ing. Ivan Večl

54 let

investiční pracovník

KONCEPČNÍ ROZVOJ MĚSTA VÁM PŘINESE VYŠŠÍ KVALITU ŽIVOTA

VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE.

Na Mělníku žije přes 30 let, vzděláním je ekonom.

Působil dlouhá léta v Elektrárně Mělník, nyní v Pražské teplárenské, středisko Neratovice.

Zajímá ho turistika ve všech formách, hory, historie, mělnické památky a Kokořínsko.

54 investiční pracovník Mělník bezpp
5. Alena Herinková

Alena Herinková

55 let

ředitelka úřadu OS ČČK

OSUD MĚSTA JE VE VAŠICH RUKOU

VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE.

Na Mělníku se narodila. Dlouhodobě pracuje v sociální oblasti (ČČK = Český červený kříž), ráda spolupracuje s lidmi, kteří nejsou lhostejní k dění kolem sebe.

Má ráda sport (především veslování), kulturu a toto město.

55 ředitelka úřadu OS ČČK Mělník bezpp
6. Michal Štajnc

Michal Štajnc

37 let

technický ředitel

TRANSPARENTNOST V ZADÁVÁNÍ A PRŮBĚHU ZAKÁZEK I V CHODU MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Narodil se na Mělníku, vystudoval střední odbornou školu v Praze. Od roku 1994 pracuje v oblasti energetiky, nyní jako technický ředitel ve společnosti zabývající se výrobou a distribucí tepelné energie.

Volný čas věnuje především rodině.

37 technický ředitel Mělník TOP 09
7. Martin Klihavec

Martin Klihavec

obchodní zástupce

CHCI, ABYSTE NA MĚLNÍKU ŽILI RÁDI!

Vystudoval střední průmyslovou školu sdělovací techniky v Praze. Je členem, archivářem a kronikářem Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku.

Je znám jako sběratel a vystavovatel starých pohlednic Mělníka a věcí souvisejících s minulostí města.

-- obchodní zástupce Mělník bezpp
8. Pavel Špánik

Pavel Špánik

28 let

učitel

JE ČAS NA ZMĚNU

VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE.

Má tříletého syna, působí jako učitel na základní škole. Zároveň podniká v oboru IT.

Zajímá ho vše okolo počítačů, rád cestuje, především na kole, má rád dobré jídlo a pití.

28 učitel Mělník TOP 09
9. Mgr. Ondřej Tichota, DiS.

Mgr. Ondřej Tichota, DiS.

30 let

novinář

Z MĚLNÍKA UDĚLÁME MĚSTO 21. STOLETÍ.

Mělnický rodák, novopečený otec. Jako novinář působil v tisku i televizi, nyní jako poradce pro komunikaci v Evropském spotřebitelském centru. Studoval ve Finsku a Hongkongu.

V Mělníku pořádá festivaly Jeden svět, Krišpín či Filmy po setmění. Hudebník, volejbalista, tenista.

30 novinář Mělník bezpp
10. Michal Kulhánek

Michal Kulhánek

46 let

realitní podnikatel

OSUD MĚSTA JE VE VAŠICH RUKOU

VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE.

Zabývá se realitní činností a odhady nemovitostí.

K jeho zálibám patří historické filmy, sport a kulinářské umění.

46 realitní podnikatel Mělník TOP 09
11. PhDr. Ilona Němcová

PhDr. Ilona Němcová

44 let

učitelka

NELHAT, NEKRÁST A SNAŽIT SE BÝT PROSPĚŠNÁ.

Vystudovala Filozofickou fakultu UK v Praze a nyní pracuje jako učitelka na mělnickém gymnáziu.

Zajímá se aktivně o historii, kulturu a tradice Mělníka. Věnuje se uměleckému přednesu.

44 učitelka Mělník bezpp
12. Bc. Lubomír Trejbal 25 ředitel pobočky ČS Mělník bezpp
13. Adam Karban -- student Mělník bezpp
14. MUDr. Jitka Kuchařová -- lékařka Mělník bezpp
15. Mgr. Tereza Drápalová Šajtarová -- učitelka Mělník bezpp
16. MUDr. Marie Housková

MUDr. Marie Housková

56 let

lékařka

PÉČE O MAMINKY A SENIORY DODÁ VÍCE JISTOTY NÁM VŠEM.

Je známou mělnickou praktickou lékařkou pro dospělé.

K jejím zájmům patří četba, především pak literatura faktu, dále historie, kulturní a historické památky, které v rámci svých turistických aktivit ráda navštěvuje.

56 lékařka Mělník bezpp
17. PhDr. Jan Vojta

PhDr. Jan Vojta

61 let

historik umění

JSEM PRO PLNOU ODPOVĚDNOST PRACOVNÍKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY ZA VYDANÁ ROZHODNUTÍ.

Historik umění, který se specializuje na otázky památkové péče. Působil jako rektor Institutu restaurování. Je členem sboru expertů Magistrátu hl. města Prahy pro otázky památkové péče.

Pochází ze staré mělnické rodiny a není mu lhostejný osud Mělníka.

61 historik umění Mělník bezpp
18. Radim Vajchr

Radim Vajchr

21 let

student

TRADICI, ODPOVĚDNOST A PROSPERITU MŮŽETE OVLIVNIT

VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE.

Studuje softwarovou technologii a management na ČVUT v Praze.

K jeho koníčkům patří zájem o svět kolem sebe a o vše, co se týká počítačů nebo aut. Aktivně soutěží v latinskoamerických tancích.

21 student Mělník TOP 09
19. Pavel Dočekal

Pavel Dočekal

stavební projektant

BEZ NAŠÍ PŘÍTOMNOSTI V MĚSTSKÉ RADĚ REFORMY NARAZÍ

VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE.

Věnuje se stavební projekci, především pro rodinné bydlení.

Ze sportu ho zajímá především volejbal a sjezdové lyžování. Rád si zahraje mariáš.

-- stavební projektant Mělník bezpp
20. MUDr. Helena Patočková

MUDr. Helena Patočková

zubní lékařka

VÍM, JAKÉ JE ŠTĚSTÍ MÍT RODINU, PRÁCI, KTERÁ ČLOVĚKA BAVÍ, A ŽÍT V PŘÍJEMNÉM A BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ.

Pracuje jako privátní ortodontista na Mělníku. Zároveň pedagogicky působí na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze.

Je vdaná, má dvě dospělé děti.

-- zubní lékařka Mělník bezpp
21. Ing. Josef Kulhánek

Ing. Josef Kulhánek

67 let

soudní znalec

SPRÁVNOU VOLBOU OVLIVNÍTE CHOD MĚSTA VÍC,

VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE.

Absolvent ČVUT – fakulty stavební. Má dlouholetou praxi ve stavebnictví, ekonomice a odhadech nemovitostí.

Tvrdí, že na kandidátce má být to nejlepší na konci.

67 soudní znalec Mělník TOP 09

Mělník - město pro Vás

TRADICE – historie města, jeho kultura a víno.
ODPOVĚDNOST – zaručena týmem našich kandidátů.
PROSPERITA – vize života ve městě 21. století.

Nový způsob řízení chodu úřadu Vám ušetří čas a peníze

 • Zmodernizujeme a zkvalitníme služby Městského úřadu. Připravujeme modely chodu úřadu, které šetří čas občanů i úředníků, kteří pak mohou pracovat efektivněji.
 • Ulehčíme Vám jednání s jednotlivými odbory, např. i rozšířením elektronické komunikace s úřadem. K tomu poslouží i přehlednější www stránky města.
 • Námi nominovaný starosta preferuje chůzi po městě pěšky či jízdu na kole, takže bude často mezi Vámi.
 • Dva místostarostové pro Mělník jsou přepychem. My budeme platit jen jednoho a tím šetřit.
 • Zlepšíme komunikaci s ostatními úřady a institucemi. Občana např. nezajímá, kdo je majitelem silnice, ale chce, aby byla opravena. Úřady se musí dohodnout.
 • Budeme iniciovat vznik osadních výborů v okrajových částech města, jak to umožňuje zákon. Členové těchto výborů z řad místních občanů nejlépe budou znát problémy, které je nejvíce trápí a navrhovat jejich řešení.

Veřejně přístupné informace Vám přinesou přehled o práci zastupitelů

 • Jednání zastupitelstva bude nahráváno na video a zveřejňováno na www stránkách města.
 • Usnesení ZM budeme zveřejňovat jasná a přehledná, včetně údaje, jak který zastupitel hlasoval.
 • Občan musí vědět, jak se nakládá s majetkem města. Proto všechna výběrová řízení a poptávky budou od počátku (poptání) do konce  (výběr a zdůvodnění) zveřejňovány. Budete tak moci sledovat postup, jakým byla zakázka zadána.
 • K šíření informací budeme využívat www stránky a všechna dostupná místní, regionální a v odůvodněných případech i celorepubliková média.
 • V centru města dobudujeme volně dostupnou bezdrátovou internetovou WiFi síť pro turisty i místní.

Koncepční rozvoj města Vám přinese vyšší kvalitu života

 • Město spadlo v posledních letech do značných dluhů. Tento trend bychom chtěli zvrátit.
 • Jasné a racionální koncepce rozvoje města (finanční, hospodářská, urbanistická, architektonická, dopravní a další) budou výsledkem práce odborných skupin.
 • Budeme usilovat o získání posledních možných dotací z EU.
 • Pokud přistoupíme k prodeji majetku, tak jen po odborné analýze a v řádné soutěži. Obzvláště to platí v městské památkové zóně.
 • Zkvalitníme propagaci města, jeho historie a současnosti. Budeme rozšiřovat nabídku a komfort pro turisty s cílem prodloužit jejich pobyt u nás.
 • Budeme klást důraz na systém a koncepci urbanistického rozvoje celé aglomerace, budeme omezovat živelný a překotný rozvoj.
 • Podporujeme změnu vzhledu náměstí Karla IV., která bude pro město zásadní, a proto chceme, aby nová podoba náměstí vzešla z veřejné soutěže architektonických návrhů, které budou řešit náměstí jako celek s ohledem na historický ráz města a potřeby současných obyvatel.
 • Nebudeme slibovat nemožné. V tomto volebním období se nezačne stavět velký obchvat. Budeme ale vyvíjet úsilí, abychom pro něj získali podporu ve vyšších patrech politiky, na úrovni Parlamentu ČR a vlády.
 • Budeme striktně vyžadovat dodržování všech zákonů při povolování a provozování heren ve městě. Konečným naším cílem je snižování jejich počtu.

Spolupráce s místními podnikateli Vám zvýší pracovní možnosti

 • Chceme podporovat mělnické podnikatele, kteří zde vytvářejí pracovní příležitosti.
 • Po vzoru jiných měst hodláme rozvíjet komunikaci s podnikateli, podporovat je a zároveň od nich vyžadovat loajalitu a podporu městu.
 • Budeme podporovat rozvoj soukromých a podnikových zařízení péče o děti v předškolním věku (je to moderní trend běžný v západních zemích).
 • Budeme podporovat další rozvoj lodní dopravy tak, aby řeka a její břehy plnily především rekreační funkci a lákaly k drobnému podnikání.

Ochrana životního prostředí Vám rozšíří možnosti pro odpočinek

 • Nejen v centru, ale i na sídlištích a v okrajových částech by lidé měli mít k dispozici lavičky a jiná místa vhodná k odpočinku. Dnes je jich žalostně málo.
 • Historické centrum nemá mnoho zeleně. Chceme tento stav změnit ve spolupráci s renomovanou zahradnickou školou, která v našem městě sídlí.
 • Životní prostředí potřebuje zvýšenou péči a zaslouží si samostatný výbor složený především z odborníků, kteří budou radit zastupitelům v klíčových otázkách.
 • Své životní prostředí lze vylepšit i drobným detailem. Takovým může být v letním rozpáleném městě obyčejné pítko. Chceme jich několik zřídit.
 • Budeme dále rozvíjet sběr tříděného odpadu a zavedeme sběr bioodpadu, s jehož likvidací především v okrajových částech města bývá velký problém.

Podpora školství, kultury a sportu Vám umožní kvalitnější vyžití a vzdělání

 • Chceme systematicky vybavovat školy moderní technikou, a tak zkvalitňovat výuku našich dětí.
 • Budeme zlepšovat stav zastaralých školních budov tak, aby klesala jejich energetická náročnost, což v dlouhodobém výhledu přinese velké úspory městské pokladně.
 • Zónu podél Pšovky upravíme pro in-line brusle se zachováním parkového rázu.
 • Usilujeme o zřízení cyklostezky podél Labe. Projekt je připraven, je třeba ho oživit a dokončit. Cyklistika je dnes běžnou formou dopravy.
 • Naše podpora sportu se zaměří především na mládežnický sport, který chápeme jako jednu z nejlepších mimoškolních aktivit.
 • Chceme vybudovat taneční sál v Masarykově kulturním domě podle nově připravených a zcela uskutečnitelných projektů a přeměnit ho na servisní organizaci pro každého, kdo chce přispět k pestrosti kultury na Mělníku.
 • Mělnické vinobraní chápeme jako tradici spojenou s vínem, která má sloužit především pro setkávání a zábavu místních lidí. Jeho koncepce (programová i finanční) musí Mělničany lákat a budit pocit hrdosti na vinařskou tradici na Mělníku.
 • Pořadatelé dalších kulturních či sportovních akcí, které oživují Mělník, mohou počítat s naší podporou.

Péče o maminky a seniory Vám dodá více jistoty

 • Víme, že maminky volají po vybudování či modernizaci prostor, kde by trávily čas se svými ratolestmi. Budeme hledat mimorozpočtové finance pro uspokojení těchto požadavků.
 • Česká populace stárne a seniorů přibývá. Přitom jsou dnes velmi aktivní skupinou obyvatel města. Budeme jejich aktivitu využívat,  vyhledávat a podporovat projekty právě pro ně.
 • Budeme postupně zavádět další moderní prvky, které zvyšují bezpečnost dopravy, která právě děti a seniory nejvíce ohrožuje (vodorovné značení, vyvýšené prvky, optická zúžení apod.)
 • V současné době se objevují projekty družstevního bydlení koncipované jako finančně dostupné pro seniory. Vyhledáváme je a budeme podporovat jejich vznik.

Pravidelná údržba města Vám zajistí větší pohodlí

 • Zesílíme boj proti vandalismu a nevhodnému chování. K tomu budeme prosazovat posílení mělnické městské policie, která má v porovnání s jinými městy málo strážníků.
 • Změníme systém údržby zeleně na celém území města.
 • Opravy ulic a chodníků ve správě města musí mít jasný časový harmonogram s výhledem na několik let dopředu.
 • Budeme tlačit na stávající správce průtahových komunikací, aby je udržovali v kvalitním stavu.
 • Důležitá je pro nás čistota města v průběhu celého roku.

Nina Nováková při setkání s voliči v Mělníku
8. 10. 2010

Nina Nováková při setkání s voliči v Mělníku

Fotogalerie

Celý článek
30. 9. 2010 | 18:00

Gruzínský podvečer

Místní organizace TOP 09 Mělník si Vás dovoleuje pozvat na naprosto nepolitickou akci

Celý článek
Představení TOPáckého autobusu
11. 9. 2010

Představení TOPáckého autobusu

Mělničtí kandidáti TOP 09 do zastupitelstva představili svůj autobus.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme