× Pojďte do toho s námi.

Předkládáme Vám základní teze místní organizace TOP09 v Lysé nad Labem pro následující volební období

Kalousek v Lysé nad LabemKdo jsme ? Občané tohoto města, víc než si myslíte

Spojuje nás nejen členství či sympatie s TOP09, ale i myšlenka, že společně s Vámi můžeme ve městě dosáhnout lepších výsledků. Jsme občané města, různého vzdělání,  profesí, zájmů, vyznání a názorů. Přesto jsme rozhodnuti být svědomím našeho města a jeho občanů, a jedině tomu podřídit hlasování členů našeho sdružení v městském zastupitelstvu, pokud nám svoji volbou k tomu dáte potřebnou důvěru.

Co chceme ? Více profesionality méně politikaření

Dostaneme-li Vaši důvěru, chceme v orgánech města prosazovat zájmy občanů a nikoli zájmy stran. Nezáleží na tom, kdo s nápadem přijde, ale zda je nápad dobrý a zda jej dokážeme realizovat.

Chceme:

  • naslouchat názorům občanů a snažit se jim dávat dostupnou formou dostatek informací o činnosti zastupitelů.
  • maximální profesionalitu jednání vyjádřenou poctivostí, přímostí a racionálním přístupem k realitě, včetně poměrného zastoupení zvolených představitelů stran na základě respektování volebních výsledků.
  • maximální výkonnost městského úřadu, včetně efektivní práce Městské policie.
  • vytvářet kvalitní podmínky pro činnost podnikatelských subjektů na území města zvláště s přihlédnutím ke tvorbě nových pracovních míst.
  • pokusit se napravit stále se zhoršující dopravní situaci se zaměřením na budování skutečných cykostezek a na budování, nikoliv omezování parkovacích míst.

Při sestavování rozpočtu města se budeme zasazovat o to, aby nebyla ohrožena vyváženost základních funkcí města, ale ani pod tlakem ekonomické situace nemůžeme ustoupit od investičních akcí.

Budeme:

  • prosazovat průhledný mechanismus přidělování veřejných zakázek hrazených městem.
  • důsledným zveřejňováním údajů o prováděných akcích v elektronické podobě vytvářet maximálně nepříznivé podmínky pro korupční jednání a tím ušetříme nemalé finanční prostředky.
  • usilovat o získání maxima financí z dotací a fondů
  • věnovat pozornost údržbě zelených ploch, parků a sportovních zařízení.
  • podporovat kulturní akce vedoucí k zvýšení atraktivity a kvality života v Lysé nad Labem.

Zvláštní pozornost chceme věnovat i okrajovým částem města a přidruženým obcím a zasazovat se o realizaci jejich potřeb, především v oblasti infrastruktury (komunikace, kanalizace, čistota)

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme