Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Město: Lysá nad Labem (Nymburk, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. MVDr. Petr Matušina, MBA

MVDr. Petr Matušina, MBA

55 let

soukromý veterinární lékař

Narodil jsem se v Brně a žíl zde až do absolutoria vysoké školy.

Po absolvování experimentálně zavedeného osmiletého matematicko-fyzikálního gymnázia jsem nastoupil na Vysokou školu veterinární a absolvoval v roce 1981. Po skončení vojenské služby jsem se odstěhoval na Nymbursko a od roku 1984 žiji v Lysé nad Labem.

Celou dobu pracuji jako veterinární lékař a od roku 1991 jako OSVČ se sídlem a ordinací v Lysé nad Labem - Litoli.V letech 1997 -2003 jsem působil jako ředitel veterinární kliniky v Mladé Boleslavi a od roku 2003 provozuji veterinární kliniku v Praze.

Kromě samotné profese  jsem se vždy nejen zajímal, ale i aktívně účastnil společenského dění.Tato činnost, ačkoliv mi to bylo mnohokrát nabízeno, nabyla dosud nikdy, až do vstupu do TOP09, spojena s žádnou politickou stranou. Již od roku 1992 nepřetržitě pracuji v různých orgánech Komory veterinárních lékařů  od okresní úrovně (předseda okresního sdružení) po celostátní (místopředseda revizní  komise, člen představenstva, viceprezident KVL ČR,). V těchto funkcích jsem se zabýval především problematikou legislativy. Účastnil jsem se i tvorby některých zákonů.Nejen při výkonu různých funkci jsem získal bohaté zkušenosti v komunikací s lidmi, včetně řízení veřejných jednání. Byl jsem i  několik let v pozici předsedy redakční rady časopisu Komory veterinárních lékařů ČR, ale taktéž i Listů v Lysé nad Labem.

V komunální politice jsem se v minulosti již angažoval, jako předseda a jeden z pěti původních zakladatelů sdružení MOP. Změny, které v  průběhu let ve sdružení i ve městě nastaly a také osobní důvody mne vedly k rozhodnutí, přerušit svoji komunální angažovanost.

Vznik konzervativní strany TOP 09 s jasným programem seriózního vedení společnosti mne přesvědčil, k návratu.

Život mne naučil, že názory se mají, pokud je to aspoň trochu možné sdělovat přímo a pak si za nimi stát, nebo je nesdělovat vůbec. Pro lidi ohánějící se liberalismem, což v jejich pojetí znamená nedodržování jakýchkoliv pravidel, zůstanu vždy jen člověkem konzervativním a tudíž i nepřijatelným.V diskusích preferuji slušnost a kultivovanost projevu, se snahou o maximální  používání argumentů a nikoliv urážek.

Ve volném čase si rád posedím a pozpívám s rodinou a přáteli u  dobrého vínka. Za hezkého počasí se občas projedu na motorce a případně cestuji. Mám-li trochu příležitosti chodím do lesa a na houby.

55 soukromý veterinární lékař Lysá nad Labem TOP 09
2. Ing. Zdeněk Osvald

Ing. Zdeněk Osvald

62 let

projektant a manažer

Narodil jsem se v roce 1948 v Plzni, kde jsem však žil jen krátce. Tehdejší moudrá strana a vláda rozhodla, že část Škoda Plzeň, která se zabývala zbrojařskou výrobou, je moc blízko západních hranic a musí být přesunuta na Slovensko. A tak byli moji rodiče s mnoha jinými přestěhováni do Trenčína a já jsem prožil první polovinu života na Slovensku.

Vystudoval jsem zahradní architekturu a tvorbu krajiny na Zahradnické univerzitě v Lednici na Moravě a později Zahraniční obchod na VŠE v Bratislavě

Po ukončení první VŠ jsem 10 let jsem pracoval jako projektant Směrných územních plánů na Útvaru hlavního architekta města Bratislavy. Mým úkolem bylo projektovat zeleň ve městě a v regionu, starat se o to, aby pro obyvatele byla zajištěna odpovídající rekreační vybavenost a hlídat eliminaci nepříznivých vlivů chemického průmyslu.

Nejkrásnější 10 – ti leté období mého pracovního života byla pozice Vedoucího československého obchodního zastoupení tehdy největší světové semenářské společnosti SLUIS en GROOT se sídlem v holandském Enkhuizenu. Práce probíhala jak v tuzemsku, tak v nejrůznějších zemích Evropy, v pracovních týmech, sestavených z lidí z celého světa. Při své práci jsem se důvěrně seznámil i s pěstováním zeleniny v regionu Polabí, kde jsem se následně i usadil. Zahradnické problematice jsem se věnoval i mimopracovně, napsal jsem 5 odborných knih, publikoval v časopisech a po mnoho let působil v redakční radě časopisu Línia.

Posledních 20 let vedu a řídím personálně poradenskou společnost Management Partners Praha. Tato, ve své branži nejstarší česká firma, je zaměřena na vyhledávání a hodnocení vrcholových manažerů a oborových specialistů, personální audity a treningy pracovníků. Díky členství firmy v multinacionálních asociacích se podílela jak na projektech pro zahraniční nadnárodní společnosti, tak pro firmy v České republice. Prací v této firmě jsem si osvojil řadu manažerských dovedností, naučil se hodnotit vlastnosti a schopnosti lidí a seznámil se s mnoha manažery – jak s kandidáty na různé pozice, tak s manažery z vedení firem.

Jsem podruhé ženatý, s mou rodinou je to složitější, nežli je v kraji zvykem. Jsem Čech, moje 2 děti a vnuci jsou Slováci, moje druhá žena je Rakušanka původem z Polska, její 3 děti s partnery a vnučkou jsou Rakušané kteří neumí slovo česky, otec žije v Německu, bratr v Polsku, tchýně a nevlastní sestra s rodinou v USA, tchán jedné z dcer je Maďar. Někdy je to opravdu hodně náročné, ale podařilo se nám dosáhnout, že všichni spolu dobře vycházíme.

Multinacionální prostředí ve kterém jsem pracoval a ve kterém žiji, mne přivedly k maximální toleranci názorů jiných a ke schopnosti domluvit se. Preferuji slušnost, nejsem ochotný tolerovat hulvátsví, bezpráví, podvody a korupci.

Mým největším koníčkem musí být asi rodina – a někdy je to koníček na plný úvazek. Ale teď vážně – největším koníčkem je rozsáhlá zahrada, ve které se ženou trávíme mnoho volného času. A potom cestování – buď za rodinou, anebo za obchodními partnery a přáteli po celém světě.

Odmítl jsem všechny výzvy na vstup do komunistické strany, byť jako nestraník a navíc Čech jsem na Slovensku zažil při svých pokusech o karierní růst značnou diskriminaci. Oslovila mne až nabídka strany TOP 09 o které si myslím, že je schopna vyvézt naši společnost ze stavu a praktik, které jsou bohužel stejné jak v hlavním městě Praze tak v Lysé nad Labem.

Kvalita života svých spoluobčanů mi rozhodně není lhostejná, od května 2010 pracuji jako předseda nového Osadního výboru v Lysé nad Labem – Dvorcích.

62 projektant a manažer Dvorce TOP 09
3. Mgr. Petra Hanzalová

Mgr. Petra Hanzalová

39 let

OSVČ

Pocházím z Mladé Boleslavi, kde jsem prožila dětství a dospívání. Je mi 39 let, žiju v Lysé nad Labem, jsem vdaná a mám 2 děti.

Po absolvování gymnázia jsem vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu UK Praha.

Po studiu jsem krátce pracovala v reklamní agentuře jako produkční. 10 let jsem pracovala u nadnárodního obchodního řetězce na pozici manažer marketingu. V současné době pracuji pro reklamní agenturu. Mým úkolem je péče o stávající klienty a rozvoj spolupráce s nimi a také vyhledávání nových obchodních příležitostí.

V mém profesním životě mě nejvíce ovlivnila práce v nadnárodním obchodním řetězci, kde jsem získala praktické zkušenosti a především jsem se naučila pracovat a komunikovat v rámci profesního týmu. Naučila jsem se s kolegy domluvit a komunikovat s obchodními partnery.

Svůj volný čas věnuji především rodině – dětem a manželovi. Protože komunikace je důležitá nejen v profesním, ale i v osobním životě. K mým oblíbeným činnostem patří péče o květinovou zahradu a rekreační rodinné sportovní a kulturní aktivity.

39 OSVČ Litol TOP 09
4. Ing. Jiří Boháč

Ing. Jiří Boháč

28 let

produktový manažer

Narodil jsem se v Praze (1982), kde jsem žil do svých 26 let, mám 2 sourozence (bratra a sestru) a jsem svobodný. Po absolvování obchodní akademie jsem vystudoval bakalářský studijní program Hospodářská politika na národohospodářské fakultě Vysoké škole ekonomické v Praze a dále magisterský obor Finance se zaměřením na pojišťovnictví na Bankovním institutu vysoké škole. Od tohoto roku jsem zapsán ke studiu na oboru Právo a finance Masarykovy univerzity v Brně.

Od roku 2002 až do současnosti pracuji ve VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovně, kde jsem prošel různé pozice (likvidátor pojistných událostí, projektový manažer) a dnes zde působím jako produktový manažer a vedoucí oddělení správy pojištění. V této práci jsem nabral zkušenosti s vedením projektů a pracovních týmů.

Mimo své zaměstnání dále od roku 2007 působím jako instruktor spinningu a od loňského roku též aerobicu. Další mojí zálibou jsou tři kocouři z útulku, kteří u mě doma našli své trvalé útočiště 

Při hledání vlastního bydlení jsem se poohlížel nejen v Praze ale i v jejím okolí a do mého hledáčku se dostala i Lysá nad Labem, kam jsem se nakonec v roce 2009 přestěhoval.

Do r. 2009 jsem nebyl členem žádné politické strany. Program TOP09 mě však natolik oslovil, že jsem s přihláškou příliš neváhal. V komunálních volbách jsem se rozhodl angažovat, neboť jsem přesvědčen, že svými, ač krátkými, zkušenostmi mohu přispět ke zlepšení života obyvatel v Lysé.

28 produktový manažer Lysá nad Labem TOP 09
5. MgA. Lukáš Sommer

MgA. Lukáš Sommer

26 let

hudební skladatel

(1984) se narodil v Českých Budějovicích. Po absolutoriu konzervatoře se stal žákem prof. Ivana Kurze na Akademii Múzických Umění, kterou zakončil premiérou celovečerní kantáty na texty Bohuslava Reynka. Je autorem hudby symfonické, jevištní, vokální, nevyhýbá se ani komerčním projektům. V roce 2007 založil internetový časopis A tempo Revue, pro nějž získal dotaci z operačního programu Youth. „Pozitivní zkušenost s grantovým systémem EU mě vedla ke studiu financování kultury v jednotlivých zemích a zejména přínosu kultury pro ekonomiku.“ V roce 2009 byl volebním štábem TOP 09 doporučen do expertní skupiny, ve které se podílel na tvorbě předvolebního programu. V současné době vyučuje kytaru a skladbu na Mezinárodní konzervatoři v Praze a nově také v ZUŠ Lysá nad Labem. Se svou ženou Marií má půlročního syna Matyáše.

26 hudební skladatel Lysá nad Labem TOP 09
6. Petr Herman, DiS. 36 asistent sociálních služeb Lysá nad Labem TOP 09
7. Radek Pelc 41 manažer Litol TOP 09
8. Jiří Valiska

Jiří Valiska

52 let

podnikatel

Narodil jsem se 15.1.1958 v Nymburku. Do roku 1974 jsem bydlel v Milovicích, kde jsem absolvoval i základní školu.V roce 1974 jsem se přestěhoval do Lysé n.L. kde žiji dodnes.

V letech 1973-76 jsem absolvoval střední odborné učiliště železniční – obor sdělovací a zabezpečovací technika. Pak jsem byl zaměstnán u ČSD. Od roku 1994 do současnosti podnikám jako OSVČ v oboru montáže elektronické zabezpečovací techniky.

Jsem ženatý a mám 2 děti.

52 podnikatel Lysá nad Labem TOP 09
9. Kristýna Zatloukalová -- manažerka Lysá nad Labem bezpp
10. František Vítek -- trenér dostihových koní Dvorce bezpp
11. Petr Grzywa -- florista Lysá nad Labem bezpp
12. Jitka Procházková

Jitka Procházková

52 let

kosmetické služby

Narodila jsem se v lednu1958 v Praze a žila zde do roku 1995. Pak jsem se přistěhovala do Lysé nad Labem. I když stále dojíždím do Prahy za prací, stala se mi Lysá mým skutečným domovem.

Aby to tak i zůstalo rozhodla jsem se podpořit Ve volbách do zastupitelstva stranu TOP09. Důvodem byl nejen program který mne oslovil, ale i důvěra v čelné představitele TOP 09 v Lysé.

52 kosmetické služby Byšičky bezpp
13. Robert Zatloukal -- kuchař Lysá nad Labem bezpp
14. Petr Kluzáček -- pracovník v gastronomii Litol bezpp
15. Jiří Netuka -- manažer Lysá nad Labem bezpp

JE ČAS NA ZMĚNU

Program TOP09 pro Komunální volby do zastupitelstva Lysé nad Labem

1. Regionální rozvoj a turistika

 • Zajistíme prezentaci města a regionu na výstavách cestovního ruchu včetně umožnění prezentace firem z regionu.
 • Zasadíme se o rozvoj turistického informačního centra Lysá nad Labem.
 • Vypracujeme kvalitní protizáplavovou strategii, včetně strategie odstranění škod v případě záplav a jiných přírodních katastrof.
 • Zveřejníme územní plán v elektronické formě. Změny plánu budeme koncipovat tak, aby přilákaly více investorů i zahraničních firem do Lysé nad Labem. Lze tak zajistit tak další možnost zaměstnání pro obyvatele z Lysé nad Labem.
 • Zajistíme řádnou pasportizaci a výstavbu inženýrských sítí (plyn, kanalizace, elektřina). Vše zveřejníme v elektronické podobě, abychom usnadnili dostupnost informací pro investory.
 • Zasadíme se o zřízení pošty, která umožní poskytovat obyvatelům důstojné služby.
 • Budeme pomáhat podnikatelům při získání grantů z EU, Středočeského kraje a města Lysé nad Labem.
 • Podpoříme úsilí o bytovou výstavbu do majetku města.

2. Město

 • Budeme naslouchat názorům občanů a snažit se jim dávat dostupnou formou dostatek informací o činnosti zastupitelů.
 • Prosadíme maximální profesionalitu jednání vyjádřenou poctivostí, přímostí a racionálním přístupem k realitě. K dosažení tohoto cíle hodláme využít poměrného zastoupení  zvolených představitelů stran.
 • Prosadíme maximální výkonnost městského úřadu, včetně efektivní práce Městské policie. Za tím účelem provedeme revizi dlouhodobých smluv s dodavateli a personální a finanční audit MÚ Lysá nad Labem.
 • Při sestavování rozpočtu města se budeme zasazovat o to, aby nebyla ohrožena vyváženost základních funkcí města. Ani pod tlakem ekonomické situace nechceme ustoupit od potřebných investičních akcí.
 • Hospodaření města budeme směřovat k vyrovnanému rozpočtu města.
 • Budeme pravidelně zveřejňovat stav městkých financí, včetně na internetu dostupného, aktuálního rozpočtu města.
 • Podpoříme vytvoření profesionálně silné skupiny pracovníků k maximálnímu využívání možnosti čerpání peněz z fondů EU a z fondů rozvoje regionu.
 • Budeme prosazovat průhledný mechanismus přidělování veřejných zakázek hrazených městěm.
 • Důsledným zveřejňováním údajů o realizaci projektu budreme vytvářet maximálně nepříznivé podmínky pro korupční jednání a tím ušetříme nemalé finanční prostředky.
 • Zvláštní pozornost chceme věnovat i okrajovým částem města a přidruženým obcím a zasazovat se o realizaci jejich potřeb, především v oblasti infrastruktury (komunikace, kanalizace, čistota).

3. Bezpečnost a prevence kriminality

 • Udržíme místní oddělení Městské policie a posílíme její vybavení tak, aby mohla být zajištěna základní bezpečnost občanů Lysé nad Labem
 • Zaměříme se na monitoring a potlačení šikany, narkomanie a gamblerství ve městě a zejména v okolí školních a předškolních zařízení.
 • Budeme bojovat proti sprejerství a dalším formám vandalismu
 • Budeme důrazně a pravidelně kontrolovat dodržování zákazu prodeje alkoholu nezletilým.
 • Stanovíme jasná a neměnná pravidla pro fungování heren va městě.

4. Doprava

 • Budeme pokračovat na projektu obchvatu Lysé a zasazovat se o odvedení tranzitní dopravy ven z města a ulehčení dopravní situace ve městě.
 • Vymezíme odstavnou plochu pro nákladní auta a kamiony
 • Budeme prosazovat zlepšení systému parkování ve městě, nynější stav je neúnosný.
 • Podpoříme vznik cyklostezek!
 • Budeme usilovat o zlepšení dopravní dostupnosti Lysé nad Labem a alespoň o zachování dosavadního počtu železničních spojů.
 • Uplatníme u ČD požadavek na zásadní zkvalitnění nádražního prostoru, zejména vybudování  standartní čekárny

5. Školství

 • Budeme podporovat zvyšování kvalifikace jednotlivých pedagogů
 • Podpoříme systémové kontroly vedoucí ke zvyšování kvality výchovně-vzdělávacího procesu.
 • Zahájíme proces rozšiřování Základní umělecké školy, stávající kapacita neodpovídá poptávce
 • Budeme podporovat občanské aktivity zajišťující předškolní servis
 • Při přijímání do MŠ budou mít přednost děti rodičů s trvalým bydlištěm v Lysé.
 • Ve spolupráci se Středním odborným učilištěm Lysá nad Labem podpoříme vznik více učebních oborů.
 • Významně podpoříme výuku jazyků ve městě. Zvyšování kvalifikace a vzdělanosti obyvatel města je naší prioritou.
 • V koncepci města se zaměříme na podporu výuky handicapovaných dětí.
 • Vytvoříme podmínky pro logopedickou péči v předškolních zařízeních.
 • Budeme s odborníky aktivně vyhodnocovat nový projekt "Vzorová škola" společnosti SMART a zvážíme účast Lysé nad Labem v tomto pojektu.

6. Zdravotnictví a sociální politika

 • Budeme iniciovat a podpoříme veškeré snahy o obnovení lékařské pohotovosti v Lysé nad Labem a rozšíření nabídky specializovaných lékařských pracovišť
 • Zrevidujeme proces budování nového domova důchodců a znovu zahájíme komunikaci se všemi účastníky projektu.
 • Modernizace péče o naše seniory je naší prioritou. Zahájíme užší spolupráci s ošetřovatelskou službou a dohlédneme na kvalitu poskytovaných služeb.
 • Budeme podporovat vzdělávací aktivity seniorů
 • Podpoříme vznik a chod neziskových organizací zabývající se problematikou sociálně znevýhodněných občanů, zdravotně postižených. Včetně  projektů vedoucích k eliminaci sociálních dopadů ekonomické krize na občany.
 • Ve spolupráci s úřadem práce vypracujeme systém nabídek a rozšíříme počet veřejných prací pro dlouhodobě nezaměstnané.
 • Podpoříme snahy o možnost ukončení vyplácení podpory v nezaměstnanosti osobám odmítajícímh nabízenou veřejně prospěšnou práci.

7. Ekologie a zemědělství a životní prostředí

 • Budeme iniciovat vznik farmářských trhů za účelem podpory prodeje místních, čerstvých zemědělských produktů, zájemcům přímo od prvovýrobce.
 • Nedopustíme necitlivé změnytradičního rázu krajiny.
 • Podpoříme budování nových ploch zeleně ve městě a okolí.
 • Kanalizace, čističky a přečerpávací stanice by měly pokrýt nejen město, ale i přidružené obce. Je třeba nastartovat dlouhodobé a stabilní investice do této oblasti.

8. Kultura

 • Urychleně zahájíme projekt kulturních partnerství s vybranými okolními městy.
 • Podpoříme kulturní akce vycházející z občanských iniciativ, jelikož právě ony posilují vztah občanů k městu a jeho přidruženým částem.
 • Podpořímě vznik multikulturního centra v Lysé nad Labem včetně možnosti zřízení Domu dětí a mládeže ve spolupráci s okolními městy a obcemi.
 • Zapojíme se do procesu inovace web města s využitím internetu při kulturních akcích, jako alternativního zdroje příjmů pro město.
 • Zvýšíme adresnost dotací pro kulturní subjekty zřizované městem. Všemožně podpoříme projekty těchto institucí, nikoliv nehospodárnost uvnitř nich.
 • Budeme aktívně vyhledávat a usilovat o získání grantů na opravy objektů v památkové zóně města

9. Sport a volný čas

 • Činnost zájmových sdružení je naší prioritou, budeme usilovat o větší koordinaci a spolupráci v rámci partnerství s vybranými okolními městy.
 • Zachováme podporu sportovních aktivit.
 • Vytvoříme podmínky pro umožnění výstavby nových sportovních zařízení či areálů.
 • Podpoříme vznik rekreačních území u nově vzniklých vodních ploch.

Předkládáme Vám základní teze místní organizace TOP09 v Lysé nad Labem pro následující volební období

Kdo jsme ? Občané tohoto města, víc než si myslíte Spojuje nás nejen členství či sympatie s TOP09, ale i myšlenka, že společně s Vámi můžeme ve městě dosáhnout lepších výsledků. Jsme občané města, různého vzdělání,  profesí, zájmů, vyznání a názorů. Přesto jsme rozhodnuti být svědomím našeho města a jeho občanů, a jedině tomu podřídit hlasování členů našeho sdružení v městském zastupitelstvu, pokud nám svoji volbou k tomu dáte potřebnou důvěru.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme